Volume 14, Issue 11

15 June, 2022
pp 4618—4928

About the Cover

The cover features Figure 2 "Integrative transcriptome analysis identifies DDIT4 as a candidate target" from Lee et al.


Explore This Issue

Editorials

Marc J. Kaufman, Alaa N. Qrareya, Jason J. Paris,
https://doi.org/10.18632/aging.204105 pp 4618—4619
PDF How to Cite
Jong-Hyuk Lee, Deborah L. Croteau, Vilhelm A. Bohr,
https://doi.org/10.18632/aging.204120 pp 4620—4621
PDF How to Cite
Briana N. Cortez, Nadine Bahour, Cristina Aguayo-Mazzucato,
https://doi.org/10.18632/aging.204123 pp 4622—4623
PDF How to Cite

Research Papers

Bing-Heng Yang, Hsing-Yi Chung, Li-Ting Kao, Ming-Jr Jian, Chih-Kai Chang, Jung-Chung Lin, Kuo-Ming Yeh, Chien-Wen Chen, Ya-Sung Yang, Shan-Shan Hsieh, Sheng-Hui Tang, Cherng-Lih Perng, Feng-Yee Chang, Hung-Sheng Shang,
https://doi.org/10.18632/aging.204095 pp 4624—4633
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ryota Imai, Keita Mizuno, Yuji Omiya, Kazushige Mizoguchi, Yuko Maejima, Kenju Shimomura,
https://doi.org/10.18632/aging.204109 pp 4634—4652
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuri Lee, Min Ji Song, Ji Hwan Park, Mi Hee Shin, Min-Kyoung Kim, Daehee Hwang, Dong Hun Lee, Jin Ho Chung,
https://doi.org/10.18632/aging.204118 pp 4653—4672
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Zi, Qing Li, Cheng-xiong Xu, Zhi-Wei Zhou, Guan-Bin Song, Cheng-Bin Hu, Fang Wen, Han-Lin Yang, Lei Nie, Xing Zhao, Jun Tan, Shu-Feng Zhou, Zhi-Xu He,
https://doi.org/10.18632/aging.203241 pp 4673—4698
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun You, Yuwen Han, Haifeng Qiao, Yun Han, Xiaoyan Lu, Yiling Lu, Xiaoyu Wang, Haili Kai, Yanli Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203474 pp 4699—4713
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Zhang, Yanan Li, Jiaxu Yu, Chunping Yin, Junfei Guo, Juan Zhao, Qiujun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204092 pp 4714—4727
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Hua Li, Tie Cheng Sun, Shui Wen Zhang, Ting Ting Jiao, Yan Bin Cheng, Pan Dong, Ri-Cheng Chian, Ye Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.204106 pp 4728—4738
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bin Wang, He Xiao, Xin Yang, Ying Zeng, Zhimin Zhang, Rui Yang, Hang Chen, Chuan Chen, Junxia Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204108 pp 4739—4754
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Xiang, Hui Liu, Hao Hu, Le-Wei Li, Qi-Bei Zong, Tang-Wei Wu, Xiao-Yi Li, Shi-Qiang Fang, Yi-Wen Liu, Yu Zhan, Hui Wang, Zhong-Xin Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.204110 pp 4755—4768
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiqi Meng, Zhiping Li, Yiting Zhang, Anhui Yang, Yanzhen Wang, Yulin Zhou, Wanyue Wu, Ye Qiu, Lanzhou Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204111 pp 4769—4785
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiang Chen, Jiakang Ma, Xiaoyi Wang, Xiangqing Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204112 pp 4786—4818
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenchao Zhao, Fanghao Sun, Liansheng Zhang, Jun Ouyang,
https://doi.org/10.18632/aging.204113 pp 4819—4826
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hanyu Rao, Shunping Zhou, Aihong Mei, Anjie Yao, Shuanshuan Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.204114 pp 4827—4838
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinpeng Zhang, Xiaohui Ding, Kun Peng, Zhankui Jia, Jinjian Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.204115 pp 4839—4857
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaotian Xu, Huideng Wang, Xinhui Li, Xiaoqun Duan, Yuhui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204116 pp 4858—4873
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinyu Wang, Pengcheng Zhou, Liangxin Lin, Bo Wu, Zhaoyu Fu, Xing Huang, Dong Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204117 pp 4874—4887
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tengfei Wu, Xinyu Yang, Yilei Cong, Shisi Xia, Bowen Liu, Ran Zou, Juanhua Zeng, Hua Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.204121 pp 4888—4896
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei-Ting Chang, You-Cheng Lin, Chon-Seng Hong, Po-Sen Huang, Yu-Wen Lin, Zhih-Cherng Chen, Tsung-Hsien Lin, Ting-Hsing Chao,
https://doi.org/10.18632/aging.204122 pp 4897—4913
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanbo Sun, Yun Liu, Zhihui Du, Liangqiang Zhou, Qingguo Chen, Hanqi Chu,
https://doi.org/10.18632/aging.204127 pp 4914—4926
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Jie Yao, Kaiyu Qian, Chen Chen, Xiaoping Liu, Donghu Yu, Xin Yan, Tongzu Liu, Sheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204132 pp 4927—4928
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 11 Next