Volume 16, Issue 8

30 April, 2024
pp 6631—7507

About the Cover

The cover features Figure 1 " Morphological changes of human corneal endothelial cells after UV-A exposition" from Numa et al.


Explore This Issue

Research Papers

Michael D. Roberts, Bradley A. Ruple, Joshua S. Godwin, Mason C. McIntosh, Shao-Yung Chen, Nicholas J. Kontos, Anthony Agyin-Birikorang, Max Michel, Daniel L. Plotkin, Madison L. Mattingly, Brooks Mobley, Tim N. Ziegenfuss, Andrew D. Fruge, Andreas N. Kavazis,
https://doi.org/10.18632/aging.205751 pp 6631—6651
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Henry Raab, Elizabeth R. Hauser, Lydia Coulter Kwee, Svati H. Shah, William E. Kraus, Cavin K. Ward-Caviness,
https://doi.org/10.18632/aging.205758 pp 6652—6672
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kohsaku Numa, Sandip Kumar Patel, Zhixin A. Zhang, Jordan B. Burton, Akifumi Matsumoto, Jun-Wei B. Hughes, Chie Sotozono, Birgit Schilling, Pierre-Yves Desprez, Judith Campisi, Koji Kitazawa,
https://doi.org/10.18632/aging.205761 pp 6673—6693
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lindsay Pett, Zhenjiang Li, Sarina Abrishamcar, Kenyaita Hodge, Todd Everson, Grace Christensen, Marla Gearing, Michael S. Kobor, Chaini Konwar, Julia L. MacIsaac, Kristy Dever, Aliza P. Wingo, Allan Levey, James J. Lah, Thomas S. Wingo, Anke Hüls,
https://doi.org/10.18632/aging.205764 pp 6694—6716
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alexandra G. Zonnefeld, Chang-Yi Cui, Dimitrios Tsitsipatis, Yulan Piao, Jinshui Fan, Krystyna Mazan-Mamczarz, Yutong Xue, Fred E. Indig, Supriyo De, Myriam Gorospe,
https://doi.org/10.18632/aging.205776 pp 6717—6730
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shiyun Chen, Jingjing Li, Luda Yan, Xianhao Zhang, Jiesi Huang, Peng Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205596 pp 6731—6744
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lianjie Hou, Zhiming Zou, Yu Wang, Hui Pi, Zeyue Yuan, Qin He, Yongfang Kuang, Guojun Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.205680 pp 6745—6756
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun Li, Chenghang Jiang, Quanqi Liu, Pengfei Zhou, Daxue Tian, Ying Zeng, Mingfeng Xiang,
https://doi.org/10.18632/aging.205696 pp 6757—6772
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dongxiao Li, Min Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205713 pp 6773—6795
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiamu Lv, Yining Jiang, Tingting Yu, Shengrui Gao, Wanzhong Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.205726 pp 6796—6808
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jili Zhang, Zhihao Li, Zhenlin Chen, Wenzhen Shi, Yue Xu, Zhangcheng Huang, Zequn Lin, Ruiling Dou, Shaoshan Lin, Xin Jiang, Mengqiang Li, Shaoqin Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.205727 pp 6809—6838
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qu Zhanbo, Zhuang Jing, Han Shugao, Wu Yinhang, Chu Jian, Yu Xiang, Zhao Feimin, Liu Jian, Wu Xinyue, Wu Wei, Han Shuwen,
https://doi.org/10.18632/aging.205728 pp 6839—6851
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Hou, Zhongchen Li, Xiaoli Guo, Jiatao Lv, Zonglei Chong, Yilei Xiao, Liyong Zhang, Zefu Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205729 pp 6852—6867
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gang Du, Zhaochen Jiang, Tong Xia, Mingkun Liu, Zeyang Liu, Huaxin Zhou, Hao Zhang, Xiangyu Zhai, Bin Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.205730 pp 6868—6882
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongshuo Shi, Zhicheng Zhang, Xin Yuan, Guobin Liu, Weijing Fan, Wenbo Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205732 pp 6883—6897
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guohai Xiong, Jinmei Shan, Qingguo Chong, Yueqing Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.205733 pp 6898—6920
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Gao, Shuangjiao Deng, Yujin Liu, Pengcheng Wu, Lifen Huang, Feng Zhu, Chunzhu Wei, Yuyi Yuan, Yang Gui, Yushi Tian, Heng Fan, Hui Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205734 pp 6921—6936
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ya-Nan Cui, Na Tian, Yan-Hai Luo, Ji-Jun Zhao, Cheng-Fei Bi, Yi Gou, Jia Liu, Ke Feng, Jun-Fei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205735 pp 6937—6953
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongqi Ding, Yike Jiang, Hong Zeng, Minqin Zhou, Xuanrui Zhou, Zichuan Yu, Jingying Pan, Xitong Geng, Yanting Zhu, Hao Zheng, Shuhan Huang, Yiyang Gong, Huabin Huang, Chengfeng Xiong, Da Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205736 pp 6954—6989
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianyu Liang, Sen Xu, Renyang Liu, Xiaoping Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.205737 pp 6990—7008
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zai-Ling Yang, Chuan Tian, Jie He, Hang Pan, Guang-Ping Ruan, Jing Zhao, Kai Wang, Xing-Hua Pan, Xiang-Qing Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205738 pp 7009—7021
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ruipu Li, Jie He, Zhijie Ni, Jie Zhang, Xiaoqian Chi, Chunbo Kang, Zhongbo Li, Xubin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205739 pp 7022—7042
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanye Ma, Yang Liu, Dan Luo, Zhu Guo, Hongfei Xiang, Bohua Chen, Xiaolin Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205740 pp 7043—7059
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiang Xu, Ziyang Yu, Qiteng Mei, Kejun Shi, Jiaofeng Shen, Guangyu Gao, Songtao Liu, Ming Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205742 pp 7060—7072
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Jia, Xu Chen, Hui Guo, Biao Zhang, Bin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205744 pp 7073—7100
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Ren, Chenxuan Yang, Kexin Feng, Qingyao Shang, Jiaxiang Liu, Xiyu Kang, Xin Wang, Xiang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205745 pp 7101—7118
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Huang, Xiaoyu Xia, Xiangqiang Meng, Yang Bai, Zhen Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.205746 pp 7119—7130
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bin-Bin Yu, Jiang-Qiong Huang, Huan-Wei Liang, Yang Liu, Long Chen, Su Pei, Wei Huang, Xin-Bin Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.205747 pp 7131—7140
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunlu Sheng, Xiaoxia Zhu, Lijun Wei, Yuxin Zou, Xinyu Qi, Runqing Shi, Wenli Xu, Xiaodong Wang, Guoxian Ding, Yu Duan,
https://doi.org/10.18632/aging.205748 pp 7141—7152
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Shu, Jiaxin Mo, Zunjiang Li, Mingjie Li, Wei Zhu, Zhiyun Du,
https://doi.org/10.18632/aging.205749 pp 7153—7173
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xing Ren, Dan Deng, Shasha Xiang, Jianbo Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.205750 pp 7174—7187
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinli Liu, Wenyi Wang, Bing Chen, Shengjie Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205752 pp 7188—7216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shihao Huang, Yingchun Li, Bingjie Wang, Zhihao Zhou, Yonglong Li, Lingjun Shen, Jinge Cong, Liuxin Han, Xudong Xiang, Jiawei Xia, Danhua He, Zhanlin Zhao, Ying Zhou, Qiwen Li, Guanqi Dai, Hanzhang Shen, Taoyan Lin, Aibing Wu, Junshuang Jia, Dong Xiao, Jing Li, Wentao Zhao, Xiaolin Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.205753 pp 7217—7248
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanzhong Deng, Chunlin Zhang, Haitao Yu, Guo Chen, Xiang Peng, Yang Li, Zhenwei Feng, Wei Shi, Xuesong Bai, Xin Gou, Nian Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205754 pp 7249—7266
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianjin Wu, Lei Wang, Shuaishuai Xi, Chao Ma, Fukang Zou, Guanyu Fang, Fangbing Liu, Xiaokai Wang, Lefeng Qu,
https://doi.org/10.18632/aging.205755 pp 7267—7276
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Zhang, Zongying Li, Yuan Gao, Hailing Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.205756 pp 7277—7292
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yaokai Wang, Yuanyuan Han, Liangzi Jin, Lulu Ji, Yanxiang Liu, Min Lin, Sitong Zhou, Ronghua Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.205757 pp 7293—7310
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ranglang Huang, Wanpin Nie, Liangliang Mi, Chenjiao Yao, Haixia Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205759 pp 7311—7330
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinsong Wang, Jia Feng, Xinyi Chen, Yiming Weng, Tong Wang, Jiayan Wei, Yujie Zhan, Min Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.205760 pp 7331—7356
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yinqin Hu, Tianyun Shi, Zhaohui Xu, Meng Zhang, Jiahui Yang, Zhirui Liu, Qiqi Wan, Yongming Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205762 pp 7357—7386
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinyu Yan, Peixuan Yang, Yani Li, Ting Liu, Yawen Zha, Ting Wang, Jingjing Zhang, Zhijun Feng, Minying Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205765 pp 7387—7404
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Runyu Zhao, Yingying Lu, Zhihan Wan, Peipei Qiao, Liyun Yang, Yi Zhang, Shuixian Huang, Xiaoping Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205766 pp 7405—7425
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoyue Zhang, Qiang Liu, Lujuan Wang, Qiu Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.205768 pp 7426—7436
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuying Liu, Hua Huang, Xijun Yang, Danhe Huang, Xiongwei Wang, Mingyu Yuan, Lianqing Hong,
https://doi.org/10.18632/aging.205769 pp 7437—7447
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jishi Zhang, Xinlin Shi, Yun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205771 pp 7448—7459
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fuzhu Li, Hongtao Qu, Yimin Li, Jie Liu, Hongyun Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.205772 pp 7460—7473
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuantie Zheng, Zhicheng Huang, Yang Zhao, Lili Huang, Jun Wang, Heping Li, Xing Chen, Jingsong Wang, Jingwen Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.205773 pp 7474—7486
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Xun Dong, Yaoyao Qu, Tongtong Sheng, Yuanming Fan, Silu Chen, Qinbo Yuan, Gaoxiang Ma, Yuqiu Ge,
https://doi.org/10.18632/aging.205779 pp 7487—7504
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Rongjun Wan, Juan Jiang, Chengping Hu, Xi Chen, Cen Chen, Bingrong Zhao, Xinyue Hu, Zhiyuan Zheng, Yuanyuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205770 pp 7505—7506
PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Yuhua Chi, Haiyan Wang, Fengsong Wang, Mingcui Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.205842 pp 7507
PDF Full-Text How to Cite
Volume 16, Issue 8