Advance Online Publications

Table of Contents

Editorials

Cory M. Dungan, Charlotte A. Peterson,
https://doi.org/10.18632/aging.204578
PDF How to Cite
Elena Calabria, Federica Canfora, Daniela Adamo,
https://doi.org/10.18632/aging.204584
PDF How to Cite
Daniele Torella, Nadia Salerno, Eleonora Cianflone,
https://doi.org/10.18632/aging.204585
PDF How to Cite
Stephanie Schrempft, Silvia Stringhini,
https://doi.org/10.18632/aging.204595
PDF Full-Text How to Cite
Hashan Jayarathne, Wanqing Liu, Marianna Sadagurski,
https://doi.org/10.18632/aging.204624
PDF How to Cite
Ana Guerrero, Jesús Gil,
https://doi.org/10.18632/aging.204625
PDF How to Cite

Research Papers

Tu Nguyen, Daniel Urrutia-Cabrera, Luozixian Wang, Jarmon G. Lees, Jiang-Hui Wang, Sandy S.C. Hung, Alex W. Hewitt, Thomas L. Edwards, Sam McLenachan, Fred K. Chen, Shiang Y. Lim, Chi D. Luu, Robyn Guymer, Raymond C.B. Wong,
https://doi.org/10.18632/aging.204522
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kristen M. McGreevy, Zsolt Radak, Ferenc Torma, Matyas Jokai, Ake T. Lu, Daniel W. Belsky, Alexandra Binder, Riccardo E. Marioni, Luigi Ferrucci, Ewelina Pośpiech, Wojciech Branicki, Andrzej Ossowski, Aneta Sitek, Magdalena Spólnicka, Laura M. Raffield, Alex P. Reiner, Simon Cox, Michael Kobor, David L. Corcoran, Steve Horvath,
https://doi.org/10.18632/aging.204538
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Daria Schneider-Matyka, Anna Maria Cybulska, Małgorzata Szkup, Bogumiła Pilarczyk, Mariusz Panczyk, Agnieszka Tomza-Marciniak, Elżbieta Grochans,
https://doi.org/10.18632/aging.204590
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eli Hagedorn, Dean Bunnell, Beate Henschel, Daniel L. Smith Jr., Stephanie Dickinson, Andrew W. Brown, Maria De Luca, Ashley N. Turner, Stanislava Chtarbanova,
https://doi.org/10.18632/aging.204593
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sharanya Venugobal, Yee Kit Tai, Jorming Goh, Sean Teh, Craig Wong, Ivan Goh, Andrea B. Maier, Brian K. Kennedy, Alfredo Franco-Obregón,
https://doi.org/10.18632/aging.204597
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elena Fueyo-Marcos, Gema Lopez-Pernas, Coral Fustero-Torre, Marta Elena Antón, Fátima Al-Shahrour, Oscar Fernández-Capetillo, Matilde Murga,
https://doi.org/10.18632/aging.204598
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jonathan J. Petrocelli, Naomi M.M.P. de Hart, Marisa J. Lang, Elena M. Yee, Patrick J. Ferrara, Dennis K. Fix, Amandine Chaix, Katsuhiko Funai, Micah J. Drummond,
https://doi.org/10.18632/aging.204600
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kara N. Fitzgerald, Tish Campbell, Suzanne Makarem, Romilly Hodges,
https://doi.org/10.18632/aging.204602
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kang Wang, Qing Luo, Yingfeng Zhang, Xin Xie, Wenhao Cheng, Qiunan Yao, Yingying Chen, Hong Ren, Jiuping Li, Zuanqin Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.204413
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chaomei Li, Wei Liu, Qunxiu Lao, Haiying Lu, Yingting Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.204436
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qian Li, Na Li, Xiao Liang, Yanjie Liu, Li Chen, Huimin Lao, Sheng Wei, Jun Xiao, Xiaoqiang Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.204510
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaogang Shen, Meng Wang, Wenxi Chen, Yu Xu, Qiaoxia Zhou, Tengfei Zhu, Guoqiang Wang, Shangli Cai, Yusheng Han, Chunwei Xu, Wenxian Wang, Lei Meng, Hao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204524
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongyan Pei, Lei He, Meiling Shi, Xiangjuan Guo, Weijia Chen, Jianming Li, Zhongmei He, Rui Du,
https://doi.org/10.18632/aging.204536
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Zhao, Bixia Huang, Ning Li, Xiaofei Wang, Bin Xu, Yanping Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204555
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liqun Yang, Zhigang Dong, Shuyu Li, Tieliang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204559
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi-Ying Yu, Yue Han, Jia-Hui Lu, Yan-Jie Sun, Xing-Hua Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.204560
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingting Liu, Jianpeng Ma, Dongmei Hou, Weiqi Wang, Hetao Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.204563
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianguo Yao, Xiaojian Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204566
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Caifeng Gu, Weichun Mo, Kunlun Wang, Mingqiang Gao, Junfeng Chen, Feng Zhang, Jie Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.204573
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guodong Shi, Yang Li, Huijiang Gao, Yucheng Wei, Yuanyong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204574
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiu Peng, Xianjie Jiang, Shiming Tan, Xuemeng Xu, Longzheng Xia, Nayiyuan Wu, Jinguan Lin, Linda Oyang, Yanyan Tang, Mingjing Peng, Min Su, Xia Luo, Yaqian Han, Qianjin Liao, Yujuan Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.204579
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shengliang Peng, Yun Yu, Juan Li, Danling Jiang, Guohai Xu, Lidong Wu, Jialing Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.204586
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xintian Cai, Junli Hu, Mengru Wang, Wen Wen, Jingyu Wang, Wenbo Yang, Yujie Dang, Qin Luo, Jing Hong, Nanfang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204587
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mi Huang, Lei Yu, Ying Wang, Chunlin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.204588
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoju Liu, Haijuan Wang, Xiaoyu Wang, Yinxia Ning, Wei Liu, Jie Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.204589
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Jiang, Yanlong Shi, Yue Wang, Chang Ge, Jun Zhu, Hanlu Fang, Yu Zhang, Yixiao Zhang, Haokun Jian, Tong Lei, Sheng Lan, Liyu Cao, Hongzhu Yu, Debao Fang,
https://doi.org/10.18632/aging.204591
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiaheng Xie, Liang Chen, Yuan Cao, Chenfeng Ma, Wenhu Zhao, JinJing Li, Wen Yao, Yiming Hu, Ming Wang, Jingping Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.204592
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xueqian Hu, Chunqi Jiang, Ning Hu, Shanyi Hong,
https://doi.org/10.18632/aging.204594
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinhui Zhang, Qingmei Deng, Xiaofeng Wan, Jingyu Zhao, Xin Zheng, Hongzhi Wang, Hong-Qiang Wang, Wulin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.204599
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zewei Tu, Xiaolin Wang, Huan Cai, Yilei Sheng, Lei Wu, Kai Huang, Xingen Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204601
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Li Ren, Zhi-Wen Wang, Ren Sen, Zhou-Tong Dai, Xing-Hua Liao, Li-Juan Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.204603
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haifeng Qin, Shushu Zhang, Linling Shen, Chenjian Mao, Guangyu Gao, Hui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204604
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rong Jiang, Xiao-Dong Chi, Yulong Jing, Bin Wang, Shao Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204605
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lingxiu Meng, Fusheng Dong, Junguo Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.204606
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuejie Yang, Cheng Mei, Hui Nie, Jianhua Zhou, Chunlin Ou, Xiaoyun He,
https://doi.org/10.18632/aging.204607
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Lin, Chunmei Cui, Qinghua Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.204608
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yingying Liu, Peisheng Chen, Liufei Xu, Bo Wang, Shengping Zhang, Xiangpeng Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204609
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gang Liu, Jian Chen, Zhicheng Bao,
https://doi.org/10.18632/aging.204610
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xingang Cui, Xiaoyang Liu, Peng Kong, Ting Du, Tao Li, Guihe Yang, Weimin Zhang, Xingzhi Jing, Wenchao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204612
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qirui Chen, Shuo Chen, Jing Wang, Yan Zhao, Xin Ye, Yili Fu, Yi Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204613
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chai Yanlan, Aibibai Jielili, Juan Wang, Haiying Tang, Zi Liu, Ping Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204305
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiqiang Qin, Hao Wang, Quanliang Dou, Luwei Xu, Zheng Xu, Ruipeng Jia,
https://doi.org/10.18632/aging.204289
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haifeng Gao, Wei Chen, Gaojian Pan, Hui Liu, Jinke Qian, Weijun Tang, Wei Wang, Shilei Qian,
https://doi.org/10.18632/aging.204263
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Minghua Meng, Meiling Huang, Cuicui Liu, Jiming Wang, Weihua Ren, Shaomin Cui, Jianhua Gu, Jinlan Xie, Bin Ma, Guangzhu Yang, Shuncheng He,
https://doi.org/10.18632/aging.203138
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feng Zhao, Nuo Xu, Jiali Yang, Bo Li, Jianwei Shi, Yuanyuan Zheng, Longjin Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202953
View Abstract PDF Full-Text How to Cite