Volume 14, Issue 19

15 October, 2022
pp 7650—8139

About the Cover

The cover features Figure 3 "Comparison of DNAmage and chronological age obtained with the four epigenetic clocks" from Daunay et al.


Explore This Issue

Research Papers

Lei Liu, Xianlin Yue, Zewei Sun, William S. Hambright, Qi Feng, Yan Cui, Johnny Huard, Paul D. Robbins, Zhihui Wang, Xiaodong Mu,
https://doi.org/10.18632/aging.204275 pp 7650—7661
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kayo Machihara, Sou Kageyama, Shoma Oki, Hiroki Makino, Masamichi Sasaki, Hiroyasu Iwahashi, Takushi Namba,
https://doi.org/10.18632/aging.204303 pp 7662—7691
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eun Joo Chung, Seokjoo Kwon, Uma Shankavaram, Ayla O. White, Shaoli Das, Deborah E. Citrin,
https://doi.org/10.18632/aging.204309 pp 7692—7717
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Antoine Daunay, Lise M. Hardy, Yosra Bouyacoub, Mourad Sahbatou, Mathilde Touvier, Hélène Blanché, Jean-François Deleuze, Alexandre How-Kit,
https://doi.org/10.18632/aging.204316 pp 7718—7733
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wietse In het Panhuis, Milena Schönke, Ricky Siebeler, Salwa Afkir, Rianne Baelde, Amanda C.M. Pronk, Trea C.M. Streefland, Hetty C.M. Sips, Reshma A. Lalai, Patrick C.N. Rensen, Sander Kooijman,
https://doi.org/10.18632/aging.204318 pp 7734—7751
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anna Freni-Sterrantino, Giovanni Fiorito, Angelo d’Errico, Marianna Virtanen, Leena Ala-Mursula, Marjo-Riitta Järvelin, Paolo Vineis, Oliver Robinson,
https://doi.org/10.18632/aging.204327 pp 7752—7773
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiulin Jiang, Xi Chen, Xiaobin Huang, Chunyan Wang, Chenyang Wang, Chenglong Pan, William C. Cho, Zhi Nie, Jun Pu, Weixiang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204104 pp 7774—7793
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ho Yin Edwin Chan, Zhefan Stephen Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204262 pp 7794—7823
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haitao Luo, Minhua Ye, Yan Hu, Miaojing Wu, Mengqi Cheng, Xingen Zhu, Kai Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.204291 pp 7824—7850
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tailiang Lu, Chenglong Li, Cailing Xiang, Yongqiang Gong, Wei Peng, Futao Hou, Chaowu Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204294 pp 7851—7865
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xi Chen, Yixiao Yuan, Fan Zhou, Xiaobin Huang, Jun Pu, Xiaoqun Niu, Xiulin Jiang, Xiaoyan Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.204308 pp 7866—7876
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jidong Zhou, Hang Li, Liying Xun, Lei Wang, Qitao Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.204314 pp 7877—7889
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liyuan Wu, Le Yin, Linxiang Ma, Jiarui Yang, Feiya Yang, Baofa Sun, Xing Nianzeng,
https://doi.org/10.18632/aging.204315 pp 7890—7905
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fengjie Hao, Nan Wang, Honglian Gui, Yifan Zhang, Zhiyuan Wu, Junqing Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204319 pp 7906—7925
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zijin Zhao, Miaomiao Liu, Zhijie Xu, Yuan Cai, Bi Peng, Qiuju Liang, Yuanliang Yan, Wei Liu, Fanhua Kang, Qingchun He, Qianhui Hong, Wenqin Zhang, Jianbo Li, Jinwu Peng, Shuangshuang Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.204323 pp 7926—7940
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pian Yu, Shifu Luo, Jiaxin Cai, Jie Li, Cong Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.204324 pp 7941—7958
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhipeng Sun, Guangyang Chen, Liang Wang, Qing Sang, Guangzhong Xu, Nengwei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204325 pp 7959—7971
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanyan Zhou, Shaohua Huangfu, Muxi Li, Chao Tang, Jinjun Qian, Mengjie Guo, Zuojian Zhou, Ye Yang, Chunyan Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.204326 pp 7972—7985
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Jiao, Junyuan Wei, Zhibin Li, Jintao Zhou, Yunpeng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.204328 pp 7986—8000
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ya-Wen Lu, Chun-Chin Chang, Ruey-Hsing Chou, Yi-Lin Tsai, Li-Kuo Liu, Liang-Kung Chen, Po-Hsun Huang, Shing-Jong Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.204331 pp 8001—8012
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong Wang, Fangting Tang, Ping Tang, Liang Zhang, Qixin Gan, Yuejun Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204332 pp 8013—8031
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhuo Li, Jian Liu, Huifeng Fu, Yuanwei Li, Qiang Liu, Wei Song, Mingqiang Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.204333 pp 8032—8045
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanchao Hu, Yajie Fan, Chunyan Zhang, Congxia Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.204334 pp 8046—8060
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu-Tsung Chou, Hung-Yu Chen, I-Hsuan Wu, Fei-Lin Su, Wen-Huang Li, Hung-Lung Hsu, Jui-Ting Tai, Ting-Hsing Chao,
https://doi.org/10.18632/aging.204335 pp 8061—8076
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qian Guo, Gang Wu, Fang Huang, Zhen Wei, Jian-Zhi Wang, Bin Zhang, Rong Liu, Yang Yang, Xiaochuan Wang, Hong-Lian Li,
https://doi.org/10.18632/aging.204336 pp 8077—8094
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuelian Zhang, Yao Wang, Zhaojun Yang, Xiaoping Chen, Jinping Zhang, Xin Wang, Xian Jin, Lili Wu, Xiaoyan Xing, Wenying Yang, Bo Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.204340 pp 8095—8109
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Xinyu Yang, Priyanka Gokulnath, H. Immo Lehmann, Zhitao Hou, Sun Yang, Liangzhen You, Guoxia Zhang, Yanwei Xing, Ji Lei, Guoping Li, Shuwen Guo, Hongcai Shang,
https://doi.org/10.18632/aging.204311 pp 8110—8136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Yan Huang, Fengbo Tan, Yi Zhuo, Jianyang Liu, Jialin He, Da Duan, Ming Lu, Zhiping Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.204321 pp 8137—8138
PDF Full-Text How to Cite
Zhongzhong Wan, Xingrun Li, Xinru Luo, Bofan Wang, Xiang Zhou, Ao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.204346 pp 8139
PDF Full-Text How to Cite
Volume 14, Issue 19