Volume 11, Issue 4

28 February, 2019
pp 1070—1316

About the Cover

The cover features Figure 5 "Pathway analysis for age and poverty" from Noren Hooten.

Explore This Issue

Editorials

Ameenathul M. Fawzy, Tse-Fan Chao, Gregory Y.H. Lip,
https://doi.org/10.18632/aging.101809 pp 1070—1072
PDF How to Cite
Vincent A. Pallazola, Vasanth Sathiyakumar, Seth S. Martin,
https://doi.org/10.18632/aging.101811 pp 1073—1074
PDF How to Cite
Valentina Sala, Mingchuan Li, Alessandra Ghigo,
https://doi.org/10.18632/aging.101817 pp 1075—1076
PDF How to Cite
Daniela Puzzo,
https://doi.org/10.18632/aging.101818 pp 1077—1078
PDF How to Cite
Juan Ureña, María del Carmen González-Montelongo, Francisco Murillo-Cabezas,
https://doi.org/10.18632/aging.101819 pp 1079—1080
PDF How to Cite
Mario Ezquerra, María-José Martí, Rubén Fernández-Santiago,
https://doi.org/10.18632/aging.101824 pp 1081—1082
PDF How to Cite
Jacqueline Taylor, Andreas Fischer,
https://doi.org/10.18632/aging.101825 pp 1083—1084
PDF How to Cite
Nancy Côté, Philippe Pibarot, Marie-Annick Clavel,
https://doi.org/10.18632/aging.101826 pp 1085—1086
PDF How to Cite
Rumana Akhter, Lynn M. Bekris,
https://doi.org/10.18632/aging.101827 pp 1087—1088
PDF How to Cite

Research Papers

Ying Zhu, Tianrui Yang, Jinlan Duan, Ninghui Mu, Tong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101766 pp 1089—1109
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan-Ru Li, Rui-Rui Peng, Wen-Yi Gao, Peng Liu, Liang-Jian Chen, Xiao-Lan Zhang, Na-Na Zhang, Yang Wang, Lei Du, Feng-Yu Zhu, Li-Li Wang, Cong-Rong Li, Wen-Tao Zeng, Jian-Min Li, Fan Hu, Dong Zhang, Zhi-Xia Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.101802 pp 1110—1128
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lihong Yang, Jialu Zhu, Cong Zhang, Juntao Wang, Fengyang Yue, Xingtai Jia, Hongzhi Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.101814 pp 1129—1150
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juan Wang, Sayyed Hanif Ullah, Meihe Li, Miao Zhang, Fujun Zhang, Jin Zheng, Xiaofei Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.101815 pp 1151—1162
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Silvan Licher, Kimberly D. van der Willik, Elisabeth J. Vinke, Pinar Yilmaz, Lana Fani, Sanne B. Schagen, M. Arfan Ikram, M. Kamran Ikram,
https://doi.org/10.18632/aging.101816 pp 1163—1176
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sonali Nashine, Raj Kanodia, Anthony B. Nesburn, Girish Soman, Baruch D. Kuppermann, M. Cristina Kenney,
https://doi.org/10.18632/aging.101820 pp 1177—1188
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Nicole Noren Hooten, Michele K. Evans,
https://doi.org/10.18632/aging.101823 pp 1189—1203
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui-Chao Chai, Fan Wu, Qi-Xue Wang, Shu Zhang, Ke-Nan Zhang, Yu-Qing Liu, Zheng Zhao, Tao Jiang, Yong-Zhi Wang, Chun-Sheng Kang,
https://doi.org/10.18632/aging.101829 pp 1204—1225
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zeyu Li, Yifan Jia, Yang Feng, Ruixia Cui, Runchen Miao, Xing Zhang, Kai Qu, Chang Liu, Jingyao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101831 pp 1226—1239
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Patrizia D’Aquila, Alberto Montesanto, Francesco De Rango, Francesco Guarasci, Giuseppe Passarino, Dina Bellizzi,
https://doi.org/10.18632/aging.101832 pp 1240—1251
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinglu Zhao, Yun Zhu, Xiaoli Xie, Yuxiao Yao, Jiao Zhang, Ruizhong Zhang, Lihua Huang, Jiwen Cheng, Huimin Xia, Jing He, Yan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101834 pp 1252—1261
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Burcu F. Darst, Rebecca L. Koscik, Kirk J. Hogan, Sterling C. Johnson, Corinne D. Engelman,
https://doi.org/10.18632/aging.101837 pp 1262—1282
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dae Hyun Kim, Min Hi Park, Sugyeong Ha, Eun Jin Bang, Yujeong Lee, A Kyoung Lee, Jaewon Lee, Byung Pal Yu, Hae Young Chung,
https://doi.org/10.18632/aging.101838 pp 1283—1304
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Perspective

Marie E. Wood, Nicholas H. Farina, Thomas P. Ahern, Melissa E. Cuke, Janet L. Stein, Gary S. Stein, Jane B. Lian,
https://doi.org/10.18632/aging.101803 pp 1305—1316
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 4 Next