Advance Online Publications

Table of Contents

Theory Article

Richard S. Criddle, Hsien-Jung L. Lin, Isabella James, Ji Sun Park, Lee D. Hansen, John C. Price,
https://doi.org/10.18632/aging.202208
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Letter to the Editor

Huimin Li, Longxiang Xie, Lin Chen, Lu Zhang, Yali Han, Zhongyi Yan, Xiangqian Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.104147
PDF How to Cite Request Reprint

Research Papers

Zhenyu Li, Xiaolin Xu, Meiling Yang, Jianping Feng, Cunming Liu, Chun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103993
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jun Zhang, Haili Wang, Min Wei, Hengzhu Zhang, Boming Xia, Xingdong Wang, Yunlong Pei, Lun Dong, Yuping Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104086
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaocheng Cheng, Guoqiang Cai, Xuesong Wen, Lei Gao, Dan Jiang, Min Sun, Shu Qin, Jianzhong Zhou, Dongying Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104019
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jingyu Chen, Yazhou Wu, Zhi Chen, Bin Yi, Lili Zhang, Changlin Yin, Hua Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.104092
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaolin Zhang, Xue Yang, Hongmei Jiao, Xinmin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104138
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Po-Cheng Chang, Chien-Chang Yang, Kuo-Chin Kao, Ming-Shien Wen,
https://doi.org/10.18632/aging.104139
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fan-Zhen Kong, Yi Wang, Mei-Xia Wang, Qing-Zhang Cheng, Robert Logan, Guan-Hui Wu, Si-Ming Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.104171
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xue-Qiang Wang, Ge Song, Zheng Yang, Ren-Jie Chen, Yi-Li Zheng, Hao-Yu Hu, Xuan Su, Pei-Jie Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104193
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dan Han, Chunfen Peng, Rui Meng, Jing Yao, Qiong Zhou, Yong Xiao, Hong Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.202172
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jukun Song, Jianguo Zhu, Weiming Chen, Guohua Zhu, Wei Wang, Chi Chen, Zhenyu Jia, Yan Zha, Ping Xu, Zheng Wang, Fa Sun, Xiangyan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202224
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bo Wang, Anna Kovalchuk, Dongping Li, Rocio Rodriguez-Juarez, Yaroslav Ilnytskyy, Igor Kovalchuk, Olga Kovalchuk,
https://doi.org/10.18632/aging.202225
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jian Zhang, Xi Zhong, Huali Jiang, Hualong Jiang, Tao Xie, Yunhong Tian, Rong Li, Baiyao Wang, Jiexia Zhang, Yawei Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.103460
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ping Li, Liuhua Wang, Pengfei Li, Fangyong Hu, Yi Cao, Dong Tang, Gang Ye, Hongbo Li, Daorong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103635
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhengshuai Song, Zhongyuan Li, Weiwei Han, Chenxi Zhu, Ning Lou, Xuechao Li, Gang Luo, Song Peng, Guohao Li, Ye Zhao, Yonglian Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.103638
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bin Lin, Hui Zhao, Li Li, Zhenzhen Zhang, Nan Jiang, Xiaowei Yang, Tao Zhang, Bowen Lian, Yaokai Liu, Chi Zhang, Jiaxiang Wang, Feng Wang, Deguang Feng, Jing Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103640
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lushuang Xie, Ning Zhang, Qun Zhang, Chenyu Li, Aaron F. Sandhu, George Williams III, Sirui Lin, PeiRan Lv, Yi Liu, Qiaofeng Wu, Shuguang Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103663
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ya-Jen Chiu, Shu-An Lin, Wan-Ling Chen, Te-Hsien Lin, Chih-Hsin Lin, Ching-Fa Yao, Wenwei Lin, Yih-Ru Wu, Kuo-Hsuan Chang, Guey-Jen Lee-Chen, Chiung-Mei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103700
View Abstract PDF How to Cite Request Reprint
Zhengtao Gu, Denghui Xie, Rui Ding, Caiqiang Huang, Yiyan Qiu,
https://doi.org/10.18632/aging.103717
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Donghui Xu, Guonan Chi, Dejun Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103761
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhi Yang, Xiaodi Jiang, Deming Li, Xiaofeng Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.103767
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiuli Li, Huiwu Zhang, Fuyun Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103774
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Pengcheng Dou, Yu He, Bo Yu, Juan Duan,
https://doi.org/10.18632/aging.103778
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qiong Wu, Jue Wei, Chen Zhao, Shihao Xiang, Min Shi, Yugang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103790
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shan Zhong, Jun Xue, Jiao-Jiao Cao, Bomin Sun, Qing-Fang Sun, Liu-Guan Bian, Liang-Yun Hu, Si-Jian Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.103791
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Liang Yin, Weijuan Cai, Yongqian Liang, Jie Yao, Xuemei Wang, Jie Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.103799
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jianing Tang, Yongwen Luo, Gaosong Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103806
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bowen Wu, Yichao Gan, Ying Xu, Zhaoxing Wu, Ganyu Xu, Ping Wang, Chen Wang, Zhipeng Meng, Mengyuan Li, Jiawei Zhang, Haifeng Zhuang, Xuzhao Zhang, Linlin Yang, Jinfan Li, Xiaoxian Gan, Xiaofang Yu, Wendong Huang, Ying Gu, Rongzhen Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103808
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tingyu Liang, Xingang Zhou, Peiliang Li, Gan You, Fang Wang, Peng Wang, Enshan Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.103817
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Kai Xu, Binshen Chen, Bingkun Li, Chaoming Li, Yiming Zhang, Ning Jiang, Bin Lang,
https://doi.org/10.18632/aging.103820
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhiping Zhao, Junfeng Zhang, Liangyu Yin, Jiali Yang, Yao Zheng, Mengjie Zhang, Bing Ni, Huaizhi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103830
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Huaping Tang, Xiaolei Han, Yan Feng, Yueqin Hao,
https://doi.org/10.18632/aging.103833
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chong Lian, Lei Zhao, Jiacong Qiu, Yang Wang, Rencong Chen, Zhen Liu, Jin Cui, Xiaonan Zhu, Xuejun Wen, Shenming Wang, Jinsong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103834
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dan Zhao, Jie Li, Wenting Hao, Yemin Yuan, Caiting Yu, Zhengyue Jing, Yi Wang, Peipei Fu, Chengchao Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103857
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chenxi Song, Rui Zhang, Jiaqiang Liao, Rui Fu, Chunyue Wang, Qianqian Liu, Weihua Song, Hongjian Wang, Kefei Dou,
https://doi.org/10.18632/aging.103866
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yilin Wang, Ming Zhang, Xiaoyun Hu, Wenyan Qin, Huizhe Wu, Minjie Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.103874
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiufang Wang, Zhikun Wu, Wenyan Qin, Tong Sun, Senxu Lu, Yalun Li, Yuanhe Wang, Xiaoyun Hu, Dongping Xu, Yutong Wu, Qiuchen Chen, Weifan Yao, Mingyan Liu, Minjie Wei, Huizhe Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103875
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuesong Pan, Weiqi Chen, Hongyi Yan, Mengxing Wang, Xianglong Xiang,
https://doi.org/10.18632/aging.103887
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chia-Yu Shih, Yu-Che Cheng, ChiaoHui Hsieh, TingTing Tseng, ShihSheng Jiang, Shao-Chen Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.103890
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dameng Li, Huichen Song, Linghu Shuo, Lei Wang, Ping Xie, Weili Li, Jiachen Liu, Yafei Tong, Chen-Yu Zhang, Xiaohong Jiang, Jing Li, Yujing Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103891
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jinhong Liu, Ning Zhao, Guiling Shi, Hai Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103902
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Boshi Fu, Cheng Du, Zhikun Wu, Mingwei Li, Yi Zhao, Xinli Liu, Huizhe Wu, Minjie Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.103949
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wen-Jie Zhou, Hao-Yu Wang, Jie Zhang, Hai-Ying Dai, Zhi-Xian Yao, Zhong Zheng, Sun Meng-Yan, Ke Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103909
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zezhen Liu, Jiehui Zhong, Chao Cai, Jianming Lu, Wenqi Wu, Guohua Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.103921
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Peng-Fei Li, Shi-Chao Guo, Tao Liu, Hanjin Cui, Dandan Feng, Ali Yang, Zhe Cheng, Jiekun Luo, Tao Tang, Yang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103938
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bing Xie, Yujing Zhang, Hong Qi, Hua Yao, You Shang, Shiying Yuan, Jiancheng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103940
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiangyu Zhai, Wei Wang, Yunlong Ma, Yijia Zeng, Dandan Dou, Haoning Fan, Jianping Song, Xin Yu, Danqing Xin, Gang Du, Zhengchen Jiang, Hao Zhang, Xinlu Zhang, Bin Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.103964
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Junfeng Zhang, Jianyou Gu, Shixiang Guo, Wenjie Huang, Yao Zheng, Xianxing Wang, Tao Zhang, Weibo Zhao, Bing Ni, Yingfang Fan, Huaizhi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103965
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhanbin Tang, Hongping Chen, Di Zhong, Wan Wei, Lili Liu, Qiong Duan, Baichao Han, Guozhong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103969
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Feng Wang, Shengyu Fu, Jianfan Lei, Hongchen Wu, Shugui Shi, Kangning Chen, Jun Hu, Xueqing Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103967
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuan Xu, Feng Zhi, Jiahao Mao, Ya Peng, Naiyuan Shao, Gianfranco Balboni, Yilin Yang, Ying Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.103970
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhou Yang, Xiyi Wei, Yitong Pan, Zhijun Min, Jingyuan Xu, Bo Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103972
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu-En Tan, Yao Xing, Ban-Lai Ran, Chao Zhang, Si-Wei Pan, Wen An, Qing-Chuan Chen, Hui-Mian Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103979
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ming Yi, Linghui Zhou, Anping Li, Suxia Luo, Kongming Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103982
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Eui Hyun Kim, Anukul Taweechaipaisankul, Muhammad Rosyid Ridlo, Geon A Kim, Byeong Chun Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.104002
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaohong Xia, Tumei Hu, Jinchan He, Qiong Xu, Cuifu Yu, Xiaolin Liu, Zhenlong Shao, Yuning Liao, Hongbiao Huang, Ningning Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104003
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Long-Qing Li, Liang-Hao Zhang, Yan Zhang, Xin-Chang Lu, Yi Zhang, Yong-Kui Liu, Manhas Abdul Khader, Jia-Wen, Tao-Liu, Jia-Zhen Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104017
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hui Zhou, Meng Lei, Wang Wang, Mengjie Guo, Jia Wang, Haoyang Zhang, Li Qiao, Huayun Feng, Zhaogang Liu, Lijuan Chen, Jianhao Hou, Xueyuan Wang, Chenxi Gu, Bo Zhao, Evgeny Izumchenko, Ye Yang, Yongqiang Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.104023
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qiankun Zhu, Haiyang Ren, Xiaodong Li, Bo Qian, Shengjie Fan, Fengli Hu, Lishan Xu, Bo Zhai,
https://doi.org/10.18632/aging.104028
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ting Chen, Lin Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.104041
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Rui Han, Chunting Hua, Siyuan Sun, Boya Zhang, Yinjing Song, Stijn van der Veen, Hao Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.104046
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Meimei Huang, Lili Chen, Xiaodan Mao, Guifen Liu, Yuqin Gao, Xiaoqing You, Min Gao, Jalid Sehouli, Pengming Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.104049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu Deng, Yangbin Xu, Shuqia Xu, Yujing Zhang, Bing Han, Zheng Liu, Xiangxia Liu, Zhaowei Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.104054
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiamin Hu, Zifei Xiang, Wei Zhang, Zhijun Yu, Xiaoming Xin, Rong Zhang, Youping Deng, Qiong Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.104070
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ning Huang, Guanjian Zhao, Qiang Yang, Jiahe Tan, Ying Tan, Jiqin Zhang, Yuan Cheng, Jin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104072
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shiwen Wang, Yuyin Lin, Yue Zhong, Maozhou Zhao, Wei Yao, Xiaohui Ren, Qin Wang, Xiaolan Guo, Qian-Qian Zhang, Jianwei Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.104073
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tao Wang, Donghuo Zhong, Zhongjun Qin, Shan He, Ying Gong, Weidong Li, Xingnuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104074
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Dong Wu, Peihua Zhang, Fangmei Li, Ying Shen, Hongli Chen, Yuandong Feng, Aili He, Fangxia Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104066
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yong Wang, Hua Wei, Jianhua Tong, Muhuo Ji, Jianjun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.104080
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yong Huang, KeWei Zhang, Yinghua Li, Yuyin Dai, Hongguang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.104121
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shu-Ting Huang, Jing Chen, Li-Yin Lian, Hui-Hua Cai, Hai-Shan Zeng, Min Zheng, Mu-Biao Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104188
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lissett Gonzalez-Burgos, José Barroso, Daniel Ferreira,
https://doi.org/10.18632/aging.202177
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yafit Hachmo, Amir Hadanny, Ramzia Abu Hamed, Malka Daniel-Kotovsky, Merav Catalogna, Gregory Fishlev, Erez Lang, Nir Polak, Keren Doenyas, Mony Friedman, Yonatan Zemel, Yair Bechor, Shai Efrati,
https://doi.org/10.18632/aging.202188
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Eva Bártová, Soňa Legartová, Jana Krejčí, Orazio Angelo Arcidiacono,
https://doi.org/10.18632/aging.202221
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wenjun Yang, Jinduo Zhao, Ye Zhao, Wenfeng Li, Liang Zhao, Yi Ren, Rongying Ou, Yunsheng Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.104081
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yue Wu, Xian Wei, Huan Feng, Bintao Hu, Bo Liu, Yang Luan, Yajun Ruan, Xiaming Liu, Zhuo Liu, Shaogang Wang, Jihong Liu, Tao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104088
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wencheng Kong, Xinchun Liu, Guang Yin, Sixin Zheng, Akao Zhu, Panpan Yu, Yuqiang Shan, Rongchao Ying, Jian Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104082
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Anna Chen, Yidong Wang, Jiaqi Wu, Dong Tang, Qianru Zhu, Anqian Lu, Jin Yang, Zhejun Cai, Junping Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.104089
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Junfeng Zhang, Hui Sun, Songsong Liu, Wenjie Huang, Jianyou Gu, Zhiping Zhao, Huan Qin, Liwen Luo, Jiali Yang, Yongfei Fang, Jiayun Ge, Bing Ni, Huaizhi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104091
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiao Wang, Li He, Yunliang Tang, Dan Li, Yuting Yang, Zhenguo Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.104090
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yao Wang, Zhi-jie Zhao, Xue-ran Kang, Tao Bian, Zhe-min Shen, Yang Jiang, Bao Sun, Han-bing Hu, Yi-sheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104095
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qian Gao, Zhiyao Li, Lingxian Meng, Jinsha Ma, Yanfeng Xi, Tong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104100
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yiwan Zhao, Ziqiang Wang, Yunhao Mao, Bing Li, Yuanchang Zhu, Shikuan Zhang, Songmao Wang, Yuyang Jiang, Naihan Xu, Yizhen Xie, Weidong Xie, Yaou Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104098
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shihui Fu, Yao Yao, Shengzheng Wu, Juelin Deng, Faqin Lv, Yali Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.104113
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xin Zhao, Xinxue Zhang, Zhigang Zhang, Zhe Liu, Jiqiao Zhu, Shaocheng Lyu, Lixin Li, Ren Lang, Qiang He,
https://doi.org/10.18632/aging.104099
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lei Shi, Guan Sun, Yong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103981
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Bing Zhuan, Xi Wang, Ming-Deng Wang, Zhi-Cai Li, Qun Yuan, Jun Xie, Zhao Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103892
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xin Cheng, Ya Su, Qiong Wang, Feng Gao, Xiaofei Ye, Yiqing Wang, Yiwei Xia, Jiayu Fu, Yong Shen, Rustam Al-Shahi Salman, Qiang Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103927
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yan Zheng, Chuntuan Li, Pengliang Xin, Qunyi Peng, Weiyu Zhang, Shengquan Liu, Xiongpeng Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.104030
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Huiying Xu, Wen Zhou, Libin Zhan, Hua Sui, Lijing Zhang, Chunyan Zhao, Xiaoguang Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103894
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhenyan Song, Fuzhou Li, Chunxiang He, Jingping Yu, Ping Li, Ze Li, Miao Yang, Shaowu Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.104068
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chen Chen, JuYoung Park, Chenkai Wu, QianLi Xue, George Agogo, Ling Han, Emiel O. Hoogendijk, Zuyun Liu, Zunyou Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.104078
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yucai Wu, Lei Zhang, Shiming He, Bao Guan, Anbang He, Kunlin Yang, Yanqing Gong, Xuesong Li, Liqun Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.104115
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Pei Xu, Lei Wang, Xiao Xie, Fengqing Hu, Qi Yang, Rui Hu, Lianyong Jiang, Fangbao Ding, Ju Mei, Jianhui Liu, Haibo Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.104037
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Liguang Yang, Zhengtao Zhang, Yidi Sun, Shichao Pang, Qianlan Yao, Ping Lin, Jinming Cheng, Jia Li, Guohui Ding, Lijian Hui, Yixue Li, Hong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104047
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yangyang Wei, Baofen Han, Wenjuan Dai, Shufang Guo, Caiping Zhang, Lixuan Zhao, Yan Gao, Yi Jiang, Xiaomei Kong,
https://doi.org/10.18632/aging.104124
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wenli Zhang, Fuchen Liu, Jian Huang, Xinggang Guo, Wei Dong, Shuxun Wei, Li Li, Xiuli Zhu, Weiping Zhou, Hui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.202155
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Tingting Sun, Yanfen Hu, Weipeng He, Yuru Shang, Xiaohong Yang, Liyun Gong, Xianbin Zhang, Peng Gong, Guofen Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.104126
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaoying Li, Pengxi Zheng, Tingting Ji, Bo Tang, Yakun Wang, Shoujun Bai,
https://doi.org/10.18632/aging.104152
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yang Li, Xiaoming Ding, Xiaohui Tian, Jin Zheng, Chenguang Ding, Xiao Li, Xiaojun Hu, Yuxi Qiao, Ying Wang, Wujun Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.104085
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fan Yu, Riyue Jiang, Wei Han, Gaofeng Zhan, Xiaolin Xu, Xiaohong Jiang, Long Wang, Shoukui Xiang, Qin Zhou, Cunming Liu, Bin Zhu, Fei Hua, Chun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.104101
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yujing Yang, Chengyuan Wang, Ningde Wei, Ting Hong, Zuyu Sun, Jiawen Xiao, Jiaxi Yao, Zhi Li, Tao Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104170
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
You Zhou, Xiao Zheng, Bin Xu, Haifeng Deng, Lujun Chen, Jingting Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.104120
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Fan Zhou, Wei Chen, Yinghong Cui, Bang Liu, Qingqing Yuan, Zheng Li, Zuping He,
https://doi.org/10.18632/aging.104158
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jin Bai, BoWen Yang, Ruichuan Shi, Xinye Shao, Yujing Yang, Fang Wang, Jiawen Xiao, Xiujuan Qu, Yunpeng Liu, Ye Zhang, Zhi Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104084
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
You Li, Ming Tang, Bo Han, Shun Wu, Shu-jing Li, Qian-hui He, Feng Xu, Gui-qing Li, Kun Zhang, Xu Cao, Quan-you Zheng, Jian Chen, Di Yang, Gui-lian Xu, Ke-qin Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104151
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lang Cui, Wenhao Song, Yao Zeng, Qi Wu, Ziqiang Fan, Tiantian Huang, Bo Zeng, Mingwang Zhang, Qingyong Ni, Yan Li, Tao Wang, Diyan Li, Xueping Mao, Ting Lian, Deying Yang, Mingyao Yang, Xiaolan Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.104067
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jie Chen, Yufei Ma, Zhijie Yang, Haiyang Lan, Guangliang Liu, Ye Zhang, Huiqiang Xia, Xiaofang Wang, Fei Han, Xiaolin Tu, Bo Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104160
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yiyun Cao, Taotao Liu, Zhengqian Li, Jiao Yang, Lijun Ma, Xinning Mi, Ning Yang, Aihua Qi, Xiangyang Guo, Aizhong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104172
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chin-Hsien Lin, Han-Yi Lin, Jim-Min Fang, Ching-Chow Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104165
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhuo-Miao Ye, Li-Juan Li, Ming-Bo Luo, Hong-Yuan Qing, Jing-Hui Zheng, Chi Zhang, Yun-Xin Lu, You-Ming Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.104128
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qicong Mai, Dafeng Sheng, Chengcong Chen, Qing Gou, Meng Chen, Xiaoting Huang, Heng Yin, Xiaoming Chen, Zide Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104142
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yiwei Fang, Yongfeng Wang, Meilin Peng, Jia Xu, Zunpan Fan, Chunyan Liu, Kai Zhao, Huiping Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104141
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Congyi Tang, Yi Cai, Huichuan Jiang, Zhengtong Lv, Changzhao Yang, Haozhe Xu, Zhi Li, Yuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104162
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sheng Hu, Weibiao Zeng, Wenxiong Zhang, Jianjun Xu, Dongliang Yu, Jinhua Peng, Yiping Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.104144
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shiao Ding, Nan Ma, Hao Liu, Min Tang, Ju Mei,
https://doi.org/10.18632/aging.104156
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yu Wang, Yunxiao Kang, Chunxiao Qi, Tianyun Zhang, Hui Zhao, Xiaoming Ji, Wensheng Yan, Yuanxiang Huang, Rui Cui, Guoliang Zhang, Geming Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.104155
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sinan Khor, Dongsheng Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.104196
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jialing Fan, Caishui Yang, Zhen Liu, He Li, Yan Han, Kewei Chen, Chuansheng Chen, Jun Wang, Zhanjun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104059
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chenliang Zhou, Tianfang Zhang, Haotang Ren, Shanshan Sun, Xia Yu, Jifang Sheng, Yu Shi, Hong Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.104114
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jung-Chi Hsu, Ya-Ting Huang, Lian-Yu Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.104133
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhen Tan, Yubin Lei, Jin Xu, Si Shi, Jie Hua, Bo Zhang, Qingcai Meng, Jiang Liu, Yiyin Zhang, Miaoyan Wei, Xianjun Yu, Chen Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.104134
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Hao-Chun Chuang, Kun-Ling Tsai, Kuen-Jer Tsai, Ting-Yuan Tu, Yan-Jye Shyong, I-Ming Jou, Che-Chia Hsu, Shu-Shien Shih, Yuan-Fu Liu, Cheng-Li Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.104105
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Weilong Zhang, Beibei Yang, Linqian Weng, Jiangtao Li, Jiefei Bai, Ting Wang, Jingwen Wang, Jin Ye, Hongmei Jing, Yuchen Jiao, Xixi Chen, Hui Liu, Yi-Xin Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.104136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuzhu Xiang, Shengcai Zhou, Jian Hao, Chunhong Zhong, Qimei Ma, Zhuolun Sun, Chunxiao Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.104137
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiyi Wei, Yuxiang Dong, Xinglin Chen, Xiaohan Ren, Guangyao Li, Yamin Wang, Yichun Wang, Tongtong Zhang, Shangqian Wang, Chao Qin, Ninghong Song,
https://doi.org/10.18632/aging.104107
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ke Hua, Liping Wang, Junhua Sun, Nanhai Zhou, Yilan Zhang, Feng Ji, Li Jing, Yang Yang, Wen Xia, Zhigang Hu, Feiyan Pan, Xi Chen, Bing Yao, Zhigang Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.104123
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Min Zheng, Shijun Xiao, Tianfu Guo, Lin Rao, Longyun Li, Zhiyan Zhang, Lusheng Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.104143
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ying Wang, Zizhong Yu, Yue Zhou, Yun Zhu, Jinhui Wang, Junmei Fu, Yang Yuan, Shan Chen, Yanjun Wang, Wenting Yu, Pei Gao, Wanting Zhu, Qing Cheng, Seong H Cho, Weijia Kong, Jianjun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104145
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jing Zhang, Peng Yu, Fuzhou Hua, Yanhui Hu, Fan Xiao, Qin Liu, Dan Huang, Fumou Deng, Gen Wei, Wei Deng, Jianyong Ma, Wengen Zhu, Jiru Zhang, Shuchun Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.104146
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Di Wu, Waijiao Cai, Xuan Zhang, Jianfeng Lan, Lina Zou, Samuel J. Chen, Zixing Wu, Di Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104180
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li Jiang, Mengmeng Zhang, Jingni Wu, Sixue Wang, Xiang Yang, Mingyu Yi, Xinyue Zhang, Xiaoling Fang,
https://doi.org/10.18632/aging.202163
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yixuan Fang, Yue Gu, Lei Li, Lingjiang Zhu, Jiawei Qian, Chen Zhao, Li Xu, Wen Wei, Yanhua Du, Na Yuan, Suping Zhang, Ye Yuan, Youjia Xu, Cizhong Jiang, Jianrong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104176
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Chenping Hu, Wenxiu Du,
https://doi.org/10.18632/aging.104187
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shasha Zhang, Jing Wang, Anan Zhang, Xiaowei Zhang, Tao You, Dingxiong Xie, Wenke Yang, Yuhong Chen, Xuetian Zhang, Cuixia Di, Xiaodong Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.104177
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sucheng Mu, Wei Wei, Chaoyuan Jin, Ning Pu, Kaihuan Yu, Guorong Gu, Zhe Luo, Chaoyang Tong, Yi Han,
https://doi.org/10.18632/aging.104148
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhi-Chao Tang, Zhao Chen, Yu-Ting Shi, Lin-Lin Wan, Ming-Jie Liu, Xuan Hou, Chun-Rong Wang, Hui-Rong Peng, Lin-Liu Peng, Rong Qiu, Bei-Sha Tang, Hong Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.104181
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Afsaneh Mohammadnejad, Marianne Nygaard, Shuxia Li, Dongfeng Zhang, Chunsheng Xu, Weilong Li, Jesper Lund, Lene Christiansen, Jan Baumbach, Kaare Christensen, Jacob v. B. Hjelmborg, Qihua Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.104198
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jing Yang, Qingshan Jiang, Lijun Liu, Hong Peng, Yaya Wang, Shuyan Li, Yanhua Tang, Jing Yu, Runliang Gan, Zhifeng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104199
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yongjian Zhang, Hu Zhou, Meiyin Zhang, Linan Xing, Chang Yang, Bairong Xia, Ge Lou,
https://doi.org/10.18632/aging.104116
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jing Zhang, Lelin Huang, Xing Shi, Liu Yang, Fuzhou Hua, Jianyong Ma, Wengen Zhu, Xiao Liu, Rui Xuan, Yunfeng Shen, Jianping Liu, Xiaoyang Lai, Peng Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.202143
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xiaohan Ren, Xinglin Chen, Yisheng Ji, Lin Li, Yunxin Li, Chao Qin, Kai Fang,
https://doi.org/10.18632/aging.202153
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Ze-Long Liu, Ling-Ling Zhu, Jing-Hua Liu, Zhang-Ya Pu, Zhi-Ping Ruan, Jiang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qiao Wang, Decheng Ren, Yan Bi, Ruixue Yuan, Dong Li, Jianying Wang, Ruirui Wang, Lei Zhang, Guang He, Baocheng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104203
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jinyou Li, Haifeng Lu, Huanwen Wu, Shunmei Huang, Lufang Chen, Qifeng Gui, Wenjing Zhou, Yichen Yang, Yue Wu, Hua Zhang, Qin Zhang, Yunmei Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.202174
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Huafeng Kang, Nan Wang, Xuan Wang, Yu Zhang, Shuai Lin, Guochao Mao, Di Liu, Chengxue Dang, Zhangjian Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.104206
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yi He, Rong Hua, Bin Li, Haiyong Gu, Yifeng Sun, Zhigang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103916
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Zhi Zhang, Cheng-Zu He, Ya-Qin Qin, Jian-Jun Liao, Shang-Tao Huang, Steven Mo, Hong-Mian Li, Jian-Yan Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.104195
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jie Li, Yifei Feng, Ding Heng, Ranran Chen, Yong Wang, Ziwei Xu, Dongsheng Zhang, Chuan Zhang, Yue Zhang, Dongjian Ji, Junwei Tang, Yueming Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.104055
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xi-Chao Yu, Yu Fu, Yun-Hui Bi, Wei-Wei Zhang, Jun Li, Tingting Ji, Ying Chao, Qing-Hai Meng, Qi Chen, Meng-Hua Ma, Yu-Han Zhang, Jinjun Shan, Hui-Min Bian,
https://doi.org/10.18632/aging.104185
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Honggang Li, Yiqun Gu, Xuejun Shang, Yuanzhong Zhou, Huiping Zhang, Liandong Zuo, Guangan Mei, Wei Xia, Huangtao Guan, Wenpei Xiang, Shanjie Zhou, Changchun Wan, Baojin Hao, Xubo Shen, Linguo Tang, Weixiong Wu, Ying Qi, Na Yu, Xiangbin Kong, Yaoping Chen, Yihong Yang, Xingrong Qing, Chengliang Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.202227
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Shuiqing Wu, Ran Xu, Xuan Zhu, Haiqing He, Jinhua Zhang, Qi Zeng, Yinhuai Wang, Xiaokun Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.202147
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Qi Cao, Yihan Liu, Ying Wu, Caijiao Hu, Lei Sun, Jinghui Wang, Changlong Li, Meng Guo, Xin Liu, Jianyi Lv, Xueyun Huo, Junming Yue, Xiaoyan Du, Zhenwen Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202213
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Sheng Wei, Xiwen Geng, Zifa Li, Kaiyong Xu, Minghui Hu, Hongyun Wu, Wei Shi, Mingqi Qiao,
https://doi.org/10.18632/aging.202249
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Xianghui Zhou, Zhipeng Cheng, Dan Shu, Wenyi Lin, Zhangyin Ming, Wei Chen, Yu Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.202216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Li-Kuo Liu, Kun-Hsien Chou, Chih-Chin Heather Hsu, Li-Ning Peng, Wei-Ju Lee, Wei-Ta Chen, Ching-Po Lin, Chih-Ping Chung, Pei-Ning Wang, Liang-Kung Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104135
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yi Fang, Lu-Yan Gu, Jun Tian, Shao-Bing Dai, Ying Chen, Ran Zheng, Xiao-Li Si, Chong-Yao Jin, Zhe Song, Ya-Ping Yan, Xin-Zhen Yin, Jia-Li Pu, Bao-Rong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104200
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Feng Xu, Lulu He, Xueqin Zhan, Jiexin Chen, Huan Xu, Xiaoling Huang, Yangyi Li, Xiaohe Zheng, Ling Lin, Yongsong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104129
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Huiming Jiang, Haibin Chen, Pei Wan, Shengda Song, Nanhui Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202151
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Quanbao Wang, Xiumin Ge, Jie Zhang, Licheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104079
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Yuanzhang Zou, Qiu Lu, Qin Yao, Di Dong, Binghai Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104131
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jiang Ruibin, Jin Bo, Wan Danying, Feng Jianguo, Gu Linhui,
https://doi.org/10.18632/aging.104184
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jia Wang, Xiaolu Zhang, Jie Li, Xiaoran Ma, Fubin Feng, Lijuan Liu, Jibiao Wu, Changgang Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.104204
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jin Wang, Ti Wen, Zhi Li, Xiaofang Che, Libao Gong, Zihan Jiao, Xiujuan Qu, Yunpeng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103985
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint

Reviews

Xiaojing Yang, Hanru Ren, Xiaomao Guo, Chaosu Hu, Jie Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.103932
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Jae Sook Kang, Yong Ryoul Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103933
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Wen-Qing Xie, Wen-Feng Xiao, Kun Tang, Yu-Xiang Wu, Pei-Wu Hu, Yu-Sheng Li, Yu Duan, Shan Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.103987
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Meng Meng, Qianwen Zhao, Rahul Kumar, Chen Bai, Yunlei Deng, Bo Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.103991
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Lu Wang, Yinan Sun, Ye Yuan, Qi Mei, Xianglin Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.104205
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint
Limin Pang, Yi Liu, Maoze Shen, Jujian Ye, Ruirong Chen, Zhien Lan, Zhijian Wu, Yang Guo, Peidong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Request Reprint