Volume 11, Issue 5

15 March, 2019
pp 1317—1601

About the Cover

The cover features Figure 1 "Concept of microRNA-based diagnostic assessment in cognitive decline and/or in predicting blood-brain barrier dysfunction status" from Toyama et al.

Explore This Issue

Editorials

Christine M. Dengler-Crish, Florent Elefteriou,
https://doi.org/10.18632/aging.101828 pp 1317—1318
PDF How to Cite
Diego Herrero, Antonio Bernad,
https://doi.org/10.18632/aging.101840 pp 1319—1320
PDF How to Cite
Pierre-Alexandre Laurent, Bernard Payrastre, Marie-Pierre Gratacap,
https://doi.org/10.18632/aging.101841 pp 1321—1322
PDF How to Cite
Carla S. B. Viegas, Dina C. Simes,
https://doi.org/10.18632/aging.101851 pp 1323—1324
PDF How to Cite
Marco Bozzali, Marcello D’Amelio, Laura Serra,
https://doi.org/10.18632/aging.101852 pp 1325—1326
PDF How to Cite
Moshi Song, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang-Hui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.101853 pp 1327—1328
PDF How to Cite
Kensuke Toyama, Masaki Mogi, Philip S. Tsao,
https://doi.org/10.18632/aging.101868 pp 1329—1330
PDF Full-Text How to Cite
Candice E. Van Skike, Veronica Galvan,
https://doi.org/10.18632/aging.101869 pp 1331—1332
PDF How to Cite

Research Papers

Xiang-cui Guo, Li Li, Zhi-hui Gao, Hong-wei Zhou, Jun Li, Qian-qing Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101830 pp 1333—1341
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ziyang Shen, Hemin Jiang, Hsiang-Ting Hsu, Li Qian, Qi Fu, Min Shen, Shu Chen, Tao Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.101835 pp 1342—1355
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Shen, Huan Li, Yifang Song, Li Li, Jinzhong Lin, Gang Wei, Ting Ni,
https://doi.org/10.18632/aging.101836 pp 1356—1388
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shaojun Yu, Da Wang, Yingkuan Shao, Teng Zhang, Haiting Xie, Xiaomeng Jiang, Qun Deng, Yurong Jiao, Jinhua Yang, Cheng Cai, Lifeng Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.101839 pp 1389—1403
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alan Le Goallec, Chirag J. Patel,
https://doi.org/10.18632/aging.101842 pp 1404—1426
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Ni, Yaoxiong Xia, Yuxu Bi, Fan Wen, Dong Hu, Lin Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.101843 pp 1427—1439
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Maria J. Knol, Alis Heshmatollah, Lotte G.M. Cremers, M. Kamran Ikram, André G. Uitterlinden, Cornelia M. van Duijn, Wiro J. Niessen, Meike W. Vernooij, M. Arfan Ikram, Hieab H.H. Adams,
https://doi.org/10.18632/aging.101844 pp 1440—1456
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liangzhao Chu, Lei Yu, Jian Liu, Shibin Song, Hua Yang, Feng Han, Fen Liu, Yaxin Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.101845 pp 1456—1470
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wencheng Yu, Daowei Li, Xiaoyan Ding, Yong Sun, Yanli Liu, Jinpeng Cong, Jiong Yang, Jian Sun, Xuchao Ning, Hongmei Wang, Tao Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.101846 pp 1471—1485
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liu Miao, Rui-Xing Yin, Qing-Hui Zhang, Xi-Jiang Hu, Feng Huang, Wu-Xian Chen, Xiao-Li Cao, Jin-Zhen Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.101847 pp 1486—1500
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xixi Gu, Qiqi Zhang, Wei Zhang, Liang Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.101848 pp 1501—1509
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Teresa Anglada, Joan Repullés, Anna Espinal, Mark A LaBarge, Martha R Stampfer, Anna Genescà, Marta Martín,
https://doi.org/10.18632/aging.101849 pp 1510—1523
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Katarzyna Grzesiak, Aleksandra Rył, Weronika Ratajczak, Ewa Stachowska, Iwona Rotter, Marcin Słojewski, Olimpia Sipak, Kinga Walczakiewicz, Maria Laszczyńska,
https://doi.org/10.18632/aging.101850 pp 1524—1536
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao-Wei Lee, Kun-Ming Chan, Hsin-I Tsai, Yi-Chung Hsieh, Cheng-Yu Lin, Yung-Chia Kuo, Heng-Yuan Hsu, Ming-Chin Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.101854 pp 1537—1550
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen Fu, Zhenjian Zhuo, Rui-Xi Hua, Kai Fu, Wei Jia, Jinhong Zhu, Jiao Zhang, Jiwen Cheng, Haixia Zhou, Huimin Xia, Jing He, Guochang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.101855 pp 1551—1563
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Aaffien C. Reijne, A. Talarovicova, Jolita Ciapaite, J.E. Bruggink, A. Bleeker, Albert K. Groen, Dirk-Jan Reijngoud, Barbara M. Bakker, Gertjan van Dijk,
https://doi.org/10.18632/aging.101857 pp 1564—1579
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingjing Zhang, Xuting Jin, Ruohan Li, Ya Gao, Jiamei Li, Gang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101858 pp 1580—1588
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi-Wen Deng, Yu-Kai Liu, Yu-Qiao Zhang, Xiang-Liang Chen, Teng Jiang, Jian-Kang Hou, Hong-Chao Shi, Min Lu, Feng Zhou, Wei Wang, Shuo Li, Hui-Ling Sun, Jun-Shan Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.101859 pp 1589—1601
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 5 Next