Volume 14, Issue 22

30 November, 2022
pp 8882—9383

About the Cover

The cover features Figure 6 "Senescent cell elimination drug BPTES improves the skin senescence phenotype of transplanted aged human skin" from Takaya et al.


Explore This Issue

Editorials

Jijing Wang, Sourav Mukherjee, Roman A. Zubarev,
https://doi.org/10.18632/aging.204420 pp 8882—8883
PDF How to Cite
Unhee Lim, Song-Yi Park,
https://doi.org/10.18632/aging.204421 pp 8884—8885
PDF How to Cite

Research Papers

Kyu Ri Hahn, Hyun Jung Kwon, Yeo Sung Yoon, Dae Won Kim, In Koo Hwang,
https://doi.org/10.18632/aging.204343 pp 8886—8899
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Matthew Triolo, Debasmita Bhattacharya, David A. Hood,
https://doi.org/10.18632/aging.204365 pp 8900—8913
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kento Takaya, Tatsuyuki Ishii, Toru Asou, Kazuo Kishi,
https://doi.org/10.18632/aging.204391 pp 8914—8926
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Takehiko Yamanashi, Zoe-Ella EM Anderson, Manisha Modukuri, Gloria Chang, Tammy Tran, Pedro S. Marra, Nadia E. Wahba, Kaitlyn J. Crutchley, Eleanor J. Sullivan, Sydney S. Jellison, Katie R. Comp, Cade C. Akers, Alissa A. Meyer, Sangil Lee, Masaaki Iwata, Hyunkeun R. Cho, Eri Shinozaki, Gen Shinozaki,
https://doi.org/10.18632/aging.204393 pp 8927—8943
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Geun-Hyoung Ha, Eun Ji Kim, Jee Soo Park, Ji Eun Kim, Hyun Nam, Je Young Yeon, Sun-Ho Lee, Kyunghoon Lee, Chung Kwon Kim, Kyeung Min Joo,
https://doi.org/10.18632/aging.204410 pp 8944—8969
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuiliang Ruan, Yi Yang, Wenyan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204330 pp 8970—8981
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong Wu, Hongyan Pei, Jinze Liu, Jianning Zeng, Silu Liu, Weijia Chen, Zhongmei He, Rui Du,
https://doi.org/10.18632/aging.204374 pp 8982—8999
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Zhao, Yuzhen Ge, Yongjun Gong, Bo Li, Benli Xiao, Shi Zuo,
https://doi.org/10.18632/aging.204377 pp 9000—9019
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiting Ling, Yinda Wang, Chenxi Cao, Lianzhong Feng, Binzhong Zhang, Senjuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204379 pp 9020—9036
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lianjun Li, Leizuo Zhao, Bin Li, Tengteng Wang, Weiting Kang, Zilian Cui, Dongjian Liu, Da Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.204385 pp 9037—9055
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chin-Chou Wang, Wei-Hsun Lin, Su-Chi Ku, Wan-Jou Shen, Hoang Dang Khoa Ta, Gangga Anuraga, Fang-Wen Liu, Chiu-Fan Shen, Shu-He Wang, Chia-Chen Yang, Chih-Yang Wang, Wei-Jan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204386 pp 9056—9089
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guangbiao Cao, Yihang Chang, Guang Yang, Yong Jiang, Keqiang Han,
https://doi.org/10.18632/aging.204387 pp 9090—9102
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Luzhi Qing, Botao Pan, Yanjun He, Yu Liu, Minhong Zhao, Bo Niu, Xiuan Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.204388 pp 9103—9127
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guohua Wei, Xin Yang, Huangzhou Lu, Lan Zhang, Yong Wei, Hai Li, Mingxia Zhu, Xin Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.204394 pp 9128—9148
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chun Shi, Changhong Ma, Chunmei Ren, Na Li, Xiaotong Liu, Yahan Zhang, Yulong Wang, Xiaodong Li, Peng Lv, Chuanchun Han, Xiaojie Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204396 pp 9149—9166
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuejie Yang, Chunrong Wang, Hui Nie, Jianhua Zhou, Xiaoyun He, Chunlin Ou,
https://doi.org/10.18632/aging.204399 pp 9167—9185
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ren-Ren Chen, Jia Wang, Min Zhang, Qiao-Qiao Kong, Guang-Yi Sun, Chun-Hui Jin, Ming-Jiu Luo, Jing-He Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.204400 pp 9186—9199
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiyu Yang, Juan Hu, Meng Wang, Na Guo, Liu Yang, Qingsong Xi, Lixia Zhu, Lei Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.204401 pp 9200—9209
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingzhou Gao, Hao Zhang, Zhan Gao, Ya Sun, Guanghao Xu, Fengqin Wei, Jieqiong Wang, Dongmei Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.204402 pp 9210—9220
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuanxuan Li, Kuo Kang, Yuanhao Peng, Lin Shen, Liangfang Shen, Yangying Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.204403 pp 9221—9242
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xianguang Yang, Chaoyang Zhang, Cheng Yan, Liukai Ma, Jiahao Ma, Xiaoke Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.204404 pp 9243—9263
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zigen Lin, Xiaozhu Tang, Yuhao Cao, Lijin Yang, Mingmei Jiang, Xinying Li, Jie Min, Bing Chen, Ye Yang, Chunyan Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.204405 pp 9264—9279
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lu Lu, Yujing Liu, Guangtao Zhang, Yangxian Xu, Dan Hu, Guang Ji, Hanchen Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.204406 pp 9280—9299
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yukun Zu, Dao Wang, Wei Ping, Wei Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.204407 pp 9300—9316
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingtong Zhai, Jiashu Han, Cong Li, Fengzhu Guo, Fei Ma, Binghe Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.204409 pp 9317—9337
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Martina M. Sanchez, Isabella A. Bagdasarian, William Darch, Joshua T. Morgan,
https://doi.org/10.18632/aging.204361 pp 9338—9383
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Volume 14, Issue 22