Volume 11, Issue 22

30 November, 2019
pp 9961—10782

About the Cover

The cover features Figure 4 "Using age predictors within specified age groups to infer causality and identify therapeutic interventions" from Zhavoronkov et al.


Explore This Issue

Editorials

Cecile Lambe, Olivier Goulet, Lorenzo Norsa,
https://doi.org/10.18632/aging.102447 pp 9961—9962
PDF How to Cite
Chi Kin Ip, Herbert Herzog, Lei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102500 pp 9963—9964
PDF How to Cite
Susana Ravassa, Gabriel Ballesteros, Javier Díez,
https://doi.org/10.18632/aging.102501 pp 9965—9966
PDF How to Cite
Cristina Aguayo-Mazzucato, Ayush Midha,
https://doi.org/10.18632/aging.102502 pp 9967—9968
PDF How to Cite
Gaurav Baranwal, Joseph M. Rutkowski,
https://doi.org/10.18632/aging.102503 pp 9969—9970
PDF How to Cite

Meeting Report

Daniela Bakula, Andrea Ablasser, Adriano Aguzzi, Adam Antebi, Nir Barzilai, Martin-Immanuel Bittner, Martin Borch Jensen, Cornelis F. Calkhoven, Danica Chen, Aubrey D.N.J. de Grey, Jerome N. Feige, Anastasia Georgievskaya, Vadim N. Gladyshev, Tyler Golato, Andrei V. Gudkov, Thorsten Hoppe, Matt Kaeberlein, Pekka Katajisto, Brian K. Kennedy, Unmesh Lal, Ana Martin-Villalba, Alexey A. Moskalev, Ivan Ozerov, Michael A. Petr, Reason, David C. Rubinsztein, Alexander Tyshkovskiy, Quentin Vanhaelen, Alex Zhavoronkov, Morten Scheibye-Knudsen,
https://doi.org/10.18632/aging.102487 pp 9971—9981
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Qiu Tang, Zhigang Chen, Liangping Zhao, Hai Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102356 pp 9982—9999
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pan Sun, Wutao Lou, Jianghong Liu, Lin Shi, Kuncheng Li, Defeng Wang, Vincent CT Mok, Peipeng Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.102362 pp 10000—10015
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongyao Yang, Feng Tang, Fang Wei, Long Yang, Chunyan Kuang, Hongming Zhang, Jiusheng Deng, Qiang Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102388 pp 10016—10030
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaohui Wu, Weidan Chen, Fangqin Lin, Qingsheng Huang, Jiayong Zhong, Huan Gao, Yanyan Song, Huiying Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.102399 pp 10031—10051
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen Xu, Yalan Liu, Dongxian Jiang, Xiaowen Ge, Jie Huang, Jieakesu Su, Xue Zhang, Shaohua Lu, Yuan Ji, Jun Hou, Tianshu Liu, Yingyong Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.102415 pp 10052—10060
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Liu, Zhiqiang Ma, Liqun Xu, Xiaoyan Zhang, Shubin Qiao, Jiansong Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.102418 pp 10061—10073
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huanhuan Liu, Yi Sun, Huan Tian, Xiaolian Xiao, Jiaqi Zhang, Yongzhen Wang, Fengyan Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.102419 pp 10074—10099
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qunlin Chen, Yunman Xia, Kaixiang Zhuang, Xinran Wu, Guangyuan Liu, Jiang Qiu,
https://doi.org/10.18632/aging.102421 pp 10100—10115
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Runzhi Huang, Tong Meng, Rui Chen, Penghui Yan, Jie Zhang, Peng Hu, Xiaolong Zhu, Huabin Yin, Dianwen Song, Zongqiang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102424 pp 10116—10143
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenying Zhou, Jiao Gong, Yaqiong Chen, Jiahao Chen, Qi Zhuang, Jing Cao, Zhixiong Mei, Bo Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.102426 pp 10144—10153
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin-Bin Pan, Yan Lu, Jian-Li Huang, Ying Long, De-Sheng Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.102429 pp 10154—10166
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eryan Yang, Ying Cai, Xiuhua Yao, Ji Liu, Qixue Wang, Weili Jin, Qiaoli Wu, Weijia Fan, Lina Qiu, Chunsheng Kang, Jialing Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102431 pp 10167—10182
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chuanjie Zhang, Hongchao He, Xin Hu, Ao Liu, Da Huang, Yang Xu, Lu Chen, Danfeng Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102434 pp 10183—10202
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guanming Lu, Yuanhui Lai, Tiantian Wang, Weihao Lin, Jinlan Lu, Yanfei Ma, Yongcheng Chen, Haiqing Ma, Ruilei Liu, Jie Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102442 pp 10203—10219
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ai Qing Yu, Zhi Xiao Wang, Wu Wu, Ke Yu Chen, Shi Rong Yan, Ze Bin Mao,
https://doi.org/10.18632/aging.102449 pp 10220—10241
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lizhi Chen, Shicheng Xu, Tong Wu, Yijia Shao, Li Luo, Lingqi Zhou, Shanshan Ou, Hai Tang, Wenhua Huang, Kaihua Guo, Jie Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102451 pp 10242—10251
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yingchao Han, Feng Yuan, Chao Deng, Fan He, Yan Zhang, Hongxing Shen, Zhi Chen, Lie Qian,
https://doi.org/10.18632/aging.102453 pp 10252—10265
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Naibing Gu, Xinlai Wang, Zhengli Di, Jing Xiong, Yue Ma, Yu’e Yan, Yihua Qian, Quanzeng Zhang, Jia Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.102455 pp 10266—10283
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinrui Zhang, Yingwu Wang, Xin Li, Anhui Yang, Zhiwen Li, Di Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102456 pp 10284—10300
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Lv, Mei-Ling Ji, Qing-Yang Feng, De-Xiang Zhu, Song-Bin Lin, Yi-Hao Mao, Yu-Qiu Xu, Peng Zheng, Guo-Dong He, Jian-Min Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102457 pp 10301—10315
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Song, Fangzhou Song, Kun Liu, Wanfeng Zhang, Ruihan Luo, Yongyao Tang, Longke Ran,
https://doi.org/10.18632/aging.102459 pp 10316—10337
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Constanza Morén, Diana Luz Juárez-Flores, Kai-Yin Chau, Matthew Gegg, Glòria Garrabou, Ingrid González-Casacuberta, Mariona Guitart-Mampel, Eduardo Tolosa, María José Martí, Francesc Cardellach, Anthony Henry Vernon Schapira,
https://doi.org/10.18632/aging.102460 pp 10338—10355
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Lv, Xinyan Wang, Yalan Wang, Dezheng Zhou, Wen Li, John X. Wilson, Hong Chang, Guowei Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102461 pp 10356—10373
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiang Zhang, Jingjing Zhang, Zhanzhao Fu, Lixin Dong, Yong Tang, Chunlei Xu, Haifeng Wang, Tao Zhang, Yue Wu, Chao Dong, Shasha Shao, Guangxia Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102462 pp 10374—10384
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiangyao Xu, Kan Liu, Tingting Chen, Tianying Zhan, Zijun Ouyang, Yushu Wang, Wen Liu, Xiaoyun Zhang, Yang Sun, Gaixia Xu, Xiaomei Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102466 pp 10385—10408
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinglou Chen, Jianhua Liu, Yongfang Lei, Min Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102467 pp 10409—10421
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengjia Song, Ailin Zhong, Jieying Yang, Junyi He, Shaoyan Cheng, Jianxiong Zeng, Yue Huang, Qiuzhong Pan, Jingjing Zhao, Ziqi Zhou, Qian Zhu, Yan Tang, Hao Chen, Chaopin Yang, Yuan Liu, Xiaocong Mo, Desheng Weng, Jian-Chuan Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.102468 pp 10422—10453
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan Yu, Wei Han, Gaofeng Zhan, Shan Li, Xiaohong Jiang, Long Wang, Shoukui Xiang, Bin Zhu, Ling Yang, Ailin Luo, Fei Hua, Chun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102469 pp 10454—10467
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Guo, Wei Xu, Jie-Qiong Li, Ya-Nan Ou, Xue-Ning Shen, Yu-Yuan Huang, Qiang Dong, Lan Tan, Jin-Tai Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.102470 pp 10468—10484
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuai Zhang, Hejian Li, Ling Zheng, Hong Li, Chengqiang Feng, Wensheng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102471 pp 10485—10498
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Zhang, Fan He, Zhi Chen, Qihang Su, Meijun Yan, Qiang Zhang, Jun Tan, Lie Qian, Yingchao Han,
https://doi.org/10.18632/aging.102472 pp 10499—10512
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kai Sun, Jiahui Luo, Xingzhi Jing, Jiachao Guo, Xudong Yao, Xiaoxia Hao, Yaping Ye, Shuang Liang, Jiamin Lin, Genchun Wang, Fengjing Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.102474 pp 10513—10531
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Serena Marcozzi, Valerio Rossi, Giulia Salvatore, Francesca Di Rella, Massimo De Felici, Francesca Gioia Klinger,
https://doi.org/10.18632/aging.102476 pp 10532—10556
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shaoxin Huang, Biyu Zhang, Wenyan Fan, Qihan Zhao, Lei Yang, Wang Xin, Denggang Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.102477 pp 10557—10580
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bibek Gyanwali, Muhammad Amin Shaik, Chuen Seng Tan, Henri Vrooman, Narayanaswamy Venketasubramanian, Christopher Chen, Saima Hilal,
https://doi.org/10.18632/aging.102478 pp 10581—10596
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Long Zhao, Chenyu Li, Bin Zhou, Congjuan Luo, Yanfei Wang, Lin Che, Jun Zhao, Yan Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102479 pp 10597—10609
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xianwei Ma, Zhengyu Jiang, Na Li, Wei Jiang, Peng Gao, Mingjin Yang, Xiya Yu, Guifang Wang, Yan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102480 pp 10610—10625
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingshan Li, Yili Liu, Jie Liu, Wei Li, Ning Li, Dongwei Xue, Xiling Zhang, Ping Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102481 pp 10626—10643
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinbo Sun, Xiangnan Hu, Yongheng Gao, Qisheng Tang, Zhining Zhao, Wenjin Xi, Fan Yang, Wei Zhang, Yue Song, Bin Song, Tao Wang, He Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102482 pp 10644—10663
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nan Zhang, Zhou Zhong, Yujia Wang, Li Yang, Fengbo Wu, Cheng Peng, Wei Huang, Gu He,
https://doi.org/10.18632/aging.102483 pp 10664—10683
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fengfang Li, Liyan Lu, Huiyou Chen, Peng Wang, Yu-Chen Chen, Hong Zhang, Xindao Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.102484 pp 10684—10696
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shu Liu, Juan Huang, Yewei Zhang, Yiyi Liu, Shi Zuo, Rong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102485 pp 10697—10710
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Franco M. Venanzi, Vladimir Gabai, Francesca Mariotti, Gian Enrico Magi, Cecilia Vullo, Albert A. Sufianov, Sergey I. Kolesnikov, Alexander Shneider,
https://doi.org/10.18632/aging.102486 pp 10711—10722
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ainhoa Alberro, Iñaki Osorio-Querejeta, Lucía Sepúlveda, Gorka Fernández-Eulate, Maider Mateo-Abad, Maider Muñoz-Culla, Susana Carregal-Romero, Ander Matheu, Itziar Vergara, Adolfo López de Munain, Matías Sáenz-Cuesta, David Otaegui,
https://doi.org/10.18632/aging.102517 pp 10723—10741
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Sabah Nisar, Sheema Hashem, Ajaz A. Bhat, Najeeb Syed, Santosh Yadav, Muhammad Waqar Azeem, Shahab Uddin, Puneet Bagga, Ravinder Reddy, Mohammad Haris,
https://doi.org/10.18632/aging.102473 pp 10742—10770
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alex Zhavoronkov, Ricky Li, Candice Ma, Polina Mamoshina,
https://doi.org/10.18632/aging.102475 pp 10771—10780
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Fang-Hui Li, Lei Sun, Da-Shuai Wu, Hao-En Gao, Zhu Min,
https://doi.org/10.18632/aging.102596 pp 10781—10782
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 22 Next