Volume 11, Issue 1

15 January, 2019
pp 1—284

About the Cover

The cover features Figure 2 "Calorie restriction protects against the loss of neurogenesis in the aged SVZ" from Apple et al.

Explore This Issue

Editorials

Andrew B. Goldstone, Y. Joseph Woo,
https://doi.org/10.18632/aging.101701 pp 1—2
PDF How to Cite
Keenan A. Walker,
https://doi.org/10.18632/aging.101704 pp 3—4
PDF How to Cite
Danilo B. Medinas, Felipe Cabral-Miranda, Claudio Hetz,
https://doi.org/10.18632/aging.101705 pp 5—6
PDF How to Cite
Osama Soliman, Rahatullah Muslem, Kadir Caliskan,
https://doi.org/10.18632/aging.101708 pp 7—8
PDF How to Cite
Theodore R. Smith, Aruni Bhatnagar,
https://doi.org/10.18632/aging.101709 pp 9—10
PDF How to Cite
Olympia Bikou, Changwon Kho, Kiyotake Ishikawa,
https://doi.org/10.18632/aging.101729 pp 11—12
PDF How to Cite
Robert V. Farese, Mini P. Sajan,
https://doi.org/10.18632/aging.101730 pp 13—14
PDF How to Cite
Francisco M. Nadal-Nicolás, Manuel Vidal-Sanz, Marta Agudo-Barriuso,
https://doi.org/10.18632/aging.101734 pp 15—17
PDF How to Cite Special Collection on Eye Disease

Research Papers

Wei Cai, Yong Xu, Wenshan Zuo, Zhen Su,
https://doi.org/10.18632/aging.101698 pp 18—32
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Claudio Villota, Manuel Varas-Godoy, Emanuel Jeldes, América Campos, Jaime Villegas, Vincenzo Borgna, Luis O. Burzio, Verónica A. Burzio,
https://doi.org/10.18632/aging.101711 pp 33—47
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pauline H. Croll, Trudy Voortman, Meike W. Vernooij, Robert J. Baatenburg de Jong, Frank R. Lin, Fernando Rivadeneira, M. Arfan Ikram, André Goedegebure,
https://doi.org/10.18632/aging.101717 pp 48—62
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Busheng Zhang, Jing Zhang, Dan Zhu, Ye Kong,
https://doi.org/10.18632/aging.101718 pp 63—72
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Valentina Vozella, Abdul Basit, Fabrizio Piras, Natalia Realini, Andrea Armirotti, Paola Bossù, Francesca Assogna, Stefano L. Sensi, Gianfranco Spalletta, Daniele Piomelli,
https://doi.org/10.18632/aging.101719 pp 73—88
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Akiko Mammoto, Megan Muyleart, Tadanori Mammoto,
https://doi.org/10.18632/aging.101722 pp 89—103
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Serina Yokoyama, Ryosuke Oguro, Koichi Yamamoto, Hiroshi Akasaka, Norihisa Ito, Tatsuo Kawai, Hiroshi Kusunoki, Yasushi Takeya, Miyuki Takeya-Onishi, Hiroko Yamamoto-Hanasaki, Ken Sugimoto, Kazunori Ikebe, Yasuyuki Gondo, Mitsuru Ohishi, Kei Kamide, Hiromi Rakugi,
https://doi.org/10.18632/aging.101728 pp 104—114
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Deana M. Apple, Swetha Mahesula, Rene Solano Fonseca, Chang Zhu, Erzsebet Kokovay,
https://doi.org/10.18632/aging.101731 pp 115—126
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Josefa P. Alameda, Ángel Ramírez, Rosa A. García-Fernández, Manuel Navarro, Angustias Page, José C. Segovia, Rebeca Sanchez, Cristian Suárez-Cabrera, Jesús M. Paramio, Ana Bravo, M. Jesús Fernández-Aceñero, M. Llanos Casanova,
https://doi.org/10.18632/aging.101732 pp 127—159
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Tumor Suppressors
Yu Wang, Zhiping Ruan, Sizhe Yu, Tao Tian, Xuan Liang, Li Jing, Wenyuan Li, Xiao Wang, LCL Xiang, F.X. Claret, Kejun Nan, Hui Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.101738 pp 160—173
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer Therapeutics
Victor Munive, Jonathan A. Zegarra-Valdivia, Raquel Herrero-Labrador, Ana M. Fernandez, Ignacio Torres Aleman,
https://doi.org/10.18632/aging.101739 pp 174—184
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiping Zhu, Qiuling Yue, Jie Xie, Shuya Zhang, Wenxiu He, Shun Bai, Suwen Tian, Yingwen Zhang, Mengneng Xiong, Zheng Sun, Chaoyang Huang, Yuebei Li, Ke Zheng, Lan Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.101740 pp 185—208
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jutaro Fukumoto, Joseph Leung, Ruan Cox Jr, Alexander Czachor, Prasanna Tamarapu Parthasarathy, Venu Lagishetty, Maria Mandry, Nima Hosseinian, Priyanshi Patel, Brittany Perry, Mason T. Breitzig, Matthew Alleyn, Athena Failla, Young Cho, Andrew J. Cooke, Lakshmi Galam, Ramani Soundararajan, Nirmal Sharma, Richard F. Lockey, Narasaiah Kolliputi,
https://doi.org/10.18632/aging.101742 pp 209—229
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zachary Kopp, Yongkyu Park,
https://doi.org/10.18632/aging.101744 pp 230—239
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiangbo Song, Guihua Jiang, Jianfei Zhang, Jieshu Guo, Zheng Li, Kaige Hao, Lian Liu, Zilin Cheng, Xiaoling Tong, Fangyin Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.101746 pp 240—248
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lianming Du, Qin Liu, Fujun Shen, Zhenxin Fan, Rong Hou, Bisong Yue, Xiuyue Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101747 pp 249—262
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Gao, Zu-cheng Xie, Jin-shu Pang, Tian-tian Li, Gang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.101753 pp 263—283
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Song Gao, Zhiying Zhao, Rong Wu, Lina Wu, Xin Tian, Zhenyong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101780 pp 284
PDF Full-Text How to Cite
Volume 11, Issue 1 Next