Volume 16, Issue 7

15 April, 2024
pp 5796—6630

About the Cover

The cover features Figure 1 "Stemness levels during human aging" from Dos Santos et al.


Explore This Issue

Research Papers

Gabriel Arantes dos Santos, Gustavo Daniel Vega Magdaleno, João Pedro de Magalhães,
https://doi.org/10.18632/aging.205717 pp 5796—5810
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jennifer M. Rutkowsky, Zabrisky Roland, Anthony Valenzuela, An B. Nguyen, Heui Hye Park, Natalie Six, Ilknur Dursun, Kyoungmi Kim, Pamela J. Lein, Jon J. Ramsey,
https://doi.org/10.18632/aging.205741 pp 5811—5828
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Stephen A. Banse, E. Grace Jackson, Christine A. Sedore, Brian Onken, David Hall, Anna Coleman-Hulbert, Phu Huynh, Theo Garrett, Erik Johnson, Girish Harinath, Delaney Inman, Suzhen Guo, Mackenzie Morshead, Jian Xue, Ron Falkowski, Esteban Chen, Christopher Herrera, Allie J. Kirsch, Viviana I. Perez, Max Guo, Gordon J. Lithgow, Monica Driscoll, Patrick C. Phillips,
https://doi.org/10.18632/aging.205743 pp 5829—5855
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lina Zhang, Shuguang Ren, Yang Sang, Yueyang Hu, Cong Wang, Xinrui Wang, Yuntao Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205587 pp 5856—5865
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhipeng Zhang, Pengfei Wang, Siwen Chen, Dezhi Xiang, Jinzhen Chen, Wanchang Huang, Xiao Liu, Tongwen Yi, Dawei Wang, Yunfei Pu, Longfu He, Hao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205648 pp 5866—5886
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuang Li, Wei Pang, Yuzhu Wang, Yiting Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205676 pp 5887—5904
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunfang Yang, Changjiang Li, Sijin Yang, Zhuo Zhang, Xue Bai, Hongmei Tang, Jiang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205678 pp 5905—5915
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Wang, Liang Dong, Hengxu Lv, Yonghui An, Changwang Zhang, Zheng Zheng, Ying Guo, Li He, Libin Wang, Jinmei Wang, Xinlei Shi, Na Li, Mingqi Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205679 pp 5916—5928
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dandan Lu, Mijti Mihoayi, Yimin Ablikim, Abdeyrim Arikin,
https://doi.org/10.18632/aging.205681 pp 5929—5948
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guang Wang, Pei Li, Si-Wei Su, Rui Xu, Zi-Ye Huang, Tong-Xin Yang, Jiong-Ming Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205682 pp 5949—5966
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanfeng Wang, Jiaxin Fan, Yongcheng Liu, Jie Du, Boyu Liang, Huxia Wang, Zhangjun Song,
https://doi.org/10.18632/aging.205683 pp 5967—5986
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Hou, Bing Zhong, Shuo Gu, Yunyan Wang, Lu Ji,
https://doi.org/10.18632/aging.205684 pp 5987—6007
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunyan Ye, Lei Dai, Joseph Mugaanyi, Weina Fu, Feng Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.205685 pp 6008—6034
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huimei Wang, Nan An, Aiyue Pei, Yongxiao Sun, Shuo Li, Si Chen, Nan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205687 pp 6035—6053
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fuqiang Zhang, Meihong Lv, Yi He,
https://doi.org/10.18632/aging.205688 pp 6054—6067
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Maoquan Yang, Yan Liu, Shuangshuang Zheng, Peizhen Geng, Tianhao He, Linan Lu, Yikuan Feng, Qiqi Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.205689 pp 6068—6097
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Biao Yang, Yingnan Wang, Tao Liu, Meijing Zhang, Tianhang Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.205690 pp 6098—6117
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qing Lu, Ping Xi, Suling Xu, Zhicheng Zhang, Binbin Gong, Ji Liu, Qiqi Zhu, Ting Sun, Shaoxing Zhu, Ru Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205691 pp 6118—6134
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Duan, Yao Deng, Feng Tang, Jian Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205692 pp 6135—6146
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangyu Zhou, Jincheng Wang, Sufang Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205693 pp 6147—6162
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiangqiang Zhong, Wenbo Hong, Lina Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.205694 pp 6163—6187
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuping Luo, Zhendong Liu, Haigang Chang, Xingbo Cheng, Rongjun Qian, Yanzheng Gao, Chaofeng Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.205695 pp 6188—6211
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kegang Jia, Chenxu Zhang, Fang Li, Bin He, Shenglong Xie, Jun Du, Gang Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.205697 pp 6212—6228
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huasheng Huang, Chenlu Lan, Yongguang Wei, Jusen Nong, Xiwen Liao, Xinping Ye, Ganlu Deng, Tao Peng, Xin Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205698 pp 6229—6261
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chaowei Li, Jinhuang Lin, Qingshi Chen, Yueyong Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205701 pp 6262—6272
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiaying Fan, Jingying Xie, Yunsheng Liao, Baoyu Lai, Guixin Zhou, Wenqin Lian, Jian Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.205704 pp 6273—6289
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xue Li, Dengfeng Zhang, Pengfei Guo, Shaowei Ma, Shaolin Gao, Shujun Li, Yadong Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.205705 pp 6290—6313
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinzhi Liu, Zhihua Si, Ju Liu, Xu Zhang, Cong Xie, Wei Zhao, Aihua Wang, Zhangyong Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.205706 pp 6314—6333
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yaming Yang, Zheng Yan, Qi Xie, Yong Wang, Zhiying Liu, Min Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.205708 pp 6334—6347
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoqun Xu, Houyong Zhu, Hanxin Wang, Xinyu Zhu, Libin Liu, Fengwei Zhang, Hongjuan Zhou, Mingzhi Zhu, Lingshan Dai, Long Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.205709 pp 6348—6363
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dachuan Guo, Chong Zhang, Mingyan Zhang, Zhenguo Wu, Xiaoyu Liu, Yerui Zhang, Li Liu, Meili Sun, Jianmin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.205710 pp 6364—6383
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie V. Zhao, Minhao Yao, Zhonghua Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205711 pp 6384—6416
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuchen Zhong, Chaojing Zheng, Weiyuan Zhang, Hongyu Wu, Qian Zhang, Dechuan Li, Haixing Ju, Haiyang Feng, Yinbo Chen, Yongtian Fan, Weiping Chen, Meng Wang, Guiyu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205712 pp 6417—6444
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Sun, Pin Han, Yuanpei Wang, Xiaoran Cheng, Weijia Wu, Qianwen Liu, Fang Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.205714 pp 6445—6454
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guo-Xing Li, Yun-Peng Chen, You-Yang Hu, Wen-Jing Zhao, Yun-Yan Lu, Fu-Jian Wan, Zhi-Jun Wu, Xiang-Qian Wang, Qi-Ying Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.205715 pp 6455—6477
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sihong Huang, Rong Zhou, Yuyun Yuan, Yiyun Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.205716 pp 6478—6487
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xianhui Ruan, Yu Liu, Shuping Wu, Guiming Fu, Mei Tao, Yue Huang, Dapeng Li, Songfeng Wei, Ming Gao, Shicheng Guo, Junya Ning, Xiangqian Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205718 pp 6488—6509
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zeshang Guo, Pingxv An, Xinyu Hong,
https://doi.org/10.18632/aging.205720 pp 6510—6520
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tursunay Dilxat, Qiang Shi, Xiaofan Chen, Xuxin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205721 pp 6521—6536
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhongfeng Cui, Ge Li, Yanbin Shi, Xiaoli Zhao, Juan Wang, Shanlei Hu, Chunguang Chen, Guangming Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205722 pp 6537—6549
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhongfeng Cui, Hongzhi Li, Chunli Liu, Juan Wang, Chunguang Chen, Shanlei Hu, Xiaoli Zhao, Guangming Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205723 pp 6550—6565
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bingkai Ren, Junwei Kang, Yan Wang, Xiangqiang Meng, Ying Huang, Yang Bai, Zhen Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.205724 pp 6566—6587
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-Min Sun, Yu Wu, Gan-Xun Li, Hui-Fang Liang, Tu-Ying Yong, Zifu Li, Bixiang Zhang, Xiao-Ping Chen, Guan-Nan Jin, Ze-Yang Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.205725 pp 6588—6612
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Ziqi Zhao, Meichen Liu, Zhikun Lin, Mengru Zhu, Linlin Lv, Xinqing Zhu, Rui Fan, Abdullah Al-Danakh, Hui He, Guang Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.205731 pp 6613—6626
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Yuan Xiong, Lang Chen, Tao Yu, Chenchen Yan, Wu Zhou, Faqi Cao, Xiaomeng You, Yingqi Zhang, Yun Sun, Jing Liu, Hang Xue, Yiqiang Hu, Dong Chen, Bobin Mi, Guohui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205514 pp 6627—6628
PDF Full-Text How to Cite
Anbang He, Shiming He, Cong Huang, Zhicong Chen, Yucai Wu, Yanqing Gong, Xuesong Li, Liqun Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205603 pp 6629—6630
PDF Full-Text How to Cite
Volume 16, Issue 7