Volume 16, Issue 6

31 March, 2024
pp 4948—5795

About the Cover

The cover features Figure 2 "Reduced surface areas in postmenopausal women compared to premenopausal women" from Kim et al.


Explore This Issue

Research Papers

Sher Bahadur Poudel, Dorra Frikha-Benayed, Ryan R. Ruff, Gozde Yildirim, Manisha Dixit, Ron Korstanje, Laura Robinson, Richard A. Miller, David E. Harrison, John R. Strong, Mitchell B. Schaffler, Shoshana Yakar,
https://doi.org/10.18632/aging.205147 pp 4948—4964
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gwang-Won Kim, Kwangsung Park, Yun-Hyeon Kim, Gwang-Woo Jeong,
https://doi.org/10.18632/aging.205662 pp 4965—4979
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alcir L. Dafre, Saadia Zahid, Jessica Jorge Probst, Antonio Currais, Jingting Yu, David Schubert, Pamela Maher,
https://doi.org/10.18632/aging.205673 pp 4980—4999
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peramaiyan Rajendran, Fatma J. Al-Saeedi, Rebai Ben Ammar, Basem M. Abdallah, Enas M. Ali, Najla Khaled Al Abdulsalam, Sujatha Tejavat, Duaa Althumairy, Vishnu Priya Veeraraghavan, Sarah Abdulaziz Alamer, Gamal M. Bekhet, Emad A. Ahmed,
https://doi.org/10.18632/aging.205677 pp 5000—5026
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yaqin Chai, Xing Gu, HongJun Zhang, Xinting Xu, Lizhan Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205468 pp 5027—5037
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lang Yuan, Chao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.205584 pp 5038—5049
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang Yafeng, Shi Xinpeng, Wei Rong, Cui Guofeng,
https://doi.org/10.18632/aging.205588 pp 5050—5064
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shengyun Hao, Qian He, Yuan Yuan, Qiong Mu,
https://doi.org/10.18632/aging.205589 pp 5065—5076
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhihuan Luo, Hui Zeng, Kanghua Yang, Yihai Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205600 pp 5077—5090
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fenghua Zhang, Chiming Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205605 pp 5091—5107
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liping Xia, Mo Yang, Yan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205608 pp 5108—5122
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yinteng Wu, Wenliang Guo, Tao Wang, Ying Liu, Marìa del Mar Requena Mullor, Raquel Alarcòn Rodrìguez, Shijian Zhao, Ruqiong Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.205630 pp 5123—5148
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Longlong Dai, Daen Pan, Jiafei Jin, Wenhui Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.205633 pp 5149—5162
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Batter Han, Ying Ma, Pengjie Yang, Fangchao Zhao, Haiyong Zhu, Shujun Li, Rong Yu, Subudao Bao,
https://doi.org/10.18632/aging.205636 pp 5163—5183
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Gu, Jingyi Wu, Chunming Wang, Zhenwei Xu, Zhengshuai Jin, Donghua Yan, Sheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205638 pp 5184—5206
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tong Gao, Mengru Liu, Dongliang Fu, Yajun Xue, Jiangquan Liao, Peng Yang, Xianlun Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205640 pp 5207—5223
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Zhang, Wenhao Qiao, Ran Liu, Zuoxiu Shi, Jie Sun, Shuxiao Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.205644 pp 5224—5248
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Zhang, Jiahao Liu, Rui Ding, Xinxin Miao, Jianjian Deng, Xiaokun Zhao, Tianlong Wu, Xigao Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205645 pp 5249—5263
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiahui Liu, Dexing Han, Junfeng Xuan, Jinye Xie, Weijia Wang, Quan Zhou, Kang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205646 pp 5264—5287
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bitao Jiang, Xiaojuan Ye, Wenjuan Wang, Jiajia He, Shuyan Zhang, Song Zhang, Lingling Bao, Xin Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.205649 pp 5288—5310
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Zhou, Jin Zhang, Jinyan Feng, Guowen Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205650 pp 5311—5335
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuyi Yuan, Shuangjiao Deng, Jia Yang, Zhexing Shou, Chunzhu Wei, Lijuan Zhang, Feng Zhu, Fei Gao, Xingxing Liu, Yujin Liu, Qianyun Chen, Heng Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.205651 pp 5336—5353
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yean Yu, Li Yan, Tianhui Huang, Zhenfu Wu, Juan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205652 pp 5354—5369
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaokun Zhao, Jian Zhang, Jiahao Liu, Jinghong Yuan, Tianlong Wu, Xigao Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205653 pp 5370—5386
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Wei, Mingxia Zhu, Ye Chen, Qianying Ji, Jun Wang, Luming Shen, Xin Yang, Haibin Hu, Xin Zhou, Qingyi Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205654 pp 5387—5411
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongbiao Huang, Haiting Zhou, Yuan Wang, Lingyan Xiao, Wan Qin, Long Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205655 pp 5412—5434
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuying Ji, Chengguo Zuo, Nanying Liao, Liwei Yao, Ruijun Yang, Hui Chen, Feng Wen,
https://doi.org/10.18632/aging.205656 pp 5435—5451
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ye Yao, Xiaojuan Wang, Dongyu Li, Shujuan Chen, Chengjie Li, Haiyu Guan, Dongsheng Wang, Xiaoli Nie,
https://doi.org/10.18632/aging.205657 pp 5452—5470
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiuli Qiao, Jiaao Sun, Pingping Ren, Hui Guo, Hua Xu, Chongchan Bao, Chunmeng Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.205658 pp 5471—5500
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingyue Li, Chunli Zhang, Yuntao Xu, Shaobai Li, Chenhui Huang, Jian Wu, Ming Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.205660 pp 5501—5525
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongjun Hu, Ming Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.205661 pp 5526—5544
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shihang Zhang, Ouyang Qin, Shu Wu, Huanming Xu, Wei Huang, Song Hailiang,
https://doi.org/10.18632/aging.205663 pp 5545—5566
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lina Zhou, Guilan Zhai, Ge Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.205664 pp 5567—5580
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yilun Li, Xiaolu Yang, Tingting Jin, Qiuli Li, Xiaolong Li, Li Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.205665 pp 5581—5600
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiankun Ji, Yazhou Guo, Zibo Li, Xiaoyang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205666 pp 5601—5617
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenpeng Cao, Jinzhi Lan, Chujiao Hu, Jinping Kong, Limin Xiang, Zhixue Zhang, Yating Sun, Zhirui Zeng, Shan Lei,
https://doi.org/10.18632/aging.205668 pp 5618—5633
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huaying Wang, Yuanyuan Li, Xinran Liu, Yonggui Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205669 pp 5634—5650
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Yuan, Pengfei Zhang, Yuanfeng Xin, Zhongmin Liu, Bingren Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.205670 pp 5651—5675
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoxu Chen, Zheyu Zhang, Zheng Qin, Xiao Zhu, Kaibin Wang, Lijuan Kang, Changying Li, Haitao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205671 pp 5676—5702
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Du, Sihan Chen, Chenyang Han, Zhongmei He, Hongyan Pei, Yang Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.205672 pp 5703—5710
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuhua Chen, Lian Yang, Kui Wang, Yu An, Yuping Wang, Ya Zheng, Yongning Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205674 pp 5711—5739
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shu-Hui Lin, Jeng-Wei Lu, Wang-Ting Hsieh, Ying-Erh Chou, Tzu-Cheng Su, Tun-Jen Tsai, Yun-Jung Tsai, Po-Jen Yang, Shun-Fa Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.205675 pp 5740—5750
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Deng, Fan Cheng, Shaoping Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205686 pp 5751—5771
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Daniel Zeller, Shawn Hiew, Thorsten Odorfer, Carine Nguemeni,
https://doi.org/10.18632/aging.205667 pp 5772—5791
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Yuxi Jia, Xiangru Chen, Jing Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.205318 pp 5792—5794
PDF Full-Text How to Cite
Bin Du, Lingyu Wei, Jia Wang, Yanyan Li, Jing Huo, Jinsheng Wang, Pu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205719 pp 5795
PDF Full-Text How to Cite
Volume 16, Issue 6