Volume 11, Issue 12

30 June, 2019
pp 3891—4299

About the Cover

The cover features Figure 2 "Modulation of autophagy by α-ketoglutarate precursors" from Zhang et al.


Explore This Issue

Editorials

Kimberley A. Wiggins, Murray CH. Clarke,
https://doi.org/10.18632/aging.102031 pp 3891—3892
PDF How to Cite
Benjamin D. Weger, Frédéric Gachon,
https://doi.org/10.18632/aging.102051 pp 3893—3894
PDF How to Cite
Mingjing Xu, Ayesh K. Seneviratne, Aaron D. Schimmer,
https://doi.org/10.18632/aging.102055 pp 3895—3897
PDF How to Cite
Anaísa V. Ferreira, Mihai G. Netea, Jorge Domínguez-Andrés,
https://doi.org/10.18632/aging.102057 pp 3898—3899
PDF How to Cite

Research Papers

Busheng Zhang, Naishi Zhao, Jing Zhang, Yu Liu, Dan Zhu, Ye Kong,
https://doi.org/10.18632/aging.102009 pp 3900—3908
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sahebgowda Sidramagowda Patil, Helena Hernández-Cuervo, Jutaro Fukumoto, Venkata Ramireddy Narala, Smita Saji, Monica Borra, Matthew Alleyn, Muling Lin, Ramani Soundararajan, Richard Lockey, Narasaiah Kolliputi, Lakshmi Galam,
https://doi.org/10.18632/aging.102012 pp 3909—3918
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Man Zhang, Muhammed Burak Bener, Zongliang Jiang, Tianren Wang, Ecem Esencan, Richard Scott III, Tamas Horvath, Emre Seli,
https://doi.org/10.18632/aging.102024 pp 3919—3938
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gangjian Wang, Xiaorui Fu, Yu Chang, Xin Li, Xiaolong Wu, Ling Li, Lei Zhang, Zhenchang Sun, Xudong Zhang, Mingzhi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102025 pp 3939—3957
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yeshun Wu, Bin Zhu, Zijun Chen, Jiahao Duan, Ailin Luo, Ling Yang, Chun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102026 pp 3958—3968
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuxi Ma, Zihan Xia, Chunmei Ye, Chong Lu, Sheng Zhou, Juan Pan, Cuiwei Liu, Jieying Zhang, Tao Liu, Ting Hu, Linka Xie, Gang Wu, Yanxia Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102032 pp 3969—3992
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qin-Li Wan, Xiao Meng, Xiaodie Fu, Bohui Chen, Jing Yang, Hengwen Yang, Qinghua Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102033 pp 3993—4010
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuehui Liu, Lei Wei, Qiongye Dong, Liyang Liu, Michael Q. Zhang, Zhen Xie, Xiaowo Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102034 pp 4011—4031
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong-Xia Zheng, Yuan Zhao, Ying Xu, Zi-Jia Zhang, Jing-jing Zhu, Yuan-Fang Fan, Na Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.102035 pp 4032—4049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junhui Xing, Mengyu Wang, Jin Hong, Yueqiao Gao, Yuzhou Liu, Heping Gu, Jianzeng Dong, Ling Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102036 pp 4050—4065
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Andrzej Bartke, Tracy R. Evans, C.J.M. Musters,
https://doi.org/10.18632/aging.102037 pp 4066—4074
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shu-Jui Kuo, Shan-Chi Liu, Yuan-Li Huang, Chun-Hao Tsai, Yi-Chin Fong, Horng-Chaung Hsu, Chih-Hsin Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.102038 pp 4075—4089
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lissett Gonzalez-Burgos, Juan Andrés Hernández-Cabrera, Eric Westman, José Barroso, Daniel Ferreira,
https://doi.org/10.18632/aging.102040 pp 4090—4106
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qinru Sun, Ning Jia, Xin Li, Jie Yang, Guomin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102041 pp 4107—4124
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dae Hyun Kim, Sugyeong Ha, Yeon Ja Choi, H. Henry Dong, Byung Pal Yu, Hae Young Chung,
https://doi.org/10.18632/aging.102042 pp 4125—4144
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Santosh Kumar, Shubhankar Suman, Albert J Fornace Jr., Kamal Datta,
https://doi.org/10.18632/aging.102043 pp 4145—4158
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang-Hui Li, Lei Sun, Da-Shuai Wu, Hao-En Gao, Zhu Min,
https://doi.org/10.18632/aging.102044 pp 4159—4182
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Su, Tao Wang, Nan Wu, Diyan Li, Xiaolan Fan, Zhongxian Xu, Shailendra Kumar Mishra, Mingyao Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102045 pp 4183—4197
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingjun Zheng, Yuexin Hu, Rui Gou, Jing Wang, Xin Nie, Xiao Li, Qing Liu, Juanjuan Liu, Bei Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.102047 pp 4198—4215
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meriem Bejaoui, Myra O. Villareal, Hiroko Isoda,
https://doi.org/10.18632/aging.102048 pp 4216—4237
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunsung Lee, Sanaa Choufani, Rosanna Weksberg, Samantha L. Wilson, Victor Yuan, Amber Burt, Carmen Marsit, Ake T. Lu, Beate Ritz, Jon Bohlin, Håkon K. Gjessing, Jennifer R. Harris, Per Magnus, Alexandra M. Binder, Wendy P. Robinson, Astanand Jugessur, Steve Horvath,
https://doi.org/10.18632/aging.102049 pp 4238—4253
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Kyung-Mi Choi, Sorah Kim, Seahyun Kim, Hae Min Lee, Alaattin Kaya, Bok-Hwan Chun, Yong Kwon Lee, Tae-Sik Park, Cheol-Koo Lee, Seong-il Eyun, Byung Cheon Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.102050 pp 4254—4273
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Carla Viegas, Nuna Araújo, Catarina Marreiros, Dina Simes,
https://doi.org/10.18632/aging.102046 pp 4274—4299
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 12 Next