Advance Online Publications

Table of Contents

Research Papers

Jingjing Jiang, Xuanyu Piao, Siying Hu, Jingbo Gao, Min Bao,
https://doi.org/10.18632/aging.102877
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xueru Li, Yu Leng, Xiangji Li, Yawei Wang, Peng Luo, Chi Zhang, Ziwen Wang, Xiaofeng Yue, Chongxing Shen, Long Chen, Zujuan Liu, Chunmeng Shi, Lin Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102997
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuhao Chen, Dian Fu, Hai Zhao, Wen Cheng, Feng Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103005
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Keqiang Yan, Lifang Hou, Tiantian Liu, Wei Jiao, Qian Ma, Zhiqing Fang, Shimin Zhang, Daoqing Song, Jikai Liu, Xinghua Gao, Yidong Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.103007
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuan Xiong, Lang Chen, Tao Yu, Chenchen Yan, Wu Zhou, Faqi Cao, Xiaomeng You, Yingqi Zhng, Yun Sun, Jing Liu, Hang Xue, Yiqiang Hu, Dong Chen, Bobin Mi, Guohui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103143
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Imran Tarique, Yonghong Shi, Noor Samad Gandahi, Baitao Ding, Ping Yang, Chang Chen, Waseem Ali Vistro, Quisheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103144
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yang Lu, Li Zhou, Lijun Wang, Shan He, Honglei Ren, Nian Zhou, Zhenming Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.103161
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li Luo, Lusheng Xiao, Guili Lian, Huajun Wang, Liangdi Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.103163
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lile Jiang, Jinquan Cui, Cuilian Zhang, Juanke Xie, Shaodi Zhang, Dongjun Fu, Wei Duo,
https://doi.org/10.18632/aging.103166
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chao Zhou, Pu Wang, Lei Lei, Yi Huang, Yue Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103172
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yongqiang Zhang, Jue Yang, Zhonghang Wen, Xiaoyue Chen, Jia Yu, Dongbo Yuan, Bixue Xu, Heng Luo, Jianguo Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103178
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shen-Nan Shi, Xia Qin, Shuo Wang, Wen-Fu Wang, Yao-Feng Zhu, Yu Lin, Zun-Lin Zhou, Ben-Kang Shi, Xi-Gao Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103192
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ting-Kuo Chang, Yu-Han Wang, Shu-Jui Kuo, Shih-Wei Wang, Chun-Hao Tsai, Yi-Chin Fong, Nan-Lin Wu, Shan-Chi Liu, Chih-Hsin Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.103195
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hui Wang, Haiping Fu, Ruigong Zhu, Xuan Wu, Xian Ji, Xuesong Li, Hong Jiang, Zhe Lin, Xin Tang, Shixiu Sun, Jiajing Chen, Xin Wang, Qingguo Li, Yong Ji, Hongshan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103200
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qihang Zhong, Junpeng Fan, Honglei Chu, Mujia Pang, Junsheng Li, Yong Fan, Ping Liu, Congying Wu, Jie Qiao, Rong Li, Jing Hang,
https://doi.org/10.18632/aging.103202
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Min Gao, Alice Laschuk Herlinger, Renchin Wu, Tian-Li Wang, Ie-Ming Shih, Beihua Kong, Leticia Batista Azevedo Rangel, Jin-Ming Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103203
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhengyan Chang, Guo Ji, Runzhi Huang, Hong Chen, Yaohui Gao, Weifeng Wang, Xuechen Sun, Jie Zhang, Jiayi Zheng, Qing Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.103206
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Guoxing Tang, Xu Yuan, Ying Luo, Qun Lin, Zhishui Chen, Xue Xing, Huijuan Song, Shiji Wu, Hongyan Hou, Jing Yu, Liyan Mao, Weiyong Liu, Feng Wang, Ziyong Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103208
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yun Zhou, Tao Zhang, Daniel Lee, Lin Yang, Shengxu Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103209
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mei Xue, Fu-Rong Sun, Ya-Nan Ou, Xue-Ning Shen, Hong-Qi Li, Yu-Yuan Huang, Qiang Dong, Lan Tan, Jin-Tai Yu, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.103211
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fei Zhao, Chao Wei, Meng-Ying Cui, Qiang-Qiang Xia, Shuai-Bin Wang, Yue Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103214
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xue Zhang, Yiming Zhang, Rui Li, Lingpeng Zhu, Buqing Fu, Tianhua Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.103215
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shuna Huang, Xiaoxu Xie, Yi Sun, Tingxing Zhang, Yingying Cai, Xingyan Xu, Huangyuan Li, Siying Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Donald A. Lamb, Johnathon H. Moore, Paulo Henrique Caldeira Mesquita, Morgan A. Smith, Christopher G. Vann, Shelby C. Osburn, Carlton D. Fox, Hector L. Lopez, Tim N. Ziegenfuss, Kevin W. Huggins, Michael D. Goodlett, Andrew D. Fruge, Andreas N. Kavazis, Kaelin C. Young, Michael D. Roberts,
https://doi.org/10.18632/aging.103218
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu-Wen Huang, Chih-Yang Lin, Hsiao-Chi Tsai, Yi-Chin Fong, Chien-Kuo Han, Yuan-Li Huang, Wen-Tung Wu, Shih-Ping Cheng, Hao-Chiun Chang, Kuang-Wen Liao, Shih-Wei Wang, Chih-Hsin Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.103220
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xueting Ye, Jian-Wei Ruan, Hang Huang, Wei-Ping Huang, Yan Zhang, Fangyi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103221
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tao Yu, Xiaomeng You, Haichao Zhou, Wenbao He, Zihua Li, Bing Li, Jiang Xia, Hui Zhu, Youguang Zhao, Guangrong Yu, Yuan Xiong, Yunfeng Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103223
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Liangqin Shi, Chao Huang, Qihui Luo, Yu Xia, Wentao Liu, Wen Zeng, Anchun Cheng, Riyi Shi, Chen Zhengli,
https://doi.org/10.18632/aging.103225
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qingyuan Meng, Pinhao Guo, Zhengyu Jiang, Lulong Bo, Jinjun Bian,
https://doi.org/10.18632/aging.103226
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Changlin Zhang, Yijun Hua, Huijuan Qiu, Tianze Liu, Qian Long, Wei Liao, Jiehong Qiu, Nang Wang, Miao Chen, Dingbo Shi, Yue Yan, Chuanbo Xie, Wuguo Deng, Tian Li, Yizhuo Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103229
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Danping Wang, Zhi Nie, Xiaoyan Jiang, Jinxiang Ye, Zhimin Wei, Dating Cheng, Chenyang Wang, Yingying Wu, Rong Liu, Haijun Chen, Ceshi Chen, Chunyan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103232
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zili Zhou, Liang Wu, Zhengyi Liu, Xudan Zhang, Shengbo Han, Ning Zhao, Haijun Bao, Wenzheng Yuan, Jinhuang Chen, Jintong Ji, Xiaogang Shu,
https://doi.org/10.18632/aging.103233
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jamie N. Mara, Luhan T. Zhou, Megan Larmore, Brian Johnson, Rebecca Ayiku, Farners Amargant, Michele T. Pritchard, Francesca E. Duncan,
https://doi.org/10.18632/aging.103237
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lingyu Kong, Xin Lu, Xuanyu Chen, Yunyan Wu, Yushuang Zhang, Huijuan Shi, Jing Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103238
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiongshan Sun, Shuang Li, Xueqing Gan, Ken Chen, Dachun Yang, Yongjian Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103240
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sebastiano Giallongo, Michelino Di Rosa, Rosario Caltabiano, Lucia Longhitano, Michele Reibaldi, Alfio Distefano, Oriana Lo Re, Angela Maria Amorini, Lidia Puzzo, Lucia Salvatorelli, Stefano Palmucci, Daniele Tibullo, Andrea Russo, Antonio Longo, Giacomo Lazzarino, Giovanni Li Volti, Manlio Vinciguerra,
https://doi.org/10.18632/aging.103241
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mert Icyuz, Michael Fitch, Fang Zhang, Anil Challa, Liou Y. Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103242
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chen Sang, Ce Chao, Min Wang, Youpu Zhang, Guanghua Luo, Xiaoying Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103245
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lan Wang, Zhen-Hua Du, Jia-Ming Qiao, Song Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.103247
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shuyin Duan, Huimin Cao, Hong Liu, Lijun Miao, Jing Wang, Xiaolei Zhou, Wei Wang, Pingzhao Hu, Lingbo Qu, Yongjun Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103249
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rong-Hua Hong, Jian Zhu, Ze-Zhi Li, Jian Yuan, Pei Zhao, Jie Ding, Qing-Lei Fan, Jin Yang, Bao-Guo Liu, Jian Cai, De-Sheng Zhu, Yang-tai Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.103250
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jia Li, Chenyue Zhang, Chenxing Zhang, Haiyong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103251
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu Ikemoto, Toshiyuki Miyashita, Michiyo Nasu, Hiromi Hatsuse, Kazuhiro Kajiwara, Katsunori Fujii, Toshino Motojima, Ibuki Kokido, Masashi Toyoda, Akihiro Umezawa,
https://doi.org/10.18632/aging.103258
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jon Danel Solano-Iturri, Maider Beitia, Peio Errarte, Julio Calvete-Candenas, María C. Etxezarraga, Alberto Loizate, Enrique Echevarria, Iker Badiola, Gorka Larrinaga,
https://doi.org/10.18632/aging.103261
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tianyun Zhang, Yu Wang, Yunxiao Kang, Li Wang, Hui Zhao, Xiaoming Ji, Yuanxiang Huang, Wensheng Yan, Rui Cui, Guoliang Zhang, Geming Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.103265
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wenjun Wang, Liudi Yang, Tianlong Liu, Jingwen Wang, Aidong Wen, Yi Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.103270
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Stephanny Lizarraga, Etienne W. Daadi, Gourav Roy-Choudhury, Marcel M. Daadi,
https://doi.org/10.18632/aging.103272
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chao Zhang, Haibo Zhou, Kaizhen Yuan, Raoying Xie, Chun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103273
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Morena Martucci, Maria Conte, Rita Ostan, Antonio Chiariello, Filomena Miele, Claudio Franceschi, Stefano Salvioli, Aurelia Santoro, Federica Provini,
https://doi.org/10.18632/aging.103274
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhihai Zheng, Xiaoxiao Li, Heyi You, Xiaofeng Zheng, Xiaojiao Ruan,
https://doi.org/10.18632/aging.103276
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaojie Ma, Yifeng Bian, Hua Yuan, Ning Chen, Yongchu Pan, Weina Zhou, Shiyu Gao, Xin Du, Shushu Hao, Zixin Yan, Xuan Li, Keyue Liu, Fan Xu, Yuli Wang, Yifei Du,
https://doi.org/10.18632/aging.103277
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rei-Yeuh Chang, Han-Lin Tsai, Malcolm Koo, How-Ran Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.103299
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Francesca Eroli, Kristina Johnell, María Latorre Leal, Chiara Adamo, Sarah Hilmer, Jonas W. Wastesson, Angel Cedazo-Minguez, Silvia Maioli,
https://doi.org/10.18632/aging.103315
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Béla Ózsvári, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.103336
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint