Volume 14, Issue 8

30 April, 2022
pp 3331—3721

About the Cover

The cover features Figure 16 "Influences of mutant and WT-TP53 on mitochondrial activity and glucose metabolism and effects of rapamycin and metformin" from McCubrey et al.


Explore This Issue

Editorials

John J. Kopchick, Darlene E. Berryman, Edward O. List,
https://doi.org/10.18632/aging.204016 pp 3331—3332
PDF How to Cite
Yanjun Yang, Jianrong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204020 pp 3333—3334
PDF How to Cite
Stephana Carelli, Federica Rey, Cristina Cereda,
https://doi.org/10.18632/aging.204025 pp 3335—3336
PDF How to Cite

Research Papers

Sun Min Lee, Min Chul Lee, Woo Ri Bae, Kyung Jin Yoon, Hyo Youl Moon,
https://doi.org/10.18632/aging.204024 pp 3337—3364
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
James A. McCubrey, Akshaya K. Meher, Shaw M. Akula, Stephen L. Abrams, Linda S. Steelman, Michelle M. LaHair, Richard A. Franklin, Alberto M. Martelli, Stefano Ratti, Lucio Cocco, Fulvio Barbaro, Przemysław Duda, Agnieszka Gizak,
https://doi.org/10.18632/aging.204038 pp 3365—3386
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on p53 Part 2
Guangyu Gao, Xiaofei Guo, Wenyong Gu, Yufeng Lu, Zhigang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203998 pp 3387—3399
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Tumor Suppressors
Xing Li, Chaofan Xie, Fangjun Xiao, Haitao Su, Zhen Li, Jiaxian Weng, Yongming Huang, Peiheng He,
https://doi.org/10.18632/aging.204018 pp 3400—3415
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunxue Fan, Dandan Zhang, Junling Zhang, Jinwei Li, Yu Wang, Linghuan Gao, Shuying Han,
https://doi.org/10.18632/aging.204019 pp 3416—3424
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yinglian Pan, Yadan Fan, Yanda Lu, Siyuan Peng, Haixue Lin, Qingchun Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.204021 pp 3425—3445
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dahai Liu, Fei Qi, Wei Liu, Justin Liu, Jun Wang, Dao-Qiang Lu, Yang Xun, Min-Min Chen, Xin Chen, Shu-Ting Yang, Wen-Qiao Jiao, Zong-Ye Li, Fang Liu, Hua Yang, Wen-Xing Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204022 pp 3446—3463
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenyi Xu, Jiali Song, Lei Cao, Zhiwei Rong, Wenjie Zhang, Jia He, Kang Li, Yan Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.204023 pp 3464—3483
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yueh-Chun Chen, Yu-Jui Tsai, Chih-Chien Wang, Pi-Shao Ko, Wen Su, Sui-Lung Su,
https://doi.org/10.18632/aging.204026 pp 3484—3528
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Miaoyi Huang, Jianying Li, Jie Bai, Xusheng Du, Hua Guo, Bo Wang, Jiru Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.204027 pp 3529—3539
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingbo Wang, Chao Huang, Wenda Gao, Yonggang Zhu, Fan Zhang, Zhenhua Li, Ziqiang Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.204028 pp 3540—3553
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Zhu, Meidan Wei, Linguang Yuan, Xiaodan He, Chunli Chen, Aimin Ji, Guozeng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204029 pp 3554—3568
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zixuan Wu, Zhixiang Cai, Hongshuo Shi, Xuyan Huang, Minjie Cai, Kai Yuan, Peidong Huang, Guoqi Shi, Tao Yan, Zhichao Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204030 pp 3569—3596
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaofei Zhang, Tiebo Mao, Haiyan Xu, Shumin Li, Ming Yue, Jingyu Ma, Jiayu Yao, Yongchao Wang, Xiao Zhang, Weiyu Ge, Yanling Wang, Daiyuan Shentu, Liwei Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204031 pp 3597—3606
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer Therapeutics
Zhiguang Ping, Zhaoyan Guo, Ming Lu, Yanzi Chen, Li Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204032 pp 3607—3616
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bin Zhou, Jing Zhang, Yixuan Chen, Yang Liu, Xiaoyi Tang, Panpan Xia, Peng Yu, Shuchun Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.204033 pp 3617—3632
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chung-Huang Tsai, Pei-Ju Huang, IT Lee, Chien-Min Chen, Min Huan Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.204034 pp 3633—3651
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaohui Guo, Yatian Li, Xiaofang Che, Kezuo Hou, Xiujuan Qu, Ce Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204035 pp 3652—3665
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer Therapeutics
Zhifen Wu, Jian Pan, Jurong Yang, Dongshan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204036 pp 3666—3686
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun-Hua Luo, Xiu-Xia Zhang, Wu-Hui Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204037 pp 3687—3704
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Gen Wu, Jian Zhou, Xi Zhu, Xianzhe Tang, Jie Liu, Qiong Zhou, Ziyuan Chen, Tang Liu, Wanchun Wang, Xungang Xiao, Tong Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.204039 pp 3705—3719
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers

Correction

Jin Wang, Ti Wen, Zhi Li, Xiaofang Che, Libao Gong, Zihan Jiao, Xiujuan Qu, Yunpeng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204046 pp 3720—3721
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 14, Issue 8 Next