Volume 14, Issue 9

15 May, 2022
pp 3722—4188

About the Cover

The cover features Figure 3 "Single cell populations and trajectories analysis of young versus middle-aged NMR epidermal cells reveals no difference between the 2 age groups" from Savina et al.


Explore This Issue

Editorials

Fabrizio Vecchio,
https://doi.org/10.18632/aging.204044 pp 3722—3723
PDF How to Cite
Xingxing Xu, Ying Wang, Zhihui Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.204045 pp 3724—3725
PDF How to Cite
Shawn N. Whitehead, Vladimir Hachinski, Alexander Levit,
https://doi.org/10.18632/aging.204062 pp 3726—3727
PDF How to Cite

Research Papers

Aleksandra Savina, Thierry Jaffredo, Frederic Saldmann, Chris G. Faulkes, Philippe Moguelet, Christine Leroy, Delphine Del Marmol, Patrice Codogno, Lucy Foucher, Antoine Zalc, Mélanie Viltard, Gérard Friedlander, Selim Aractingi, Romain H. Fontaine,
https://doi.org/10.18632/aging.204054 pp 3728—3756
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xu Bai, Hui Chen, Brian G. Oliver,
https://doi.org/10.18632/aging.204056 pp 3757—3781
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming Li, Da-Ming Xu, Shu-Bin Lin, Zheng-Liang Yang, Teng-Yu Xu, Jin-Huan Yang, Ze-Xin Lin, Ze-Kai Huang, Jun Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.204040 pp 3782—3800
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Lixia Fan, Wanqin Liao, Zezhen Chen, Shaojing Li, Anping Yang, Min-Min Chen, Hui Liu, Fang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204041 pp 3801—3812
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Yang, Yi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204042 pp 3813—3825
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Zhang, Chunlei Liu, Ling Yu, Xiaona Wang, Jianxiu Hao,
https://doi.org/10.18632/aging.204043 pp 3826—3835
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kejie Huang, Lijuan Xu, Mingfang Jia, Wenmin Liu, Shijie Wang, Jianglong Han, Yanbo Li, Qibin Song, Zhenming Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.204047 pp 3836—3855
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shibing Fan, Na Wu, Shichuan Chang, Long Chen, Xiaochuan Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204048 pp 3856—3873
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hsiao-Wen Tsai, Chia-Jung Li, Li-Te Lin, An-Jen Chiang, San-Nung Chen, Zhi-Hong Wen, Kuan-Hao Tsui,
https://doi.org/10.18632/aging.204050 pp 3874—3886
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Danping Sun, Mingxiang Zhang, Meng Wei, Zhaoyang Wang, Wen Qiao, Peng Liu, Xin Zhong, Yize Liang, Yuanyuan Chen, Yadi Huang, Wenbin Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.204051 pp 3887—3909
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer and mTOR
Maijian Zhu, Tania Xu Yar Lee, Yu-Wen Hsieh, Li-Fan Lai, Giancarlo Condello, Cyril J. Donnelly, Marc Smith, Sareena Hanim Hamzah, Boon-Hooi Lim, Chih-Yang Huang, Nai-Fang Chi, Chia-Hua Kuo,
https://doi.org/10.18632/aging.204052 pp 3910—3920
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Binqing Tang, Yingen Wu, Yada Zhang, Yanqi Cheng, Yuqin Wu, Hong Fang,
https://doi.org/10.18632/aging.204053 pp 3921—3940
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Yuan, Yanghuan Zhang, Runzi Zheng, Hongjun Yuan, Ruoyu Zhou, Shuting Jia, Jing Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204055 pp 3941—3955
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianqiao Wang, Dong Xie, Hongxuan Wu, Yuchen Li, Chuan Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.204057 pp 3956—3972
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
ZiYi Guo, Zhitu Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.204059 pp 3973—3988
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lian-Qun Zhang, Sheng-Li Zhou, Jun-Kuo Li, Pei-Nan Chen, Xue-Ke Zhao, Li-Dong Wang, Xiu-Ling Li, Fu-You Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.204060 pp 3989—3999
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hu-Nan Sun, Xiao-Yu Guo, Dan-Ping Xie, Xiao-Ming Wang, Chen-Xi Ren, Ying-Hao Han, Nan-Nan Yu, Yu-Lan Huang, Taeho Kwon,
https://doi.org/10.18632/aging.204063 pp 4000—4013
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Han Zhao, Yun Chen, Peijun Shen, Lan Gong,
https://doi.org/10.18632/aging.204065 pp 4014—4035
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yufang Xu, Yiting Hu, Yanping Geng, Na Zhao, Caiyun Jia, Haojing Song, Wanjun Bai, Caihui Guo, Lili Wang, Yanhui Ni, Xiaoyong Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.204070 pp 4036—4049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin Shen, Yanyan Li, Na Li, Liangfang Shen, Zhanzhan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204071 pp 4050—4068
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Yang, Minhui Mei, Jingze Yang, Jinlu Guo, Fan Du, Shi Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204073 pp 4069—4084
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng-Fei Zheng, Lu-Zhu Chen, Peng Liu, Hong-Wei Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.204075 pp 4085—4106
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Wei, Xiaomei Ying, Liang Chen, Qingmei Sun, Xiaohuan Lu, Yang Xia, Rubin Xu, Zhechen Zhu, Dong Zhang, Qikai Tang, Li Li, Jiaheng Xie, Hongzhu Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.204076 pp 4107—4136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junling Zhang, Xiaocong Pang, Lili Lei, Jixin Zhang, Xiaoqian Zhang, Ziyi Chen, Jing Zhu, Yong Jiang, Guowei Chen, Yingchao Wu, Tao Wu, Yisheng Pan, Yucun Liu, Yimin Cui, Xin Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204078 pp 4137—4157
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinyan Wang, Dongmei Qin, Lingling Ye, Li Wan, Fen Wang, Yan Yang, Yajun Ma, Hui Yang, Zhaohui Yang, Meili Chen, Wen Jiang, Quan’an Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204081 pp 4158—4175
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Mikhail V. Blagosklonny,
https://doi.org/10.18632/aging.204082 pp 4176—4187
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer Therapeutics

Correction

Yun-Qing Luo, Rong-Bin Liang, San-Hua Xu, Yi-Cong Pan, Qiu-Yu Li, Hui-Ye Shu, Min Kang, Pin Yin, Li-Juan Zhang, Yi Shao,
https://doi.org/10.18632/aging.204090 pp 4188
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 9 Next