Volume 13, Issue 12

30 June, 2021
pp 15691—16897

About the Cover

The cover features Figure 6 "ASAH1 is a potential senolytic target“ from Munk et al.


Explore This Issue

Editorials

Michael C. Kiefer, Samuil R. Umansky,
https://doi.org/10.18632/aging.203253 pp 15691—15693
PDF How to Cite Special Collection on COVID-19 Part 2
Antonello Lorenzini, Christian Sell,
https://doi.org/10.18632/aging.203216 pp 15694—15696
PDF How to Cite
Saurabh Saxena, Dhananjay Shukla,
https://doi.org/10.18632/aging.203254 pp 15697—15698
PDF How to Cite

Theory Article

Daniel Richard, Terence D. Capellini,
https://doi.org/10.18632/aging.203194 pp 15699—15749
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Priority Research Paper

Rachel Munk, Carlos Anerillas, Martina Rossi, Dimitrios Tsitsipatis, Jennifer L. Martindale, Allison B. Herman, Jen-Hao Yang, Jackson A. Roberts, Vijay R. Varma, Poonam R. Pandey, Madhav Thambisetty, Myriam Gorospe, Kotb Abdelmohsen,
https://doi.org/10.18632/aging.203170 pp 15750—15769
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Song Hu, Zheyu Hu, Jiajia Qin, Chuwen Lin, Xuan Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.203159 pp 15770—15784
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiao Liang, Rui Zhou, Yu Li, Lu Yang, Min Su, Keng Po Lai,
https://doi.org/10.18632/aging.203220 pp 15785—15800
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liehua Deng, Shaoqing Lei, Xiaoyan Wang, Fang Jiang, David A. Lubarsky, Liangqing Zhang, Danyong Liu, Conghua Han, Dunrong Zhou, Zheng Wang, Xiaocong Sun, Yuanli Zhang, Chi Wai Cheung, Sheng Wang, Zhongyuan Xia, Richard L Applegate 2nd, Jing Tang, Zhenhua Mai, Hong Liu, Zhengyuan Xia,
https://doi.org/10.18632/aging.203224 pp 15801—15814
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feng Ru Tang, Lian Liu, Hong Wang, Kimberly Jen Ni Ho, Gautam Sethi,
https://doi.org/10.18632/aging.203202 pp 15815—15832
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dominika Bloniarz, Jagoda Adamczyk-Grochala, Anna Lewinska, Maciej Wnuk,
https://doi.org/10.18632/aging.203203 pp 15833—15874
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ana-Mihaela Lupan, Evelyn-Gabriela Rusu, Mihai Bogdan Preda, Catalina Iolanda Marinescu, Cristina Ivan, Alexandrina Burlacu,
https://doi.org/10.18632/aging.203208 pp 15875—15897
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
So Young Moon, Chang Hyung Hong, Jee Hyang Jeong, Yoo Kyoung Park, Hae Ri Na, Hong-Sun Song, Byeong C. Kim, Kyung Won Park, Hee Kyung Park, Muncheong Choi, Sun Min Lee, Buong-O Chun, Seong-Ho Koh, Sun Ah Park, Hyun-Hee Park, Jeong-Hwa Jin, Eun-Hye Lee, Sue Min Kim, Song Mi Han, Jun Seok Kim, Jungsoon Ha, Seong Hye Choi,
https://doi.org/10.18632/aging.203213 pp 15898—15916
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Natalie Tabor, Conelius Ngwa, Jeremie Mitteaux, Matthew D. Meyer, Jose F. Moruno-Manchon, Liang Zhu, Fudong Liu, David Monchaud, Louise D. McCullough, Andrey S. Tsvetkov,
https://doi.org/10.18632/aging.203222 pp 15917—15941
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Caroline Seer, Justina Sidlauskaite, Florian Lange, Geraldine Rodríguez-Nieto, Stephan P. Swinnen,
https://doi.org/10.18632/aging.203239 pp 15942—15963
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hsin-Ling Yang, Hui-Wen Liu, Sirjana Shrestha, Varadharajan Thiyagarajan, Hui-Chi Huang, You-Cheng Hseu,
https://doi.org/10.18632/aging.203019 pp 15964—15989
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lu Zhang, Haisu Tao, Jiang Li, Erlei Zhang, Huifang Liang, Bixiang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203056 pp 15990—16008
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenxia Zhang, Min Lin, Junli Wang, Fenglian Yang, Peikui Yang, Yaqun Liu, Zikai Chen, Yuzhong Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203093 pp 16009—16023
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoru Sun, Lu Wang, Hongkai Li, Chuandi Jin, Yuanyuan Yu, Lei Hou, Xinhui Liu, Yifan Yu, Ran Yan, Fuzhong Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.203121 pp 16024—16042
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiong Yang, Yusi Wang, Mengshu Li, Zhi Wang, Jieming Zhang, Weiyu Dai, Miaomiao Pei, Linjie Hong, Yizhi Xiao, Hongsong Hu, Jiaying Li, Jianjiao Lin, Xiaosheng Wu, Yaying Chen, Miaojuan Huang, Aimin Li, Side Liu, Weimei Tang, Li Xiang, Jide Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203130 pp 16043—16061
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Baiyang Liu, Wenjing Cheng, Dating Cheng, Jun Pu, Zhi Nie, Cuifeng Xia, Yongbin Chen, Cuiping Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203134 pp 16062—16071
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Jin, Yilei Liang, Shuyou Li, Guoxiang Lin, Haiying Liang, Zhenni Zhang, Weiming Zhang, Rongjun Nie,
https://doi.org/10.18632/aging.203135 pp 16072—16087
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenqian Zhang, Jun Hong, Wencheng Zheng, Aijun Liu, Ying Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203136 pp 16088—16104
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lian Liu, Quan Cao, Wenwei Gao, Bingyu Li, Zhongyuan Xia, Bo Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.203137 pp 16105—16123
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Binglin Cheng, Jingdong Tian, Yuhan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203139 pp 16124—16143
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingjing Jin, Chuan Liu, Shanshan Yu, Lingyi Cai, Andriamifahimanjaka Sitrakiniaina, Ruihong Gu, Wenfeng Li, Fangfang Wu, Xiangyang Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.203140 pp 16144—16164
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Zhao, Linlin Yin, Lin Jiang, Li Hou, Ling He, Chunyan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203141 pp 16165—16177
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Liu, Shengchun Liu, Haojun Luo, Chenxi Chen, Xiaoling Zhang, Lin He, Gang Tu,
https://doi.org/10.18632/aging.203145 pp 16178—16197
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haitao Luo, Chuming Tao, Xiaoyan Long, Kai Huang, Xingen Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203146 pp 16198—16218
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei-Chen Lee, Yu-Chao Wang, Hsiu-Ying Hsu, Pao-Yueh Hsu, Chih-Hsien Cheng, Chen-Fang Lee, Ting-Jung Wu, Kun-Ming Chan,
https://doi.org/10.18632/aging.203152 pp 16219—16228
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wensheng Yan, Tianyun Zhang, Yunxiao Kang, Guoliang Zhang, Xiaoming Ji, Xu Feng, Geming Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.203153 pp 16229—16247
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yun Chen, Han Zhao, Yan Xiao, Peijun Shen, Li Tan, Shaohui Zhang, Qiong Liu, Zhengrong Gao, Jie Zhao, Yaqiong Zhao, Yue Guo, Yunzhi Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.203154 pp 16248—16266
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongping Zhou, Kuan Li, Tu Dai, Hong Wang, Zhiyuan Hua, Wuyang Bian, Hao Wang, Fangming Chen, Xiaoming Ai,
https://doi.org/10.18632/aging.203155 pp 16267—16286
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Ma, Di Yang, Xiao-Xin Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.203157 pp 16287—16315
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Liu, Jia-Wei Zhou, Cun-Dong Liu, Jian-Kun Yang, De-Ying Liao, Zhi-Jian Liang, Xiao Xie, Qi-Zhao Zhou, Kang-Yi Xue, Wen-Bing Guo, Ming Xia, Jun-Hao Zhou, Ji-Ming Bao, Cheng Yang, Hai-Feng Duan, Hong-Yi Wang, Zhi-Peng Huang, Shan-Chao Zhao, Ming-Kun Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203158 pp 16316—16340
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lu Zhao, Shuang Han, Junde Hou, Wenhui Shi, Yonglei Zhao, Yongxue Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203160 pp 16341—16352
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenwang Rao, Yunshu Zhang, Keqing Li, Xiang Yang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203161 pp 16353—16366
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Liao, Jin-Zhu Li, Jing Xu, Yongquan Xu, Wei-Ping Wen, Limin Zheng, Lian Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203162 pp 16367—16380
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-Xiang Hong, Wei-Yin Wu, Fei Song, Chan Wu, Gui-Rong Li, Yan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203163 pp 16381—16403
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Li, Na Li, Zhanzhan Li, Liangfang Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.203164 pp 16404—16424
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Wu, Wenzhuo Yang, Zhaoyu Fu, Haoqun Xie, Zhen Guo, Daqun Liu, Junliang Ge, Sheng Zhong, Luwei Liu, Jingyi Liu, Dong Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.203165 pp 16425—16444
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Wang, Jian-Ping Hao, Md. Nazim Uddin, Yun Wu, Rong Chen, Dong-feng Li, Dai-Qin Xiong, Nan Ding, Jian-Hua Yang, Xuan-Sheng Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.203166 pp 16445—16470
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jin Xu, Weixue Xu, Xuan Yang, Zhen Liu, Qinyun Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.203167 pp 16471—16484
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ran Miao, Xingbei Dong, Juanni Gong, Yidan Li, Xiaojuan Guo, Jianfeng Wang, Qiang Huang, Ying Wang, Jifeng Li, Suqiao Yang, Tuguang Kuang, Jun Wan, Min Liu, Zhenguo Zhai, Jiuchang Zhong, Yuanhua Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203168 pp 16485—16499
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenkuan Chen, Jianchang Fu, Yingle Chen, Yudong Li, Li Ning, Dou Huang, Shumei Yan, Quan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203172 pp 16500—16512
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Liu, Jingya Yi, Zhihong Zhang, Donglin Cao, Lei Li, Yachao Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.203173 pp 16513—16526
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yujian Song, Yujiao Deng, Jianhua Li, Benchuan Hao, Yulun Cai, Jianqiao Chen, Haiyan Shi, Weihao Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203174 pp 16527—16540
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juanni Li, Kuan Hu, Jinzhou Huang, Lei Zhou, Yuanliang Yan, Zhijie Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.203175 pp 16541—16566
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tania Xu Yar Lee, Jinfu Wu, Wei-Horng Jean, Giancarlo Condello, Ahmad Alkhatib, Chao-Chieh Hsieh, Yu-Wen Hsieh, Chih-Yang Huang, Chia-Hua Kuo,
https://doi.org/10.18632/aging.203176 pp 16567—16576
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinyu Li, Gena Huang, Caixia Ren, Ning Wang, Silei Sui, Zuowei Zhao, Man Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203178 pp 16577—16599
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liangyu Zhu, Hongyu Sun, Guo Tian, Juan Wang, Qian Zhou, Pu Liu, Xuejiao Tang, Xinrui Shi, Lei Yang, Guangjie Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203179 pp 16600—16619
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Li, Wenzhuo Yang, Jianxin Xi, Zhenhua Wang, Han Lu, Zhishan Du, Weihang Li, Bo Wu, Shanshan Jiang, Yida Peng, Jingyi liu, Luwei liu, Xiangheng Zhang, Jiachun Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.203180 pp 16620—16636
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhihao Huang, Aoxiao He, Jiakun Wang, Hongcheng Lu, Rongguiyi Zhang, Linquan Wu, Qian Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.203184 pp 16637—16655
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Sun, Zhiwei Wang, Weizhen Liu, Mingxing Li, Shunbo Wei, Yanhua Xu, Zhentao Qiao, Wang Wang, Yang Fu, Hualong Bai, Jing’an Li,
https://doi.org/10.18632/aging.203185 pp 16656—16666
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengqi Zhuang, Xiaotong Ding, Wenli Song, Huimin Chen, Hui Guan, Yang Yu, Zicheng Zhang, Xinzhe Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.203186 pp 16667—16683
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian-Ying Ma, Qin Liu, Gang Liu, Shasha Peng, Gaosong Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.203187 pp 16684—16695
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shaowen Li, Chunli Dong, Jiayan Chen, Xiaocui Gao, Xiuying Xie, Xin Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203189 pp 16696—16712
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yin Weijiao, Liao Fuchun, Chen Mengjie, Qin Xiaoqing, Lai Hao, Lin Yuan, Yao Desheng,
https://doi.org/10.18632/aging.203190 pp 16713—16732
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meiyu Liu, Shaoyong Song, Qingcai Chen, Jianhong Sun, Wei Chu, Yunzeng Zhang, Fuhai Ji,
https://doi.org/10.18632/aging.203193 pp 16733—16748
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yingjie Liu, Shumin Bao, Weikang Guo, Wenhu Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.203195 pp 16749—16762
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kun Zhou, Dachun Cao, Yu Wang, Lei Wang, Xiangjun Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.203197 pp 16763—16772
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Wang, Yuanming Fan, Xiaojian Yin, Lian-Wen Qi, Gaoxiang Ma, Qinbo Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.203198 pp 16773—16785
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Zhang, Li Ding, Qingfeng Ni, Ran Tao, Jun Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.203214 pp 16786—16803
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Songzuo Yu, Ka Wu, Yujia Liang, Haitao Zhang, Chao Guo, Bin Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.203219 pp 16804—16815
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hangzhe Xu, Yong Cai, Mengyan Yu, Jing Sun, Jing Cai, Jingbo Li, Bing Qin, Guangyu Ying, Ting Chen, Yongfeng Shen, Liyong Jie, Demin Xu, Chi Gu, Chun Wang, XiaoYi Hu, Jingsen Chen, Lin Wang, Gao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.203221 pp 16816—16833
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Martin Maldonado, Jianying Chen, Yang Lujun, Huiqin Duan, Mazhar Ali Raja, Ting Qu, Tianhua Huang, Jiang Gu, Ying Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.203237 pp 16834—16858
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Guang Yang, Mengying Cui, Weibo Jiang, Jiyao Sheng, Yongsheng Yang, Xuewen Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.203200 pp 16859—16872
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Svetlana Yureneva, Viktoriya Averkova, Denis Silachev, Andrey Donnikov, Alla Gavisova, Vladimir Serov, Gennady Sukhikh,
https://doi.org/10.18632/aging.203206 pp 16873—16894
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Zhongwei Yin, Yanru Zhao, Huaping Li, Mengwen Yan, Ling Zhou, Chen Chen, Dao Wen Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.203263 pp 16895—16896
PDF Full-Text How to Cite
Wenzhao Wang, Dong He, Jianan Chen, Zhengdong Zhang, Shaoyi Wang, Yunpeng Jiang, Jianlu Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.203271 pp 16897
PDF Full-Text How to Cite