Volume 13, Issue 18

30 September, 2021
pp 21808—22624

About the Cover

The cover features Figure 3 " Analysis of retrotransposons in somatic cells of aging dog“ from Fleyshman et al.


Explore This Issue

Editorials

Gustavo Barja,
https://doi.org/10.18632/aging.203595 pp 21808—21809
PDF How to Cite
Suliman Khan, Mengzhou Xue, V. Wee Yong,
https://doi.org/10.18632/aging.203596 pp 21810—21811
PDF How to Cite
Emily S. Norton, Sandro Da Mesquita, Hugo Guerrero-Cazares,
https://doi.org/10.18632/aging.203603 pp 21812—21813
PDF How to Cite

Research Perspective

Daria I. Fleyshman, Joseph J. Wakshlag, Heather J. Huson, John P. Loftus, Natasha J. Olby, Leonid Brodsky, Andrei V. Gudkov, Ekaterina L. Andrianova,
https://doi.org/10.18632/aging.203600 pp 21814—21837
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Priority Research Paper

Utkarsh Tripathi, Rayhane Nchioua, Larissa G. P. Langhi Prata, Yi Zhu, Erin O. Wissler Gerdes, Nino Giorgadze, Tamar Pirtskhalava, Erik Parker, Ailing Xue, Jair Machado Espindola-Netto, Steffen Stenger, Paul D. Robbins, Laura J. Niedernhofer, Stephanie L. Dickinson, David B. Allison, Frank Kirchhoff, Konstantin Maria Johannes Sparrer, Tamar Tchkonia, James L. Kirkland,
https://doi.org/10.18632/aging.203560 pp 21838—21854
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2

Research Papers

Michel Poulain, Dany Chambre, Giovanni Mario Pes,
https://doi.org/10.18632/aging.203577 pp 21855—21865
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Qinglin Cheng, Junfang Chen, Qingjun Jia, Zijian Fang, Gang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.203522 pp 21866—21902
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Danyong Liu, Han-Lin Ding, Yao Chen, De-Hong Chen, Changming Yang, Liu-Ming Yang, Jessica Aijia Liu, Liangqing Zhang, Zhong-Yuan Xia, Xi-He Zhang, Shaoqing Lei, Zhengyuan Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.203532 pp 21903—21913
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tharcisio Citrangulo Tortelli Jr, Rodrigo Esaki Tamura, Mara de Souza Junqueira, Janio da Silva Mororó, Silvina Odete Bustos, Renato Jose Mendonça Natalino, Shonagh Russell, Laurent Désaubry, Bryan Eric Strauss, Roger Chammas,
https://doi.org/10.18632/aging.203528 pp 21914—21940
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on p53 Part 2
Changhyun Lee, Hyun Jung Kim, Tae Ik Chang, Ea Wha Kang, Young Su Joo, Hyung Woo Kim, Jung Tak Park, Tae-Hyun Yoo, Shin-Wook Kang, Seung Hyeok Han,
https://doi.org/10.18632/aging.203539 pp 21941—21961
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Phyu Phyu Khin, Yeonhee Hong, MyeongHoon Yeon, Dae Ho Lee, Jong Han Lee, Hee-Sook Jun,
https://doi.org/10.18632/aging.203546 pp 21962—21974
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fatma Guesmi, Sahdeo Prasad, Manel Ben Ali, Ismail A. Ismail, Ahmed Landoulsi,
https://doi.org/10.18632/aging.203552 pp 21975—21990
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
André Fonseca, Sara Ventura Ramalhete, André Mestre, Ricardo Pires das Neves, Ana Marreiros, Pedro Castelo-Branco, Vânia Palma Roberto,
https://doi.org/10.18632/aging.203556 pp 21991—22029
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Salim Elyas, Damilola Adingupu, Kunihiko Aizawa, Francesco Casanova, Kim Gooding, Jonathan Fulford, Dave Mawson, Phillip E. Gates, Angela C. Shore, David Strain,
https://doi.org/10.18632/aging.203557 pp 22030—22039
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Valérie Fontaine, Mylène Fournié, Elodie Monteiro, Thinhinane Boumedine, Christine Balducci, Louis Guibout, Mathilde Latil, José-Alain Sahel, Stanislas Veillet, Pierre J. Dilda, René Lafont, Serge Camelo,
https://doi.org/10.18632/aging.203558 pp 22040—22058
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pedro Fuentes, Sandra Amador, Ana Maria Lucas-Ochoa, Lorena Cuenca-Bermejo, Emiliano Fernández-Villalba, Valeria Raparelli, Colleen Norris, Alexandra Kautzky-Willer, Karolina Kublickiene, Louise Pilote, María Trinidad Herrero, the GOING-FWD Consortium,
https://doi.org/10.18632/aging.203563 pp 22059—22077
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Markus Herrmann, Sebastian Simstich, Günter Fauler, Edith Hofer, Eva Fritz-Petrin, Wolfgang Herrmann, Reinhold Schmidt,
https://doi.org/10.18632/aging.203573 pp 22078—22091
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jolie Barter, Ashok Kumar, Linda Bean, Marissa Ciesla, Thomas C. Foster,
https://doi.org/10.18632/aging.203588 pp 22092—22108
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangying Luo, Jianwei Ge, Tao Chen, Jinfang Liu, Ziyuan Liu, Changlong Bi, Song Lan,
https://doi.org/10.18632/aging.203436 pp 22109—22119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on p53 Part 2
Zetian Shen, Han Zhou, Aomei Li, Tiancong Wu, Xiaoqin Ji, Lei Guo, Xixu Zhu, Dagan Zhang, Xia He,
https://doi.org/10.18632/aging.203464 pp 22120—22133
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiang Chen, Mingchuan Yu, Wei Xu, Linfeng Zou, Jing Ye, Yu Liu, Yuhong Xiao, Jun Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.203470 pp 22134—22147
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chuanxing Wu, Xiaosheng Qi, Zhengjun Qiu, Guilong Deng, Lin Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.203494 pp 22148—22163
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lianghui Zhi, Lianmei Zhao, Xue Zhang, Wei Liu, Bo Gao, Feifei Wang, Xiaoran Wang, Guiying Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203502 pp 22164—22175
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yihong Wang, Manyi Li, Yan Guo, Haiping Huang, Xuelin Dong, Yangguang Sun, Jisheng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203521 pp 22176—22187
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fengfeng Ping, Chao Zhang, Xue Wang, Yan Wang, Danli Zhou, Jing Hu, Yanhua Chen, Jingjing Ling, Jia Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203526 pp 22188—22207
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jyh-Der Leu, Chung-Yih Wang, Chia-Chien Lo, Min-Ying Lin, Chun-Yuan Chang, Wen-Chin Hung, Shi-Ting Lin, Bo-Shen Wang, Yi-Jang Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.203527 pp 22208—22231
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junyu Zhao, Qianping Zhang, Yupeng Yang, Jinming Yao, Lin Liao, Jianjun Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.203529 pp 22232—22241
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Honglin Yan, Wenxian Huang, Jie Rao, Jingping Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.203530 pp 22242—22255
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xi Chen, Minfeng Zhang, Nan Li, Rui Pu, Ting Wu, Yibo Ding, Peng Cai, Hongwei Zhang, Jun Zhao, Jianhua Yin, Guangwen Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.203531 pp 22256—22275
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Min Chen, Jianfei Chen, Caiting Li, Ranjie Yu, Weiwen Chen, Cunrong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203533 pp 22276—22285
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liang Wang, Yinfeng Lyu, Yuqing Li, Kunping Li, Hui Wen, Chenchen Feng, Ning Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203534 pp 22286—22297
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinyu Shao, Jue Wu, Shunying Yu, Yuqing Zhou, Chunli Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203538 pp 22298—22314
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junnian Song, Jindong Jiang, Na Wei, Zongsheng Duan, Gang Wang, Weiyun Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.203540 pp 22315—22331
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Honggui Ma, Facai Zhang, Quliang Zhong, Jianquan Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.203541 pp 22332—22344
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhizhong Yan, Qi Wu, Wei Cai, Haitao Xiang, Lili Wen, An Zhang, Yaonan Peng, Xin Zhang, Handong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203542 pp 22345—22360
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiwen Shi, Xinyu Qu, Chenyan Guo, Lihong Zhang, Chuyue Peng, Zhu Xie, Keqin Hua, Junjun Qiu,
https://doi.org/10.18632/aging.203543 pp 22361—22374
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xing Ge, Yong Zuo, Jinhong Xie, Xincheng Li, Yan Li, Anand Thirupathi, Peng Yu, Guofen Gao, Changhao Zhou, Yanzhong Chang, Zhenhua Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.203544 pp 22375—22389
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaochen Bai, Xiaoshuang Zhang, Rong Fang, Jinghui Wang, Yuanyuan Ma, Zhaolin Liu, Hongtian Dong, Qing Li, Jingyu Ge, Mei Yu, Jian Fei, Ruilin Sun, Fang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203545 pp 22390—22411
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Minqi Liao, Feng Hu, Zhiqiang Qiu, Juan Li, Chahua Huang, Yan Xu, Xiaoshu Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203547 pp 22412—22431
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Wang, Jing Chen, Chunhua Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.203550 pp 22432—22443
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kan Wang, Qiang Zhang Zhu, Xian Tao Ma, Cai Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203551 pp 22444—22458
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yulin Zhao, Aimin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203553 pp 22459—22473
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Zhang, Wandong Wang, Yun Wang, Guan Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203554 pp 22474—22489
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kun-Tsan Lee, Bo-Cheng Chen, Shan-Chi Liu, Yen-You Lin, Chun-Hao Tsai, Chih-Yuan Ko, Chih-Hsin Tang, Kwong-Chung Tung,
https://doi.org/10.18632/aging.203559 pp 22490—22501
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kunlun Chen, Pengfei Zhu, Wenhui Chen, Kai Luo, Xiao-Jing Shi, Wenlong Zhai,
https://doi.org/10.18632/aging.203561 pp 22502—22515
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang Li, Shan-Shan Li, Hui Chen, Jian-Zhi Zhao, Jie Hao, Jin-Ming Liu, Xiu-Guang Zu, Wei Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.203562 pp 22516—22527
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fengfeng Sun, Peng Sun, Xiaofeng Yang, Liangliang Hu, Jianguo Gao, Tao Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.203564 pp 22528—22543
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chenyang Han, Yi Yang, Yongjia Sheng, Jin Wang, Xiaohong Zhou, Wenyan Li, Li Guo, Caiqun Zhang, Qiao Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.203567 pp 22544—22555
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Cheng, Wencheng Tu, Libo Chen, Haoren Wang, Qinfu Wang, Hainiang Liu, Ning Zhu, Weiyi Fang, Qin Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203569 pp 22556—22570
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nan-Yang Liu, Jia-Hui Sun, Xue-Fan Jiang, Hao Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203571 pp 22571—22587
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiwei Zhang, Wusan Wang, Maodi Xu, Haitang Xie, Zhichen Pu,
https://doi.org/10.18632/aging.203572 pp 22588—22610
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Theory Article

Alibek Moldakozhayev, Albina Tskhay, Vadim N. Gladyshev,
https://doi.org/10.18632/aging.203555 pp 22611—22622
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Taoyang Yuan, Jianyou Ying, Lu Jin, Chuzhong Li, Songbai Gui, Zhenye Li, Rui Wang, Zhentao Zuo, Yazhuo Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203601 pp 22623—22624
PDF Full-Text How to Cite