Volume 13, Issue 22

30 November, 2021
pp 24477—24916

About the Cover

The cover features Figure 6 "3D scatter plot of the covariates influencing CaAKG treatment efficacy“ from Demidenko et al.


Explore This Issue

Editorials

Yoshiaki Maru, Yoshitaka Hippo,
https://doi.org/10.18632/aging.203726 pp 24477—24479
PDF How to Cite
Carlo Cervellati, Giuseppe Valacchi, Giovanni Zuliani,
https://doi.org/10.18632/aging.203727 pp 24480—24481
PDF How to Cite
Daniel A. Adekunbi, Peter W. Nathanielsz, Adam B. Salmon,
https://doi.org/10.18632/aging.203728 pp 24482—24484
PDF How to Cite

Priority Research Paper

Oleksandr Demidenko, Diogo Barardo, Valery Budovskii, Robb Finnemore, Francis R. Palmer III, Brian K. Kennedy, Yelena V. Budovskaya,
https://doi.org/10.18632/aging.203736 pp 24485—24499
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Yafit Hachmo, Amir Hadanny, Sonia Mendelovic, Pnina Hillman, Eyal Shapira, Geva Landau, Hadar Gattegno, Avi Zrachya, Malka Daniel-Kotovsky, Merav Catalogna, Gregory Fishlev, Erez Lang, Nir Polak, Keren Doenyas, Mony Friedman, Yonatan Zemel, Yair Bechor, Shai Efrati,
https://doi.org/10.18632/aging.203701 pp 24500—24510
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Amir Hadanny, Relly Forer, Dina Volodarsky, Malka Daniel-Kotovsky, Merav Catalogna, Yonatan Zemel, Yair Bechor, Shai Efrati,
https://doi.org/10.18632/aging.203709 pp 24511—24523
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Valeriya Vays, Irina Vangely, Chupalav Eldarov, Susanne Holtze, Thomas Hildebrandt, Lora Bakeeva, Vladimir Skulachev,
https://doi.org/10.18632/aging.203720 pp 24524—24541
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Erika N. Guerrero, Shantal Vega, Cindy Fu, Ruth De León, Davis Beltran, Mairim Alexandra Solis,
https://doi.org/10.18632/aging.203724 pp 24542—24559
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen Ge, Hao Chi, Hua Tang, Jianjun Xu, Jing Wang, Wan Cai, Haitao Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.203576 pp 24560—24579
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ni Li, Linwen Zhu, Caimin Zhu, Hua Zhou, Dawei Zheng, Guodong Xu, Huoshun Shi, Jianqing Gao, Albert Jiarui Li, Zhaoyang Wang, Lebo Sun, Xiajun Li, Guofeng Shao,
https://doi.org/10.18632/aging.203690 pp 24580—24604
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feng Hu, Yun Yu, Feng Lu, Xiaoshu Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203694 pp 24605—24620
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan-Ping Huang, Mian-Mian Liao, Jing-Jing Tong, Wei-Qu Yuan, De-Ti Peng, Jian-Ping Lai, Yi-Hao Zeng, Yi-Jun Qiu, Guang-Dong Tong,
https://doi.org/10.18632/aging.203698 pp 24621—24639
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haocong Zhang, Dulei Xiang, Xinwei Liu, Liangbi Xiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203699 pp 24640—24654
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaolin Ni, Chen Bai, Chao Nie, Liping Qi, Yifang Liu, Huiping Yuan, Xiaoquan Zhu, Liang Sun, Qi Zhou, Yan Li, Hefu Zhen, Huabing Su, Rongqiao Li, Rushu Lan, Guofang Pang, Yuan Lv, Wei Zhang, Fan Yang, Yao Yao, Chen Chen, Zhaoping Wang, Danni Gao, Nan Zhang, Shenqi Zhang, Li Zhang, Zhu Wu, Caiyou Hu, Yi Zeng, Ze Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203700 pp 24655—24674
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan Wang, CaiYan Li, Fei Han, LvAn Chen, Ling Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203708 pp 24675—24685
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Canhui Cao, Ruidi Yu, Wenjian Gong, Dan Liu, Xiaoxue Zhang, Yong Fang, Yu Xia, Wei Zhang, Qinglei Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.203710 pp 24686—24709
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liu Xiaoli, Hu Fengbin, Huang Shihui, Niu Xi, Li Sheng, Wang Zhou, Ran Xueqin, Wang Jiafu,
https://doi.org/10.18632/aging.203711 pp 24710—24739
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Miaoni Zhou, Fuquan Lin, Xingang Wu, Zhuyi Ping, Wen Xu, Rong Jin, Aie Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203712 pp 24740—24752
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanyi Xiao, Yilong Liu, Zhiwei Gao, Xian Li, Min Weng, Chenghao Shi, Cheng Wang, Linxiao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203713 pp 24753—24767
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yali Deng, Zewen Song, Li Huang, Zhenni Guo, Binghua Tong, Meiqing Sun, Jin Zhao, Huina Zhang, Zhen Zhang, Guoyin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203714 pp 24768—24785
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yao Zhou, Xiaohui Yang, Zheng Liu, Yu Zhang, Huaye Chen, Yongfang Zhang, Yuxin Hu, Yanlin Ma, Qi Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203715 pp 24786—24794
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cankun Zhou, Chaomei Li, Yuhua Zheng, Xiaochun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203716 pp 24795—24814
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Wang, Yueshan Fan, Jun Ma, Chuang Gao, Xuanhui Liu, Zilong Zhao, Huijie Wei, Guili Yang, Jinhao Huang, Rongcai Jiang, Jianning Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203717 pp 24815—24828
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ziming Liu, Yuwan Li, Jianye Yang, Jiaxing Huang, Changqi Luo, Jun Zhang, Wenqiang Yan, Yingfang Ao,
https://doi.org/10.18632/aging.203718 pp 24829—24849
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiajia Zhang, Ping Wang, Yanli Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.203719 pp 24850—24865
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Gao, Juan Xue, Xiaomin Liu, Lei Cao, Ruifang Wang, Liangliang Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.203721 pp 24866—24881
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Do Thi Minh Xuan, Chung-Che Wu, Tzu-Jen Kao, Hoang Dang Khoa Ta, Gangga Anuraga, Vivin Andriani, Muhammad Athoillah, Chung-Chieh Chiao, Yung-Fu Wu, Kuen-Haur Lee, Chih-Yang Wang, Jian-Ying Chuang,
https://doi.org/10.18632/aging.203722 pp 24882—24913
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Linlin Ma, Yan Sun, Dan Li, Hansong Li, Xin Jin, Dianyun Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.203703 pp 24914
PDF Full-Text How to Cite
Zihao Zou, Muyuan Chai, Feixiang Guo, Xin Fu, Yu Lan, Shuqi Cao, Jianan Liu, Long Tian, Geng An,
https://doi.org/10.18632/aging.203704 pp 24915—24916
PDF Full-Text How to Cite