Volume 15, Issue 20

31 October, 2023
pp 10814—11693

About the Cover

The cover features Figure 9 "Summary of key findings" from Dipali et al.


Table of Contents

Editorial

Christopher C.J. Miller, Patricia Gomez-Suaga,
https://doi.org/10.18632/aging.205206 pp 10814—10816
PDF How to Cite

Research Perspective

Nicolaas I. Bohnen, Sygrid van der Zee, Roger Albin,
https://doi.org/10.18632/aging.205209 pp 10817—10820
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Priority Research Paper

Shweta S. Dipali, Christina D. King, Jacob P. Rose, Joanna E. Burdette, Judith Campisi, Birgit Schilling, Francesca E. Duncan,
https://doi.org/10.18632/aging.205190 pp 10821—10855
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

María Marchante, Noelia Ramirez-Martin, Anna Buigues, Jessica Martinez, Nuria Pellicer, Antonio Pellicer, Sonia Herraiz,
https://doi.org/10.18632/aging.205086 pp 10856—10874
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weronika Ratajczak, Maria Laszczyńska, Aleksandra Rył, Barbara Dołęgowska, Olimpia Sipak, Ewa Stachowska, Marcin Słojewski, Anna Lubkowska,
https://doi.org/10.18632/aging.205091 pp 10875—10896
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Wang, Dominik T. Koch, Felix O. Hofmann, Daniel Härtwig, Iris Beirith, Klaus Peter Janssen, Alexandr V. Bazhin, Hanno Niess, Jens Werner, Bernhard W. Renz, Matthias Ilmer,
https://doi.org/10.18632/aging.205101 pp 10897—10914
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaiqiang Li, Gabriele Mocciaro, Jules L. Griffin, Nianshu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205109 pp 10915—10937
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengyao Wang, Yi Li, Meng Lai, Drew R. Nannini, Lifang Hou, Roby Joehanes, Tianxiao Huan, Daniel Levy, Jiantao Ma, Chunyu Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205153 pp 10938—10971
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hisazumi Matsuki, Shintaro Mandai, Hiroki Shiwaku, Takaaki Koide, Naohiro Takahashi, Tomoki Yanagi, Shunsuke Inaba, Saaya Ida, Tamami Fujiki, Yutaro Mori, Fumiaki Ando, Takayasu Mori, Koichiro Susa, Soichiro Iimori, Eisei Sohara, Hidehiko Takahashi, Shinichi Uchida,
https://doi.org/10.18632/aging.205164 pp 10972—10995
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Heping Wang, Shanrui Pu, Haitao Xu, Lihong Yang, Lishi Shao, Xi Chen, Xiaobin Huang, Jun Pu,
https://doi.org/10.18632/aging.205039 pp 10996—11011
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ji Chen, Dong Zhang, Xiangbin Ren, Peng Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205056 pp 11012—11032
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shiue-Wei Lai, Yi-Chiao Cheng, Wen-Chien Huang, Vijesh Kumar Yadav, Iat-Hang Fong, Chi-Tai Yeh, Ching-Kuo Yang, Wei-Hwa Lee, Ming-Yao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205064 pp 11033—11051
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haitao Luo, Kai Huang, Mengqi Cheng, Xiaoyan Long, Xingen Zhu, Miaojing Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205076 pp 11052—11066
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ke Shi, Qian-Yun Li, Yun-Qiang Zhang, Huan Huang, Dong-Xiao Ding, Wei-Min Luo, Jun Zhang, Qiang Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.205082 pp 11067—11091
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lingling Bao, Xuede Zhang, Wenjuan Wang, Bitao Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.205099 pp 11092—11113
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shanwu Wei, Lu Lin, Wen Jiang, Jie Chen, Gu Gong, Daming Sui,
https://doi.org/10.18632/aging.205105 pp 11114—11130
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lanyan Hu, Mai Gao, Huifu Jiang, Lingling Zhuang, Ying Jiang, Siqi Xie, Hong Zhang, Qian Wang, Qi Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205110 pp 11131—11151
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Xu, Peng Chen, Dongzhi Wu, Qiang Zhou, Sijie Chen, Xiang Ding, Hongping Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.205118 pp 11152—11161
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaofang Han, Liu Yang, Hui Tian, Yuanyuan Ji,
https://doi.org/10.18632/aging.205119 pp 11162—11183
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia Liu, Youyou Yan, Dongdong Zheng, Jifeng Zhang, Junnan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205121 pp 11184—11200
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Wang, Tienan Zhao, Bo Li, Wei Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.205122 pp 11201—11216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fangmin Zhong, Yulin Yang, Fangyi Yao, Jing Liu, Xiajing Yu, Xin-Lu Wang, Bo Huang, Xiao-Zhong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205123 pp 11217—11226
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongjie Huang, Yanan Li, Xupeng Wang, Qi Zhang, Juan Zhao, Qiujun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205124 pp 11227—11243
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong Wan, Xiaowei Yang, Guopeng Sang, Zhifan Ruan, Zichen Ling, Mingzhao Zhang, Chang Liu, Xiangyang Hu, Tao Guo, Juntong He, Defeng Liu, Jing Pei,
https://doi.org/10.18632/aging.205125 pp 11244—11267
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kexiang Feng, Zhongwei Zhang, Jie Luo, Wenjie Wang, Tianjie Li, Jing Luo, Hongbo Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205126 pp 11268—11285
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zi-Yuan Bai, Lu-Shan Peng, Run-Qi Li, Xianchu Peng, Zhe Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.205127 pp 11286—11297
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen-Yueh Wen, Jui-Hu Hsiao, Yen-Dun Tony Tzeng, Renin Chang, Yi-Ling Tsang, Chen-Hsin Kuo, Chia-Jung Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205128 pp 11298—11312
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiaao Sun, Feng Chen, Guangzhen Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205129 pp 11313—11330
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia Wu, Yajun Li, Ghulam Nabi, Xin Huang, Xu Zhang, Yuanzhen Wang, Liya Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205130 pp 11331—11368
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Liu, Jia-Xin He, Bo Ji, Jin-Feng Wang, Lu Zhang, Zhong-Qi Pang, Jian-She Wang, Bei-Chen Ding, Ming-Hua Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.205131 pp 11369—11388
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ye Liu, Lijia Zhang, Xue Lei, Xinyu Yin, Songjiang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205132 pp 11389—11411
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi-Qiang Yang, Liang-Yu Guo, Kang-Wen Xiao, Chong Zhang, Min-Hao Wu, Fei-Fei Yan, Lin Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.205133 pp 11412—11447
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Ye, Yilin Pang, Xunjun Yang, Chuan Zhang, Lei Shi, Zhitao Chen, Guijia Huang, Xianhe Wang, Fangyang Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.205134 pp 11448—11470
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanqing Cai, Huijun Sun, Xingyu Song, Jianyu Zhao, Dong Xu, Mozhen Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205136 pp 11471—11488
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lizhi Chen, Yue Zhou, Zheng Weng, Shuang Liu, Ting Li, Yanfang Wang, Yang Yang, Hongmei Liu, Wenhua Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205139 pp 11489—11507
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shengrong Lin, Shengjie Zhou, Xin Han, Yang Yang, Hao Zhou, Xuejiao Chang, Yefeng Zhou, Yuqin Ding, Huihui Lin, Qing Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.205140 pp 11508—11531
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-Chou Hou, Min-Tser Liao, Kuo-Wang Tsai, Cai-Mei Zheng, Hui-Wen Chiu, Kuo-Cheng Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.205141 pp 11532—11545
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Yang, Yiming Fu, Zhipeng Qin, Hongyan Pei, Liping Zhai, Qiaobing Guan, Shasha Wu, Heping Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.205144 pp 11546—11553
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yue Wang, Liang Chen, Jing Chen, Zhenzhen Bai, Liyu Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.205145 pp 11554—11570
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongliang Liao, Zihao Wan, Yaqin Liang, Lin Kang, Renping Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.205146 pp 11571—11587
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanan Wu, Lingyu Ren, Yichun Tang, Zhu Zhu, Shifan Liu, Yan Jiang, Siming Zhang, Xiaocan Zhuang, Yuanbiao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205148 pp 11588—11610
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lun Gao, Zhang Ye, Shu Peng, Pan Lei, Ping Song, Zhiyang Li, Long Zhou, Qiuwei Hua, Li Cheng, Hangyu Wei, Junhui Liu, Qiang Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.205149 pp 11611—11638
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huihong Li, Caiyun Zhang, Yangjie Zhou, Yunfei Deng, Xiaoqing Zheng, Xiehua Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.205151 pp 11639—11653
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiacheng Zhong, Chao Yuan, Lin Liu, Yang Du, Yumin Hui, Zhiyuan Chen, Changhui Diao, Rui Yang, Guiyong Liu, Xiuheng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205152 pp 11654—11671
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Xiao, Hao Feng, Yangying Liao, Hua Tang, Lan Li, Ke Li, Feng Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.205155 pp 11672—11689
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Liang Wang, Yinfeng Lyu, Yuqing Li, Kunping Li, Hui Wen, Chenchen Feng, Ning Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205255 pp 11690—11691
PDF Full-Text How to Cite
Fang Li, Shan-Shan Li, Hui Chen, Jian-Zhi Zhao, Jie Hao, Jin-Ming Liu, Xiu-Guang Zu, Wei Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.205256 pp 11692—11693
PDF Full-Text How to Cite