Volume 11, Issue 6

31 March, 2019
pp 1602—1899

About the Cover

The cover features Figure 1 "CRABP-II expression is reduced in aged human and mouse skin" from Bielli et al.

Explore This Issue

Editorials

Olga Garaschuk, Alexei Verkhratsky,
https://doi.org/10.18632/aging.101870 pp 1602—1604
PDF How to Cite
Xiaowei Wang, Karlheinz Peter,
https://doi.org/10.18632/aging.101879 pp 1605—1606
PDF How to Cite
Thanh H. Nguyen, Tamila Heresztyn, John D. Horowitz,
https://doi.org/10.18632/aging.101889 pp 1607—1608
PDF How to Cite
Hui Zhou, Hafisyatul Zainal, Valentina O. Puntmann,
https://doi.org/10.18632/aging.101890 pp 1609—1610
PDF How to Cite
Peter D. Jones, Tom R. Webb,
https://doi.org/10.18632/aging.101891 pp 1611—1612
PDF How to Cite
Tadayoshi Karasawa, Masafumi Takahashi,
https://doi.org/10.18632/aging.101892 pp 1613—1614
PDF How to Cite
Yasuhisa Ano, Hiroyuki Nakayama,
https://doi.org/10.18632/aging.101893 pp 1615—1616
PDF How to Cite
Milind Desai, Amgad Mentias,
https://doi.org/10.18632/aging.101895 pp 1617—1618
PDF How to Cite

Research Papers

Alessandra Bielli, Maria Giovanna Scioli, Federico D’Amico, Chiara Tarquini, Sara Agostinelli, Gaetana Costanza, Elena Doldo, Elena Campione, Daniela Passeri, Filadelfo Coniglione, Augusto Orlandi,
https://doi.org/10.18632/aging.101813 pp 1619—1632
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingcheng Zhou, Jiangyi Wang, Baoan Hong, Kaifang Ma, Haibiao Xie, Lei Li, Kenan Zhang, Bowen Zhou, Lin Cai, Kan Gong,
https://doi.org/10.18632/aging.101856 pp 1633—1647
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Francesco Scavello, Filippo Zeni, Calogero C. Tedesco, Emanuela Mensà, Fabrizio Veglia, Antonio Domenico Procopio, Anna Rita Bonfigli, Fabiola Olivieri, Angela Raucci,
https://doi.org/10.18632/aging.101860 pp 1648—1663
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Amelia K. Pollard, Thomas L. Ingram, Catharine A. Ortori, Freya Shephard, Margaret Brown, Susan Liddell, David A. Barrett, Lisa Chakrabarti,
https://doi.org/10.18632/aging.101861 pp 1664—1685
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenjuan Zhao, Jialing Wu, Jie Liu, Yanan Wu, Jingxian Ni, Hongfei Gu, Jun Tu, Jinghua Wang, Zhongping An, Xianjia Ning,
https://doi.org/10.18632/aging.101862 pp 1686—1694
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haocheng Li, Song Han, Qingfeng Sun, Ye Yao, Shiyong Li, Chao Yuan, Bo Zhang, Bao Jing, Jia Wu, Ye Song, Haiyang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101863 pp 1695—1715
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qing-Gen Chen, Lei Zhang, Fan Sun, Shu-Qi Li, Xia-Hong You, Yu-Huan Jiang, Wei-Ming Yang, Qiong-Hui Zhong, Xiao-Zhong Wang, Hou-Qun Ying,
https://doi.org/10.18632/aging.101864 pp 1716—1732
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juan Añón-Hidalgo, Victoria Catalán, Amaia Rodríguez, Beatriz Ramírez, Camilo Silva, Juan C. Galofré, Javier Salvador, Gema Frühbeck, Javier Gómez-Ambrosi,
https://doi.org/10.18632/aging.101865 pp 1733—1744
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanzhou Zhang, Jun Gao, Weiming Sun, Xin Wen, Yuxin Xi, Yuehong Wang, Can Wei, Changqing Xu, Hongzhu Li,
https://doi.org/10.18632/aging.101866 pp 1745—1758
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun-Jung Choi, Min-Hee Kang, Kwonho Hong, Jin-Hoi Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.101867 pp 1759—1777
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gaofeng Zhan, Dongyu Hua, Niannian Huang, Yue Wang, Shan Li, Zhiqiang Zhou, Ning Yang, Riyue Jiang, Bin Zhu, Ling Yang, Fan Yu, Hui Xu, Chun Yang, Ailin Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.101871 pp 1778—1790
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sadanand Fulzele, Bharati Mendhe, Andrew Khayrullin, Maribeth Johnson, Helen Kaiser, Yutao Liu, Carlos M. Isales, Mark W. Hamrick,
https://doi.org/10.18632/aging.101874 pp 1791—1803
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong-hong Zou, Li Wang, Xiao-xu Zheng, Gao-si Xu, Yunfeng Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.101875 pp 1804—1820
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gui-Jun Wang, Bao-Ping Jiao, Yang-Jun Liu, Yan-Rong Li, Bei-Bei Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.101877 pp 1821—1831
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Yang, Yimin Jia, Qinwei Sun, Haibo Dong, Ruqian Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.101878 pp 1832—1849
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alexandros Gaitanidis, Agapi Dimitriadou, Harold Dowse, Subhabrata Sanyal, Carsten Duch, Christos Consoulas,
https://doi.org/10.18632/aging.101880 pp 1850—1873
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Francisca Salas-Pérez, Omar Ramos-Lopez, María L. Mansego, Fermín I. Milagro, José L. Santos, José I. Riezu-Boj, J. Alfredo Martínez,
https://doi.org/10.18632/aging.101882 pp 1874—1899
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 6 Next