Volume 14, Issue 15

15 August, 2022
pp 5960—6378

About the Cover

The cover features Figure 1 "Two-dimensional coordinates for the different behavioral, social and psychological well-being indicators derived from multiple component analysis" from Saadeh et al.


Explore This Issue

Editorials

Qihua Tan, Jonas Mengel-From, Kaare Christensen,
https://doi.org/10.18632/aging.204199 pp 5960—5961
PDF How to Cite
Georges E. Janssens, Riekelt H. Houtkooper, Joris Hoeks,
https://doi.org/10.18632/aging.204220 pp 5962—5963
PDF How to Cite
Haik Mkhikian, Michael Demetriou,
https://doi.org/10.18632/aging.204239 pp 5964—5965
PDF How to Cite

Research Papers

Morena Scotece, Carlos Vaamonde-García, Ana Victoria Lechuga-Vieco, Alberto Centeno Cortés, María Concepción Jiménez Gómez, Purificación Filgueira-Fernández, Ignacio Rego-Pérez, José Antonio Enríquez, Francisco J. Blanco,
https://doi.org/10.18632/aging.204153 pp 5966—5983
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Marguerita Saadeh, Xiaonan Hu, Serhiy Dekhtyar, Anna-Karin Welmer, Davide L. Vetrano, Weili Xu, Laura Fratiglioni, Amaia Calderón-Larrañaga,
https://doi.org/10.18632/aging.204182 pp 5984—6005
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tae-Hwan Gil, Haiyan Zheng, Hyo Gyeong Lee, Ji-Won Shin, Sun Wook Hwang, Ki-Mo Jang, Ok Hee Jeon,
https://doi.org/10.18632/aging.204204 pp 6006—6027
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nguyen Khanh Toan, Soo-A Kim, Sang-Gun Ahn,
https://doi.org/10.18632/aging.204213 pp 6028—6046
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Conelius Ngwa, Abdullah Al Mamun, Shaohua Qi, Romana Sharmeen, Yan Xu, Fudong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204216 pp 6047—6065
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingdian Liu, Junwen Wang, Weidong Tian, Yu Xu, Ran Li, Kai Zhao, Chao You, Yuan Zhu, Joerg Walter Bartsch, Hongquan Niu, Huaqiu Zhang, Kai Shu, Ting Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.204206 pp 6066—6080
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Bai, Jiao Wang, Ruixue Song, Zhangyu Wang, Xiuying Qi, Aron S. Buchman, David A. Bennett, Weili Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.204201 pp 6081—6093
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Zhang, Dongchang Wang, Yuanyuan Wang, Gang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204198 pp 6094—6110
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tsung-Yu Ko, Hsien-Li Kao, Chih-Fan Yeh, Jiu-Hsiang Lin, Ching-Chang Huang, Ying-Hsien Chen, Chi-Chao Chao, Hung-Yuan Li, Chih-Yang Chan, Lung-Chun Lin, Yih-Sharng Chen, Ming-Jiuh Wang, Mao-Shin Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.204202 pp 6111—6127
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Xiao, Jia-Wen Xiang, Qian Gao, Yue-Yue Bai, Zhao-Xia Huang, Xiao-Hui Hu, Ling Wang, David Wan-Cheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204203 pp 6128—6148
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenzhen Lin, Qiumin Huang, Junrong Liu, Hao Wang, Xuexi Zhang, Zhiyan Zhu, Wei Zhang, Yiliang Wei, Zhe Liu, Wei Du,
https://doi.org/10.18632/aging.204208 pp 6149—6168
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yingan Zhao, Yingjue Zhang, Chen Dai, Kai Hong, Yangyang Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.204209 pp 6169—6186
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tsung-Jung Ho, Debakshee Goswami, Wei-Wen Kuo, Chia-Hua Kuo, Shih Cheng Yen, Pi-Yu Lin, Shinn-Zong Lin, Dennis Jine-Yuan Hsieh, Marthandam Asokan Shibu, Chih-Yang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.204210 pp 6187—6201
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lu Chen, Wujiang Gao, Chunli Sha, Meiling Yang, Li Lin, Taoqiong Li, Hong Wei, Qi Chen, Jie Xing, Mengxue Zhang, Shijie Zhao, Wenlin Xu, Yuefeng Li, Xiaolan Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204211 pp 6202—6226
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yin Jiang Zhang, Lin Yi Zhao, Xu He, Rong Fei Yao, Fan Lu, Bi Nan Lu, Zong Ran Pang,
https://doi.org/10.18632/aging.204214 pp 6227—6254
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cong Ma, Ze-Hui Shi, Xiao-Yan Han, Chang Liu, Biao Yan, Jian-Ling Du,
https://doi.org/10.18632/aging.204215 pp 6255—6268
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sha Qin, Gaoming Liu, Haoer Jin, Xue Chen, Jiang He, Juxiong Xiao, Yan Qin, Yitao Mao, Luqing Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.204217 pp 6269—6298
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Deyu Zhang, Fang Cui, Lisi Peng, Meiqi Wang, Xiaoli Yang, Chuanchao Xia, Keliang Li, Hua Yin, Yang Zhang, Qihong Yu, Zhendong Jin, Haojie Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.204221 pp 6299—6315
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Yang, Bing Han, Yecheng Chen, Feng Geng,
https://doi.org/10.18632/aging.204224 pp 6316—6337
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meng Ding, Qiufang Li, Xiao Tan, Liangyua Zhang, Jun Tan, Lan Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.204225 pp 6338—6357
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haigang Geng, Ruolan Qian, Linmeng Zhang, Chen Yang, Xiang Xia, Cun Wang, Gang Zhao, Zizhen Zhang, Chunchao Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204227 pp 6358—6376
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Bing Xie, Yujing Zhang, Hong Qi, Hua Yao, You Shang, Shiying Yuan, Jiancheng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204240 pp 6377—6378
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 15 Next