Volume 16, Issue 10

30 May, 2024
pp 8400—9305

About the Cover

The cover features Figure 4 "Impact of sexual dimorphism on the liver proteome profiles of wild type and WrnΔhel/Δhel mice at four and ten months of age" from Aumailley et al.


Explore This Issue

Editorial

Cheng-Wei Wu, Hadi Tabarraei,
https://doi.org/10.18632/aging.205918 pp 8400—8401
PDF How to Cite

Research Papers

Linda Bean, Prodip K. Bose, Asha Rani, Ashok Kumar,
https://doi.org/10.18632/aging.205841 pp 8402—8416
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lucie Aumailley, Marie Julie Dubois, André Marette, Michel Lebel,
https://doi.org/10.18632/aging.205866 pp 8417—8445
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
May A. Beydoun, Hind A. Beydoun, Jason Ashe, Michael F. Georgescu, Steve Horvath, Ake Lu, Anthony S. Zannas, Aladdin H. Shadyab, Su Yon Jung, Sylvia Wassertheil-Smoller, Ramon Casanova, Alan B. Zonderman, Robert L. Brunner,
https://doi.org/10.18632/aging.205868 pp 8446—8471
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lerong Chen, Liangliang Wu, Xiaopeng Cheng, Jianhua Huang, Jianping Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.205785 pp 8472—8483
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yangui Wang, Tao Wang, Tingting Ma, Jin Zhao, Weigang Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.205796 pp 8484—8496
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunlin Li, Min Gao, Nashunbayaer Zha, Gang Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.205802 pp 8497—8510
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinyang Zhao, Xinfeng Zhu, Chaowen Xiao, Zouxiao Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.205811 pp 8511—8523
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhifeng Li, Jinglei Liu, Ping Wang, Boyu Zhang, Guanghui He, Liwei Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.205819 pp 8524—8540
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinqiang Zhu, Beibei Ge, Linchun Wen, Hailong Huang, Xiaohong Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.205820 pp 8541—8551
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Liu, Jing Sun, Changqing Zhong, Ang Zhang, Guodong Wang, Sheng Chen, Shuai Zhang, Min Wang, Lianyong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205823 pp 8552—8571
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qingxu Jing, Xuxu Liu, Zhenyi Lv, Dongbo Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.205825 pp 8572—8584
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi Qiu Xie, De Fang Chen, Jie He, Linsheng Zhong, Guanzheng Luo, Ming Fang,
https://doi.org/10.18632/aging.205826 pp 8585—8598
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei-Horng Jean, Yin-Chou Lin, Pei-Yao Ang, Kazushige Goto, Chao-An Lin, Luthfia Dewi, Yu-Chieh Liao, Chih-Yang Huang, Chia-Hua Kuo,
https://doi.org/10.18632/aging.205827 pp 8599—8610
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Zhao, Lvjun Yan, Zailin Yang, Hui Zhang, Lingshuang Kong, Na Zhang, Yongpeng He,
https://doi.org/10.18632/aging.205828 pp 8611—8629
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Xiao Jiang, Ri Zhang, Hui-Shan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205829 pp 8630—8644
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongling Tan, Dan Liang, Na Lu, Junli Zhang, Shiyan Zhang, Guojun Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.205830 pp 8645—8656
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haoyuan Yin, Renjie Liu, Li Bie,
https://doi.org/10.18632/aging.205831 pp 8657—8666
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xingxing Yuan, Liuxin Yang, Jiawei Gao, Xu Mao, Yali Zhang, Wei Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.205832 pp 8667—8686
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingrui Qiu, Huiyun Shen, Weiping Ji, Qiuping Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.205833 pp 8687—8696
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zongren Zhao, Yuanhao Ma, Yu Liu, Zhongjun Chen, Jinyu Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205834 pp 8697—8716
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu-Ting Lin, Chin-Sheng Lin, Chien-Sung Tsai, Dung-Jang Tsai, Yu-Sheng Lou, Wen-Hui Fang, Yung-Tsai Lee, Chin Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.205835 pp 8717—8731
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiang Tao, Wenfei Zhang, Chen Chen, Yang Tao, Yun Tao, Zhibiao Chen, Ge Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205836 pp 8732—8746
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Yong Sun, Shuang Li, Chang Liu, Yaqiang Pan, Ying Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.205837 pp 8747—8771
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Liu, Xiangwei Zhang, Zhaofei Pang, Yadong Wang, Haotian Zheng, Guanghui Wang, Kai Wang, Jiajun Du,
https://doi.org/10.18632/aging.205838 pp 8772—8809
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongqing Cheng, Honghong Zhu, Changxia Liu, Lei Li, Fangjia Lin, Yan Guo, Cong Gu, Dingming Sun, Yang Gao, Guojun He, Shifu Sun, Shouru Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.205839 pp 8810—8821
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Gu, Chengyu Bian, Hongchang Wang, Chenghao Fu, Wentao Xue, Wenhao Zhang, Guang Mu, Yang Xia, Ke Wei, Jun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205840 pp 8822—8842
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiahao Ye, Ruiping Yang, Lin Li, Senjie Zhong, Ruixue Jiang, Zhixi Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.205845 pp 8843—8865
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Guo, Shutao Gao, Nazierhan Shaxika, Aihaiti Aizezi, Haidi Wang, Xiang Feng, Zhigang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205846 pp 8866—8879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianchun Fan, Likun Wang, Chunze Zhang, Xueliang Wu, Lei Han, Xiaoyu Zhang, Shuquan Gao, Jun Xue, Qi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205847 pp 8880—8897
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Longmei Jia, Xiaoqiang Zhang, Tao Zhou, Jinyan Xie, Jiejing Jin, Dandan Zhang, Chao Zhu, Rong Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.205848 pp 8898—8921
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gang Sun, Yun Zhou, Xiaoxiao Han, Xiangqian Che, Shuo Yu, Di Song, Feifei Ma, Lewei Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205849 pp 8922—8943
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guangyao Li, Qijiao Li, Miaomiao Ping, Ziying Jiao, Xingxing Wang, Juan Cheng, Jizheng Guo, Ya Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205850 pp 8944—8964
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Tian, Xiaolu Li, Weiyuan Li, Zhizhou Shi, Xu He, Shengyu Wang, Xun Zhu, Na Shi, Yan Li, Ping Wan, Chongtao Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205851 pp 8965—8979
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling-Bing Meng, Gai-Feng Hu, Tingting Lv, Changhua Lv, Lianfeng Liu, Ping Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205852 pp 8980—8997
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chong Teng, Xiaowei Song, Chengjuan Fan, Siqi Man, Yuanyuan Hu, Yifei Hou, Tao Xin,
https://doi.org/10.18632/aging.205853 pp 8998—9022
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanling Li, Qingying Yu, Huiyuan Peng, Xie Mingjun, WenHua Xu, Tingting Zheng, Tingting Zhao, Mengyao Xia, Jibiao Wu, Pantelis Stavrinou, Roland Goldbrunner, Yicheng Xie, Guimin Zhang, Yu Feng, Yongxia Guan, Feng Zheng, Peng Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.205854 pp 9023—9046
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yitong Pan, Qiyao Zhu, Ting Hong, Jun Cheng, Xinhui Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.205855 pp 9047—9071
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Yu, Xinping Pang, Lin Yang, Kunpei Jin, Wenbo Guo, Yanyu Wei, Chaoyang Pang,
https://doi.org/10.18632/aging.205856 pp 9072—9105
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiang Sun, Wenbin He, Baohua Lin, Weiming Huang, Danping Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.205857 pp 9106—9126
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Xiao, Xiaolei Cui, Liang Liu, Baopu Lv, Rui Zhang, Tuokang Zheng, Dongqi Yao, Hengbo Gao, Xinshun Gu, Yi Li, Yingping Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.205860 pp 9127—9146
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuai-Yang Sun, Dong Hun Lee, Hao-Cheng Liu, Yi Yang, Ying-Hao Han, Taeho Kwon,
https://doi.org/10.18632/aging.205861 pp 9147—9167
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhuoqun Wang, Lun Zhang, Jiayu Yang, Yi Zeng, Chengke Su, Mengdong Yao, Huiliang Zhang, Wenting Hu, Yi Liu, Yiwen Lai, Xiaochuan Wang, Ji Zeng, Rong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205862 pp 9168—9187
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Baokang Dong, Binqi Wang, Meng Fan, Jingyu Zhang, Ziqin Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.205863 pp 9188—9203
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenbo Guo, Yun Qu, Yang Yu, Xueming Li, Zhuang Liang, Zhaoqi Wang, Tenglong Hu, Shan Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205864 pp 9204—9215
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qingwei Li, Ji Sun, Qin Ran, Ziming Liu, Jinmei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205865 pp 9216—9227
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Dai, Yunyan Ye, Joseph Mugaany, Zetong Hu, Jing Huang, Changjiang Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.205867 pp 9228—9250
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yangyang Zhao, Chizhen Wang, Fei Qiu, Jing Liu, Yujuan Xie, Zhengkun Lin, Jianquan He, Jian Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205869 pp 9251—9263
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhansheng Zhu, Shanwen Liang, Yu Hong, Yangzhi Qi, Qian Sun, Xinyi Zhu, Yuxin Wei, Yang Xu, Qianxue Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205883 pp 9264—9279
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Devin Wahl, Zachary S. Clayton,
https://doi.org/10.18632/aging.205877 pp 9280—9302
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Ting Guo, Bin Li, Chao Gu, Xiuying Chen, Mengxin Han, Xiaocheng Liu, Congjian Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.205948 pp 9303—9304
PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Zhiqiang Luo, Yanchao Ma, Tianning Di, Bing Ma, Hongwei Li, Jiangdong An, Yonggang Wang, Haihong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205844 pp 9305
PDF Full-Text How to Cite
Volume 16, Issue 10