Volume 14, Issue 13

15 July, 2022
pp 5292—5611

About the Cover

The cover features Figure 3 "Total, direct and indirect effects of perceived discrimination measures on epigenetic clocks through depressive symptoms" from Beydoun et al.


Explore This Issue

Editorials

Phoebe Imms, Helena C. Chui, Andrei Irimia,
https://doi.org/10.18632/aging.204179 pp 5292—5293
PDF How to Cite
Hongbo Qi, Liling Xiong, Chao Tong,
https://doi.org/10.18632/aging.204175 pp 5294—5295
PDF How to Cite
Evan Paul Tracy, Gabrielle Rowe, Amanda J. LeBlanc,
https://doi.org/10.18632/aging.204183 pp 5296—5298
PDF How to Cite

Research Papers

Nguyen Thuy Duong, Tran Huu Dinh, Britta S. Möhl, Stefan Hintze, Do Hai Quynh, Duong Thi Thu Ha, Ngo Diem Ngoc, Vu Chi Dung, Noriko Miyake, Nong Van Hai, Naomichi Matsumoto, Peter Meinke,
https://doi.org/10.18632/aging.204139 pp 5299—5310
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
May A. Beydoun, Hind A. Beydoun, Nicole Noren Hooten, Ana I. Maldonado, Jordan Weiss, Michele K. Evans, Alan B. Zonderman,
https://doi.org/10.18632/aging.204150 pp 5311—5344
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alaa N. Qrareya, Fakhri Mahdi, Marc J. Kaufman, Nicole M. Ashpole, Jason J. Paris,
https://doi.org/10.18632/aging.204166 pp 5345—5365
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanqing Gu, Ren Yan, Yang Wang, Yiwen Zeng, Qingqiang Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.204066 pp 5366—5375
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunwei Jiao, Hao Yun, Huijia Liang, Xiaodong Lian, Shunxian Li, Jiaming Chen, Javeria Qadir, Burton B. Yang, Yizhen Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.204119 pp 5376—5389
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Tian, Lei Yang, Zhongtai Wang, Haiya Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.204147 pp 5390—5405
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Wu, Jing Qin, Lingyan Liu, Wupeng Tan, Linchen Lei, Jiayu Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204152 pp 5406—5416
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tong Tong, Jing Zhang, Li Jia, Ping Liang, Na Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204156 pp 5417—5426
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Menglu Dong, Xiaoqing Cui, Ge Wang, Qi Zhang, Xingrui Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204158 pp 5427—5448
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lili Guo, Dan Wang, Hildrich Yasmal Alexander, Xiaoyan Ren, Hong Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.204160 pp 5449—5463
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiyi Gong, Wenxuan Zhao, Gang Liu, Lei Shi, Xia Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.204161 pp 5464—5477
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Baolin Zhou, Fang Yang, Lei Qin, Jun Kuai, Lu Yang, Lanfang Zhang, Peisheng Sun, Guangpeng Li, Xinhui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204162 pp 5478—5492
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Shao, Qian Feng, Weifan Jiang, Yuting Yang, Zhiqiang Liu, Liang Li, Wenlong Yang, Yufeng Zou,
https://doi.org/10.18632/aging.204163 pp 5493—5510
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
WuChing Uen, TingTing Tseng, Ching-Po Wu, ShaoChen Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.204164 pp 5511—5522
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kun Ye, Yong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204165 pp 5523—5536
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi-Ying Yu, Hui Liu, Chen Liu, Yuan Xiang, Qi-Bei Zong, Jun Wang, Hui-Min Zhang, Cheng-Chen Xu, Jia-Peng Li, Xing-Hua Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.204167 pp 5537—5553
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun Cheng, Suyun Zhang, Yan Qiang, Lingyan Dong, Yujuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204168 pp 5554—5570
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhihao Wang, Yusi Liu, Xiaoqian Zhan, Xi Wang, Chao Zhang, Lingzhi Qin, Liwei Liu, Shenghui Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.204169 pp 5571—5589
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yapeng Cao, Haixia Duan, Ailing Su, Liran Xu, Baochang Lai,
https://doi.org/10.18632/aging.204171 pp 5590—5610
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Qi Zhang, Chunlei Liu, Ling Yu, Xiaona Wang, Jianxiu Hao,
https://doi.org/10.18632/aging.204186 pp 5611
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 13 Next