Volume 13, Issue 14

31 July, 2021
pp 17955—19079

About the Cover

The cover features Figure 10 " Overview of main benefits promoted by GTE and cocoa dietary supplementations on aging-associated changes in the neuromuscular system of C57BL/6JRj mice“ from Gras et al.


Explore This Issue

Editorials

Yueying Zhou, Ming Xu, Sumit Yadav,
https://doi.org/10.18632/aging.203332 pp 17955—17956
PDF How to Cite
Nicole Noren Hooten, Michele K. Evans,
https://doi.org/10.18632/aging.203358 pp 17957—17958
PDF How to Cite
Marta Domenech, Ainhoa Hernandez, Carmen Balana,
https://doi.org/10.18632/aging.203370 pp 17959—17960
PDF How to Cite

Research Papers

Zhijun Li, Nan Jiang, Xinwei Li, Bo Yang, Mengdi Jin, Yaoyao Sun, Yang He, Yang Liu, Yueying Wang, Daoyuan Si, Piyong Ma, Jinnan Zhang, Tianji Liu, Qiong Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203307 pp 17961—17977
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tzu-Jen Kao, Chung-Che Wu, Nam Nhut Phan, Yen-Hsi Liu, Hoang Dang Khoa Ta, Gangga Anuraga, Yung-Fu Wu, Kuen-Haur Lee, Jian-Ying Chuang, Chih-Yang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203345 pp 17970
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Céline Warnon, Karim Bouhjar, Noëlle Ninane, Mathilde Verhoyen, Antoine Fattaccioli, Maude Fransolet, Catherine Lambert de Rouvroit, Yves Poumay, Géraldine Piel, Denis Mottet, Florence Debacq-Chainiaux,
https://doi.org/10.18632/aging.203304 pp 17978—18005
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nadezhda I. Kozlova, Galina E. Morozevich, Albert E. Berman,
https://doi.org/10.18632/aging.203309 pp 18006—18017
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kyeoung-Hwa Kim, Eun-Young Kim, Kyung-Ah Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.203328 pp 18018—18032
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rosa Santangelo, Maria Laura Giuffrida, Cristina Satriano, Marianna Flora Tomasello, Stefania Zimbone, Agata Copani,
https://doi.org/10.18632/aging.203330 pp 18033—18050
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sílvia Gras, Alba Blasco, Guillem Mòdol-Caballero, Olga Tarabal, Anna Casanovas, Lídia Piedrafita, Alejandro Barranco, Tapas Das, Ricardo Rueda, Suzette L. Pereira, Xavier Navarro, Josep E. Esquerda, Jordi Calderó,
https://doi.org/10.18632/aging.203336 pp 18051—18093
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
María José Alcaraz, Antonia Alcaraz, Raúl Teruel-Montoya, José A. Campillo, Alejandro de la Torre, Ángeles Muñoz, Cristina Tomás, Gabriel Puche, Carlos Báguena, Alfredo Cano, Alfredo Minguela, Enrique Bernal,
https://doi.org/10.18632/aging.203350 pp 18094—18105
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Aude Brunel, Sophie Hombourger, Elodie Barthout, Serge Battu, Donat Kögel, Patrick Antonietti, Elise Deluche, Sofiane Saada, Stéphanie Durand, Fabrice Lalloué, Marie-Odile Jauberteau, Gaëlle Begaud, Barbara Bessette, Mireille Verdier,
https://doi.org/10.18632/aging.203362 pp 18106—18130
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kazunori Sasaki, Noelia Geribaldi-Doldan, Francis G. Szele, Hiroko Isoda,
https://doi.org/10.18632/aging.203373 pp 18131—18149
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Margarida Ferreira, Stephany Francisco, Ana R. Soares, Ana Nobre, Miguel Pinheiro, Andreia Reis, Sonya Neto, Ana João Rodrigues, Nuno Sousa, Gabriela Moura, Manuel A. S. Santos,
https://doi.org/10.18632/aging.203379 pp 18150—18190
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingjing Wu, Wen Xu, Lina Ma, Jiayu Sheng, Meina Ye, Hao Chen, Yuzhu Zhang, Bing Wang, Mingjuan Liao, Tian Meng, Yue Zhou, Hongfeng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203156 pp 18191—18222
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Wang, Fen Liu, Chen Fang, Liyao Xu, Lin Chen, Zeyao Xu, Jiaquan Chen, Wei Peng, Biqi Fu, Yong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203226 pp 18223—18237
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunhong Zeng, Ting Huang, Wanyun Zuo, Dan Wang, Yonghui Xie, Xun Wang, Zhenghui Xiao, Zhi Chen, Qiming Liu, Na Liu, Yunbin Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.203230 pp 18238—18256
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Han, Tingyu Tian, Guoqian Huang, Dalu Li, Shimao Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203267 pp 18257—18273
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoqun Xu, Long Cai, Tielong Chen, Shibiao Ding, Fengwei Zhang, Beibei Gao, Houyong Zhu, Jinyu Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203273 pp 18274—18286
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaojun Ma, Min Song, Yushan Yan, Gaofei Ren, Jingwen Hou, Guijun Qin, Wang Wang, Zhizhen Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203274 pp 18287—18297
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunling Shi, Min Weng, Hengyue Zhu, Yangyang Guo, Dongdong Xu, Hairu Jin, Binshuang Wei, Zhensheng Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.203276 pp 18298—18309
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming-Kun Chen, Jun-Hao Zhou, Peng Wang, Yun-lin Ye, Yang Liu, Jia-Wei Zhou, Zi-Jian Chen, Jian-Kun Yang, De-Ying Liao, Zhi-Jian Liang, Xiao Xie, Qi-Zhao Zhou, Kang-Yi Xue, Wen-Bin Guo, Ming Xia, Ji-Ming Bao, Cheng Yang, Hai-Feng Duan, Hong-Yi Wang, Zhi-Peng Huang, Zi-Ke Qin, Cun-Dong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203277 pp 18310—18330
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Chen, AiQin Niu, XingMei Feng, YaLi Zhang, Fei Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203282 pp 18331—18339
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junfen Xu, Weiguo Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.203283 pp 18340—18359
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Tumor Suppressors
Hanqian Zeng, Shiwen Xu, Erjie Xia, Suzita Hirachan, Adheesh Bhandari, Yanyan Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.203284 pp 18360—18375
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xue Liang, Chao Qiang Jiang, Wei Sen Zhang, Feng Zhu, Ya Li Jin, Kar Keung Cheng, Tai Hing Lam, Lin Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203285 pp 18376—18391
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingfen Lv, Junyi Shao, Fan Jiang, Jingjing Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203287 pp 18392—18403
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming Jin, Hui Zhang, Jun Yang, Zhen Zheng, Kaitai Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203290 pp 18404—18422
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhanfeng Yan, Lili Liu, Jingjing Yuan, Lulu Jiao, Mo Zhou, Jinfeng Liu, Xiaohui Wen, Siming Liu, Pengpeng Hao, Jianhua Liu, Wei Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203292 pp 18423—18441
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linxin Liu, Jian Qu, Yuxin Dai, Tingting Qi, Xinqi Teng, Guohua Li, Qiang Qu,
https://doi.org/10.18632/aging.203294 pp 18442—18463
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaolan You, Jian Wu, Xiaojun Zhao, Xingyu Jiang, Wenxuan Tao, Zhiyi Chen, Chuanjiang Huang, Tingrui Zheng, Xianhe Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.203295 pp 18464—18481
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Huang, Hao Hua, Guoliang Xiao, Xianjin Yang, Qin Yang, Lu Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.203296 pp 18482—18497
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Zhao, Li-Jun Jin, Xiao-Yu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203298 pp 18498—18514
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Najiao Hong, Zhirong Ye, Yongjun Lin, Wensen Liu, Na Xu, Yan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203299 pp 18515—18526
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaowei Cai, Yiheng Dai, Peng Gao, Guanyu Ren, Dingcai Cheng, Bo Wang, Yi Wang, Jiang Yu, Yiheng Du, Xizhi Wang, Boxin Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.203300 pp 18527—18544
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yangyang Guo, Yanyi Xiao, Hangcheng Guo, Hengyue Zhu, Dong Chen, Jilong Wang, Junjie Deng, Junjie Lan, Xiaodong Liu, Qiyu Zhang, Yongheng Bai,
https://doi.org/10.18632/aging.203301 pp 18545—18563
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guo-Chao Zhong, Tian-Yang Hu, Peng-Fei Yang, Yang Peng, Jing-Jing Wu, Wei-Ping Sun, Long Cheng, Chun-Rui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203302 pp 18564—18585
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Molin Li, Hang Chen, Lulu Xia, Ping Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203303 pp 18586—18605
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chang-Ning Fu, Hui Wei, Wen-Shuang Gao, Sha-Sha Song, Shou-Wei Yue, Yu-Juan Qu,
https://doi.org/10.18632/aging.203305 pp 18606—18619
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Binhua Pan, Modan Yang, Xuyong Wei, Wangyao Li, Kun Wang, Mengfan Yang, Di Lu, Rui Wang, Beini Cen, Xiao Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203306 pp 18620—18644
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaixuan Yang, Wenji Xie, Xiangbin Zhang, Yu Wang, Arthur Shou, Qiang Wang, Jiangfang Tian, Jiangping Yang, Guangjun Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203308 pp 18645—18657
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li-Fang Wang, Li-Ping Wu, Jian-Dong Wen,
https://doi.org/10.18632/aging.203310 pp 18658—18668
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Zhou, Zhenrong Xie, Zunyue Zhang, Jiqing Yang, Minghui Chen, Fengrong Chen, Yuru Ma, Cheng Chen, Qingyan Peng, Lei Zou, Jianyuan Gao, Yu Xu, Yiqun Kuang, Mei Zhu, Dingyun You, Juehua Yu, Kunhua Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203311 pp 18669—18688
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lina Sun, Weiwei Zhang, Ruiqi Ye, Lei Liu, Lili Jiang, Chao Xi,
https://doi.org/10.18632/aging.203313 pp 18689—18700
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhihao Wang, Kidane Siele Embaye, Qing Yang, Lingzhi Qin, Chao Zhang, Liwei Liu, Xiaoqian Zhan, Fengdi Zhang, Xi Wang, Shenghui Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.203315 pp 18701—18717
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Di Sun, Lu Han, Hong-Tao Lan, Ran-Ran Qin, Ming Song, Wei Zhang, Ming Zhong, Zhi-Hao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203316 pp 18718—18739
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Ling, Xianjiu Liao, Qiang Tang, Guangbin Ye, Xiaoyun Bin, Jianchu Wang, Yaqin Pang, Guangzi Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.203318 pp 18740—18756
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Zhang, Jingjing Xiang, Ni Zhu, Hangping Ge, Xianfu Sheng, Shu Deng, Junfa Chen, Lihong Yu, Yan Zhou, Jianping Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.203319 pp 18757—18768
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eugene Lin, Po-Hsiu Kuo, Wan-Yu Lin, Yu-Li Liu, Albert C. Yang, Shih-Jen Tsai,
https://doi.org/10.18632/aging.203321 pp 18769—18788
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fengjie Hao, Nan Wang, Xiang Wang, Yongjun Chen, Junqing Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203322 pp 18789—18805
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bing Qi, Han Liu, Qi Zhou, Li Ji, Xueying Shi, Yushan Wei, Yajun Gu, Akio Mizushima, Shilin Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.203323 pp 18806—18826
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang Zhang, Xiuyuan Zhu, Qi Zhang, Ping Zhou, Liang Hao,
https://doi.org/10.18632/aging.203326 pp 18827—18838
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan-Hong Zhang, Jiao-Lei Jin, Cheng-Fei Zhu, Qiu-Yue Chen, Xin-Wei He,
https://doi.org/10.18632/aging.203327 pp 18839—18851
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Sun, Xiaoyan Jing, Xiaoyu Yang, Hui Huang, Qun Luo, Shu Xia, Ping Wang, Na Wang, Qian Zhang, Jian Guo, Zuojun Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203335 pp 18852—18869
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Bin Zhang, Hui-Juan Cheng, Ya-Ting Yuan, Yan Chen, Yi-Yuan Chen, Kam Yu Chiu, Hui-Qing Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.203339 pp 18870—18878
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bingrui Wang, Jichang Li, Junzhe Jiao, Min Xu, Yichun Luo, Fang Wang, Qiang Xia, Yueqiu Gao, Yu Feng, Xiaoni Kong, Xuehua Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203340 pp 18879—18893
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xue’an Wang, Long Zhou, Guixi Wei, Hui Zhang, Bin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203341 pp 18894—18911
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen Lv, Yumei Yue, Ting Shen, Xingyue Hu, Lili Chen, Fei Xie, Wenying Zhang, Baorong Zhang, Yaxing Gui, Hsin-Yi Lai, Fang Ba,
https://doi.org/10.18632/aging.203343 pp 18912—18923
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuzheng Xue, Tielong Wu, Yingyue Sheng, Yao Zhong, Benshun Hu, Chuanqing Bao,
https://doi.org/10.18632/aging.203344 pp 18924—18945
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Zhang, Hui Liu, Junjie Jiang, Yunyun Yang, Wenjie Wang, Zhengyan Jia,
https://doi.org/10.18632/aging.203347 pp 18978—18992
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Zeng, Meng Fang, Han Zhao, Jing Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.203348 pp 18993—19012
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haoqiang Zhang, Bing Song, Wenwen Zhu, Lili Liu, Xiqiao He, Zheng Wang, Ke An, Wuyou Cao, Jijing Shi, Shaohua Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203351 pp 19013—19027
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongfeng Wang, Kaili Lin, Tianchun Xu, Liuli Wang, Liangyin Fu, Guangming Zhang, Jing Ai, Yajun Jiao, Rongrong Zhu, Xiaoyong Han, Hui Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.203352 pp 19028—19047
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Xiao Fu, Hua-Ying Cai, Hong Jiang, Shu Han,
https://doi.org/10.18632/aging.203354 pp 19048—19063
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yalei Lv, Yujie Shan, Lina Song, Yufei Zhao, Ruixue Lai, Junyan Su, Xiaoyun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203355 pp 19064—19076
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Changshun Yang, Yu Zhang, Shengtao Lin, Yi Liu, Weihua Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203382 pp 19077
PDF Full-Text How to Cite
Yongyao Yang, Feng Tang, Fang Wei, Long Yang, Chunyan Kuang, Hongming Zhang, Jiusheng Deng, Qiang Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203391 pp 19078—19079
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 13, Issue 14 Next