Volume 10, Issue 4

April 2018
pp 516—852

About the Cover

The cover for issue 4 of Aging features Figure 6 "Differentially expressed genes (DEGs) and pathways in aged female vs. aged male" from Wang et al.

Explore This Issue

Editorials

Matthias Altmeyer,
https://doi.org/10.18632/aging.101408 pp 516—517
PDF How to Cite
Marco Demaria,
https://doi.org/10.18632/aging.101422 pp 518—519
PDF How to Cite
Yuan Zhang, Francis Lévi, Yunhua Chang,
https://doi.org/10.18632/aging.101430 pp 520—521
PDF How to Cite
Martin Regensburger, Dirk Mielenz, Beate Winner,
https://doi.org/10.18632/aging.101431 pp 522—523
PDF How to Cite
Jaime Fernández-Barrera, Isabel Correas, Miguel A. Alonso,
https://doi.org/10.18632/aging.101432 pp 524—525
PDF How to Cite
Samantha L. Sison, Allison D. Ebert,
https://doi.org/10.18632/aging.101433 pp 526—527
PDF How to Cite
Toshiya Endo, Yasushi Tamura, Shin Kawano,
https://doi.org/10.18632/aging.101434 pp 528—529
PDF How to Cite
Katja G. Hansen, Felix Boos, Johannes M. Herrmann,
https://doi.org/10.18632/aging.101435 pp 530—531
PDF How to Cite

Research Papers

Taoyan Liu, Chengwu Huang, Hongxia Li, Fujian Wu, Jianwen Luo, Wenjing Lu, Feng Lan,
https://doi.org/10.18632/aging.101411 pp 532—548
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Man Luo, Zhengqiang Bao, Feng Xu, Xiaohui Wang, Fei Li, Wen Li, Zhihua Chen, Songmin Ying, Huahao Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.101412 pp 549—560
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Adam T. McLain, Christopher Faulk,
https://doi.org/10.18632/aging.101413 pp 561—572
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Morgan E. Levine, Ake T. Lu, Austin Quach, Brian H. Chen, Themistocles L. Assimes, Stefania Bandinelli, Lifang Hou, Andrea A. Baccarelli, James D. Stewart, Yun Li, Eric A. Whitsel, James G Wilson, Alex P Reiner, Abraham Aviv, Kurt Lohman, Yongmei Liu, Luigi Ferrucci, Steve Horvath,
https://doi.org/10.18632/aging.101414 pp 573—591
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Di Jia, Shenglan Li, Dali Li, Haipeng Xue, Dan Yang, Ying Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.101415 pp 592—605
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuliang Wang, Diana G. Eng, Jeffrey W. Pippin, Sina A. Gharib, Aaron McClelland, Kenneth W. Gross, Stuart J. Shankland,
https://doi.org/10.18632/aging.101416 pp 606—621
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuh-Ru Lin, Hardik Parikh, Yongkyu Park,
https://doi.org/10.18632/aging.101417 pp 622—631
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bingyu Guo, Qian Zhang, Hongyi Wang, Peng Chang, Kai Tao,
https://doi.org/10.18632/aging.101418 pp 632—644
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Teng Jiang, Liu-Jun Xue, Yang Yang, Qing-Guang Wang, Xiao Xue, Zhou Ou, Qing Gao, Jian-Quan Shi, Liang Wu, Ying-Dong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101419 pp 645—657
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Paolina Crocco, Eneida Hoxha, Serena Dato, Francesco De Rango, Alberto Montesanto, Giuseppina Rose, Giuseppe Passarino,
https://doi.org/10.18632/aging.101420 pp 658—673
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cemalettin Bekpen, Chen Xie, Almut Nebel, Diethard Tautz,
https://doi.org/10.18632/aging.101421 pp 674—688
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinglu Zhao, Xiaoli Xie, Yuxiao Yao, Qiuming He, Ruizhong Zhang, Huimin Xia, Yan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101423 pp 689—700
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
William R. Swindell, Edward O. List, Darlene E. Berryman, John J. Kopchick,
https://doi.org/10.18632/aging.101424 pp 701—746
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hidetoshi Sugihara, Naomi Teramoto, Keitaro Yamanouchi, Takashi Matsuwaki, Masugi Nishihara,
https://doi.org/10.18632/aging.101425 pp 747—763
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Amiya Kumar Ghosh, Theresa Mau, Martin O’Brien, Raymond Yung,
https://doi.org/10.18632/aging.101426 pp 764—774
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhe Wang, Panpan Xu, Biyue Chen, Zheyu Zhang, Chunhu Zhang, Qiong Zhan, Siqi Huang, Zi-an Xia, Weijun Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.101427 pp 775—788
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Byungkuk Min, Myungsun Park, Kyuheum Jeon, Jung Sun Park, Hyemyung Seo, Sangkyun Jeong, Yong-Kook Kang,
https://doi.org/10.18632/aging.101428 pp 789—807
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juxiang Wang, Zhenjian Zhuo, Min Chen, Jinhong Zhu, Jie Zhao, Jiao Zhang, Shanshan Chen, Jing He, Haixia Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.101429 pp 808—818
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Lin, Xingting Liu, Yanfen Ma, Yuling Mi, Weidong Zeng, Jian Li, Caiqiao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101436 pp 819—832
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
CaiXia Lu, XiaoMei Sun, Na Li, WenGuang Wang, DeXuan Kuang, PinFen Tong, YuanYuan Han, JieJie Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.101437 pp 833—852
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 10, Issue 4 Next