Volume 12, Issue 15

15 August, 2020
pp 15184—15874

About the Cover

The cover features Figure 2 "Levels of derived IgG1 Fc glycan traits across 27 different populations collected worldwide“ from Štambuk et al.


Table of Contents

Editorial

William S. Hambright, Marc J. Philippon, Johnny Huard,
https://doi.org/10.18632/aging.103816 pp 15184—15185
PDF How to Cite

Research Papers

Gabriella Marcon, Mauro Tettamanti, Giorgia Capacci, Giulia Fontanel, Marco Spanò, Alessandro Nobili, Gianluigi Forloni, Claudio Franceschi,
https://doi.org/10.18632/aging.103872 pp 15186—15195
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Anthony Y.Y. Hsieh, Elana Kimmel, Neora Pick, Laura Sauvé, Jason Brophy, Fatima Kakkar, Ari Bitnun, Melanie C.M. Murray, Hélène C.F. Côté,
https://doi.org/10.18632/aging.103703 pp 15196—15221
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jerko Štambuk, Natali Nakić, Frano Vučković, Maja Pučić-Baković, Genadij Razdorov, Irena Trbojević-Akmačić, Mislav Novokmet, Toma Keser, Marija Vilaj, Tamara Štambuk, Ivan Gudelj, Mirna Šimurina, Manshu Song, Hao Wang, Marijana Peričić Salihović, Harry Campbell, Igor Rudan, Ivana Kolčić, Leigh Anne Eller, Paul McKeigue, Merlin L. Robb, Jonas Halfvarson, Metin Kurtoglu, Vito Annese, Tatjana Škarić-Jurić, Mariam Molokhia, Ozren Polašek, Caroline Hayward, Hannah Kibuuka, Kujtim Thaqi, Dragan Primorac, Christian Gieger, Sorachai Nitayaphan, Tim Spector, Youxin Wang, Therese Tillin, Nish Chaturvedi, James F. Wilson, Moses Schanfield, Maxim Filipenko, Wei Wang, Gordan Lauc,
https://doi.org/10.18632/aging.103884 pp 15222—15259
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuxia Li, Shaochen Guan, He Jin, Hongjun Liu, Meimei Kang, Xiaozhen Wang, Can Sheng, Yu Sun, Xuanyu Li, Xianghua Fang, Rong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103356 pp 15260—15280
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gengyin Wang, Xiaohan Zhang, Xunyi Lu, Jiang Liu, Zhiyong Zhang, Zifeng Wei, Zeteng Wu, Jinhua Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103426 pp 15281—15289
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng-Fei Wang, Yu-Xiang Zhang, Jing Su, Kun Yao, Shou-Wei Li, Guang-Rui Huang, Chang-Xiang Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.103428 pp 15290—15301
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanfeng Jiang, Kexun Zhang, Zhen Zhu, Mei Cui, Yanpeng An, Yingzhe Wang, Chen Suo, Min Fan, Li Jin, Weizhong Tian, Xingdong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103456 pp 15302—15313
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Francesco Sessa, Monica Salerno, Luigi Cipolloni, Giuseppe Bertozzi, Giovanni Messina, Giulio Di Mizio, Alessio Asmundo, Cristoforo Pomara,
https://doi.org/10.18632/aging.103512 pp 15314—15327
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Wang, Yi Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103518 pp 15328—15333
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tao Wang, Xianwei Yang, Huairong Tang, Junjie Kong, Shu Shen, Haizhou Qiu, Wentao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103577 pp 15334—15358
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Liu, Xin Gou, Zongjie Wei, Haitao Yu, Xiang Zhou, Xinyuan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103580 pp 15359—15373
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Wang, Min Shi, Jun Ji, Qu Cai, Qianfu Zhao, Jinling Jiang, Jing liu, Huan Zhang, Zhenggang Zhu, Jun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103598 pp 15374—15391
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Zhang, Yulai Zhou, Quan Cheng, Ziyu Dai, Zeyu Wang, Fangkun Liu, Fan Fan, Biqi Cui, Hui Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.103601 pp 15392—15413
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Huang, Bi Wu, Miaoxin Chen, Ling Hong, Pengcheng Kong, Zhiyun Wei, Xiaoming Teng,
https://doi.org/10.18632/aging.103602 pp 15414—15435
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yaohong Wu, Kun Zhang, Rong Liu, Hexing Zhang, Dong Chen, Shuangqi Yu, Wei Chen, Song Wan, Yi Zhang, Zhiwei Jia, Rongchun Chen, Fan Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.103610 pp 15436—15445
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Xu, Yujing Zhang, Bing Xie, Hua Yao, Yin Yuan, Shiying Yuan, Jiancheng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103659 pp 15446—15461
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Zhou, Yuan Yuan, Kundi Wang, Wenquan Niu, Zhixin Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103701 pp 15462—15477
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jasmin Rabensteiner, Edith Hofer, Günter Fauler, Eva Fritz-Petrin, Thomas Benke, Peter Dal-Bianco, Gerhard Ransmayr, Reinhold Schmidt, Markus Herrmann,
https://doi.org/10.18632/aging.103714 pp 15478—15491
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanlu Xiong, Jie Lei, Jinbo Zhao, Yangbo Feng, Tianyun Qiao, Yongsheng Zhou, Tao Jiang, Yong Han,
https://doi.org/10.18632/aging.103721 pp 15492—15503
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hirotomo Yamanashi, Kenichi Nobusue, Fumiaki Nonaka, Yukiko Honda, Yuji Shimizu, Shin-Ya Kawashiri, Mai Izumida, Yoshinao Kubo, Mami Tamai, Yasuhiro Nagata, Katsunori Yanagihara, Bharati Kulkarni, Sanjay Kinra, Atsushi Kawakami, Takahiro Maeda,
https://doi.org/10.18632/aging.103736 pp 15504—15513
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Patrick Orlando, Jacopo Sabbatinelli, Sonia Silvestri, Fabio Marcheggiani, Ilenia Cirilli, Phiwayinkosi Vusi Dludla, Alberto Molardi, Francesco Nicolini, Luca Tiano,
https://doi.org/10.18632/aging.103742 pp 15514—15531
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuehua Li, Baohong Jiang, Zhengxi He, Hongbo Zhu, Rongfang He, Shanji Fan, Xiaoping Wu, Liming Xie, Xiusheng He,
https://doi.org/10.18632/aging.103746 pp 15532—15545
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Changying Shi, Jiamei Yang, Longmiao Hu, Boyi Liao, Liang Qiao, Weifeng Shen, Feng Xie, Guoqing Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103751 pp 15546—15555
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meiying Cai, Na Lin, Yuan Lin, Hailong Huang, Liangpu Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103575 pp 15556—15565
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Min Xue, Chenhao Zhou, Yan Zheng, Ziping Zhang, Shun Wang, Yan Fu, Manar Atyah, Xiaolong Xue, Le Zhu, Qiongzhu Dong, Huliang Jia, Ning Ren, Ruolei Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.103592 pp 15566—15580
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Tumor Suppressors
Yaowen Zhang, Xiang Yuan, Ning Yue, Lidong Wang, Junqi Liu, Ningtao Dai, Haijun Yang, Ruitai Fan, Fuyou Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103650 pp 15581—15602
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ping Gao, Pan Gao, Mihyun Choi, Kavya Chegireddy, Orazio J. Slivano, Jinjing Zhao, Wei Zhang, Xiaochun Long,
https://doi.org/10.18632/aging.103652 pp 15603—15623
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhuolun Sun, Changying Jing, Chutian Xiao, Tengcheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103718 pp 15624—15637
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian-Xing Liu, Chen Yang, Ze-Jian Liu, Hong-Yong Su, Wei-Huang Zhang, Qingjun Pan, Hua-Feng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103726 pp 15638—15655
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaocong Fu, Hua Luo, Yuhui Zheng, Shengpeng Wang, Zhangfeng Zhong, Yitao Wang, Yeguo Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103765 pp 15656—15669
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chang Li, Jianfang Ye, Qijian Chen, Weihua Hu, Lingling Wang, Yameng Fan, Zhanjin Lu, Jie Chen, Zaishu Chen, Shiyan Chen, Junlu Tong, Wei Xiao, Jin Mei, Hongyun Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103770 pp 15670—15681
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Ting Wang, Feilan Yuan, Zhenze Chen, Shuzhen Zhu, Zihan Chang, Wanlin Yang, Bin Deng, Rongfang Que, Peihua Cao, Yinxia Chao, Lingling Chan, Ying Pan, Yanping Wang, Linting Xu, Qiurong Lyu, Piu Chan, Midori A. Yenari, Eng-King Tan, Qing Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103776 pp 15682—15704
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinnan Ma, Fujun Shen, Lei Chen, Honglin Wu, Yan Huang, Zhenxin Fan, Rong Hou, Bisong Yue, Xiuyue Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103783 pp 15705—15729
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feng He, Qingqing Luo, Ming Lei, Lixin Fan, Xinning Shao, Guanglie Huang, Jun Zeng, Ziwen Zhao, Shuguang Qin, Zhi Yang, Na Yu, Liuping Yang, Jie Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.103803 pp 15730—15740
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Alexander M. Aliper, Marine E. Bozdaganyan, Viktoria A. Sarkisova, Alexander P. Veviorsky, Ivan V. Ozerov, Philipp S. Orekhov, Mikhail B. Korzinkin, Alexey Moskalev, Alex Zhavoronkov, Andreyan N. Osipov,
https://doi.org/10.18632/aging.103815 pp 15741—15755
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junyan Shen, Xiaoqi Zhu, Hailiang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103818 pp 15756—15770
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Zhao, Liang Wu, Yifeng Cheng, Hai Zheng, Ping Hu, Chaojie Hu, Ding Chen, Peng Xu, Qingyong Chen, Ping Cheng, Jinhuang Chen, Gang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103839 pp 15771—15783
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Rong Li, Ka Wu, Yu Li, Xiao Liang, William Ka Fai Tse, Lu Yang, Keng Po Lai,
https://doi.org/10.18632/aging.103888 pp 15784—15796
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Xiaolin Xu, Yimin Hu, Enshi Yan, Gaofeng Zhan, Cunming Liu, Chun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103738 pp 15797—15817
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cordell VanGenderen, Troy Anthony Alan Harkness, Terra Gayle Arnason,
https://doi.org/10.18632/aging.103792 pp 15818—15855
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Simona Taverna, Giuseppe Cammarata, Paolo Colomba, Serafina Sciarrino, Carmela Zizzo, Daniele Francofonte, Marco Zora, Simone Scalia, Chiara Brando, Alessia Lo Curto, Emanuela Maria Marsana, Roberta Olivieri, Silvia Vitale, Giovanni Duro,
https://doi.org/10.18632/aging.103794 pp 15856—15874
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 12, Issue 15 Next