Volume 16, Issue 2

31 January, 2024
pp 985—1982

About the Cover

The cover features Figure 6 "Immunotherapy response prediction of senescence related TME risk model and STCGs expression in single cell level" from Lee et al.


Explore This Issue

Research Papers

Young Chan Lee, Yonghyun Nam, Minjeong Kim, Su Il Kim, Jung-Woo Lee, Young-Gyu Eun, Dokyoon Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.205346 pp 985—1001
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Emily M. Bertucci-Richter, Ethan P. Shealy, Benjamin B. Parrott,
https://doi.org/10.18632/aging.205503 pp 1002—1020
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chenxi Niu, Haixuan Wen, Shutong Wang, Guang Shu, Maonan Wang, Hanxi Yi, Ke Guo, Qiong Pan, Gang Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.205225 pp 1021—1048
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Xiong, Xiaolei Wei, Weiming Huang, Jingxia Zheng, Ru Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.205282 pp 1049—1076
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Leilei Li, Shuangyan Li, Xuyang Zhang, Liying Mei, Xueqin Fu, Min Dai, Na Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.205366 pp 1077—1095
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Keke Zhang, Zhen Qin, Jinyan Chen, Gengyin Guo, Xiaokun Jiang, Feng Wang, Jianfeng Zhuang, Zhen Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205379 pp 1096—1110
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shensi Chen, Wujun Du, Ke Feng, Ke Liu, Cunji Li, Shengming Li, Hua Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.205380 pp 1111—1127
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ru-Meng Wei, Yue-Ming Zhang, Kai-Xuan Zhang, Gao-Xia Liu, Xue-Yan Li, Jing-Ya Zhang, Wei-Zhong Lun, Xue-Chun Liu, Gui-Hai Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205385 pp 1128—1144
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Baining Zhang, Zhiwei He, Jialin Guo, Feng Li, Zhi Huang, Wenkai Zheng, Wenhua Xing, Manglai Li, Yong Zhu, Xuejun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.205386 pp 1145—1160
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wan-Rong Jiang, Yong-Ming Zhou, Wei Wu, Li-Jie Yang, You Wu, Xin-Yuan Zhang, Zhao-Hui Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.205387 pp 1161—1181
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Li, Ailin Guo, Jianlei Liu, Lijuan Tang, Lide Su, Zonghong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205392 pp 1182—1191
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaochen Qiao, Xiaoyan Li, Zhichao Wang, Yi Feng, Xiaochun Wei, Lu Li, Yongchun Pan, Kun Zhang, Ruhao Zhou, Lei Yan, Pengcui Li, Chaojian Xu, Zhi Lv, Zhi Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.205396 pp 1192—1217
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nana Wang, Shanshan Shi, Moran Li, Xiaoning Yu, Guangxin Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.205399 pp 1218—1236
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanzhen Chen, Ping Li, Mei Lin, Ying Jiang, Guiping Tan, Lianfang Huang, Dan Song,
https://doi.org/10.18632/aging.205401 pp 1237—1248
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiming Deng, Zhenwei Xie, Libo Chen, Wenjin Li, Mingyong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205405 pp 1249—1275
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Chen, Yuanyong Wang, Changjian Shao, Kai Guo, Guanglin Liu, Zhaoyang Wang, Hongtao Duan, Minghong Pan, Peng Ding, Yimeng Zhang, Jing Han, Xiaolong Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.205407 pp 1276—1297
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shugao Han, Xi Yang, Jing Zhuang, Qing Zhou, Jingjing Wang, Lixin Ru, Furong Niu, Wei Mao,
https://doi.org/10.18632/aging.205408 pp 1298—1317
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dandan Yi, Zetian Wang, Haojie Yang, Ru Wang, Xianbiao Shi, Zhijian Liu, Fazhan Xu, Qing Lu, Xiao Chu, Jianfeng Sang,
https://doi.org/10.18632/aging.205419 pp 1318—1335
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi Tian, Xiaochen Qiao, Zhichao Wang, Xiaoyan Li, Yongchun Pan, Xiaochun Wei, Zhi Lv, Pengcui Li, Qiujing Du, Wenhao Wei, Lei Yan, Song Chen, Chaojian Xu, Yi Feng, Ruhao Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205428 pp 1336—1351
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanping Zhan, Lei Li, Chen Guo, Yang Zhang, Lili Zhao, Zhe Tao, Hua Zhang, Shibiao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205430 pp 1352—1373
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shunling Yuan, Yirong Wang, Jialun Yang, Yingzhe Tang, Weijia Wu, Xiangyuan Meng, Ye Jian, Yong Lei, Yang Liu, Changfa Tang, Zhe Zhao, Fei Zhao, Wenfeng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205432 pp 1374—1389
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Likang Zhang, Pinghui Shi, Peng Jin, Zhenwei Chen, Biwen Hu, Chenxi Cao, Xiaoguang Wang, Jian Sheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205434 pp 1390—1398
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qizun Wang, Qianqian Li, Ronghuan Wang, Yanning Li, Jie Wang, Zhu Guo, Feng Li, Bohua Chen, Hongfei Xiang, Tianrui Wang, Xiaolin Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205435 pp 1399—1413
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiunan Li, Hewen Guan, Chuanyu Ma, Yunfei Dai, Ji Su, Xu Chen, Qihang Yuan, Jianbo Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205436 pp 1414—1439
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianbing Wang, Kai Guo, Shoushan Yang, Di Zhang, Haodong Cui, Jimin Yin, Shuhui Yuan, Yong Wang, Yong Qi, Wenyong Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205438 pp 1440—1462
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lixue Cao, Shaofen Zhang, Haojie Peng, Yongqing Lin, Zhihui Xi, Wumei Lin, Jialing Guo, Geyan Wu, Fei Yu, Hui Zhang, Haiyan Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.205439 pp 1463—1483
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liqun Lu, Yan Lei, Yanling Li, Lujuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205440 pp 1484—1495
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gaochen Lan, Xiaolong Wu, Aiyue Zhao, Jinjian Lan, Qiusheng Guo, Bolin Wang, Fenglin Shen, Xiaoling Yu, Yanna Zhao, Ruilan Gao, Tianwen Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.205441 pp 1496—1515
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Wei, Ying Liu, Ying Yuan, Yishuai Li, Fangchao Zhao, Xuebo Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.205442 pp 1516—1535
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Liu, Jianjun Lu, Gefei Wang, Liming Gu, Wenli Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205443 pp 1536—1554
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing-Jing Shi, Cheng-Yuan Mao, Ya-Zhou Guo, Yu Fan, Xiao-Yan Hao, Shuang-Jie Li, Jie Tian, Zheng-Wei Hu, Meng-Jie Li, Jia-Di Li, Dong-Rui Ma, Meng-Nan Guo, Chun-Yan Zuo, Yuan-Yuan Liang, Yu-Ming Xu, Jian Yang, Chang-He Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.205444 pp 1555—1580
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tao Xie, Du-Jiang Fu, Kang-Jing Li, Jia-Ding Guo, Zhao-Ming Xiao, Zhijie Li, Shan-Chao Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.205445 pp 1581—1604
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang-Ming Wang, Li-Qiang Xu, Zhong-Chao Zhang, Qiang Guo, Zhi-Peng Du, Yue Lei, Xu Han, Chuang-Yan Wu, Feng Zhao, Jiu-Ling Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205446 pp 1605—1619
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shiue-Wei Lai, Yi-Chiao Cheng, Kee-Thai Kiu, Min-Hsuan Yen, Ying-Wei Chen, Vijesh Kumar Yadav, Chi-Tai Yeh, Kuang-Tai Kuo, Tung-Cheng Chang,
https://doi.org/10.18632/aging.205447 pp 1620—1639
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dengfeng Zhang, Fangchao Zhao, Haitao Liu, Pengfei Guo, Zhirong Li, Shujun Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205448 pp 1640—1662
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Min Li, Rongrong Wu, Le Wang, Dongyi Zhu, Shinan Liu, Ruolan Wang, Chaowen Deng, Shenglin Zhang, Min Chen, Ruojin Lu, Hongxing Zhu, Mengting Mo, Xiaoqiong He, Zhuang Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.205450 pp 1663—1684
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Wan, Ru Chen, Xiangpeng Zhan, Luyao Chen, Zhongyuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205451 pp 1685—1695
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunkai Yang, Changfeng Zhao, Zhida Wang, Feng Liu, Ming Zhao, Huiwen Yang, Jun Chen, Xuejing Chen, Min Shi, Dixing Jiang, Xiaoting Luo, Yue Duan, Yuchen Bai,
https://doi.org/10.18632/aging.205452 pp 1696—1711
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junzheng Wu, Chuncheng Wu, Xianhui Cai, Peipei Li, Jianjun Lin, Fuqiang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205453 pp 1712—1732
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunmei He, Zehao Guo, Hao Zhang, Ganqing Yang, Jintao Gao, Zhijing Mo,
https://doi.org/10.18632/aging.205454 pp 1733—1749
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Miao He, Li Wang, Zihan Yue, Chunbo Feng, Guosheng Dai, Jinsong Jiang, Hui Huang, Qingjun Ji, Minglang Zhou, Dapeng Li, Wei Chai,
https://doi.org/10.18632/aging.205455 pp 1750—1766
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wencheng Kong, Xinchun Liu, Hangzhang Zhu, Sixing Zheng, Guang Yin, Panpan Yu, Yuqiang Shan, Shenglin Ma, Rongchao Ying, Huicheng Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.205457 pp 1767—1780
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuang Liang, Yan-Ming Bai, Bo Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205459 pp 1781—1795
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ye-Ru Tan, Bao-Hong Jiang, Wen-Jie Feng, Zhi-Long He, Yi-Ling Jiang, Yi Xun, Xiao-Ping Wu, Yue-Hua Li, Hong-Bo Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205460 pp 1796—1807
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanmin Xu, Xu Wang, Weiwei Yuan, Ling Zhang, Wei Chen, Kongwang Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.205461 pp 1808—1828
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kun-Tsan Lee, Chih-Yang Lin, Shan-Chi Liu, Xiu-Yuan He, Chun-Hao Tsai, Chih-Yuan Ko, Yuan-Hsin Tsai, Chia-Chia Chao, Po-Chun Chen, Chih-Hsin Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.205462 pp 1829—1844
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weijing Li, Lili Wu, Chen Huang, Hongqing Ma, Lianjing Wang, Wei Liu, Lihong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205463 pp 1845—1859
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Lu, Yun Zhou, Ruixuan Zhao, Qiushi Liu, Wei Yang, Tianyi Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205464 pp 1860—1878
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juntao Qi, Gujie Wu, Min He, You Xu, Zheng Yang, Liang Ding, Yan Wang, Zhi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205465 pp 1879—1896
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenzhen Wang, Huahua Zhang, Fang Li, Chen Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205466 pp 1897—1910
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinhong Liu, Mao Ye, Yinglin He, Qin Lai, Bo Liu, Leichang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205467 pp 1911—1924
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qing Ji, Le Zhang, Hui Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.205469 pp 1925—1937
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenpeng Lian, Pei Tian, Shenfei Ma, Taihao Chang, Ranlu Liu, Qingchuan Feng, Jing Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205472 pp 1938—1951
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sinan Jin, Jincheng Meng, Chong Zhang, Jiping Qi, He Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205473 pp 1952—1967
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lianyong Zhang, Wei Chi, Xue Wang, Jingjing Li, Fei Li, Yuxia Ma, Qianyun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205474 pp 1968—1979
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Jiangquan Liao, Mingjing Shao, Yan Wang, Peng Yang, Dongliang Fu, Mengru Liu, Tong Gao, Kangkang Wei, Xianlun Li, Jinhang Du,
https://doi.org/10.18632/aging.205576 pp 1980
PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Chen Cai, Shaoxiong Min, Bo Yan, Wen Liu, Xiao Yang, Liuxun Li, Ting Wang, Anmin Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.204906 pp 1981—1982
PDF Full-Text How to Cite
Volume 16, Issue 2