Volume 11, Issue 10

31 May, 2019
pp 2912—3409

About the Cover

The cover features Figure 4 "Experiment scheme and confirmation of virus transduction in the brain" from Whittemore et al.

Explore This Issue

Editorials

Celeste Sassi,
https://doi.org/10.18632/aging.101967 pp 2912—2913
PDF How to Cite
Richard J. Jabbour, Azeem Latib,
https://doi.org/10.18632/aging.102005 pp 2914—2915
PDF How to Cite

Priority Research Paper

Kurt Whittemore, Aksinya Derevyanko, Paula Martinez, Rosa Serrano, Martí Pumarola, Fàtima Bosch, Maria A. Blasco,
https://doi.org/10.18632/aging.101982 pp 2916—2948
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Yasuhisa Ano, Yuka Yoshino, Toshiko Kutsukake, Rena Ohya, Takafumi Fukuda, Kazuyuki Uchida, Akihiko Takashima, Hiroyuki Nakayama,
https://doi.org/10.18632/aging.101909 pp 2949—2967
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bettina P. Mihalas, Nicole J. Camlin, Miguel J. Xavier, Alexandra E. Peters, Janet E. Holt, Jessie M. Sutherland, Eileen A. McLaughlin, Andrew L. Eamens, Brett Nixon,
https://doi.org/10.18632/aging.101947 pp 2968—2997
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-shan Li, Jia-hong Wang, Xian-zi Yang, Lei Ma, Yan-xia Shi, Ye Song, Peng Jiang, Sha Gao, Ye Dong, Jin-rong Lin, Chuan Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.101951 pp 2998—3011
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mieko Matsuyama, David J. WuWong, Steve Horvath, Shigemi Matsuyama,
https://doi.org/10.18632/aging.101955 pp 3012—3022
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Sarah Mount, Luigi Ferrucci, Anke Wesselius, Maurice P. Zeegers, Annemie MWJ Schols,
https://doi.org/10.18632/aging.101957 pp 3023—3040
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Cai, Zhaoying Sheng, Yun Chen, Jiying Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101958 pp 3041—3054
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengying He, Jin Wang, Zhongwei Yin, Yanru Zhao, Huiying Hou, Jiahui Fan, Huaping Li, Zheng Wen, Jiarong Tang, Yan Wang, Dao Wen Wang, Chen Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.101962 pp 3055—3079
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chun-Shuang Xu, Yi Zhou, Zhou Jiang, Li-E Wang, Jiao-Jiao Huang, Tian-Yu Zhang, Yong Zhao, Wei Shen, Shu-Hua Zou, Li-Li Zang,
https://doi.org/10.18632/aging.101963 pp 3080—3093
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ge Zhou, Rong-kui Hu, Gui-cheng Xia, Shi-hai Yan, Qing-ling Ren, Juan Zhao, Fei-hong Wang, Cheng-cai Huang, Qi Yao, Yong Tan, Ning-wei Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.101964 pp 3094—3116
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Wang, Zhiwen Luo, Ming Jin, Weiwei Sheng, Han-Tsing Wang, Xinyi Long, Yue Wu, Piaopiao Hu, Hong Xu, Xu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101966 pp 3117—3137
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Cristina Fonte, Nicola Smania, Anna Pedrinolla, Daniele Munari, Marialuisa Gandolfi, Alessandro Picelli, Valentina Varalta, Maria V. Benetti, Annalisa Brugnera, Angela Federico, Ettore Muti, Stefano Tamburin, Federico Schena, Massimo Venturelli,
https://doi.org/10.18632/aging.101970 pp 3138—3155
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Xu, Can Zhang, Jie-Qiong Li, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Lan Tan, Jin-Tai Yu, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.101971 pp 3156—3169
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Jiang, Ying Wang, Guanglei Chang, Qin Duan, Linna You, Min Sun, Chunxiao Hu, Lei Gao, Shiyong Wu, Hongmei Tao, Kai Lu, Dongying Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101972 pp 3170—3181
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Lin, Fuxingzi Li, Feng Xu, Rong-Rong Cui, Dan Xiong, Jia-Yu Zhong, Ting Zhu, Su-Kang Shan, Feng Wu, Xu-Biao Xie, Xiao-Bo Liao, Ling-Qing Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.101973 pp 3182—3197
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fuliang Bai, Ze Yu, Xin Gao, Jiawei Gong, Lizhi Fan, Feifei Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.101974 pp 3198—3219
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongtao Niu, Wenquan Niu, Tao Yu, Feng Dong, Ke Huang, Ruirui Duan, Shiwei Qumu, Minya Lu, Yong Li, Ting Yang, Chen Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101975 pp 3220—3237
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Steve Horvath, Ake T. Lu, Howard Cohen, Ken Raj,
https://doi.org/10.18632/aging.101976 pp 3238—3249
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Mingjue Si, Canjun Zeng, Helen Goodluck, Sandi Shen, Subburaman Mohan, Weirong Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.101977 pp 3250—3261
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan Yu, Wei Han, Gaofeng Zhan, Shan Li, Shoukui Xiang, Bin Zhu, Xiaohong Jiang, Ling Yang, Ailin Luo, Fei Hua, Chun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.101978 pp 3262—3279
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dongping Huang, Qing Li, Yi Wang, Zhaolin Liu, Zishan Wang, Heng Li, Jinghui Wang, Jing Su, Yuanyuan Ma, Mei Yu, Jian Fei, Fang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.101979 pp 3280—3297
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tian Zhou, Lei Yu, Jianjun Huang, Xueke Zhao, Yanwen Li, Yaxin Hu, Yu Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.101983 pp 3298—3314
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Thibault Le Roux-Mallouf, Felix Pelen, Angela Vallejo, Idir Halimaoui, Stéphane Doutreleau, Samuel Verges,
https://doi.org/10.18632/aging.101984 pp 3315—3332
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun-Dan Wang, Hong-Sheng Zhou, Xi-Xiang Tu, Yi He, Qi-Fa Liu, Quentin Liu, Zi-Jie Long,
https://doi.org/10.18632/aging.101985 pp 3333—3347
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guoqing Li, Wei Tan, Yuxuan Fang, Xia Wu, Wei Zhou, Chunwang Zhang, Yu Zhang, Yanqing Liu, Guangzheng Jiu, Dan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.101986 pp 3348—3361
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Su, Chao Xu, Yuting Liu, Yilin Hu, Haiyan Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.101988 pp 3362—3375
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing-dong Zhou, Xi-xi Li, Ting-juan Zhang, Zi-jun Xu, Zhi-hui Zhang, Yu Gu, Xiang-mei Wen, Wei Zhang, Run-bi Ji, Zhao-qun Deng, Jiang Lin, Jun Qian,
https://doi.org/10.18632/aging.101991 pp 3376—3391
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Jonathan Singer, Deborah Gustafson, Caroline Cummings, Aron Egelko, Jack Mlabasati, Alyssa Conigliaro, Steven R. Levine,
https://doi.org/10.18632/aging.101987 pp 3392—3407
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Chan Qiu, Yan Liu, Ying Mei, Min Zou, Zhibo Zhao, Mingxin Ye, Xiaoling Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102010 pp 3408—3409
PDF Full-Text How to Cite