Volume 10, Issue 11

November 2018
pp 3042—3627

About the Cover

The cover for issue 11 of Aging features Figure 1 "Relationship between aging and diseases" from Blagosklonny

Explore This Issue

Editorials

Nienke M. van Loon, Patrick C.N. Rensen, Noam Zelcer,
https://doi.org/10.18632/aging.101597 pp 3042—3043
PDF How to Cite
Rocco A. Montone, Michele Russo, Giampaolo Niccoli,
https://doi.org/10.18632/aging.101618 pp 3044—3045
PDF How to Cite
Allison B. Herman, Michael V. Autieri,
https://doi.org/10.18632/aging.101619 pp 3046—3047
PDF How to Cite
Sofia Chatzidou, Georgios Georgiopoulos, Christos Kontogiannis,
https://doi.org/10.18632/aging.101620 pp 3048—3049
PDF How to Cite
Jan Laczó, Martina Parizkova, Scott D. Moffat,
https://doi.org/10.18632/aging.101634 pp 3050—3051
PDF How to Cite
Jose J. Lopez, Isaac Jardin, Juan A. Rosado,
https://doi.org/10.18632/aging.101635 pp 3052—3053
PDF How to Cite
Hansjörg Schwertz, Matthew T. Rondina,
https://doi.org/10.18632/aging.101636 pp 3054—3055
PDF How to Cite
Olalla Pancorbo, David Rodriguez-Luna,
https://doi.org/10.18632/aging.101637 pp 3056—3057
PDF How to Cite
Daniel Ferreira, Lars-Olof Wahlund, Eric Westman,
https://doi.org/10.18632/aging.101638 pp 3058—3060
PDF How to Cite
Ana M. Valdes, Cristina Menni,
https://doi.org/10.18632/aging.101640 pp 3061—3062
PDF How to Cite
Elena Anahi Bignante, Alfredo Lorenzo,
https://doi.org/10.18632/aging.101641 pp 3063—3064
PDF How to Cite
Aiste Steponenaite, Stephany M. Biello, Gurprit S. Lall,
https://doi.org/10.18632/aging.101642 pp 3065—3066
PDF How to Cite

Theory Article

Mikhail V. Blagosklonny,
https://doi.org/10.18632/aging.101647 pp 3067—3078
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Meeting Report

Daniela Bakula, Alexander M. Aliper, Polina Mamoshina, Michael A. Petr, Amanuel Teklu, Joseph A. Baur, Judith Campisi, Collin Y. Ewald, Anastasia Georgievskaya, Vadim N. Gladyshev, Olga Kovalchuk, Dudley W. Lamming, Martijn S. Luijsterburg, Alejandro Martín-Montalvo, Stuart Maudsley, Garik V. Mkrtchyan, Alexey Moskalev, S. Jay Olshansky, Ivan V. Ozerov, Alexander Pickett, Michael Ristow, Alex Zhavoronkov, Morten Scheibye-Knudsen,
https://doi.org/10.18632/aging.101646 pp 3079—3088
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Le Li, Yi Chen, Changchi Chenzhao, Shuxiang Fu, Qumiao Xu, Jinfeng Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.101610 pp 3089—3103
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yabin Gong, Zhilong Zhang, Zhanglin Chang, Hao Zhou, Ruqian Zhao, Bin He,
https://doi.org/10.18632/aging.101614 pp 3104—3116
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen-Di Lu, Ji-Kang Ma, Zheng-Yang Luo, Qun-Xi Tai, Pu Wang, Pei-Pei Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.101615 pp 3117—3135
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xian-tao Wang, Xiao-dan Wu, Yuan-xi Lu, Yu-han Sun, Han-hua Zhu, Jia-bao Liang, Wen-kai He, Lang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.101616 pp 3136—3147
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Isabella Zironi, Entelë Gavoçi, Giovanna Lattanzi, Angela Virelli, Fabrizio Amorini, Daniel Remondini, Gastone Castellani,
https://doi.org/10.18632/aging.101621 pp 3148—3160
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Fang, Fengyuan Wang, Hetao Song, Zhengyi Wang, Zhicai Zuo, Hengmin Cui, Yiping Jia, Junliang Deng, Shumin Yu, Yanchun Hu, Liuhong Shen, Xiaoping Ma, Zhihua Ren, Liping Gou,
https://doi.org/10.18632/aging.101623 pp 3161—3172
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Raffaella Lazzarini, Michele Nicolai, Vittorio Pirani, Cesare Mariotti, Roberto Di Primio,
https://doi.org/10.18632/aging.101624 pp 3173—3184
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Zhengui Zhou, Ruoyu Huang, Ruichao Chai, Xiaohong Zhou, Zhiping Hu, Wenbiao Wang, Baoguo Chen, Lintao Deng, Yuqing Liu, Fan Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.101625 pp 3185—3209
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xu Gao, Elena Colicino, Jincheng Shen, Allan C. Just, Jamaji C. Nwanaji-Enwerem, Cuicui Wang, Brent Coull, Xihong Lin, Pantel Vokonas, Yinan Zheng, Lifang Hou, Joel Schwartz, Andrea A. Baccarelli,
https://doi.org/10.18632/aging.101626 pp 3210—3228
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Maibouge Tanko Mahamane Salissou, Yacoubou Abdoul Razak Mahaman, Feiqi Zhu, Fang Huang, Yuman Wang, Zhendong Xu, Dan Ke, Qun Wang, Rong Liu, Jian-Zhi Wang, Bin Zhang, Xiaochuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101627 pp 3229—3248
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eugene Bobrov, Anastasia Georgievskaya, Konstantin Kiselev, Artem Sevastopolsky, Alex Zhavoronkov, Sergey Gurov, Konstantin Rudakov, Maria del Pilar Bonilla Tobar, Sören Jaspers, Sven Clemann,
https://doi.org/10.18632/aging.101629 pp 3249—3259
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mikhail Shaposhnikov, Ekaterina Proshkina, Lyubov Koval, Nadezhda Zemskaya, Alex Zhavoronkov, Alexey Moskalev,
https://doi.org/10.18632/aging.101630 pp 3260—3272
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feilun Cui, Huaming Tang, Jian Tan, Jianpeng Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.101631 pp 3273—3282
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alberto Montesanto, Paolina Crocco, Serena Dato, Silvana Geracitano, Francesca Frangipane, Rosanna Colao, Raffaele Maletta, Giuseppe Passarino, Amalia C. Bruni, Giuseppina Rose,
https://doi.org/10.18632/aging.101632 pp 3283—3293
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bela Ozsvari, John R. Nuttall, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.101633 pp 3294—3307
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Artem Smirnov, Angela Cappello, Anna Maria Lena, Lucia Anemona, Alessandro Mauriello, Nicola Di Daniele, Margherita Annicchiarico-Petruzzelli, Gerry Melino, Eleonora Candi,
https://doi.org/10.18632/aging.101639 pp 3308—3326
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on p53 Part 2
Annunziata N. Crupi, Jordan S. Nunnelee, David J. Taylor, Amandine Thomas, Jean-Philippe Vit, Celine E. Riera, Roberta A. Gottlieb, Helen S. Goodridge,
https://doi.org/10.18632/aging.101643 pp 3327—3352
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hai Xu, Yuan Sun, Zhen Ma, Xin Xu, Lili Qin, Baoping Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.101644 pp 3353—3370
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junzheng Chen, Xitian Huang, Weijun Wang, Hongcheng Xie, Jianfeng Li, Zhenfen Hu, Zhijian Zheng, Huiyong Li, Lingfang Teng,
https://doi.org/10.18632/aging.101645 pp 3371—3381
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Christopher J. Gaffney, Amelia Pollard, Thomas F. Barratt, Dumitru Constantin-Teodosiu, Paul L. Greenhaff, Nathaniel J. Szewczyk,
https://doi.org/10.18632/aging.101654 pp 3382—3396
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Quratul Ain, Christian Schmeer, Diane Penndorf, Mike Fischer, Tzvetanka Bondeva, Martin Förster, Ronny Haenold, Otto W Witte, Alexandra Kretz,
https://doi.org/10.18632/aging.101655 pp 3397—3420
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoxiang Chen, Xueni Xu, Bei Pan, Kaixuan Zeng, Mu Xu, Xiangxiang Liu, Bangshun He, Yuqin Pan, Huiling Sun, Shukui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.101656 pp 3421—3437
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongyan Lu, Zaiyu Guo, Jie Liu, Heliang Zhang, Wei Zhao, Yanan Wu, Jingxian Ni, Wei Liu, Jun Tu, Jinghua Wang, Xianjia Ning, Jianning Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101657 pp 3438—3449
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gang Ning, Yan-Lin Huang, Li-Min Zhen, Wen-Xiong Xu, Qian Jiao, Fang-Ji Yang, Li-Na Wu, Yong-Yuan Zheng, Jie Song, Yen-Sheng Wang, Chan Xie, Liang Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.101658 pp 3450—3473
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiyuan Li, Ting Liu, Junwei Ma, Qie Guo, Liang Ma, Qiulan Lv, Yan Jiang, Chao Wei, Jisheng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101659 pp 3474—3485
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang-Nong Lai, Xue-Lian Liu, Na Li, Rui-Qian Zhang, Yong Zhao, Yan-Zhong Feng, Charles Martin Nyachoti, Wei Shen, Lan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.101660 pp 3486—3506
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hua-ying Cai, Ke-wei Tian, Yuan-yuan Zhang, Hong Jiang, Shu Han,
https://doi.org/10.18632/aging.101661 pp 3507—3527
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Wang, Liwei Shi, Yunfeng Zou, Jiexia Tang, Jiansheng Cai, Yi Wei, Jian Qin, Zhiyong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101663 pp 3528—3540
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianyu Zhu, Shijie C Zheng, Dirk S. Paul, Steve Horvath, Andrew E. Teschendorff,
https://doi.org/10.18632/aging.101666 pp 3541—3557
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Veronica Ciuffoli, Anna Maria Lena, Alessandra Gambacurta, Gerry Melino, Eleonora Candi,
https://doi.org/10.18632/aging.101668 pp 3558—3573
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elena Y. Kochetkova, Galina I. Blinova, Olga A. Bystrova, Marina G. Martynova, Valeriy A. Pospelov, Tatiana V. Pospelova,
https://doi.org/10.18632/aging.101686 pp 3574—3589
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Na Yang, Payel Sen,
https://doi.org/10.18632/aging.101617 pp 3590—3609
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elena Chiappini, Martina Bianconi, Annalisa Dalzini, Maria Raffaella Petrara, Luisa Galli, Carlo Giaquinto, Anita De Rossi,
https://doi.org/10.18632/aging.101622 pp 3610—3625
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Guanglin Chen, Chunxia Du, Ziyang Shen, Lei Peng, Hua Xie, Rujin Zang, Hongxing Li, Yankai Xia, Weibing Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.101650 pp 3626
PDF Full-Text How to Cite
Lu Han, Lu Dai, Yuan-Fei Zhao, Hai-Yang Li, Ou Liu, Feng Lan, Wen-Jian Jiang, Hong-Jia Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.101651 pp 3627
PDF Full-Text How to Cite