Volume 14, Issue 14

31 July, 2022
pp 5612—5959

About the Cover

The cover features Figure 6 "Multi-region methylation data recapitulates strong PCBrainAge acceleration associations in test data" from Thrush et al.


Explore This Issue

Editorials

Elisabet Cuyàs, Begoña Martin-Castillo, Javier A. Menendez,
https://doi.org/10.18632/aging.204180 pp 5612—5613
PDF How to Cite
Hyewon Chung, Chaekyu Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.204187 pp 5614—5616
PDF How to Cite
Annelies E. Smit, Maaike Schilperoort, Elizabeth M. Winter,
https://doi.org/10.18632/aging.204192 pp 5617—5619
PDF How to Cite

Research Papers

Aenne S. von Falkenhausen, Rebecca Freudling, Melanie Waldenberger, Christian Gieger, Annette Peters, Martina Müller-Nurasyid, Stefan Kääb, Moritz F. Sinner,
https://doi.org/10.18632/aging.204149 pp 5620—5627
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Naoki Okamoto, Yorino Sato, Yuta Kawagoe, Takahiko Shimizu, Kazuhiro Kawamura,
https://doi.org/10.18632/aging.204157 pp 5628—5640
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kyra L. Thrush, David A. Bennett, Christopher Gaiteri, Steve Horvath, Christopher H. van Dyck, Albert T. Higgins-Chen, Morgan E. Levine,
https://doi.org/10.18632/aging.204196 pp 5641—5668
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiao Ye, Fang Luo, Tingting Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.204128 pp 5669—5680
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xue-Ying Ma, Hui-Min Liu, Wan-Qiang Lv, Chuan Qiu, Hong-Mei Xiao, Hong-Wen Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.204145 pp 5681—5698
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fanqi Li, Haoxuan Sun, Xiaolong Lin, Qiuyu Li, Donghui Zhao, Zichao Cheng, Jinghua Liu, Qian Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.204159 pp 5699—5709
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei-Lun Tsai, Jin-Shiung Cheng, Pei-Feng Liu, Tsung-Hsien Chang, Wei-Chih Sun, Wen-Chi Chen, Chih-Wen Shu,
https://doi.org/10.18632/aging.204170 pp 5710—5726
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaojun Chen, Jiangyan Wang, Lin Tang, Qiuying Ye, Qunwei Dong, Zhangwei Li, Li Hu, Chenghong Ma, Jiake Xu, Ping Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204172 pp 5727—5748
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingli He, Hongrui Wang, Yi Tang, Bing Cui, Bingchao Xu, Xiaoqin Niu, Yongan Sun, Guanghui Zhang, Xiaobing He, Bei Wang, Bei Xu, Zaipo Li, Yu Zhang, Yibo Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204174 pp 5749—5767
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiping Xiang, Xingguo Zhou, Geofrey Mahiki Mranda, Ying Xue, Yu Wang, Tian Wei, Junjian Liu, Yinlu Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.204176 pp 5768—5782
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhongzhong Wan, Xingrun Li, Xinru Luo, Bofan Wang, Xiang Zhou, Ao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204178 pp 5783—5799
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhuang Zhang, Rubo Sui, Lili Ge, Dongjian Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.204184 pp 5800—5811
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Minhong Zhao, Botao Pan, Yanjun He, Bo Niu, Xiuan Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.204185 pp 5812—5837
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lingyun Wei, Nan Hu, Mingxiang Ye, Zhilong Xi, Zhen Wang, Lei Xiong, Nan Yang, Yi Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.204188 pp 5838—5854
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia-Long Tang, Meng Xin, Li-Chao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204189 pp 5855—5877
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Changan Zhao, Jiyu Miao, Ruifang Sun, Rui Liang, Wenhu Chen, Yi Gao, Xiaofei Wang, Shuiping Han, Wenbao Zhao, Ting Lei, Chen Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.204190 pp 5878—5894
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kexin Zhang, Jian Zhou, Tong Wu, Qunyan Tian, Tang Liu, Wanchun Wang, Hua Zhong, Ziyuan Chen, Xungang Xiao, Gen Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.204191 pp 5895—5907
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiangfeng Yu, Zhe Xiu, Yizeng Jian, Jianyin Zhou, Xiaopeng Chen, Xiang Chen, Chunxiang Chen, Hongbao Chen, Sijia Yang, Libo Yin, Wenlong Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.204193 pp 5908—5924
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei-Ting Chang, Jhih-Yuan Shih, Yu-Wen Lin, Tzu-Ling Huang, Zhih-Cherng Chen, Chi-Long Chen, Jan-Show Chu, Ping Yen Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204194 pp 5925—5945
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guo Li, Zhijie Xu, Jinwu Peng, Yuanliang Yan, Yong Liu, Xin Zhang, Yuanzheng Qiu, Chencheng Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.204195 pp 5946—5958
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Kara N. Fitzgerald, Romilly Hodges, Douglas Hanes, Emily Stack, David Cheishvili, Moshe Szyf, Janine Henkel, Melissa W. Twedt, Despina Giannopoulou, Josette Herdell, Sally Logan, Ryan Bradley,
https://doi.org/10.18632/aging.204197 pp 5959
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 14 Next