Volume 16, Issue 11

15 June, 2024
pp 9306—10200

About the Cover

The cover features Figure 2 "Assessment of basal mitophagy, using a mitochondrially-targeted red fluorescent protein (mt-Keima-RFP), in doubly-transfected MCF7-BNIP3-GFP and MCF7-BNIP3L-GFP cells" from Mauro-Lizcano et al.


Explore This Issue

Editorial

Ben Kirk, Peggy M. Cawthon, Alfonso J. Cruz-Jentoft,
https://doi.org/10.18632/aging.205919 pp 9306—9308
PDF How to Cite

Research Papers

Katharina Jans, Kai Lüersen, Jakob von Frieling, Thomas Roeder, Gerald Rimbach,
https://doi.org/10.18632/aging.205933 pp 9309—9333
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Marta Mauro-Lizcano, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.205939 pp 9334—9349
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junyu Chen, Leah Moubadder, Elizabeth S. Clausing, Katrina L. Kezios, Karen N. Conneely, Anke Hüls, Andrea Baccarelli, Pam Factor-Litvak, Piera Cirrillo, Rachel C. Shelton, Bruce G. Link, Shakira F. Suglia,
https://doi.org/10.18632/aging.205943 pp 9350—9368
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sha Wang, Xia Wang, Jing Chen, Min Wang, Chi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205870 pp 9369—9385
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cheng Shen, Kaiyao Jiang, Wei Zhang, Baohui Su, Zhenyu Wang, Xinfeng Chen, Bing Zheng, Tao He,
https://doi.org/10.18632/aging.205871 pp 9386—9409
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu-Lin Liu, Zhuo Xiang, Bo-Ya Zhang, Yu-Wei Zou, Gui-Lai Chen, Li Yin, Yan-Long Shi, Li-Li Xu, Jingwang Bi, Qiang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205872 pp 9410—9436
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaocheng Guo, Xinyuan Feng, Yue Yang, Wenying An, Lunhao Bai,
https://doi.org/10.18632/aging.205875 pp 9437—9459
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chun Tseng, Shan-Chi Liu, Xiu-Yuan He, Hsien-Te Chen, Pang-Hsuan Hsiao, Yi-Chin Fong, Chih-Hsin Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.205876 pp 9460—9469
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Shen, Xiaochu Gu, Chenxu Xiao, Hanfei Yan, Yu Feng, Xiaowei Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205878 pp 9470—9484
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yaowen Zhang, Heming Zhang, Chenyu Wang, Shasha Cao, Xinyu Cheng, Linzhi Jin, Runchuan Ren, Fuyou Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205879 pp 9485—9497
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Changsheng Yi, Nan Zang, Limin Gao, Fang Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.205880 pp 9498—9517
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zaidong Deng, Jing Luo, Jing Ma, Youngnam N. Jin, Yanxun V. Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.205881 pp 9518—9546
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenhuan Li, Peng Fu, Pengfei Shi, Bo Hu, Hai Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205882 pp 9547—9557
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin Shen, Xiantie Zeng, Haiying Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205884 pp 9558—9568
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Song Zhou, Junming Huang, Kun Chen, Qixuan Wang, Zheng Liu, Yanli Sun, Feng Yin, Shanjin Wang, Zhiying Pang, Min Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.205885 pp 9569—9583
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gui-Chen Ye, Yu-Xuan Yang, Kuang-Di Luo, Shao-Gang Wang, Qi-Dong Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.205886 pp 9584—9598
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ruo-Hui Huang, Zi-Lu Ge, Gang Xu, Qing-Ming Zeng, Bo Jiang, Guan-Cheng Xiao, Wei Xia, Yu-Ting Wu, Yun-Feng Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.205889 pp 9599—9624
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Baoxin Zhang, Zhiwei Pei, Wanxiong He, Wei Feng, Ting Hao, Mingqi Sun, Xiaolong Yang, Xing Wang, Xiangyu Kong, Jiale Chang, Guanghui Liu, Rui Bai, Chang Wang, Feng Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205891 pp 9625—9648
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenhao Lin, Changchun Ye, Liangzhang Sun, Zilu Chen, Chao Qu, Minxia Zhu, Jianzhong Li, Ranran Kong, Zhengshui Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.205892 pp 9649—9679
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiazhang Wu, Fengfei Lin, Bin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205893 pp 9680—9691
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiani Xiong, Liping Zhu, Yunrong Fu, Zhoujie Ye, Cuimin Deng, Xinrui Wang, Yu Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205894 pp 9692—9708
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qin Yang, Xin Li, Weiyuan Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205895 pp 9709—9726
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dandan Wang, Hongtao Luo, Yanliang Chen, Yuhong Ou, Meng Dong, Junru Chen, Ruifeng Liu, Xiaohu Wang, Qiuning Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205896 pp 9727—9752
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Siyuan Song, Jie Zhou, Li Zhang, Yuqing Sun, Qiling Zhang, Ying Tan, Xiqiao Zhou, Jiangyi Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.205897 pp 9753—9783
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ni Jiang, Dan Li, Ye Han, Zhi-Guo Luo, Lu-Bin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205899 pp 9784—9812
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiuli Zhang, Yinghuan Xiong, Ruizhuang Li, Xiuqin Wang, Xu Lin, Ya’ni Tong,
https://doi.org/10.18632/aging.205900 pp 9813—9823
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Wang, Yongqiang Xiong, Ren Li, Shu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205901 pp 9824—9845
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingzhao Li, Mutian Niu, Xiaomei Fan, Fangru Chen, Hui Cao, Qingbo Liu, Shaoqin Gan, Pengpeng Yue, Jintao Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.205902 pp 9846—9858
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Chen, Shan Li, Fenghui Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.205903 pp 9859—9875
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ruijing Zhang, Heng Wang, Xing Cheng, Keyi Fan, Tingting Gao, Xiaotong Qi, Siqi Gao, Guoping Zheng, Honglin Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.205904 pp 9876—9898
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoqi Dong, Chuan Shao, Shuguang Xu, Jinjing Tu, Wenjing Xu, Dahua Chen, Yaodong Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.205905 pp 9899—9917
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yini Tang, Shuliu Sang, Shuang Gao, Weina Xu, Hailun Zhou, Xiaoting Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.205906 pp 9918—9932
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanzhen Chen, Yuhuan Peng, Ping Li, Ying Jiang, Dan Song,
https://doi.org/10.18632/aging.205907 pp 9933—9943
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianing Chi, Jiaman Hu, Ningxia Wu, Hua Cai, Cailong Lin, Yingying Lai, Jianyu Huang, Weihua Li, Peng Su, Min Li, Lin Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.205909 pp 9944—9958
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoyu Sun, Jiadi Hou, Haichun Xu, Huiling Qu,
https://doi.org/10.18632/aging.205910 pp 9959—9971
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Suifeng Hong, Yu Zhang, Dongfeng Wang, Huaying Wang, Huihui Zhang, Jing Jiang, Liping Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205911 pp 9972—9989
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhongju Shi, Tuo Fang, Baoyou Fan, Jun Ma, Jianhao Wang, Shiqing Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.205912 pp 9990—10003
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Zhou, Chenhao Sun, Mingxiang Sun, Yudi Ruan, Weikai Li, Xin Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.205913 pp 10004—10015
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Songtao Cheng, Zili Zhou, Jiannan Liu, Jun Li, Yu Wang, Jiantao Xiao, Yongwen Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.205915 pp 10016—10032
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bohong Chen, Mingguo Zhou, Li Guo, Xinyue Sun, Haoxiang Huang, Kaijie Wu, Wei Chen, Dapeng Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205916 pp 10033—10062
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongyu Zhu, Caihua Chen, Haixie Guo, Bo Zhang, Quanteng Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.205917 pp 10063—10073
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zishun Guo, Bingji Cao, Zhuozheng Hu, Jiajun Wu, Weijun Zhou, Wenxiong Zhang, Zhihua Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.205921 pp 10074—10107
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guojing Wu, Fei Li, Danyan Guo, Kaiwen Xi, Dayong Zheng, Ruichao Huang, Xiuqiong Wu, Aimin Li, Xinhui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205923 pp 10108—10131
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaojuan Yang, Jia Hu, Chao Zhong, Song Xu, Shiyao Hua, Peng Liu, Ling He,
https://doi.org/10.18632/aging.205924 pp 10132—10141
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Re-Guang Pan, Jingyao Zhou, Xiao-Wu Wang, Xi-Kai Cen, Yu-Ping Zhou, Yang-Yang Guo, Xue-Feng Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.205926 pp 10142—10164
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Sheng Li, Jiyao Sheng, Dan Zhang, Hanjiao Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.205858 pp 10165—10196
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Wenjia Liu, Meng Qi, Anna Konermann, Liqiang Zhang, Fang Jin, Yan Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.205986 pp 10197—10198
PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Linsheng Huang, Zhiyuan Jian, Yi Gao, Ping Zhou, Gan Zhang, Bin Jiang, Yi Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.205555 pp 10199—10200
PDF Full-Text How to Cite
Volume 16, Issue 11