Volume 13, Issue 17

15 September, 2021
pp 20854—21807

About the Cover

The cover features Figure 1 "The metabolomic study of sarcopenia" from Kameda et al.


Explore This Issue

Editorials

Osama A. Elkashty, Arvind Hariharan, Simon D. Tran,
https://doi.org/10.18632/aging.203535 pp 20854—20855
PDF How to Cite
Sungho Lee, Benjamin Deneen, Ganesh Rao,
https://doi.org/10.18632/aging.203536 pp 20856—20857
PDF How to Cite
H. Helena Wu, Rami Abou Zeinab, Roger P. Leng,
https://doi.org/10.18632/aging.203537 pp 20858—20859
PDF How to Cite

Research Papers

Mélanie Bourgin, Lisa Derosa, Carolina Alves Costa Silva, Anne-Gaëlle Goubet, Agathe Dubuisson, François-Xavier Danlos, Claudia Grajeda-Iglesias, Luigi Cerbone, Arthur Geraud, Ariane Laparra, Fanny Aprahamian, Nitharsshini Nirmalathasan, Frank Madeo, Laurence Zitvogel, Guido Kroemer, Sylvère Durand,
https://doi.org/10.18632/aging.203525 pp 20860—20885
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yufeng Jiang, Ling Chen, Jinsheng Shen, Xiaofei Mei, Jialu Yao, Tan Chen, Yafeng Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203418 pp 20886—20895
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu-Qing Cai, Xiao-Bin Zhang, Hui-Qing Zeng, Xiao-Jie Wei, Lan Hu, Zhen-Yu Zhang, Quan Ming, Qiu-Ping Peng, Li-Da Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203501 pp 20896—20905
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guozhi Xia, Bowen Qin, Chaoran Ma, Yaowu Zhu, Qiangsun Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203503 pp 20906—20914
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Masahiro Kameda, Takayuki Teruya, Mitsuhiro Yanagida, Hiroshi Kondoh,
https://doi.org/10.18632/aging.203498 pp 20915—20934
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ronit Shapira, Amos Gdalyahu, Irit Gottfried, Efrat Sasson, Amir Hadanny, Shai Efrati, Pablo Blinder, Uri Ashery,
https://doi.org/10.18632/aging.203485 pp 20935—20961
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Francesco Pacifico, Nadia Badolati, Stefano Mellone, Mariano Stornaiuolo, Antonio Leonardi, Elvira Crescenzi,
https://doi.org/10.18632/aging.203495 pp 20962—20991
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Levi H. Jales Neto, Bidossessi W. Hounkpe, Georgea H. Fernandes, Liliam Takayama, Valéria F. Caparbo, Neuza H.M. Lopes, Alexandre C. Pereira, Rosa M.R. Pereira,
https://doi.org/10.18632/aging.203505 pp 20992—21008
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eunyong Ahn, Jueun Lee, Jisu Han, Seung-Min Lee, Ki-Sun Kwon, Geum-Sook Hwang,
https://doi.org/10.18632/aging.203509 pp 21009—21028
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ana Zutinic, Ferdinand Roelfsema, Hanno Pijl, Bart E. Ballieux, Rudi G.J. Westendorp, Gerard J. Blauw, Diana van Heemst,
https://doi.org/10.18632/aging.203511 pp 21029—21039
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ioan Valentin Matei, Vimbai Netsai Charity Samukange, Gabriela Bunu, Dmitri Toren, Simona Ghenea, Robi Tacutu,
https://doi.org/10.18632/aging.203518 pp 21040—21065
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Melanie Rall-Scharpf, Thomas W.P. Friedl, Shahar Biechonski, Michael Denkinger, Michael Milyavsky, Lisa Wiesmüller,
https://doi.org/10.18632/aging.203519 pp 21066—21089
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kexiang Zhang, Song Wu, Hongwei Wu, Li Liu, Jiahui Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203261 pp 21090—21101
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xianhuo Wang, Yue Fei, Xia Liu, Tingting Zhang, Wei Li, Xiaohui Jia, Xianming Liu, Lihua Qiu, Zhengzi Qian, Shiyong Zhou, Xiubao Ren, Qiongli Zhai, Bin Meng, Lanfang Li, Huilai Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203314 pp 21102—21121
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhihuang Zhao, Gang Li, Yonggang Han, Yabin Li, Zhisheng Ji, Rui Guo, Xiaohong Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203331 pp 21122—21133
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Wang, Qiang Fu, Jian Yang, Jin-Long Liu, Shu-Ming Hou, Xing Huang, Jia-Shi Cao, Tie-Long Liu, Kun-Zheng Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203377 pp 21134—21141
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bin Lv, Guangyu Gao, Yuhong Guo, Zhiping Zhang, Renfeng Liu, Zhengzai Dai, Cheng Ju, Yiping Liang, Xiaofeng Tang, Min Tang, Xiao-Bin Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.203392 pp 21142—21154
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Liu, Yan-Qing Li, Shi-Hao Huang, Yong-Long Li, Jia-Wei Xia, Jun-Shuang Jia, Fang Wei, Jia-Hong Wang, Guan-Qi Dai, Yu-Cai Wang, Xiao-Yan Li, Liu-Xin Han, Xiao-Ling Zhang, Xu-Dong Xiang, Wen-Tao Zhao, Dong Xiao, Xiao-Lin Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.203402 pp 21155—21190
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Licheng Liu, Anna Dai, Zao Zhang, Meiying Ning, Dong Han, Li Li, Zhuangzhuang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203403 pp 21191—21201
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Minfen Zhang, Hui Chen, Ping Qin, Tonghui Cai, Lingjun Li, Ruichao Chen, Shaoyan Liu, Hui Chen, Wanrun Lin, Hao Chen, Amanda L. Strickland, Hanzhen Xiong, Qingping Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203421 pp 21202—21215
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qingan Jia, Yaoyao Zhang, Binghui Xu, Xia Liao, Yang Bu, Zihan Xu, Xianglong Duan, Qiangbo Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203424 pp 21216—21231
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Wu, Gang Dong, Tingting Liu, Shaojin Zhang, Lulu Sun, Weijie Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.203440 pp 21232—21250
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Zhang, Ning He, Xuejian Zhou, Feifan Wang, Hairong Cai, Shih Han Huang, Xianwu Chen, Zhenghui Hu, Xiaodong Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.203441 pp 21251—21267
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Delong Yin, Guoqing Jin, Hong He, Wei Zhou, Zhenbo Fan, Chen Gong, Jing Zhao, Huihua Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.203443 pp 21268—21282
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Zhang, Weixing Ni, Lei Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.203444 pp 21283—21293
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhangtao Yu, Yinghui Song, Mengting Cai, Bo Jiang, Zhihua Zhang, Le Wang, Yu Jiang, Lianhong Zou, Xiehong Liu, Nanhui Yu, Xianhai Mao, Chuang Peng, Sulai Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203459 pp 21294—21308
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Guoyuan Sui, Lianqun Jia, Dongmei Quan, Na Zhao, Guanlin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203460 pp 21309—21324
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaohui Duan, Jianhui Yang, Bo Jiang, Wenbin Duan, Rongguang Wei, Hui Zhang, Xianhai Mao,
https://doi.org/10.18632/aging.203463 pp 21325—21344
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Cai, Beihai Ge, Shengbo Xu, Xiangwen Chen, Hong Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203468 pp 21345—21363
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-Nan Lee, Hsueh-Hsiao Wang, Cheng-Huang Su, Hsin-I Lee, Yen-Hung Chou, Chin-Ling Hsieh, Wen-Ting Liu, Kuo-Tung Shu, Kai-Ting Chang, Hung-I Yeh, Yih-Jer Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203469 pp 21364—21384
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qin Liu, Jian-Ying Ma, Gaosong Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203472 pp 21385—21399
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan-Zhen Kong, Cai-Fang Ji, Xiang-Dong Du, Robert Logan, Hui-Ying Zhao, Guan-Hui Wu, Yan-Song Liu, Zhen Tang, Mei-E Niu,
https://doi.org/10.18632/aging.203477 pp 21400—21407
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling Wang, Wei Chen, Fu-Biao Kang, Ya-Hui Zhang, Li-Li Qi, Ying-Ze Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203479 pp 21408—21420
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zheng Qin, Junjie Zhao, Jiameng Li, Qinbo Yang, Jiwen Geng, Ruoxi Liao, Baihai Su,
https://doi.org/10.18632/aging.203480 pp 21421—21434
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongqing Wen, Zhiyan Liu, Jingjing Tang, Lina Bu,
https://doi.org/10.18632/aging.203483 pp 21435—21450
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fujiao Duan, Chunhua Song, Jiachen Shi, Peng Wang, Hua Ye, Liping Dai, Jianying Zhang, Kaijuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203484 pp 21451—21469
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuiliang Ruan, Liping Zhai, Shasha Wu, Caiqun Zhang, Qiaobing Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.203487 pp 21470—21482
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tan Tan, Xiangjie Fu, Jiaquan Qu, Miao Zhang, He Chen, Yaochun Wang, Bo Wang, Juan Li, Jie Liu, Peijun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203488 pp 21483—21496
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Xiao, Ting-Xiao Fang, Ye Lei, Sheng-Jun Xiao, Jia-Wei Xia, Tao-Yan Lin, Yong-Long Li, Jian-Xue Zhai, Xiao-Yan Li, Shi-Hao Huang, Jun-Shuang Jia, Yu-Guang Tian, Xiao-Lin Lin, Kai-Can Cai, Yan Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203490 pp 21497—21512
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shan Pou Tsai, Chi Pang Wen, Min Kuang Tsai, Po Jung Lu, Jackson Pui Man Wai, Christopher Wen, Wayne Gao, Xifeng Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203491 pp 21513—21525
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yaru Liang, Yuqi Gao, Rui Hua, Maoyang Lu, Huiling Chen, Zhuoran Wang, Liyuan Li, Kaiqiang Hu, Yuemiao Yin, Kang Xu, Hongqi Gao, Qingfei Liu, Ying Qiu, Zhao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203493 pp 21526—21546
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan-Dan Chen, Xuyan Peng, Yuxuan Wang, Mingjun Jiang, Mengjiao Xue, Guohui Shang, Xuhui Liu, Xiaolin Jia, Baixue Liu, Yingwei Lu, Hongmei Mu, Fengyan Zhang, Yanzhong Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.203496 pp 21547—21570
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiao Wu, Yunpeng Wang, Yichun Yang, Fuqiang Liu, Jun Chen, Zhongxiang Jiang, Zheng Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203497 pp 21571—21586
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chaojia Wang, Hanjun Tu, Ling Yang, Chunming Ma, Juntao Hu, Jie Luo, Hui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203499 pp 21587—21598
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuyu Xu, Xi Huang, Yin Gong, Jiangwei Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203504 pp 21599—21609
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhu-Jun Shen, Ye-Chen Han, Mu-Wen Nie, Yi-Ning Wang, Ruo-Lan Xiang, Hong-Zhi Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.203506 pp 21610—21627
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Dong, Mengyuan Ding, Mei Cui, Min Fang, Li Gong, Zhuojun Xu, Yue Zhang, Xiuzhe Wang, Xiaofeng Xu, Xueyuan Liu, Gang Li, Yuwu Zhao, Qiang Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.203507 pp 21628—21641
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenqian Zhang, Jun Hong, Hanwen Zhang, Wencheng Zheng, Ying Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203508 pp 21642—21658
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jin-Yu Hu, Hui-Ye Shu, Qiu-Yu Li, Shi-Nan Wu, Rong-Bin Liang, Qian-Min Ge, Li-Juan Zhang, Yi-Cong Pan, Yi Shao,
https://doi.org/10.18632/aging.203510 pp 21659—21670
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Chen, Yumei Fan, Jiajie Hou, Bing Liu, Bo Zhang, Yanan Shang, Yanzhong Chang, Pengxiu Cao, Ke Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.203512 pp 21671—21699
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zuowei Pei, Chenguang Yang, Ying Guo, Min Dong, Fang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203513 pp 21700—21711
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guohai Xie, Xinyi Zheng, Zhong Zheng, Ruoyu Wu, Zhixian Yao, Wenjie Huang, Feng Sun, Xingyu Mu, Ke Wu, Junhua Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203514 pp 21712—21728
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shengnan Gao, Jingru Wang, Qing Zhang, Jun Shu, Chunxiao Li, Hongwen Li, Jiangtao Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.203515 pp 21729—21742
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Gu, Bo Dai, Xuchao Shi, Zhennian He, Yuanlin Xu, Xiangqian Meng, Junlan Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203517 pp 21743—21757
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Wang, Fei-Fei Luo, Tie-Jun Huang, Yan Mei, Li-Xia Peng, Chao-Nan Qian, Bi-Jun Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203520 pp 21758—21777
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingyu Jiang, Jiale Feng, Rong Fu, Yanbo Pan, Xu Liu, Jicheng Dai, Chunming Jiang, Yunpeng Hao, Mingyong Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.203524 pp 21778—21790
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Song Li, Che Wang, Zhen Wang, Jun Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.203482 pp 21791—21806
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Linfeng Qian, Shaobo Pan, Liping Shi, Yongyi Zhou, Lai Sun, Zhedong Wan, Yufang Ding, Jia Qian,
https://doi.org/10.18632/aging.203548 pp 21807
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 13, Issue 17 Next