Volume 14, Issue 21

15 November, 2022
pp 8582—8881

About the Cover

The cover features Figure 7 " IGF1 gene therapy effect on the activation state of microglia" from Dolcetti et al.


Explore This Issue

Editorial

Wenlong Xue, Yang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204389 pp 8582—8584
PDF How to Cite

Research Papers

Shuang Sha, Min Liu, Miaomiao Sun, Long Xiao, Qing Chang, Ying Chen, Jie Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.204362 pp 8585—8594
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junying Liu, Shouli Yuan, Xinhui Niu, Robbie Kelleher, Helen Sheridan,
https://doi.org/10.18632/aging.204359 pp 8595—8614
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Franco Juan Cruz Dolcetti, Eugenia Falomir-Lockhart, Francisco Acuña, Macarena Lorena Herrera, Sofia Cervellini, Claudio Gustavo Barbeito, Daniela Grassi, Maria-Angeles Arevalo, María José Bellini,
https://doi.org/10.18632/aging.204360 pp 8615—8632
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dongjie Zhou, Ming-Hong Sun, Wen-Jie Jiang, Xiao-Han Li, Song-Hee Lee, Geun Heo, Ying-Jie Niu, Sun A. Ock, Xiang-Shun Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.204368 pp 8633—8644
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Savitha S. Sharma, W. Jack Pledger, Paturu Kondaiah,
https://doi.org/10.18632/aging.204372 pp 8645—8660
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tanima SenGupta, Yohan Lefol, Lisa Lirussi, Veronica Suaste, Torben Luders, Swapnil Gupta, Yahyah Aman, Kulbhushan Sharma, Evandro Fei Fang, Hilde Nilsen,
https://doi.org/10.18632/aging.204375 pp 8661—8687
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiwei Tang, Hanyuan Liu, Xiao Li, Theng Choon Ooi, Nor Fadilah Rajab, Hongyong Cao, Razinah Sharif,
https://doi.org/10.18632/aging.204380 pp 8688—8699
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gang Liu, Xiaoyang Wu, Jian Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204226 pp 8700—8718
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanyan Ling, Chuan Jiang, Zhenzhen Xiao, Xiao Shang, Qi Li, Baojie Wang, Maolin Hao, Fei Liu, Nannan Zhao, Jianli Feng, Hongqin Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.204338 pp 8719—8728
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Qi, Wenyuan Zhou, Yan Xie, Yan Sun, Meng Wu, Yue Chai, Bo Chen, Ningjing Lin, Weiping Liu, Ning Ding, Yexiong Li, Mei Dong, Yuqin Song, Jun Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204355 pp 8729—8744
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Li, Haifeng Zhang, Weihong Long, Menghan Gao, Weiying Guo, Lu Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.204363 pp 8745—8762
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuning Cheng, Ruixiang Yang, Yue Zhou, Jiyin Wang, Tongjia Zhang, Shujie Wang, Hui Li, Wei Jiang, Xiaowei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204364 pp 8763—8782
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shaoyan Zheng, Botao Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.204369 pp 8783—8804
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo He, Li Guo, Youwen Hu, Hongyan Huang, Lijun Wan, Kedong Xu, Fenfen Wang, Zhili Wen,
https://doi.org/10.18632/aging.204370 pp 8805—8817
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhangci Su, Leyao Xu, Xinning Dai, Mengyao Zhu, Xiaodan Chen, Yuanyuan Li, Jie Li, Ruihan Ge, Bin Cheng, Yun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204371 pp 8818—8838
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin-Hua Yin, Xiao-Yuan Wang, Shi-Chang Liu, Liang Yan, Bao-Rong He, Ding-Jun Hao, Ming Yang, Zhong-Kai Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204381 pp 8839—8855
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiheng Zhan, Dan Luo, Bingde Zhao, Shudong Chen, Jiyao Luan, Junhua Luo, Yu Hou, Yonghui Hou, Wenke Xu, Wanying Yan, Ji Qi, Xing Li, Qing Zhang, Dingkun Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.204382 pp 8856—8875
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Dan Zi, Qing Li, Cheng-xiong Xu, Zhi-Wei Zhou, Guan-Bin Song, Cheng-Bin Hu, Fang Wen, Han-Lin Yang, Lei Nie, Xing Zhao, Jun Tan, Shu-Feng Zhou, Zhi-Xu He,
https://doi.org/10.18632/aging.204367 pp 8876—8878
PDF Full-Text How to Cite
Shun-Feng Cheng, Xun-Si Qin, Ze-Li Han, Xiao-Feng Sun, Yan-Ni Feng, Fan Yang, Wei Ge, Lan Li, Yong Zhao, Massimo De Felici, Shu-Hua Zou, Yi Zhou, Wei Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.204392 pp 8879—8881
PDF Full-Text How to Cite
Volume 14, Issue 21