Volume 11, Issue 9

15 May, 2019
pp 2542—2911

About the Cover

The cover features Figure 8 "Overall contribution of age to BPH pathogenic mechanisms. BPH/LUTD is a disease that occurs through the normal course of aging and often manifests clinically as bladder outlet obstruction (BOO)." from Liu et al.

Explore This Issue

Editorials

Mohammed Yousufuddin, Nathan Young,
https://doi.org/10.18632/aging.101931 pp 2542—2544
PDF How to Cite
Richard A. Ferraro, Vincent A. Pallazola, Erin D. Michos,
https://doi.org/10.18632/aging.101942 pp 2545—2546
PDF How to Cite
Shuai Jiang, Wei Yan, Shizhen Emily Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101968 pp 2547—2548
PDF How to Cite
Fumitaka Okajima, Osamu Kurihara, Masamichi Takano,
https://doi.org/10.18632/aging.101969 pp 2549—2550
PDF How to Cite

Research Papers

Yunxiuxiu Xu, Yu Lai, Hanqin Weng, Lanping Tan, Yanshan Li, Guangcheng Chen, Xingxi Luo, Yibiao Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.101876 pp 2551—2564
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fabio Marcheggiani, Ilenia Cirilli, Patrick Orlando, Sonia Silvestri, Alexandra Vogelsang, Anja Knott, Thomas Blatt, Julia M. Weise, Luca Tiano,
https://doi.org/10.18632/aging.101926 pp 2565—2582
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhaomeng Sun, Lijun Zhao, Li Su, Qing Fang, Chenzhong Xu, Yuanyuan Su, Yao Liang, Guodong Li, Yanxue Xue, Tanjun Tong, Jun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.101932 pp 2583—2609
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenlong Wang, Weiyang Lou, Bisha Ding, Beng Yang, Hongda Lu, Qingzhi Kong, Weimin Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.101933 pp 2610—2627
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiyang Lou, Jingxing Liu, Bisha Ding, Luqi Jin, Liang Xu, Xia Li, Jing Chen, Weimin Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.101934 pp 2628—2652
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Teresa T. Liu, Samuel Thomas, Dalton T. Mclean, Alejandro Roldan-Alzate, Diego Hernando, Emily A. Ricke, William A. Ricke,
https://doi.org/10.18632/aging.101938 pp 2653—2669
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenjia Ma, Yan Cui, Min Liu, Zhigang Tan, Yugang Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.101939 pp 2670—2680
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Xie, Chien-shan Cheng, Xiao Yan Zhu, Ye Hua Shen, Li Bin Song, Hao Chen, Zhen Chen, Lu Ming Liu, Zhi Qiang Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.101940 pp 2681—2698
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Yan, Haiyang Yu, Liyao Sun, Hanruo Liu, Chao Wang, Xi Wei, Fanqian Song, Hulun Li, Hongyan Ge, Hua Qian, Xiaoguang Li, Xianling Tang, Ping Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.101943 pp 2699—2723
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chin-Hsiao Tseng,
https://doi.org/10.18632/aging.101944 pp 2724—2734
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Donghui Zhou, Ling Huang, Yong Zhou, Tao Wei, Lina Yang, Chao Li,
https://doi.org/10.18632/aging.101945 pp 2735—2748
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elena Albani, Stefano Castellano, Bruna Gurrieri, Luisa Arruzzolo, Luciano Negri, Elena M. Borroni, Paolo E. Levi-Setti,
https://doi.org/10.18632/aging.101946 pp 2749—2761
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kang Du, Can Zhao, Li Wang, Yue Wang, Kang-Zhen Zhang, Xi-Yu Shen, Hui-Xian Sun, Wei Gao, Xiang Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.101948 pp 2762—2786
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weixia Yang, Feifei Sheng, Baolan Sun, Shane Fischbach, Xiangwei Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.101949 pp 2787—2796
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Yan, Li Zhou, Danting Xie, Wenxi Du, Fangming Chen, Qiang Yuan, Peijian Tong, Letian Shan, Thomas Efferth,
https://doi.org/10.18632/aging.101952 pp 2797—2811
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenmei Su, Lihui Wang, Feiyu Niu, Lei Zou, Chunfang Guo, Zhuwen Wang, Xiao Yang, Jiancong Wu, Yi Lu, Jian Zhang, David G. Beer, Zhixiong Yang, Guoan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.101953 pp 2812—2821
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yin Ying, Cheng Jiang, Meiling Zhang, Jiye Jin, Shuyu Ge, Xiaodong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101954 pp 2822—2835
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hetao Song, Zhicai Zuo, Zhuangzhi Yang, Caixia Gao, Kejie Chen, Jing Fang, Hengmin Cui, Ping Ouyang, Junliang Deng, Yi Geng, Hongrui Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.101956 pp 2836—2851
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anastasiya A. Kosova, Mikhail M. Kutuzov, Alexei N. Evdokimov, Ekaterina S. Ilina, Ekaterina A. Belousova, Svetlana A. Romanenko, Vladimir A. Trifonov, Svetlana N. Khodyreva, Olga I. Lavrik,
https://doi.org/10.18632/aging.101959 pp 2852—2873
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elisabet Cuyàs, Salvador Fernández-Arroyo, Maria Buxó, Sonia Pernas, Joan Dorca, Isabel Álvarez, Susana Martínez, Jose Manuel Pérez-Garcia, Norberto Batista-López, César A. Rodríguez-Sánchez, Kepa Amillano, Severina Domínguez, Maria Luque, Idoia Morilla, Agostina Stradella, Gemma Viñas, Javier Cortés, Sara Verdura, Joan Brunet, Eugeni López-Bonet, Margarita Garcia, Samiha Saidani, Jorge Joven, Begoña Martin-Castillo, Javier A. Menendez,
https://doi.org/10.18632/aging.101960 pp 2874—2888
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Maria Boichuck, Jonathan Zorea, Moshe Elkabets, Marina Wolfson, Vadim E. Fraifeld,
https://doi.org/10.18632/aging.101961 pp 2889—2897
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bingyu Guo, Qiang Hui, Zhishan Xu, Peng Chang, Kai Tao,
https://doi.org/10.18632/aging.101965 pp 2898—2910
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Xu Gao, Elena Colicino, Jincheng Shen, Allan C. Just, Jamaji C. Nwanaji-Enwerem, Brent Coull, Xihong Lin, Pantel Vokonas, Yinan Zheng, Lifang Hou, Joel Schwartz, Andrea A. Baccarelli,
https://doi.org/10.18632/aging.101980 pp 2911
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 9 Next