Advance Online Publications

Table of Contents

Research Papers

Raul Sanchez-Vazquez, Ana Guío-Carrión, Antonio Zapatero-Gaviria, Paula Martínez, Maria A. Blasco,
https://doi.org/10.18632/aging.202463 pp 1—15
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xueyun Tan, Shuai Zhang, Juanjuan Xu, Mei Zhou, Qi Huang, Limin Duan, Zhilei Lv, Hui Xia, Wenjing Xiao, Zhengrong Yin, Yang Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.202139 pp 16—26
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jukun Song, Jianguo Zhu, Weiming Chen, Guohua Zhu, Wei Wang, Chi Chen, Zhenyu Jia, Yan Zha, Ping Xu, Zheng Wang, Fa Sun, Xiangyan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202224
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xin Chen, Feng Peng, Xiaoni Zhou, Jiang Zhu, Xin Chen, Yingying Gong, Wang Shupeng, Wenquan Niu,
https://doi.org/10.18632/aging.202261
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Long Chen, Yue Liu, Jiamin Wu, Chao Deng, Jianjun Tan, Huawen Liu, Li Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.202375
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Guangdi Li, Yacong Liu, Xixi Jing, Yali Wang, Miao Miao, Li Tao, Zhiguo Zhou, Yuanlin Xie, Yaxiong Huang, Jianhua Lei, Guozhong Gong, Ping Jin, Yuantao Hao, Nuno Rodrigues Faria, Erik De Clercq, Min Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202456 pp 27—60
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Vanessa Brinkmann, Alfonso Schiavi, Anjumara Shaik, Daniel Rüdiger Puchta, Natascia Ventura,
https://doi.org/10.18632/aging.202316 pp 104—133
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Veronica Cocetta, Jessica Cadau, Miriam Saponaro, Isabella Giacomini, Stefano Dall’Acqua, Stefania Sut, Daniela Catanzaro, Genny Orso, Giorgia Miolo, Luca Menilli, Andrea Pagetta, Eugenio Ragazzi, Monica Montopoli,
https://doi.org/10.18632/aging.202464 pp 89—103
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiangkun Wu, Lihua Yan, Yongxi Liu, Lilin Shang,
https://doi.org/10.18632/aging.103498 pp 219—227
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhengshuai Song, Zhongyuan Li, Weiwei Han, Chenxi Zhu, Ning Lou, Xuechao Li, Gang Luo, Song Peng, Guohao Li, Ye Zhao, Yonglian Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.103638
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ping Li, Liuhua Wang, Pengfei Li, Fangyong Hu, Yi Cao, Dong Tang, Gang Ye, Hongbo Li, Daorong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103635
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bin Lin, Hui Zhao, Li Li, Zhenzhen Zhang, Nan Jiang, Xiaowei Yang, Tao Zhang, Bowen Lian, Yaokai Liu, Chi Zhang, Jiaxiang Wang, Feng Wang, Deguang Feng, Jing Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103640
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fang Zhang, Mert Icyuz, Andrzej Bartke, Liou Y. Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.202451
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Prabhat Pathak, Siddhartha Bikram Panday, Bong-Keun Jung, Jooeun Ahn,
https://doi.org/10.18632/aging.202461 pp 150—162
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wen Xu, Changfeng Song, Xiaotong Wang, Yueqi Li, Xue Bai, Xin Liang, Jingjing Wu, Jianwen Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103669 pp 228—240
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhengtao Gu, Denghui Xie, Rui Ding, Caiqiang Huang, Yiyan Qiu,
https://doi.org/10.18632/aging.103717
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Donghui Xu, Guonan Chi, Dejun Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103761
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiuli Li, Huiwu Zhang, Fuyun Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103774
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Pengcheng Dou, Yu He, Bo Yu, Juan Duan,
https://doi.org/10.18632/aging.103778
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qiong Wu, Jue Wei, Chen Zhao, Shihao Xiang, Min Shi, Yugang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103790
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Liang Yin, Weijuan Cai, Yongqian Liang, Jie Yao, Xuemei Wang, Jie Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.103799 pp 241—261
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhili Wen, Yuliang Feng, Youwen Hu, Lingyan Lian, Hongyan Huang, Li Guo, Shanwen Chen, Qian Yang, Moran Zhang, Lijun Wan, Kedong Xu, Degejirifu Degejirifu, Xiaohua Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.103905
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yi He, Rong Hua, Bin Li, Haiyong Gu, Yifeng Sun, Zhigang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103916
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fang Li, Jie Zhang, Anbao Chen, Rui Liao, Yongchun Duan, Yuwei Xu, Lili Tao,
https://doi.org/10.18632/aging.103920 pp 262—278
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jin Wang, Ti Wen, Zhi Li, Xiaofang Che, Libao Gong, Zihan Jiao, Xiujuan Qu, Yunpeng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103985
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mimi Zhai, Jianhai Long, Sushun Liu, Chun Liu, Li Li, Leping Yang, Yamin Li, Bo Shu,
https://doi.org/10.18632/aging.104127 pp 279—300
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sheng Hu, Weibiao Zeng, Wenxiong Zhang, Jianjun Xu, Dongliang Yu, Jinhua Peng, Yiping Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.104144 pp 301—339
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaoying Li, Pengxi Zheng, Tingting Ji, Bo Tang, Yakun Wang, Shoujun Bai,
https://doi.org/10.18632/aging.104152 pp 340—350
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jia Wang, Xiaolu Zhang, Jie Li, Xiaoran Ma, Fubin Feng, Lijuan Liu, Jibiao Wu, Changgang Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.104204 pp 351—363
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xin Jin, Liansheng Gong, Ying Peng, Le Li, Gang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.202137 pp 364—375
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiwen Geng, Linghui Deng, Shi Qiu, Haiyang Bian, Boyu Cai, Kun Jin, Xiaonan Zheng, Jiakun Li, Xinyang Liao, Yupei Li, Jiameng Li, Zheng Qin, Zhiwei Cao, Yige Bao, Baihai Su,
https://doi.org/10.18632/aging.202141
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li-Wen Hsu, Kuo-Hung Huang, Ming-Huang Chen, Wen-Liang Fang, Yee Chao, Su-Shun Lo, Anna Fen-Yau Li, Chew-Wun Wu, Yi-Ming Shyr,
https://doi.org/10.18632/aging.202142 pp 376—388
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wen-Shuang Gao, Yu-Juan Qu, Juan Huai, Hui Wei, Yang Zhang, Shou-Wei Yue,
https://doi.org/10.18632/aging.202144 pp 389—410
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jie Shen, Ruihuan Wang, Qing Wang, Minjuan Zhang, Chunyan Liu, Zhenxia Tao, Guohong Su,
https://doi.org/10.18632/aging.202146 pp 411—423
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li Xing, Xiaolong Tang, Kaikai Wu, Xiong Huang, Yi Yi, Jinliang Huan,
https://doi.org/10.18632/aging.202148 pp 424—436
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xing Li, Jin-Long Li, Nan Jiang, Jie Chen, Zi-Ming Liang, Zhen-Lin Zhao, Yan-Fang Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.202149 pp 437—449
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hongyan Li, Huayi Lu, Wanli Cui, Yufan Huang, Xuefei Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.202150
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ju Wang, Ye Zhang, Long Yuan, Lin Ren, Yi Zhang, Xiaowei Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.202152 pp 450—459
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaolan Fan, Yao Zeng, Ziqiang Fan, Liang Cui, Wenhao Song, Qi Wu, Yue Gao, Deying Yang, Xueping Mao, Bo Zeng, Mingwang Zhang, Qingyong Ni, Yan Li, Tao Wang, Diyan Li, Mingyao Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.202156 pp 460—476
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuqiang Li, Wenxue Liu, Zhongyi Zhou, Heming Ge, Lilan Zhao, Heli Liu, Xiangping Song, Dan Wang, Qian Pei, Fengbo Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.202157 pp 477—492
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaofeng Yuan, Lianhua Piao, Luhui Wang, Xu Han, Lei Tong, Shijie Shao, Xiaoshuang Xu, Ming Zhuang, Zhiwei Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.202158
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yi Yang, Jin Du, Rui Xu, Yang Shen, Dachun Yang, De Li, Houxiang Hu, Haifeng Pei, Yongjian Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.202159 pp 493—515
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lihong Zhou, Liou Han, Mingyao Liu, Jixuan Lu, Shangha Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.202160
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhe Xue, Zheng Pei, Hui Zhang, Chong Tang, Junxiu Jia, Kun Zhang, Keshi Zhang, Zhenpeng Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.202161 pp 516—524
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Haoqiang Zhang, Yafen Chu, Hongwei Zheng, Jing Wang, Bing Song, Yao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.202162 pp 525—536
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu-Ting Zhan, Lei Li, Ting-Ting Zeng, Ning-Ning Zhou, Xin-Yuan Guan, Yan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.202164 pp 537—554
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaoqi Zhang, Yu Jin, Qingxuan Wang, Fan Jian, Minqi Li, Hu Long, Wenli Lai,
https://doi.org/10.18632/aging.202165 pp 555—577
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tze-Hong Wong, Ting-Yu Chen, Kuo-Yun Tseng, Zih-Ying Chen, Chung-Hsing Chen, Feng-Huei Lin, Hung-Ming Wu, Shankung Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.202166 pp 578—597
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bin Cao, Ning Zhang, Yuanyuan Zhang, Ying Fu, Dong Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.202168
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhiming Chen, Ji Chen, Dandan Ren, Jiao Zhang, Ying Yang, Henghui Zhang, Beibei Mao, Haitao Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.202169 pp 598—618
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chunkai Wen, Hongxue Wang, Han Wang, Hao Mo, Wuning Zhong, Jing Tang, Yongkui Lu, Wenxian Zhou, Aihua Tan, Yan Liu, Weimin Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.202170 pp 619—645
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yi-Jing Hsiao, Wen-Hsin Chang, Hsuan-Yu Chen, Yin-Chen Hsu, Su-Chin Chiu, Ching-Cheng Chiang, Gee-Chen Chang, Yi-Ju Chen, Chia-Yu Wang, Yan-Ming Chen, Chien-Yu Lin, Yu-Ju Chen, Pan-Chyr Yang, Jeremy J.W. Chen, Sung-Liang Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.202171 pp 646—674
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kunpeng Wang, Xinyi Chen, Chong Jin, Jinggang Mo, Hao Jiang, Bin Yi, Xiang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202173 pp 675—693
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Peng Li, Xiaojun Li, Peng Deng, Dandan Wang, Xuehong Bai, Yujie Li, Chunxia Luo, Karine Belguise, Xiaobo Wang, Xinchuan Wei, Zhengyuan Xia, Bin Yi,
https://doi.org/10.18632/aging.202178 pp 694—713
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wenwen Huang, Songhui Zhao, Cheng Zhang, Zhongwu Li, Sai Ge, Baofeng Lian, Hui Feng, Kai Wang, Ruihua Xu, Jiafu Ji, Jing Gao, Weiwei Shi, Lin Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.202179 pp 714—734
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yizhen Liu, Juan J. Gu, Ling Yang, Ping-Chiao Tsai, Ye Guo, Kai Xue, Zuguang Xia, Xiaojian Liu, Fangfang Lv, Junning Cao, Xiaonan Hong, Cory Mavis, Francisco J. Hernandez-Ilizaliturri, Qunling Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202180 pp 181—193
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wenwen Dong, Bei Luo, Chang Qiu, Xu Jiang, Bo Shen, Li Zhang, Weiguo Liu, Wenbin Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202181 pp 735—749
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaorui Fu, Xinyi Wang, Jinzhong Duanmu, Taiyuan Li, Qunguang Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.202182 pp 750—768
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jingjia Li, Weixiong Chen, Lixia Luo, Lieqiang Liao, Xuequan Deng, Yuejian Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202183 pp 769—781
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wei-Yi Hu, Xiao Xia Li, Yun Fei Diao, Jia-Jia Qi, Da-Li Wang, Jia-Bao Zhang, Bo-Xing Sun, Shuang Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.202184
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jing Zhang, Ruoxue Cao, Chaoqun Lian, Tong Cao, Ying Shi, Jia Ma, Peter Wang, Jun Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.202185 pp 782—793
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yunliang Tang, Yanxia Jiang, Cheng Qing, Jiao Wang, Zhenguo Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.202186 pp 794—812
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dongliang Liu, Xiaofang Zeng, Le Li, Zheng-Lin Ou,
https://doi.org/10.18632/aging.202187 pp 813—830
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Junqiang Yan, Jiarui Huang, Anran Liu, Jiannan Wu, Hua Fan, Mengmeng Shen, Xiaoyi Lai, Hongxia Ma, Wenjie Sun, Jianxue Yang, Yunqi Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202189 pp 831—845
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ja-Rang Lee, Se-Hee Choe, Young-Hyun Kim, Hyeon-Mu Cho, Hye-Ri Park, Hee-Eun Lee, Yeung Bae Jin, Ji-Su Kim, Kang Jin Jeong, Sang-Je Park, Jae-Won Huh,
https://doi.org/10.18632/aging.202190 pp 846—864
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhaohui Liu, Yanli Meng, Yu Miao, Lili Yu, Qiannan Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.202191 pp 865—876
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiuchao Geng, Yuhao Zhang, Qiang Li, Wang Xi, Wentao Yu, Liang Shi, Xiaomeng Lin, Shaoguang Sun, Hong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202192
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jin Du, Guobing Yin, Yida Hu, Si Shi, Jiazhen Jiang, Xiaoyan Song, Zhetao Zhang, Zeyuan Wei, Chaoliang Tang, Haiyan Lyu,
https://doi.org/10.18632/aging.202194 pp 877—893
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fei Geng, Gui-Feng Lu, Yu-Jun Luo, Sky Dominguez, De-Ying Kong, Lian-Hua Shen, Xiao-Mei Luo, Xin Yang, Min Hu, Wen-Shan Lai, Zhi-Shui Jiang, Yuan-Shou Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202196 pp 894—909
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fashuai Wu, Yu Huang, Jialu Hu, Zengwu Shao,
https://doi.org/10.18632/aging.202197
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zengli Fang, Qingcai Meng, Bo Zhang, Si Shi, Jiang Liu, Chen Liang, Jie Hua, Xianjun Yu, Jin Xu, Wei Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202199
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xin Yuan, Ya Li, An Zhi Zhang, Chen Hao Jiang, Fan Ping Li, Yu Fang Xie, Jiang Fen Li, Wei Hua Liang, Hai Jun Zhang, Chun Xia Liu, Li Juan Pang, Xi Hua Shen, Feng Li, Jian Ming Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.202201
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiexia Wen, Yumei Chang, Shanshan Huo, Wenyan Li, Heling Huang, Yunhuan Gao, Hongyu Lin, Jianlou Zhang, Yonghong Zhang, Yuzhu Zuo, Xuebin Cao, Fei Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.202202 pp 910—932
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yongbin Shen, Zhanfeng Sun, Shuran Mao, Yingnan Zhang, Weiliang Jiang, Haitao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202204 pp 933—943
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jinlian Cai, Hong Deng, Linlin Luo, Luxia You, Huitian Liao, Yan Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.202205
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Eun-Hye Lee, Myung-Hoon Han, Jungsoon Ha, Hyun-Hee Park, Seong-Ho Koh, Seong Hye Choi, Jae-Hong Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.202206
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chi-Jen Lo, Yu-Shien Ko, Su-Wei Chang, Hsiang-Yu Tang, Cheng-Yu Huang, Yu-Chen Huang, Hung-Yao Ho, Chih-Ming Lin, Mei-Ling Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.202209 pp 944—956
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jie Liu, Yuyu Xie, Zhangbo Cui, Tian Xia, Lu Wan, Haifeng Zhou, Peng Zhang, Yijie Zhang, Fei Guan, Wenqi Liu, Chunwei Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.202211 pp 957—972
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yongyi Chen, Jie Zhang, Wangang Gong, Wumin Dai, Xiaohong Xu, Songxiao Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202212
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tahir Muhammad, Yanling Wan, Qianqian Sha, Jianfeng Wang, Tao Huang, Yongzhi Cao, Mengjing Li, Xiaochen Yu, Yingying Yin, Wai Yee Chan, Zi-Jiang Chen, Li You, Gang Lu, Hongbin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.202214
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mo-Li Zhu, Zhi-Tao Gao, Jun-Xiu Lu, Yang Wang, Ge Wang, Tian-Tian Zhu, Peng Li, Chao Liu, Shuang-Xi Wang, Lin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.202215
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rui Niu, Jindan Wang, Chao Geng, Yahong Li, Lijie Dong, Lin Liu, Yuwen Chang, Jianqun Shen, Zetong Nie, Yan Zhang, Bojie Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.202217 pp 973—990
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiuyun Li, Yanyan Dong, Chao Zheng, Pengfei Wang, Maosheng Xu, Chunpeng Zou, Liang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202218 pp 991—1000
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Huili Xue, Xuemei Chen, Min Lin, Na Lin, Hailong Huang, Aili Yu, Liangpu Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202220
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jinmei Cheng, Yinchuan Li, Yan Zhang, Xiuxia Wang, Fei Sun, Yixun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.202222 pp 1001—1016
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiaran Shi, Wang Zhang, Ling Sang, Zhaohui Qu, Ming Zhong, Li jiang, Bin Song, Liang Kang, Yun Zhang, Xingxiang Wang, Dingyu Zhang, Xia Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.202223
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Menglin Xu, Junfeng Wang, Haoran Li, Zhengrong Zhang, Zhengwu Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.202226 pp 1017—1031
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hui Peng, Qi Guo, Tian Su, Ye Xiao, Chang-Jun Li, Yan Huang, Xiang-Hang Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.202228
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hongmin Chen, Yijiang Song, Chuangzhong Deng, Yanyang Xu, Huaiyuan Xu, Xiaojun Zhu, Guohui Song, Qinglian Tang, Jinchang Lu, Jin Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202229
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qingjie Wang, Wei Qian, Zhiqin Sun, Wenwu Zhu, Yu Liu, Xin Chen, Yuan Ji, Ling Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.202230
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ming Xu, Xianglan Zhang, Songnan Zhang, Junjie Piao, Yang Yang, Xinyue Wang, Zhenhua Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.202231 pp 1032—1050
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ziqin Cao, Jian Zhou, Zeling Long, Yihan Li, Jingjing Sun, Yingquan Luo, Wanchun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202232 pp 1051—1070
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shaoying Huang, Fengping Zheng, Lixiong Liu, Shuhui Meng, Wanxia Cai, Cantong Zhang, Weier Dai, Dongzhou Liu, Xiaoping Hong, Donge Tang, Yong Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.202233 pp 1071—1095
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yanyao Deng, Hongwei Zhu, Le Xiao, Chao Liu, Xiangrui Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.202234
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Peikun Zhao, Zidai Song, Yan Wang, Han Cai, Xiaoyan Du, Changlong Li, Jianyi Lv, Xin Liu, Meng Guo, Zhenwen Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202235 pp 1096—1119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tianwen Huang, Lijun Fang, Raoli He, Huidan Weng, Xiaochun Chen, Qinyong Ye, Dianbo Qu,
https://doi.org/10.18632/aging.202236 pp 77—88
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Minxing Ma, Guoxiong Han, Yi Wang, Ziyan Zhao, Feng Guan, Xiang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.202239
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qingzhu Hu, Yueli Gu, Shuxia Chen, Ying Tian, Shuo Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.202240 pp 1120—1131
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yujun Luo, Beibei Wang, Jianhua Liu, Faxin Ma, Dongling Luo, Zhongwen Zheng, Quan Lu, Weijie Zhou, Yue Zheng, Chen Zhang, Qiyi Wang, Weihong Sha, Hao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202241 pp 1132—1152
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yingying Sun, Jingwei Liu, Ziran Xu, Xiaoxuan Lin, Xiaoling Zhang, Lisha Li, Yulin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.202244
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bojing Yan, Lixin Gao, Yingxiang Huang, Xiaolei Wang, Xuqiang Lang, Fancheng Yan, Bo Meng, Xiaowei Sun, Genlin Li, Yanling Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202245
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaolong Chen, Junbin Zhang, Long Xia, Li Wang, Hui Li, Huilin Liu, Jing Zhou, Zhiying Feng, Hai Jin, JianXu Yang, Yang Yang, Bin Wu, Lei Zhang, Guihua Chen, Genshu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202246
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yizhuo Wang, Liping Zhang, Na Wei, Yue Sun, Weiyun Pan, Yan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202247
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Haixiang Shen, Jin Liu, Guoliang Sun, Libin Yan, Qinchen Li, Zhize Wang, Liping Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.202248
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mao-Hui Feng, Zhi-Xiao Li, Qian Wang, Anne Manyande, Yu-Juan Li, Shun-Yuan Li, Weiguo Xu, Hong-Bing Xiang,
https://doi.org/10.18632/aging.202250
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuan Huang, Xiaowei Wang, Yiran Zheng, Wei Chen, Yabing Zheng, Guangliang Li, Weiyang Lou, Xiaojia Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202254 pp 1153—1175
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hongkai Zhuang, Zixuan Zhou, Zedan Zhang, Xinming Chen, Zuyi Ma, Shanzhou Huang, Yuanfeng Gong, Chuanzhao Zhang, Baohua Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.202255
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xi Liu, Yu Li, Menghan Wang, Xiaojun Wang, Limin Zhang, Tao Peng, Wenping Liang, Zhe Wang, Hong Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.202256 pp 1176—1185
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu-Fang Luo, Xin-Xing Wan, Li-Ling Zhao, Zi Guo, Rui-Ting Shen, Ping-Yu Zeng, Ling-Hao Wang, Jing-Jing Yuan, Wen-Jun Yang, Chun Yue, Zhao-Hui Mo,
https://doi.org/10.18632/aging.202257 pp 1186—1211
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaojun Tang, Lingli Luo, Yukun Li, Hailong Wu, Qing Hu, Haiyan Yue, Xiao He, Juan Zou, Shaoxiong Min,
https://doi.org/10.18632/aging.202258 pp 1212—1235
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wenrui Qu, Hongjuan Jin, Bing-Peng Chen, Jun Liu, Rui Li, Wenlai Guo, Heng Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.202259
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yujie Guo, Xiaojun Ma, Pengfei Li, Shengqi Dong, Xiaochen Huang, Xiuwen Ren, Linhong Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.202262 pp 1236—1250
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Peng Xie, Xiang Li, Rui Chen, Yue Liu, DaChao Liu, Wenguang Liu, Gang Cui, Jinjing Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202263
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Pei Zhou, Xueying Wu, Huan Chen, Ying Hu, Henghui Zhang, Lijia Wu, Ying Yang, Beibei Mao, Huaqing Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202267
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zheqi Liu, Wenkai Zhou, Chengzhong Lin, Xiaoning Wang, Xu Zhang, Yu Zhang, Rong Yang, Wantao Chen, Wei Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.202268
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tao Fan, Mingchuang Zhu, Liyu Wang, Yu Liu, He Tian, Yujia Zheng, Fengwei Tan, Nan Sun, Chunxiang Li, Jie He,
https://doi.org/10.18632/aging.202269
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ruyue Tian, Jiexuan Hu, Xiao Ma, Lei Liang, Shuilong Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.202271
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xin Xu, Yidi Chen, Danyang Zhu, Tong Zhao, Rui Xu, Jiaying Wang, Lihong Hu, Xu Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.202275
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Suyan Tian, Mingbo Tang, Jialin Li, Chi Wang, Wei Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.202278
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Min Liu, Weixin Li, Fuxing Song, Ling Zhang, Xianjun Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.202284
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xin Yin, Pei Wang, Tianshu Yang, Gen Li, Xu Teng, Wei Huang, Hefen Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.202285
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lei Xiao, Yu Li, Xiaofei Zeng, Zhiqing Zhou, Shengmin Hu, Shenglin Zhang, Yi Zhou, Zhan Zhang, Han Zhao, Huijie Zhao, David G. Beer, Rui Mao, Guoan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202286
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ke Lin, Wu Luo, Jueqian Yan, Siyuan Shen, Qirui Shen, Jun Wang, Xinfu Guan, Gaojun Wu, Weijian Huang, Guang Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.202290
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kun Zou, Zongjuan Li, Yang Zhang, Lin Mu, Miao Chen, Ruonan Wang, Wuguo Deng, Lijuan Zou, Jiwei Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.202291
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qiang Li, Xia Liu, Wei Yan, Yong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202297
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Anshuman Chandra, Hanumappa Ananda, Nagendra Singh, Imteyaz Qamar,
https://doi.org/10.18632/aging.202301 pp 163—180
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chao Wang, Xueyou Zhang, Qi Ling, Shusen Zheng, Xiao Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202302 pp 1264—1275
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yiyuan Chen, Hua Gao, Weiyan Xie, Jing Guo, Qiuyue Fang, Peng Zhao, Chunhui Liu, Haibo Zhu, Zhuang Wang, Jichao Wang, Songbai Gui, Yazhuo Zhang, Chuzhong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.202304 pp 1276—1293
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bo Hu, Xiao-Bo Yang, Xu Yang, Xin-Ting Sang,
https://doi.org/10.18632/aging.202306
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaoling Li, Riming Huang, Kaifeng Liu, Mingyue Li, Hui Luo, Liao Cui, Lei Huang, Lianxiang Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.202309
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiu Chen, Nan Ma, Guanjie Hu, Amdanee Nousayhah, Chen Xue, Wenzhang Qi, Wenwen Xu, Shanshan Chen, Jiang Rao, Wan Liu, Fuquan Zhang, Xiangrong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202313 pp 1314—1331
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qiong Wang, Yanrui Zhao, Hong Zheng, Qinghua Wang, Wei Wang, Ben Liu, Hongwei Han, Lina Zhang, Kexin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202315 pp 1332—1356
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kexing Wan, Fuxiu Mao, Qiongqiong Li, Limin Wang, Zhiguo Wei, Ping Wang, Xinhua Liao, Mengsi Xu, Jin Huang, Zemin Pan, Chengtan Wang, Jian Luo, Rui Gao, Shangquan Gan,
https://doi.org/10.18632/aging.202318
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yongqiang Zhou, Ruoqi Wu, Huafang Su, Kejie Li, Chun Chen, Raoying Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.202319 pp 1357—1368
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qicen Yao, Yixi Xing, Zaiyan Wang, Jin Liang, Qianqi Lin, Meiqiong Huang, Yiling Chen, Bo Lin, Xiayu Xu, Weifei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202308
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dongdong Huang, Felix Siaw-Debrah, Hua Wang, Sheng Ye, Kankai Wang, Ke Wu, Ying Zhang, Hao Wang, Chaojie Yao, Jiayu Chen, Lin Yan, Chun-Li Zhang, Qichuan Zhuge, Jianjing Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.202334
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhenchao Wu, Mengdie Yan, Min Zhang, Nan Wu, Guoyuan Ma, Bingbing Wang, Youbo Fan, Xintong Du, Can Ding, Yi Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.202266 pp 1251—1263
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ling Wang, Zhen Zhang, Yuan Li, Yanyan Wan, Baocai Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.202281
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Cheng-Yu Jin, Liang Du, A-Han Nuerlan, Xiao-Lei Wang, Yong-Wei Yang, Rui Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.202292
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wen-Qing Gao, Xiao-Min Hu, Qiang Zhang, Lan Yang, Xin-Ze Lv, Shuang Chen, Peng Wu, Da-Wei Duan, Yu-Heng Lang, Meng Ning, Ke-Guan Lai, Zhi-Yuan Zhang, Bin Liang, Jing-Yu Bao, Hai-Dong Wu, Tong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.202305
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ling Jiang, Jinhua Huang, Yibo Hu, Li Lei, Yujie Ouyang, Yan Long, Hui Li, Si Li, Lun Yang, Yan Yang, Lihua Huang, Hong Xiang, Rong Xiao, Jing Chen, Qinghai Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.202320
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xinrui Wu, Xu Lin, Qi Li, Zun Wang, Na Zhang, Mengyuan Tian, Xiaolei Wang, Hongwen Deng, Hongzhuan Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.202322
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Long Jin, Hai-Ying Zhu, Xiang-Jin Kang, Li-Ping Lin, Pu-Yao Zhang, Tao Tan, Yang Yu, Yong Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.202323
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
HongShan Zheng, ChenLong Li, ZhenZhe Li, KaiBin Zhu, HongBo Bao, JinSheng Xiong, Peng Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.202324
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Pan Long, Mengshan He, Weiming Yan, Wei Chen, Dongyu Wei, Siwang Wang, Zuoming Zhang, Wei Ge, Tao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202325
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaorong Hu, Ruisong Ma, Jianlei Cao, Xianjin Du, Xinyong Cai, Yongzhen Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.202326
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuan Gao, Lunhao Bai, Guanning Shang,
https://doi.org/10.18632/aging.202314
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kyeong Jin Yoon, Aram Ahn, Soo Hong Park, Seung Hee Kwak, Seong Eun Kwak, Wonsang Lee, Yong Ryoul Yang, Minji Kim, Hyun Mu Shin, Hang-Rae Kim, Hyo Youl Moon,
https://doi.org/10.18632/aging.202312 pp 1294—1313
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yangyang Sun, Xu Li, Wei Jiang, Yuanming Fan, Qiong Ouyang, Wei Shao, Raphael N. Alolga, Yuqiu Ge, Gaoxiang Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.202333
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yilin Yan, Zhengnan Huang, Jinming Cai, Pengfei Tang, Fang Zhang, Mingyue Tan, Bing Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.202327
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Baozhu Zhang, Qing Zhou, Qiankun Xie, Xiaohui Lin, Wenqiang Miao, Zhaoguang Wei, Tingting Zheng, Zuoliang Pang, Haosheng Liu, Xi Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202329
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Pingping Ma, Guang Li, Xiaorui Jiang, Xinkun Shen, Hong Li, Li Yang, Wanqian Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.202330
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dongxue Ding, Chunrong Wang, Zhao Chen, Kun Xia, Beisha Tang, Rong Qiu, Hong Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.202331
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Long Li, Xiaoqi Nie, Peng Zhang, Yongbiao Huang, Li Ma, Fang Li, Minxiao Yi, Wan Qin, Xianglin Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.202332
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Gang Xue, Ju-ping Chen, Ya Li, Zhi-qing Zhang, Jian-liang Zhu, Wanli Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.202335 pp 1369—1382
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jeeyoon Na, Joseph Song, Hyun Ho Kim, Jin Seok, Jae Yeon Kim, Ji Hye Jun, Gi Jin Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.202348 pp 61—76
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xuhui Yang, Lifei Meng, Yuang Zhong, Fengqing Hu, Lei Wang, Mingsong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202352
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Liyu Wang, Yu Liu, Hengchang Liu, He Tian, Yalong Wang, Guochao Zhang, Yuanyuan Lei, Liyan Xue, Bo Zheng, Tao Fan, Yujia Zheng, Fengwei Tan, Qi Xue, Shugeng Gao, Chunxiang Li, Jie He,
https://doi.org/10.18632/aging.202355 pp 1383—1409
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dongdong Wu, Xingmu Wang, Ge Shi, Honggang Sun, Guoxing Ge,
https://doi.org/10.18632/aging.202357 pp 1410—1421
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mengyuan Zhou, Weiqi Chen, Yuesong Pan, Yi Lin, Xia Meng, Xingquan Zhao, Liping Liu, Jinxi Lin, Hao Li, Yongjun Wang, Yilong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202366
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yiyuan Chen, Hua Gao, Qian Liu, Weiyan Xie, Bin Li, Sen Cheng, Jing Guo, Qiuyue Fang, Haibo Zhu, Zhuang Wang, Jichao Wang, Chuzhong Li, Yazhuo Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202376 pp 1422—1439
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shi-Sheng Wang, Chun-Song Yan, Jun-Ming Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.202379 pp 1440—1457
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Long Zhao, Chenyu Li, Chen Guan, Ning Song, Hong Luan, Congjuan Luo, Wei Jiang, Quandong Bu, Yanfei Wang, Lin Che, Yan Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202381
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhengwei Hu, Chengyuan Mao, Hui Wang, Zhongxian Zhang, Shuo Zhang, Haiyang Luo, Mibo Tang, Jing Yang, Yanpeng Yuan, Yanlin Wang, Yutao Liu, Liyuan Fan, Qimeng Zhang, Dabao Yao, Fen Liu, Jonathan C. Schisler, Changhe Shi, Yuming Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202389 pp 1458—1472
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Da-Jun Hu, Zhen-Yu Li, Yuan-Ting Zhu, Chuan-Chang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.202392
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li Shi, Rui Zhang, Tian Li, Xue Han, Nannan Yuan, Lei Jiang, Huimin Zhou, Shunjiang Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202418
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yangyang Zeng, Yulan Zeng, Hang Yin, Fengxia Chen, Qingqing Wang, Xiaoyan Yu, Yunfeng Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.202279
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rangrang Wang, Yuan Liu, Hongze Sun, Tao Wang, Changcan Li, Junwei Fan, Zhaowen Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202280
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qiang Chen, Zhi-Long Li, Sheng-Qiang Fu, Si-Yuan Wang, Yu-Tang Liu, Ming Ma, Xiao-Rong Yang, Wen-Jie Xie, Bin-Bin Gong, Ting Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.202360
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jia-Wei Wu, Hao Hu, Dan Li, Li-Kun Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.202276
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiao-Yu Guo, Guan-Hua Zhang, Zhen-Ning Wang, Hao Duan, Tian Xie, Lun Liang, Rui Cui, Hong-Rong Hu, Yi Wu, Jia-jun Dong, Zhen-Qiang He, Yong-Gao Mou,
https://doi.org/10.18632/aging.202282
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jian Zhou, Gen Wu, Zhongyi Tong, Jingjing Sun, Jing Su, Ziqin Cao, Yingquan Luo, Wanchun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202455 pp 1473—1487
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li-Fen Lin, Yi-Ting Li, Hui Han, Shun-Guo Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.202363
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chundi Gao, Jing Zhuang, Huayao Li, Cun Liu, Chao Zhou, Lijuan Liu, Fubin Feng, Changgang Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.202364
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chong Wang, Wenhua Xue, Haohao Zhang, Yang Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.202370
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
LiQin Sheng, PanWen Zhao, HaiRong Ma, Joaquim Radua, ZhongQuan Yi, YuanYuan Shi, JianGuo Zhong, ZhenYu Dai, PingLei Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.202368
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lili Hao, Jiayang Yin, Hong Yang, Chaoxuan Li, Linxin Zhu, Lian Liu, Jingxiang Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.202371
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Pin-Shern Chen, Hui-Ping Hsu, Nam Nhut Phan, Meng-Chi Yen, Feng-Wei Chen, Yu-Wei Liu, Fang-Ping Lin, Sheng-Yao Feng, Tsung-Lin Cheng, Pei-Hsiang Yeh, Hany A. Omar, Zhengda Sun, Jia-Zhen Jiang, Yi-Shin Chan, Ming-Derg Lai, Chih-Yang Wang, Jui-Hsiang Hung,
https://doi.org/10.18632/aging.202382
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ruidong Li, Wenwen Zhang, Zhengjian Yan, Wei Liu, Jiaming Fan, Yixiao Feng, Zongyue Zeng, Daigui Cao, Rex C. Haydon, Hue H. Luu, Zhong-Liang Deng, Tong-Chuan He, Yulong Zou,
https://doi.org/10.18632/aging.202384
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hao Huang, Ding Zhang, Jinming Fu, Liyuan Zhao, Dapeng Li, Hongru Sun, Xinyan Liu, Jing Xu, Tian Tian, Lei Zhang, Ying Liu, Yuanyuan Zhang, Yashuang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.202403
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Guoyong Ren, Pan Xue, Bin Wu, Fei Yang, Xuemei Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.202358
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tang Hexiao, Bai Yuquan, Xiong Lecai, Wei Yanhong, Shen Li, Hu Weidong, Xu Ming, Zhou Xuefeng, Pan Gaofeng, Zhang Li, Zhu Minglin, Tang Zheng, Yang Zetian, Zhou Xiao, Cai Yi, Michael Lanuti, Zhao Jinping,
https://doi.org/10.18632/aging.202303
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chenmeng Li, Bei Pan, Xiangxiang Liu, Jian Qin, Xuhong Wang, Bangshun He, Yuqin Pan, Huiling Sun, Tao Xu, Xueni Xu, Kaixuan Zeng, Shukui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202354
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhi-Ren Tsai, Han-Wei Zhang, Chun-Hung Tseng, Hsiao-Ching Peng, Victor C. Kok, Gao Ping Li, Chao A. Hsiung, Chun-Yi. Hsu,
https://doi.org/10.18632/aging.202299
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yen-Ru Chou, Wen-Cheng Lo, Navneet Kumar Dubey, Jui-Hua Lu, Hen-Yu Liu, Ching-Yu Tsai, Yue-Hua Deng, Chi-Ming Wu, Mao-Suan Huang, Win-Ping Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.202311
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Minqi Gu, Jing Sun, Shunhao Zhang, Jing Chen, Guihua Wang, Shaoqing Ju, Xudong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202347
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhiwei Zhao, Lin Zhu, Yanwei Xing, Zhenan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202356
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mengzhuo Yin, Jianwen Lu, Zhongzhou Guo, Yanan Zhang, Jichen Liu, Tongwei Wu, Kai Guo, Tiantian Luo, Zhigang Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.202273
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu-e Guo, Yiran Li, Bailian Cai, Qizhi He, Guofang Chen, Mengfei Wang, Kai Wang, Xiaoping Wan, Qin Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.202288
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wei Song, Ke Yang, Jianjun Luo, Zhiyong Gao, Yunliang Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.202359
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Guan-Chao Ye, Ya-Fei Liu, Lan Huang, Chun-Yang Zhang, Yin-Liang Sheng, Bin Wu, Lu Han, Chun-Li Wu, Bo Dong, Yu Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.202337
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Cheng Xiong, Youwei Zhu, Meilin Xue, Yongsheng Jiang, Yiming Zhong, Lingxi Jiang, Minmin Shi, Hao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202264
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tuo Zhang, Haitang Yang, Beibei Sun, Feng Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.202351
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Leiyi Zhang, Fei Ye, Zhongkun Zuo, Ding Cao, Yu Peng, Zedong Li, Jiangsheng Huang, Lunxi Duan,
https://doi.org/10.18632/aging.202339
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dianquan Zhang, Guoliang Cai, Kai Liu, Zhe Zhuang, Kunping Jia, Siying Pei, Xiuzhen Wang, Hong Wang, Shengnan Xu, Cheng Cui, Manchao Sun, Sihui Guo, Wenli Song, Guofeng Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.202373
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shenghan Lou, Jian Zhang, Zhao Zhai, Xin Yin, Yimin Wang, Tianyi Fang, Yingwei Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.202393
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xi Liu, Runzhe Liu, Dongxu Fu, Hao Wu, Xin Zhao, Yi Sun, Meng Wang, Xiaoping Pu,
https://doi.org/10.18632/aging.202338
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaojie Liu, Di Zhao, Sijun Zhao, Zhenyu Li, Yulan Wang, Xuemei Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.202340
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Baohua Zhang, Haiyan Cui, Yinping Sun, Xinmei Wang, Qing Jia, Jing Li, Yingchun Yin, Xiaoyu Sun, Huirong Xu, Hongwei Li, Famei Xu, Jiansheng Rong,
https://doi.org/10.18632/aging.202444
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Huili Xue, Aili Yu, Xuemei Chen, Na Lin, Min Lin, Hailong Huang, Liangpu Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202477 pp 1488—1497
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Anastasia Osokina, Viktoria Karetnikova, Olga Polikutina, Anna Ivanova, Olga Gruzdeva, Yulia Dyleva, Aleksandr Kokov, Natalia Brel, Tamara Pecherina, Olga Barbarash,
https://doi.org/10.18632/aging.202495 pp 194—203
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dharani Yerrakalva, Samantha Hajna, Katrien Wijndaele, Kate Westgate, Kay-Tee Khaw, Nick Wareham, Simon J Griffin, Soren Brage,
https://doi.org/10.18632/aging.202497 pp 134—149
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Paolina Crocco, Francesco De Rango, Serena Dato, Giuseppina Rose, Giuseppe Passarino,
https://doi.org/10.18632/aging.202498 pp 204—218
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Reviews

Luo Wenjing, Feng Yuanzheng, Jun-Ying Li, Liang V. Tang, Hu Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.202195 pp 1498—1509
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Michael R. Duggan, Michael Weaver, Kamel Khalili,
https://doi.org/10.18632/aging.202459 pp 1510—1527
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Mario Morales-Martinez, Alan Lichtenstein, Mario I. Vega,
https://doi.org/10.18632/aging.202462 pp 1528—1564
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Correction

Runhui Tian, Bo Wu, Cong Fu, Kaimin Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.202509 pp 1565
PDF Full-Text How to Cite Request Reprint