Volume 13, Issue 13

15 July, 2021
pp 16898—17954

About the Cover

The cover features Figure 8 "Illustration depicting cellular and molecular changes in MLE12 cells undergoing our 7-day injury model“ from Shaghaghi et al.


Explore This Issue

Editorials

Joseph L. McClay,
https://doi.org/10.18632/aging.203312 pp 16898—16899
PDF How to Cite
Michelle Gray, Joshua L. Gills, Jordan M. Glenn,
https://doi.org/10.18632/aging.203324 pp 16900—16901
PDF How to Cite
Jordi Bruna, Aina Calls, Victor J. Yuste,
https://doi.org/10.18632/aging.203329 pp 16902—16903
PDF How to Cite

Research Papers

Jintian Wang, Yunjiang Liu, Shuo Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203229 pp 16904—16921
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hoora Shaghaghi, Karina Cuevas-Mora, Rachel Para, Cara Tran, Willy Roque, Matthew J. Robertson, Ivan O. Rosas, Ross Summer, Freddy Romero,
https://doi.org/10.18632/aging.203291 pp 16922—16937
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Martin Haschak, Samuel LoPresti, Elizabeth Stahl, Siddhartha Dash, Branimir Popovich, Bryan N. Brown,
https://doi.org/10.18632/aging.203054 pp 16938—16956
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Masanori Harada, Biao Hu, Jeffrey Lu, Jing Wang, Andrew E. Rinke, Zhe Wu, Tianju Liu, Sem H. Phan,
https://doi.org/10.18632/aging.203246 pp 16957—16973
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun Kyung Cho, Jiwoo Lee, Hwi Seung Kim, Joong-Yeol Park, Woo Je Lee, Ye-Jee Kim, Chang Hee Jung,
https://doi.org/10.18632/aging.203255 pp 16974—16989
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jonathan K. L. Mak, Chandra A. Reynolds, Sara Hägg, Xia Li, Malin Ericsson, Nancy L. Pedersen, Juulia Jylhävä, Ralf Kuja-Halkola,
https://doi.org/10.18632/aging.203262 pp 16990—17023
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Francesco Spannella, Federico Giulietti, Lorenzo Pimpini, Francesca Elena Lombardi, Serena Re, Paola Schiavi, Gina Dragano, Roberto Antonicelli, Riccardo Sarzani,
https://doi.org/10.18632/aging.203270 pp 17024—17037
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Julian Mutz, Cathryn M. Lewis,
https://doi.org/10.18632/aging.203275 pp 17038—17079
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Christina S. Dintica, Miriam L. Haaksma, Jonas K. Olofsson, David A. Bennett, Weili Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203280 pp 17080—17096
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Paul Dent, Laurence Booth, Jane L. Roberts, Andrew Poklepovic, Derek Cridebring, Eric M. Reiman,
https://doi.org/10.18632/aging.203297 pp 17097—17117
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiachao Xiong, Hong Qiang, Ting Li, Jiayi Zhao, Ziyu Wang, Fei Li, Jianwen Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.202773 pp 17118—17136
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sisi Yan, Wenyi Jin, Jinli Ding, Tailang Yin, Yi Zhang, Jing Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203032 pp 17137—17154
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zi-Jiang Zhu, Yao Pang, Gang Jin, Hong-Yi Zhang, Wen-Hao Wang, Jia-Wei Liu, Guang-Xin Tuo, Peng Wu, Yi Yang, Ze-Quan Wang, Kui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203062 pp 17155—17176
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Luo, Hui Wang, Degang Ji,
https://doi.org/10.18632/aging.203131 pp 17177—17189
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongkun Wei, Huiling Ma, Haiqing Zhou, Hanrong Yin, Jie Yang, Yongcai Song, Binhui Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203169 pp 17190—17201
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongwen Cao, Dan Wang, Renjie Gao, Lei Chen, Yigeng Feng, Dongwen Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.203171 pp 17202—17210
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qian Sun, Xiao Chen, Wei Liu, Shenpan Li, Yan Zhou, Xingfen Yang, Jianjun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203199 pp 17211—17226
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yat-Yin Law, Wei-Fang Lee, Chin-Jung Hsu, Yen-You Lin, Chun-Hao Tsai, Chien-Chung Huang, Min-Huan Wu, Chih-Hsin Tang, Ju-Fang Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203201 pp 17227—17236
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tsung-Jen Hsieh, Wei-Ju Lee, Yi-Chu Liao, Chih-Cheng Hsu, Yao-Hwei Fang, Tzu-Yu Chen, Yung-Shuan Lin, I-Shou Chang, Shuu-Jiun Wang, Chao A. Hsiung, Jong-Ling Fuh, Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.203204 pp 17237—17252
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenyi Lin, Yu Wu, Xuan Lu, Yu Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.203205 pp 17253—17273
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shizhang Liu, Keke Duan, Xiaoxia Zhang, Xiane Cao, Xixia Wang, Fanbin Meng, Huitong Liu, Bingqiang Xu, Xi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203207 pp 17274—17284
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming-Chen Ba, Zheng Ba, Yuan-Feng Gong, Kun-Peng Lin, Yin-Bing Wu, Yi-Nuo Tu,
https://doi.org/10.18632/aging.203209 pp 17285—17301
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xu Teng, Tianshu Yang, Wei Huang, Weishi Li, Lin Zhou, Zihang Wang, Yajuan Feng, Jingyao Zhang, Xin Yin, Pei Wang, Gen Li, Hefeng Yu, Zhongqiang Chen, Dongwei Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.203211 pp 17302—17315
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Runsang Pan, Qiaoying Lu, Chong Ren, Hao Li, Fanqiang Zeng, Xiaobin Tian, Houping Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203212 pp 17316—17327
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiahui Han, Qiuhong Lin, Chunguang Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.203215 pp 17328—17336
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hung-Chang Wu, Wen-Li Lin, Chien-Liang Lin, Cheng-Yao Lin, Shang-Wen Chen, Yan-Xun Chen, Chao-Hsun Chen, Sung-Wei Lee, Shang-Hung Chen, Chao-Jung Tsao, Wen-Tsung Huang, How-Ran Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.203223 pp 17337—17348
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Taiyuan Li, Cheng Tang, Zhixiang Huang, Lingling Yang, Hua Dai, Bo Tang, Benping Xiao, Jianfeng Li, Xiong Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.203225 pp 17349—17369
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Tumor Suppressors
Pan Cai, Yan Lu, Zhifeng Yin, Xiuhui Wang, Xiaoxiao Zhou, Zhuokai Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203227 pp 17370—17379
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gang Cheng, Simin He, Qiong He, Xiaowei Xie, Cai Tang, Qunhui Xie, Xihong Wu, Ni Jiang, Chao Li, Xianying Min, Yan Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.203228 pp 17380—17406
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linjuan Huang, Ling Zhao, Jing Zhang, Fang He, Hao Wang, Qing Liu, Deyao Shi, Na Ni, William Wagstaff, Connie Chen, Russell R. Reid, Rex C. Haydon, Hue H. Luu, Le Shen, Tong-Chuan He, Liangdan Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.203232 pp 17407—17427
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Menghai Zhu, Chong Lian, Gang Chen, Peng Zou, Beng Gang Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.203233 pp 17428—17441
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fanjing Meng, Xu Han, Zhixue Min, Xuehui He, Sha Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203234 pp 17442—17461
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jichen Yang, Sunyin Rao, Run Cao, Shouyong Xiao, Xin Cui, Lianhua Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.203235 pp 17462—17472
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuli Yang, Qian Wang, Xingxing Cai, Zhixing Wei, Jianwen Hou, Yudong Fei, Wei Li, Yigang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203236 pp 17473—17488
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Lv, Jun Qiu, Tao Hao, Haoran Zhang, Haiping Jiang, Yang Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.203238 pp 17489—17498
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Wei, Xiaoliang Zhao, Jiang Liu, Zhenfa Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203240 pp 17499—17515
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Jiang, Xinli Zhan, Guoyong Xu, Tuo Liang, Chaojie Yu, Shian Liao, Liyi Chen, Shengsheng Huang, Xuhua Sun, Ming Yi, Zide Zhang, Yuanlin Yao, Chong Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203242 pp 17516—17535
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Henry Cherng-Han Lin, Catherine Reena Paul, Chia-Hua Kuo, Yung-Hsien Chang, William Shao-Tsu Chen, Tsung-Jung Ho, Cecilia Hsuan Day, Vijaya Padma Viswanadha, Yuhsin Tsai, Chih-Yang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.203244 pp 17536—17547
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xi Yang, Yuanfeng Wei, Feng Sheng, Yirong Xu, Jiao Liu, Ling Gao, Ju Yang, Xinchen Sun, Junxing Huang, Qing Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.203245 pp 17548—17567
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao-Dong Gong, Yan Wang, Xue-Bin Hu, Shu-Yu Zheng, Jia-Ling Fu, Qian Nie, Ling Wang, Min Hou, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Qian Gao, Yue-Yue Bai, Yi-Zhi Liu, David Wan-Cheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203247 pp 17568—17591
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Bai, Wen Tong, Fucun Xie, Liuyang Zhu, Hao Wu, Rui Shi, Lianjiang Wang, Long Yang, Zhisong Liu, Fei Miao, Qiang Zhao, Yaming Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203249 pp 17592—17606
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Chen, Yunlong Chen, Wenjie Huang, Yingnan Zhao, Wang Luo, Jinyu Lin, Zhuangxiong Wang, Jian Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203250 pp 17607—17628
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Xu, Bo Xie, Shiqi Li, Shuo Wang, Dan Xia, Hongzhou Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.203252 pp 17629—17637
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Songtao Du, Zhenhao Fang, Lin Ye, Huiyan Sun, Guangtong Deng, Wei Wu, Furong Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.203256 pp 17638—17654
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaopeng Zhu, Yuxiang Zhou, Yangqian Ou, Zebo Cheng, Deqing Han, Zhou Chu, Sian Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.203257 pp 17655—17672
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling Qi, Weiyao Wang, Guifang Zhao, Hong Jiang, Yu Zhang, Donghai Zhao, Hong Jin, Haiyang Xu, Hongquan Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203258 pp 17673—17689
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huawei Zhang, Sunlong Li, Jiajie Lu, Jie Jin, Gaosheng Zhu, Libo Wang, Yingzhao Yan, Linjie He, Ben Wang, Xiangyang Wang, Huachen Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.203259 pp 17690—17706
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zili Zhen, Zhemin Shen, Yanmei Hu, Peilong Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203260 pp 17707—17733
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Mao, Kehao Liu, Nana Zhao, Pengsen Guo, Yingxin Wu, Zheng Wang, Yanjun Liu, Tongtong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203266 pp 17734—17767
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Baoping Cao, Xiaochuan Guo, Lefu Huang, Bin Wang, Weixia Wang, Dong Han, Weijing Zhang, Kaili Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.203268 pp 17768—17788
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fengyang Jing, Jianxiong Wang, Liming Zhou, Yujie Ning, Shengqian Xu, Youming Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203269 pp 17789—17817
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Yang, Yuanyuan Zhang, Xueqin Zhan, Xuchen Xu, Shuxian Li, Xuefeng Xu, Songmin Ying, Zhimin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203281 pp 17818—17829
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Zhang, Huayun Zhu, Ning Sun, Xiaomei Zhang, Geyu Liang, Jiali Zhu, Lei Xia, Yingying Kou, Jianwei Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.203286 pp 17830—17846
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dongsheng He, Lifang Cai, Weiming Huang, Qingqing Weng, Xi Lin, Mengxing You, Shengyin Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.203288 pp 17847—17863
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen Fang, Fen Liu, Yong Wang, Shangkun Yuan, Renfang Chen, Xiaotong Qiu, Xiaoying Qian, Xinwei Zhang, Zhehao Xiao, Qian Wang, Biqi Fu, Yong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203289 pp 17864—17879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Zhang, Zhewen Chen, Huaixi Yu, Yanwen Lu, Weinan Yu, Mingyong Miao, Hanping Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.202873 pp 17880—17900
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chenglong Chen, Hongliang Zhang, Yiyang Yu, Qingshan Huang, Wei Wang, Jianfang Niu, Jingbing Lou, Tingting Ren, Yi Huang, Wei Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.203196 pp 17901—17913
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Zhang, Jie Hou, Jia Li, Sen-Sen Su, Shuai Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.203143 pp 17914—17929
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Yi Ming Guo, Tie Cheng Sun, Hui Ping Wang, Xi Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203231 pp 17930—17947
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Cui Zhao, Ying Liang, Ting Chen, Yihua Zhong, Xianglong Li, Jing Wei, Chunlin Li, Xu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203325 pp 17948
PDF Full-Text How to Cite
Yutong Li, Yongfeng Zhang, Xinrui Zhang, Wenqian Lu, Xin Liu, Min Hu, Di Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203365 pp 17949—17952
PDF Full-Text How to Cite
Cheng Tan, Yimeng Dai, Xiaoyang Liu, Guifang Zhao, Weiyao Wang, Jia Li, Ling Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.203346 pp 17953—17954
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 13, Issue 13 Next