Volume 13, Issue 16

31 August, 2021
pp 19948—20853

About the Cover

The cover features Figure 1 " Association of subjective cognitive complaints and age with cortical thickness and white matter integrity“ from Cedres et al.


Explore This Issue

Editorials

Irene Maier,
https://doi.org/10.18632/aging.203446 pp 19948—19949
PDF How to Cite
Daisuke Ujiie, Hirokazu Okayama, Koji Kono,
https://doi.org/10.18632/aging.203471 pp 19950—19951
PDF How to Cite
Julia Schollbach, Stefan Löb,
https://doi.org/10.18632/aging.203492 pp 19952—19953
PDF How to Cite

Research Papers

Nina Khera, Didac Santesmasses, Csaba Kerepesi, Vadim N. Gladyshev,
https://doi.org/10.18632/aging.203442 pp 19954—19962
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Nira Cedres, Patricia Diaz-Galvan, Lucio Diaz-Flores, J-Sebastian Muehlboeck, Yaiza Molina, José Barroso, Eric Westman, Daniel Ferreira,
https://doi.org/10.18632/aging.203467 pp 19963—19977
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hyunju Kim, Nahyun Choi, Doo Yeong Kim, So Yoon Kim, Seung Yong Song, Jong-Hyuk Sung,
https://doi.org/10.18632/aging.203419 pp 19978—19995
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rachel K. Spooner, Brittany K. Taylor, Emma L’Heureux, Mikki Schantell, Yasra Arif, Pamela E. May, Brenda Morsey, Tina Wang, Trey Ideker, Howard S. Fox, Tony W. Wilson,
https://doi.org/10.18632/aging.203433 pp 19996—20015
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo-Ram Jin, Hyo-Jin An,
https://doi.org/10.18632/aging.203434 pp 20016—20028
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ted Kheng Siang Ng, David Bruce Matchar, Timothy V. Pyrkov, Peter O. Fedichev, Angelique Wei-Ming Chan, Brian Kennedy,
https://doi.org/10.18632/aging.203447 pp 20029—20049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anastasiya Lipatova, George Krasnov, Pavel Vorobyov, Pavel Melnikov, Olga Alekseeva, Yulia Vershinina, Alexander Brzhozovskiy, Daria Goliusova, Faniya Maganova, Natalia Zakirova, Anna Kudryavtseva, Alexey Moskalev,
https://doi.org/10.18632/aging.203448 pp 20050—20080
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Daniel Valente Batista, Whady Hueb, Eduardo Gomes Lima, Paulo Cury Rezende, Cibele Larrosa Garzillo, Rosa Maria Rahmi Garcia, Jaime Paula Pessoa Linhares Filho, Eduardo Bello Martins, Carlos Vicente Serrano Junior, Jose Antonio Franchini Ramires, Roberto Kalil Filho,
https://doi.org/10.18632/aging.203476 pp 20081—20093
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Wei Dang, Qi Pan, Zhen-Hai Lin, Hao-Hao Wang, Lu-Hao Li, Lin Li, Dong-Qi Shen, Pei-Ju Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203016 pp 20094—20115
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chang-Jun Tong, Qing-Chun Deng, Di-Jun Ou, Xia Long, He Liu, Kang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203047 pp 20116—20130
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Li, ODA Harunori, Shihu Fu, Fuyuan Xing, Huawan Wu, Juan Wang, Aihua Chen, Xinhua Ren, Dawei Peng, Xia Ling, Ming Shi, Hongjin Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203279 pp 20131—20148
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feihong Lin, Xinyu Yao, Chang Kong, Xia Liu, Zhangfan Zhao, Suhuan Rao, Lu Wang, Shan Li, Junlu Wang, Qinxue Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.203337 pp 20149—20163
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiwei Chen, Xiaoli Liu, Fangfang Liu, Guolie Zhang, Haijian Tu, Wei Lin, Haifeng Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.203338 pp 20164—20178
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jia Luo, Yigui Jiang, Lianhui Wu, Dexiang Zhuo, Shengjun Zhang, Xiang Jiang, Yingming Sun, Yue Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203342 pp 20179—20191
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anlong Jiang, Nanxiang Wang, Xinxing Yan, Yunheng Jiang, Chengchao Song, Hui Chi, Guanghua Chen, Feng Wu, Ye Ji, Jinglong Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.203381 pp 20192—20217
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dehu Chen, Qinghong Liu, Gan Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.203387 pp 20218—20228
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Yan, Xuexi Zhang, Rongying Tan, Mingchen Li, Zengtuan Xiao, Hao Wang, Zhenfa Zhang, Zhenyi Ma, Zhe Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203406 pp 20229—20245
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Naimeng Liu, Xinhui Wang, Xuan Li, Xiaye Lv, Haoqun Xie, Zhen Guo, Jing Wang, Gaojing Dou, Ye Du, Dong Song,
https://doi.org/10.18632/aging.203409 pp 20246—20257
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiqiang Luo, Yanchao Ma, Tianning Di, Bing Ma, Hongwei Li, Jiangdong An, Yonggang Wang, Haihong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203410 pp 20258—20276
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juncheng Wang, Jianing Li, Luan Zhang, Yuexiang Qin, Fengyu Zhang, Rulong Hu, Huihong Chen, Yongquan Tian, Zhifeng Liu, Yuxi Tian, Xin Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203411 pp 20277—20301
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhou-Tong Dai, Yuan Xiang, Xiao-Yu Zhang, Qi-Bei Zong, Qi-Fang Wu, You Huang, Chao Shen, Jia-Peng Li, Sreenivasan Ponnambalam, Xing-Hua Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.203412 pp 20302—20318
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huaying Cai, Linhui Ni, Xingyue Hu, Xianjun Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.203413 pp 20319—20334
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gehua Wen, Hao Pang, Xu Wu, Enzhu Jiang, Xique Zhang, Xiaoni Zhan,
https://doi.org/10.18632/aging.203415 pp 20335—20358
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingxin Chen, Xubin Chen, Liangbin Fu, Jimin Chen, Yang Chen, Feng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203416 pp 20359—20371
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoyan Ren, Jiangang Yu, Lili Guo, Hong Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.203417 pp 20372—20382
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongbao Liu, Yanxiu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203420 pp 20383—20394
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Hui Xu, Yong Jun Guan, Yi Chao Zhang, Zhen Dong Qiu, Yu Zhou, Chen Chen, Jia Yu, Wei Xing Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203425 pp 20395—20417
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hua Feng, Huifang Zhou, Jianxia Lu, Qing Zhang, Xingran Tang, Yujie Shang,
https://doi.org/10.18632/aging.203426 pp 20418—20437
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Chen, Bihui Han, Yanxiu Meng, Yu Han, Bing Liu, Bo Zhang, Yanzhong Chang, Pengxiu Cao, Yumei Fan, Ke Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.203427 pp 20438—20467
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Li, Yu Wang, Kunfeng Xie, Yunze Fang, Yuejun Du, Lina Hou, Wanlong Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.203429 pp 20468—20480
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qingping Song, Hui Liu, Chengyan Li, Haifeng Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.203430 pp 20481—20494
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-Jie Liu, Zhen-Yang Cui, Ai-Lun Yang, Amadou W. Jallow, Hai-Liang Huang, Chun-Lei Shan, Shin-Da Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.203431 pp 20495—20510
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liang Han, Shenghao Tu, Pan Shen, Jiahui Yan, Yao Huang, Xin Ba, Tingting Li, Weiji Lin, Huihui Li, Kun Yu, Jing Guo, Ying Huang, Kai Qin, Yu Wang, Zhe Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203432 pp 20511—20533
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Zhen Liao, Zhi-Chong Chen, Sui-Sui Wang, Wen-Bin Liu, Chang-Lin Zhao, Xiao-Dong Zhuang,
https://doi.org/10.18632/aging.203435 pp 20534—20551
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hai Feng, Shou-Zhan Sun, Fang Cheng, Nian-Qu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203439 pp 20552—20568
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Huang, Wan Qing, Yesheng Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.203445 pp 20569—20584
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yifang Shui, Mengquan Li, Jing Su, Mingxun Chen, Xiaobin Gu, Wenzhi Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.203449 pp 20585—20597
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Xie, Zhao Liu, Hanfang Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203450 pp 20598—20608
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangping Song, Di Xie, Fengbo Tan, Yuan Zhou, Yuqiang Li, Zhongyi Zhou, Qian Pei, Haiping Pei,
https://doi.org/10.18632/aging.203451 pp 20609—20628
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun Gong, Junxiao Yang, Xiaohua Li, Cui Zhou, Yu Chen, Zun Wang, Xiang Qiu, Ying Liu, Huixi Zhang, Jonathan Greenbaum, Liang Cheng, Yihe Hu, Jie Xie, Xuecheng Yang, Yusheng Li, Yuntong Bai, Yu-Ping Wang, Yiping Chen, Li-Jun Tan, Hui Shen, Hong-Mei Xiao, Hong-Wen Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.203452 pp 20629—20650
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiping Mu, Yang Zhang, Jie Wu, Qi Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203453 pp 20651—20660
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Shu, Xinquan Li, Xiaochen Xiang, Qiang Wang, Qingming Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203454 pp 20661—20683
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hang Chen, Wei Shen, Saiqi Ni, Menglu Sang, Shibo Wu, Yinyu Mu, Kaitai Liu, Ni Li, Linwen Zhu, Guodong Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203455 pp 20684—20697
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiongpei Huang, Zecheng Qiu, Liusheng Li, Bin Chen, Peiyuan Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203456 pp 20698—20715
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bingying Du, Yanbo Zhang, Meng Liang, Zengkan Du, Haibo Li, Cunxiu Fan, Hailing Zhang, Yan Jiang, Xiaoying Bi,
https://doi.org/10.18632/aging.203457 pp 20716—20737
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Chen, Nan Chen, Jin Xu, Xindong Wang, Xiaowei Wei, Cuiju Tang, Zhong Duanmu, Junfeng Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.203458 pp 20738—20747
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Zhang, Xiaohua Shi, Jiaoqi Wang, Zhongxin Xu, Jinting He,
https://doi.org/10.18632/aging.203462 pp 20748—20761
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongyang Fan, Xiaojie Liu, Sai Li, Peipei Liu, Yuxia Song, Haili Wang, Xiaojia Tang, Yuhan Luo, Jun Li, Yan Zhu, Yingzhu Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203465 pp 20762—20773
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haiting Xu, Jie Zhang, Xiaoming Shi, Xiaoyang Li, Chao Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203466 pp 20774—20792
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guo Ye, Junbin Zhang, Chengyao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203475 pp 20793—20807
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yao-Hui Tian, Lin-Wei Jia, Zhi-Feng Liu, Yong-Han Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203478 pp 20808—20819
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhong-Bo Zhang, Ning Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203481 pp 20820—20835
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Jing Yang, Lin Shi, Xiao-Min Wang, Guo-Wang Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203489 pp 20836—20852
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers

Correction

Zhi-Yuan Li, Zhao-Li Chen, Ting Zhang, Chao Wei, Wei-Yun Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.203516 pp 20853
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 13, Issue 16 Next