Volume 13, Issue 21

15 November, 2021
pp 23872—24476

About the Cover

The cover features Figure 1 " Impaired mitochondrial homeostasis and motility defects in tauwt-expressing 3-day adult animals“ from Palikaras et al.


Explore This Issue

Editorials

Timothy M. Robinette, Sergiy Libert,
https://doi.org/10.18632/aging.203661 pp 23872—23873
PDF How to Cite
Fabrizio Vecchio,
https://doi.org/10.18632/aging.203680 pp 23874—23875
PDF How to Cite

Priority Research Paper

Konstantinos Palikaras, Kavya Achanta, Seoyun Choi, Mansour Akbari, Vilhelm A. Bohr,
https://doi.org/10.18632/aging.203683 pp 23876—23894
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Fang Jia, Gang Wang, Jing Xu, Junhong Long, Fuxue Deng, Wei Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203663 pp 23895—23912
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhao Tianyu, Cui Xiaoli, Wang Yaru, Zhang Min, Yue Fengli, He Kan, Chen Li, Li Jing,
https://doi.org/10.18632/aging.203666 pp 23913—23935
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Karel M. Lopez-Vilaret, Jose L. Cantero, Marina Fernandez-Alvarez, Miguel Calero, Olga Calero, Mónica Lindín, Montserrat Zurrón, Fernando Díaz, Mercedes Atienza,
https://doi.org/10.18632/aging.203668 pp 23936—23952
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Chen, Ana Joyce Muñoz-Arellano, Dina Petranovic,
https://doi.org/10.18632/aging.203681 pp 23953—23980
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Steven J. Greco, Seda Ayer, Khadidiatou Guiro, Garima Sinha, Robert J. Donnelly, Markos H. El-Far, Lauren S. Sherman, Yannick Kenfack, Sri Harika Pamarthi, Marina Gergues, Oleta A. Sandiford, Michael J. Schonning, Jean-Pierre Etchegaray, Pranela Rameshwar,
https://doi.org/10.18632/aging.203689 pp 23981—24016
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alina Proske, Judith Bossen, Jakob von Frieling, Thomas Roeder,
https://doi.org/10.18632/aging.203692 pp 24017—24036
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin Wang, Xiang-Bo Ji, Li-Hong Wang, Zhong-Kun Xia, Yun-Xia Xie, Wen-Jing Liu, Jian-Ge Qiu, Bing-Hua Jiang, Ling-Zhi Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203665 pp 24037—24049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lingwei Wang, Gang Liu, Enkhbat Bolor-Erdene, Qinchuan Li, Yunqing Mei, Lei Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203585 pp 24050—24070
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liang Cao, Haifeng Jiang, Jing Yang, Jun Mao, Guofeng Wei, Xiangyun Meng, Hongmei Zang,
https://doi.org/10.18632/aging.203644 pp 24071—24085
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanyao Deng, Hongwei Zhu, Le Xiao, Chao Liu, Ya-Lin Liu, Wenzhe Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.203652 pp 24086—24100
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuyang Lv, Jiangchuan Sun, Linfeng Hu, Ying Qian, Chunlei Fan, Nan Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.203662 pp 24101—24116
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kuan Hu, Zhijie Xu, Lei Yao, Yuanliang Yan, Lei Zhou, Juanni Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203669 pp 24117—24135
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenjing Zhang, Liwen Zhang, Hao Jiang, Yuting Li, Suzhen Wang, Qinghua Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203670 pp 24136—24154
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qinghua Wang, Wenjing Zhang, Yuxian Guo, Yuting Li, Kaifeng Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.203671 pp 24155—24170
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng-Ping Li, Rong-Guo Li, Yu-Qing Huang, Jin-Pian Lu, Wei-Jun Zhang, Zhen-Yu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203672 pp 24171—24191
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ya-Wen Ho, Woung-Ru Tang, Shih-Ying Chen, Shu-Hui Lee, Jen-Shi Chen, Yu-Shin Hung, Wen-Chi Chou,
https://doi.org/10.18632/aging.203673 pp 24192—24204
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Miaomiao Liu, Zijin Zhao, Yuan Cai, Peng Bi, Qiuju Liang, Yuanliang Yan, Zhijie Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203674 pp 24205—24218
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ranran Zhou, Xianyuan Lv, Tianle Chen, Qi Chen, Hu Tian, Cheng Yang, Wenbin Guo, Cundong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203675 pp 24219—24235
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunlin Wang, Qingqing Chen, Ke Yuan, Minfei He, Jianfang Zhu, Yanlan Fang, Jianhong Hu, Qingfeng Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.203676 pp 24236—24250
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Xu, Yisheng Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.203677 pp 24251—24270
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qinghua Wang, Juncheng Lyu, Wenjing Zhang, Fuyan Shi, Yanfeng Ren, Qian Mao, Yujie Liu, Yuting Li, Suzhen Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203678 pp 24271—24289
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Zhang, Chunli Piao, Wenqi Jin, De Jin, Han Wang, Cheng Tang, Xiaohua Zhao, Naiwen Zhang, Shengnan Gao, Fengmei Lian,
https://doi.org/10.18632/aging.203679 pp 24290—24312
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaobo Zheng, Li Li, Chune Yu, Jiqiao Yang, Yujie Zhao, Chao Su, Jing Yu, Mingqing Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203682 pp 24313—24338
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanfeng Guo, Xiaopeng Gao, Shien An, Xin Li, Lekun Pan, Hongyan Liu, Jixiang Liu, Jianzhou Gao, Zhihuang Zhao, Gang Li, Yonggang Han, Yabin Li, Zhisheng Ji,
https://doi.org/10.18632/aging.203684 pp 24339—24348
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Congbo Cai, Lei Yang, Xieyan Zhuang, Yi He, Kena Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203685 pp 24349—24359
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Yang, Qiuyu Sun, Feifei Chong, Xiaoru Jiang, Yanli Wang, Kedi Xu, Yuanlin Zou, Linping Xu, Chunhua Song,
https://doi.org/10.18632/aging.203686 pp 24360—24378
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinzhi Meng, Xing Huang, Yue Qiu, Xifan Zheng, Junpu Huang, Zhenpei Wen, Jun Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.203687 pp 24379—24401
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Liu, Yuan Xiang, Qi-Bei Zong, Xiao-Yu Zhang, Zhi-Wen Wang, Shi-Qiang Fang, Tong-Cun Zhang, Xing-Hua Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.203688 pp 24402—24416
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Na He, Yu-Juan Qu, Dan-Yang Li, Shou-Wei Yue,
https://doi.org/10.18632/aging.203691 pp 24417—24431
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fengping Zheng, Huixuan Xu, Cantong Zhang, Xiaoping Hong, Dongzhou Liu, Donge Tang, Zuying Xiong, Yong Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.203695 pp 24432—24448
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong Du, Hui Zhang, Rong Yang, Li Qiao, Huiyu Shao, Xiaolin Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203696 pp 24449—24463
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin-Tan Du, Xiao-Yan Wang, Ying-He Zheng, Da-Peng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203697 pp 24464—24475
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Yan-Kun Shen, Qian-Min Ge, Yi-Cong Pan, Hui-Ye Shu, Li-Juan Zhang, Qiu-Yu Li, Rong-Bin Liang, Yi Shao, Yao Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203702 pp 24476
PDF Full-Text How to Cite