Volume 13, Issue 15

15 August, 2021
pp 19080—19947

About the Cover

The cover features Figure 3 " Comparison of the production of inflammatory cytokines and chemokines by NC HUVEC and IR HUVEC“ from Budamagunta et al.


Explore This Issue

Editorials

Ying Qing, Rui Su, Jianjun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203404 pp 19080—19082
PDF How to Cite Special Collection on Cancer Therapeutics
Alexandre Roux, Pascale Varlet, Johan Pallud,
https://doi.org/10.18632/aging.203414 pp 19083—19084
PDF How to Cite
Jeanette E. Eckel-Passow, Daniel H. Lachance, Robert B. Jenkins,
https://doi.org/10.18632/aging.203428 pp 19085—19087
PDF How to Cite

Priority Research Paper

Vivekananda Budamagunta, Sahana Manohar-Sindhu, Yang Yang, Yonghan He, Dmitry O. Traktuev, Thomas C. Foster, Daohong Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203396 pp 19088—19107
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Maria Novozhilova, Tatiana Mishchenko, Elena Kondakova, Tatiana Lavrova, Maria Gavrish, Svetlana Aferova, Claudio Franceschi, Maria Vedunova,
https://doi.org/10.18632/aging.203372 pp 19108—19126
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sven Breunig, Veronika Wallner, Katharina Kobler, Herbert Wimmer, Peter Steinbacher, Maria Karolin Streubel, Johannes Bischof, Jutta Duschl, Claudia Neuhofer, Wolfgang Gruber, Fritz Aberger, Michael Breitenbach, Elisabeth Russe, Gottfried Wechselberger, Albert Duranton, Klaus Richter, Mark Rinnerthaler,
https://doi.org/10.18632/aging.203385 pp 19127—19144
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Aleksandra Pisarek, Ewelina Pośpiech, Antonia Heidegger, Catarina Xavier, Anna Papież, Danuta Piniewska-Róg, Vivian Kalamara, Ramya Potabattula, Michał Bochenek, Marta Sikora-Polaczek, Aneta Macur, Anna Woźniak, Jarosław Janeczko, Christopher Phillips, Thomas Haaf, Joanna Polańska, Walther Parson, Manfred Kayser, Wojciech Branicki,
https://doi.org/10.18632/aging.203399 pp 19145—19164
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Livius V. d’Uscio, Zvonimir S. Katusic,
https://doi.org/10.18632/aging.203401 pp 19165—19185
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Amaia Calderón-Larrañaga, Xiaonan Hu, Miriam Haaksma, Debora Rizzuto, Laura Fratiglioni, Davide L. Vetrano,
https://doi.org/10.18632/aging.203407 pp 19186—19206
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mahamat Babagana, Kyu-Seon Oh, Sayantan Chakraborty, Alicja Pacholewska, Mohammad Aqdas, Myong-Hee Sung,
https://doi.org/10.18632/aging.203422 pp 19207—19229
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xianxia Huang, Xuemei Liu, Bo Du, Xueling Liu, Mei Xue, Qingxin Yan, Xiaohong Wang, Qian Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.202565 pp 19230—19242
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianxin Jiang, Jun Lu, Xiaolin Wang, Bing Sun, Xiaoxing Liu, Yasuo Ding, Guangzhong Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.203243 pp 19243—19259
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan-Hui Wu, Bin Yu, Wei-Xun Chen, Xi Ai, Wei Zhang, Wei Dong, Ya-Jie Shao,
https://doi.org/10.18632/aging.203248 pp 19260—19271
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Wang, Rongrong Bi, Lei Li, Kun Zhou, Hang Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.203251 pp 19272—19281
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jifeng Xu, Yu Chen, Dongsheng Yu, Li Zhang, Xiaofan Dou, Gang Wu, Yaping Wang, Shuijun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203264 pp 19282—19292
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuxi Jia, Xiangru Chen, Jing Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203265 pp 19293—19305
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liting Jin, Chenggang Luo, Xinhong Wu, Manxiu Li, Shun Wu, Yaojun Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.203272 pp 19306—19316
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peiyi Xie, Yanglin Chen, Hongfei Zhang, Guichao Zhou, Qing Chao, Jiangwen Wang, Yue Liu, Jiayu Fang, Jing Xie, Jing Zhen, Zhiyuan Wang, Liang Hao, Da Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203293 pp 19317—19338
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hsin Tung, Hsueh-Ju Lin, Po-Lin Chen, Tsai-Jung Lu, Pei-Pei Jhan, Jun-Peng Chen, Yi-Ming Chen, Chen-Chin Wu, Yung-Yang Lin, Tzu-Hung Hsiao,
https://doi.org/10.18632/aging.203320 pp 19339—19351
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liqiang Guo, Qiong Wu, Zhen Ma, Mingzhen Yuan, Shengtian Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.203333 pp 19352—19374
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
LingNan He, WeiJun Wang, HuiYing Shi, Chen Jiang, HaiLing Yao, YuRui Zhang, Wei Qian, Rong Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.203334 pp 19375—19396
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chuankun Zhou, Shutao Gao, Xi Yuan, Zixing Shu, Song Li, Xuying Sun, Jun Xiao, Hui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203349 pp 19397—19414
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ranran Zhou, Jingjing Liang, Qi Chen, Hu Tian, Cheng Yang, Cundong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203353 pp 19415—19441
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Hu, Fenglan Sun, Xinjuan Yu, Qinghai Li, Long Zhao, Wanming Hao, Wei Han,
https://doi.org/10.18632/aging.203356 pp 19442—19459
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xingchi Kan, Guiqiu Hu, Bingxu Huang, Wenjin Guo, Yaping Huang, Yingsheng Chen, Ping Xu, Xiangyu Cai, Shoupeng Fu, Juxiong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203357 pp 19460—19474
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yubai Zhang, Yue Yin, Sijia Liu, Lei Yang, Changhua Sun, Ruihua An,
https://doi.org/10.18632/aging.203359 pp 19475—19485
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xia Yang, Xin Weng, Yajie Yang, Meng Zhang, Yingjie Xiu, Wenfeng Peng, Xuhui Liao, Meiquan Xu, Yanhua Sun, Xia Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203360 pp 19486—19509
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guoxue Zhu, Wang Wang, Chang Chen, Lili Tang, Yan Liang, Zhennian Zhang, Yan Lu, Yang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.203361 pp 19510—19528
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingzhou Gao, Mingqi Qiao, Li An, Guangbin Wang, Jieqiong Wang, Chunhong Song, Fengqin Wei, Yanhong Yu, Tao Gong, Dongmei Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.203363 pp 19529—19541
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Deng-Tai Wen, Lan Zheng, Kai Lu, Wen-Qi Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.203364 pp 19542—19560
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuai Sun, Lijuan Zou, Tiejun Wang, Zi Liu, Jianli He, Xiaoge Sun, Wei Zhong, Fengju Zhao, Xiaomei Li, Sha Li, Hong Zhu, Zhanshu Ma, Wenhui Wang, Meng Jin, Fuquan Zhang, Xiaorong Hou, Lichun Wei, Ke Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.203367 pp 19561—19574
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dongyan Xia, Xuhui Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.203368 pp 19575—19586
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Na Liu, Aini Peng, Haiyan Sun, Yuansu Zhuang, Ming Yu, Qun Wang, Jinping Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203369 pp 19587—19597
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Li, Wenzhuo Yang, Zhenhua Wang, Xu Wang, Yulei Hao, Jianxin Xi, Han Lu, Zhishan Du, Jiachun Feng, Bao Zhang, Di Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.203371 pp 19598—19613
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaorong Yang, Hui Chen, Tongchao Zhang, Xiaolin Yin, Jinyu Man, Qiufeng He, Ming Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.203374 pp 19614—19642
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tong Gao, Peng Yang, Dongliang Fu, Mengru Liu, Xinyi Deng, Mingjing Shao, Jiangquan Liao, Hong Jiang, Xianlun Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203375 pp 19643—19656
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xi-Yi Zhao, Yu-Lu Gao, Dan-Feng Li, Hong-Chao Liu, Rui-Fang Zhu, Chang-Tai Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203376 pp 19657—19677
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pengcheng Wang, Bingbing Wang, Zheng Zhang, Zuomin Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203378 pp 19678—19695
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Deng, Xin Luo, Sifang Zhang, Zhijie Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203380 pp 19696—19709
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei-Ju Lee, Li-Ning Peng, Ming-Hsien Lin, Ching-Hui Loh, Liang-Kung Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203383 pp 19710—19721
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingli Li, Jiali Lin, Shuang Liang, Zefeng Chen, Yulan Bai, Xinyang Long, Shengzhu Huang, Zengnan Mo,
https://doi.org/10.18632/aging.203384 pp 19722—19749
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Guo, Chao Gu, Bin Li, Congjian Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203386 pp 19750—19759
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Liu, Qiuping Long, Wei Zhang, Dehui Zeng, Bingbing Hu, Shengyao Liu, Li Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203388 pp 19760—19775
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mei-Ling Xu, Tian-Cheng Liu, Feng-Xiang Dong, Ling-Xin Meng, Ai-Xia Ling, Shan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203389 pp 19776—19788
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bin Zheng, Zhihong Niu, Shubin Si, Guiting Zhao, Jianwei Wang, Zhongshun Yao, Fajuan Cheng, Wei He,
https://doi.org/10.18632/aging.203390 pp 19789—19804
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Liu, Jiahuan Wang, Wan Fu, Xiaoyi Wang, Hongxing Chen, Xiaoying Wu, Guojuan Lao, Yuxi Wu, Mengdie Hu, Chuan Yang, Li Yan, Meng Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.203393 pp 19805—19821
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Quan Liu, Wei Cui, Chao Yang, Li-Ping Du,
https://doi.org/10.18632/aging.203394 pp 19822—19834
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
YuPeng Liu, Shu Zhao, YuXue Zhang, Justina Ucheojor Onwuka, QingYuan Zhang, XiaoDong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203395 pp 19835—19866
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Song, Hongli Zhao, Haiyan Yang, Shengji Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203397 pp 19867—19877
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao-Ling Yao, Poyin Huang, Tsai-Chi Liu, Yung-Kai Lin, Ching-Yun Chen, Yi-Ting Lai, Tzu−Yun Chin, Tsung-Yu Tseng, Yi-Chiung Hsu,
https://doi.org/10.18632/aging.203398 pp 19878—19893
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiming Wang, Lumi Huang, Nan Shan, Huiwen Ma, Songmei Lu, Xingyue Chen, Hao Long,
https://doi.org/10.18632/aging.203400 pp 19894—19907
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Xie, Fu-Kang Sun, Xin Huang, Cheng-He Wang, Jun Dai, Ju-Ping Zhao, Chen Fang, Wei He,
https://doi.org/10.18632/aging.203408 pp 19908—19919
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Vivekananda Budamagunta, Thomas C. Foster, Daohong Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.203405 pp 19920—19941
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2

Corrections

Guoxing Tang, Xu Yuan, Ying Luo, Qun Lin, Zhishui Chen, Xue Xing, Huijuan Song, Shiji Wu, Hongyan Hou, Jing Yu, Liyan Mao, Weiyong Liu, Feng Wang, Ziyong Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203423 pp 19942—19944
PDF Full-Text How to Cite
Wen-Yi Lin, Liang Tang, Xuan Lu, Yu Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.203437 pp 19945
PDF Full-Text How to Cite
Xiaoxu Yang, Guohui Wang, Xiaolei Huang, Min Cheng, Yangyang Han,
https://doi.org/10.18632/aging.203438 pp 19946—19947
PDF Full-Text How to Cite