Volume 11, Issue 14

31 July, 2019
pp 4772—5286

About the Cover

The cover features Figure 18 "An “organelle biogenesis” approach to cancer therapy." from Peiris‐Pagès et al.


Explore This Issue

Editorials

Shuai Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.102101 pp 4772—4773
PDF How to Cite
Saarwaani Vallabhajosyula, Gregory W. Barsness, Saraschandra Vallabhajosyula,
https://doi.org/10.18632/aging.102104 pp 4774—4776
PDF How to Cite
Jyoti Misra Sen,
https://doi.org/10.18632/aging.102117 pp 4777—4778
PDF How to Cite
Madalena Esteves, Nuno Sousa, Hugo Leite-Almeida,
https://doi.org/10.18632/aging.102127 pp 4779—4780
PDF How to Cite
Colwyn Headley, Joanne Turner, Murugesan VS Rajaram,
https://doi.org/10.18632/aging.102128 pp 4781—4782
PDF How to Cite

Priority Research Paper

Mélanie Viltard, Sylvère Durand, Maria Pérez-Lanzón, Fanny Aprahamian, Deborah Lefevre, Christine Leroy, Frank Madeo, Guido Kroemer, Gérard Friedlander,
https://doi.org/10.18632/aging.102116 pp 4783—4800
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Maria Peiris‐Pagès, Béla Ozsvári, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti,
https://doi.org/10.18632/aging.102054 pp 4801—4835
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Beatrice Bretherton, Lucy Atkinson, Aaron Murray, Jennifer Clancy, Susan Deuchars, Jim Deuchars,
https://doi.org/10.18632/aging.102074 pp 4836—4857
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunyong Han, Xuebiao Li, Qian Fan, Guangshu Liu, Jian Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.102080 pp 4858—4875
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhaozhi Wang, Jianjun Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.102081 pp 4876—4889
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Guo, Bin Li, Chao Gu, Xiuying Chen, Mengxin Han, Xiaocheng Liu, Congjian Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102082 pp 4890—4899
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alessia Valentini, Maria Assunta Cianfarani, Umberto Tarantino, Nicola Di Daniele, Aldo Bertoli,
https://doi.org/10.18632/aging.102083 pp 4900—4909
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yixuan Fang, Lingjiang Zhu, Ni An, Gaoyue Jiang, Jiawei Qian, Ruijin Zhao, Na Yuan, Suping Zhang, Jianrong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102086 pp 4910—4922
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yaojing Chen, Chenlong Lv, Xin Li, Junying Zhang, Kewei Chen, Zhongwan Liu, He Li, Jialing Fan, Ting Qin, Liang Luo, Zhanjun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102088 pp 4923—4942
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lexiang Yu, Yao Chen, Yong Xu, Tao He, Yan Wei, Rongqiao He,
https://doi.org/10.18632/aging.102089 pp 4943—4969
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eric S. Kim, Kelvin Fong, Lewina Lee, Avron Spiro, Joel Schwartz, Eric Whitsel, Steve Horvath, Cuicui Wang, Lifang Hou, Andrea A. Baccarelli, Yun Li, James Stewart, JoAnn E. Manson, Francine Grodstein, Dawn L. DeMeo, Laura D. Kubzansky,
https://doi.org/10.18632/aging.102090 pp 4970—4989
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Bo Jia, Tao Xie, Xiaoling Qiu, Xiang Sun, Jun Chen, Zhijie Huang, Xianghuai Zheng, Zhiping Wang, Jianjiang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102094 pp 4990—5007
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Liu, Xiaodan Zong, Jie Huang, Yanfei Guan, Yuanquan Li, Ting Du, Keyin Liu, Xinpan Kang, Chunyan Dou, Xiangdong Sun, Renhua Wu, Lei Wen, Yunlong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102095 pp 5008—5034
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yilong Li, Rui Kong, Hongze Chen, Zhongjie Zhao, Le Li, Jiating Li, Jisheng Hu, Guangquan Zhang, Shangha Pan, Yongwei Wang, Gang Wang, Hua Chen, Bei Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102096 pp 5035—5057
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianhua Chen, Chongnan Yan, Honghao Yu, Shihan Zhen, Quan Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.102097 pp 5058—5069
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Naiara Cinegaglia, Luiza Antoniazzi, Daniela Rosa, Debora Miranda, Julio Acosta-Navarro, Luiz Bortolotto, Valeria Hong, Valeria Sandrim,
https://doi.org/10.18632/aging.102098 pp 5070—5080
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xia Li, Yunpeng Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.102099 pp 5081—5107
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongzhi Wan, Ying Yang, Miao Li, Xin Liu, Yeying Sun, Kexin Wang, Chunxiang Zhang, Qingyin Zheng, Chaoyun Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102106 pp 5108—5123
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengyao Shi, Lydia A. Bazzano, Jiang He, Xiaoying Gu, Changwei Li, Shengxu Li, Kristine Yaffe, Jason M. Kinchen, Patrick Stuchlik, Xuenan Mi, Jovia L. Nierenberg, Alexander C. Razavi, Tanika N. Kelly,
https://doi.org/10.18632/aging.102107 pp 5124—5139
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ashok Kumar, Jeffrey S. Thinschmidt, Thomas C. Foster,
https://doi.org/10.18632/aging.102108 pp 5140—5157
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Bai, Fucun Xie, Fei Miao, Junyu Long, Shan Huang, Hanchun Huang, Jianzhen Lin, Dongxu Wang, Xu Yang, Jin Bian, Jinzhu Mao, Xi Wang, Yilei Mao, Xinting Sang, Haitao Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102110 pp 5158—5172
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengqi Li, Xinlong Dong, Shi Chen, Weihan Wang, Chao Yang, Bochuan Li, Degang Liang, Weidong Yang, Xiaozhi Liu, Xinyu Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102111 pp 5173—5191
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu-Zeng Xue, Zhi-Juan Li, Wei-Tao Liu, Jin-Jiao Shan, Lei Wang, Qian Su,
https://doi.org/10.18632/aging.102113 pp 5192—5205
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cory W. Baumann, Dongmin Kwak, LaDora V. Thompson,
https://doi.org/10.18632/aging.102114 pp 5206—5214
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiang Fu, Minxue Liao, Cheng Feng, Jichao Tang, Rui Liao, Liang Wei, Hongji Yang, James F. Markmann, Kai Chen, Shaoping Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.102115 pp 5215—5231
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia-Yu Zhong, Rong-Rong Cui, Xiao Lin, Feng Xu, Ting Zhu, Fuxingzi Li, Feng Wu, En Zhou, Lu Yi, Ling-Qing Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.102119 pp 5232—5245
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wandi Sandra Zhu, Lynette Naler, Robert W. Maul, Michelle A. Sallin, Jyoti Misra Sen,
https://doi.org/10.18632/aging.102121 pp 5246—5257
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Veronika Bezold, Philip Rosenstock, Jonas Scheffler, Henriette Geyer, Rüdiger Horstkorte, Kaya Bork,
https://doi.org/10.18632/aging.102123 pp 5258—5275
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Siddhartha Bikram Panday, Prabhat Pathak, Jeongin Moon, Jooeun Ahn,
https://doi.org/10.18632/aging.102126 pp 5276—5286
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 14 Next