Volume 11, Issue 19

15 October, 2019
pp 8036—8729

About the Cover

The cover features Figure 1 "Potential risk vs benefits of rapamycin-based anti-aging therapy" from Blagosklonny


Explore This Issue

Editorials

Gianluca Civenni, Giuseppina M. Carbone, Carlo V. Catapano,
https://doi.org/10.18632/aging.102339 pp 8036—8038
PDF How to Cite
Nir Hacohen, Yuk Yuen Lan,
https://doi.org/10.18632/aging.102340 pp 8039—8040
PDF How to Cite
Torben Mentrup, Bernd Schröder,
https://doi.org/10.18632/aging.102342 pp 8041—8043
PDF How to Cite
Ravirajsinh N. Jadeja, Pamela M. Martin,
https://doi.org/10.18632/aging.102343 pp 8044—8045
PDF How to Cite
Jaewon Min, Jerry W. Shay,
https://doi.org/10.18632/aging.102369 pp 8046—8047
PDF How to Cite

Research Perspective

Mikhail V. Blagosklonny,
https://doi.org/10.18632/aging.102355 pp 8048—8067
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Yanping Hu, Yixun Zhao, Chao Shi, Pengfei Ren, Bing Wei, Yongjun Guo, Jie Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.102122 pp 8068—8084
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chun-Hsu Pan, Chang-Jui Chen, Chun-Ming Shih, Ming-Fu Wang, Jie-Yu Wang, Chieh-Hsi Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102270 pp 8085—8102
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yewei Jia, Jiawei Jiang, Kangxian Zhao, Tan Zhang, Peng Sun, Jiaxuan Peng, Qichang Yang, Yu Qian,
https://doi.org/10.18632/aging.102279 pp 8103—8119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuang Xu, Huaner Ni, Hangwei Chen, Qiuyan Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.102296 pp 8120—8138
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Ding, Yuan Tian, Ling Wang, Miaomiao Bi, Dengke Teng, Sen Hong,
https://doi.org/10.18632/aging.102309 pp 8139—8155
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yaxin Hu, Liangzhao Chu, Jian Liu, Lei Yu, Shi-bin Song, Hua Yang, Feng Han,
https://doi.org/10.18632/aging.102310 pp 8156—8168
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Chao Li, Zhi-Yong Xiong, Pin-Zhu Huang, Yang-Jing Liao, Quan-Xi Li, Zhi-Cheng Yao, Ya-Di Liao, Shi-Lei Xu, Hui Zhou, Qing-Liang Wang, He Huang, Peng Zhang, Ji-Zong Lin, Bo Liu, Jie Ren, Kun-Peng Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.102311 pp 8169—8182
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Su, Xiurui Lv, Wei Yin, Lingling Zhou, Yilin Hu, Ang Zhou, FuZhen Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.102312 pp 8183—8203
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng-Fei Zhang, Jing Wu, Jin-Hong Luo, Ke-Sang Li, Fei Wang, Wei Huang, Yin Wu, Shui-Ping Gao, Xue-Mei Zhang, Peng-Nan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102313 pp 8204—8216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
In-Suk Bae, Jae Min Kim, Jin Hwan Cheong, Je Il Ryu, Myung-Hoon Han,
https://doi.org/10.18632/aging.102316 pp 8217—8238
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Beilin Zhang, Shaokuan Fang, Yingying Cheng, Chunkui Zhou, Fang Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.102317 pp 8239—8253
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nguyen Chi Tai, Soo-A Kim, Sang-Gun Ahn,
https://doi.org/10.18632/aging.102318 pp 8254—8269
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoliang Huang, Jungang Liu, Xianwei Mo, Haizhou Liu, Chunyin Wei, Lingxu Huang, Jianhong Chen, Chao Tian, Yongsheng Meng, Guo Wu, Weishun Xie, Franco Jeen P.C., Zujun Liu, Weizhong Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.102319 pp 8270—8293
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Fu, Peng Li, Qingfeng Sheng, Zhibao Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.102320 pp 8294—8312
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guoliang Zhang, Yunxiao Kang, Xu Feng, Rui Cui, Qiqing Guo, Xiaoming Ji, Yuanxiang Huang, Yannan Ma, Shufeng Liu, Geming Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.102321 pp 8313—8328
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yosuke Shikama, Mie Kurosawa, Masae Furukawa, Naozumi Ishimaru, Kenji Matsushita,
https://doi.org/10.18632/aging.102322 pp 8329—8346
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Yeguo Yang, Erwei Hao, Xianglong Pan, Dechao Tan, Zhengcai Du, Jinling Xie, Xiaotao Hou, Jiagang Deng, Kun Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.102323 pp 8347—8361
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junyu Nie, Lumin Sui, Huiting Zhang, Hengye Zhang, Ke Yan, Xiaogan Yang, Shengsheng Lu, Kehuan Lu, Xingwei Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.102324 pp 8362—8373
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Fu, Chunwen Lu, Xingzhou Qu, Peng Li, Kai Chen, Liancheng Shan, Xiaodong Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102325 pp 8374—8385
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shao-Yong Song, Xiao-Wen Meng, ZhengYuan Xia, Hong Liu, Juan Zhang, Qing-Cai Chen, Hua-Yue Liu, Fu-Hai Ji, Ke Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.102326 pp 8386—8417
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhou Lyu, Xuejie Gao, Weiyan Wang, Jinye Dang, Li Yang, Mengli Yan, Shah Arman Ali, Yang Liu, Binghua Liu, Meng Yu, Linfang Du, Ke Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102327 pp 8418—8432
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alba Pesini, Eldris Iglesias, M.Pilar Bayona-Bafaluy, Nuria Garrido-Pérez, Patricia Meade, Paula Gaudó, Irene Jiménez-Salvador, Pol Andrés-Benito, Julio Montoya, Isidro Ferrer, Pedro Pesini, Eduardo Ruiz-Pesini,
https://doi.org/10.18632/aging.102328 pp 8433—8462
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei-Xin Liu, Mei Shi, Hang Su, Ying Wang, Xia He, Li-Ming Xu, Zhi-Yong Yuan, Li-Ling Zhang, Gang Wu, Bao-Lin Qu, Li-Ting Qian, Xiao-Rong Hou, Fu-Quan Zhang, Yu-Jing Zhang, Yuan Zhu, Jian-Zhong Cao, Sheng-Min Lan, Jun-Xin Wu, Tao Wu, Su-Yu Zhu, Shu-Nan Qi, Yong Yang, Bo Chen, Ye-Xiong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102331 pp 8463—8473
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shan Xing, Jun Kan, Aishan Su, Qiao-Dan Liu, Kailin Wang, Xiuyu Cai, Jun Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.102333 pp 8474—8483
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rongjie Zhao, Junjie Ni, Si Lu, Sujing Jiang, Liangkun You, Hao Liu, Jiawei Shou, Chongya Zhai, Wei Zhang, Shengpeng Shao, Xinmei Yang, Hongming Pan, Weidong Han,
https://doi.org/10.18632/aging.102334 pp 8484—8501
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhaohui Bai, Mauro Bernardi, Eric M. Yoshida, Hongyu Li, Xiaozhong Guo, Nahum Méndez-Sánchez, Yingying Li, Ran Wang, Jiao Deng, Xingshun Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.102335 pp 8502—8525
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gang Li, Li-Na Zhou, Han Yang, Xixi He, Yuxia Duan, Fang Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102336 pp 8526—8541
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jin-Lan Huang, Chao Yu, Min Su, Si-Man Yang, Fan Zhang, Yuan-Yuan Chen, Jin-Yuan Liu, Yi-Fan Jiang, Zhen-Guo Zhong, Deng-Pan Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102337 pp 8542—8555
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Emanuel Barth, Akash Srivastava, Milan Stojiljkovic, Christiane Frahm, Hubertus Axer, Otto W. Witte, Manja Marz,
https://doi.org/10.18632/aging.102345 pp 8556—8572
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Arianna Sala, Maura Malpetti, Anna Ferrulli, Luigi Gianolli, Livio Luzi, Daniela Perani, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) database,
https://doi.org/10.18632/aging.102347 pp 8573—8586
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haiwei Wang, Xinrui Wang, Liangpu Xu, Ji Zhang, Hua Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.102349 pp 8587—8603
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chung-Huang Chen, Yen-Chun Ho, Hua-Hui Ho, Li-Yu Liang, Wei-Cheng Jiang, Guan-Lin Lee, Jen-Kuang Lee, Yu-Juei Hsu, Cheng-Chin Kuo, Kenneth K. Wu, Shaw-Fang Yet,
https://doi.org/10.18632/aging.102350 pp 8604—8622
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Tian, Yantong Guo, Pei Zhu, Dongxu Zhang, Shanshan Liu, Mengyan Tang, Yuanxin Wang, Zheng Jin, Dong Li, Dongmei Yan, Guiying Li, Xun Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102351 pp 8623—8641
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiang Gao, Yuan Wang, Xin Wang, Shuang Fu, Xin Zhang, Rui-Tao Wang, Xin Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102352 pp 8642—8663
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuang Liang, Zheng-Gang Wang, Zhen-Zhen Zhang, Kun Chen, Zheng-Tao Lv, Yu-Ting Wang, Peng Cheng, Kai Sun, Qing Yang, An-Min Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102354 pp 8664—8680
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Wu, Yanshen Hou, Peng Xu, Yujiao Deng, Kang Liu, Meng Wang, Tian Tian, Cong Dai, Na Li, Qian Hao, Dingli Song, Ling hui Zhou, Zhijun Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.102358 pp 8681—8700
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liang Li, Zhaohui Li, Yachong Huo, Dalong Yang, Wenyuan Ding, Sidong Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102364 pp 8701—8709
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haojie Yang, Hua Liu, Hong-Cheng Lin, Dan Gan, Wei Jin, Can Cui, Yixin Yan, Yiming Qian, Changpeng Han, Zhenyi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102365 pp 8710—8727
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Vincent Yi-Fong Su, Yao-Hsu Yang, Diahn-Warng Perng, Ying-Huang Tsai, Kun-Ta Chou, Kang-Cheng Su, Wei-Juin Su, Pau-Chung Chen, Kuang-Yao Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102363 pp 8728—8729
PDF Full-Text How to Cite