Volume 16, Issue 9

15 May, 2024
pp 7508—8399

About the Cover

The cover features Figure 4 " Timeline of human embryogenesis showing the developmental stages and the emergence of different features of life" from Loseva and Gladyshev


Explore This Issue

Editorial

Mar Puigdellívol, Guy C. Brown,
https://doi.org/10.18632/aging.205887 pp 7508—7510
PDF How to Cite

Research Papers

Nicola Alessio, Alessia Ambrosino, Andrea Boggi, Domenico Aprile, Iole Pinto, Giovanni Galano, Umberto Galderisi, Giovanni Di Bernardo,
https://doi.org/10.18632/aging.205787 pp 7511—7522
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Brenda L. Court-Vazquez, Shirley A. Arroyo-Vizcarrondo, Jonathan A. Poli, Lara Nyman, Kelly Halderman, Anthony Ginter, Pierre-Yves Desprez,
https://doi.org/10.18632/aging.205789 pp 7523—7534
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Somaiah Chinnapaka, Hamid Malekzadeh, Zayaan Tirmizi, Asim Ejaz,
https://doi.org/10.18632/aging.205812 pp 7535—7552
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Audrey Morin-Grandmont, Élisabeth Walsh-Wilkinson, Emylie-Ann Labbé, Sara-Ève Thibodeau, Élizabeth Dupont, Dominique K. Boudreau, Marie Arsenault, Yohan Bossé, Jacques Couet,
https://doi.org/10.18632/aging.205822 pp 7553—7577
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meng Fan, Le Lu, Hao Shang, Yuxuan Lu, Yi Yang, Xiuyan Wang, Hongwei Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.205699 pp 7578—7595
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weizheng Liang, Xiangyu Yang, Xiushen Li, Peng Wang, Zhenpeng Zhu, Shan Liu, Dandan Xu, Xuejun Zhi, Jun Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.205763 pp 7596—7621
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Gao, Wei Huang, Qiang Su, Jingxian Li, Wei Wang, Yuanjiong Qi, E Du, Zhihong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205767 pp 7622—7646
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingtong Zeng, Xianjie Li, Yifan Zhang, Bo Zhang, Hanqing Wang, Shihao Bao, Lingling Zu, Hao Zhang, Yuan Cheng, Quanying Tang, Xiaohong Xu, Song Xu, Zuoqing Song,
https://doi.org/10.18632/aging.205774 pp 7647—7667
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaiyuan Li, Peng Liu, Jun Ye, Miao Liu, Li Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205775 pp 7668—7682
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yujing Feng, Huaiqing Wei, Meng Lyu, Zhiyuan Yu, Jia Chen, Xinxing Lyu, Fengfeng Zhuang,
https://doi.org/10.18632/aging.205777 pp 7683—7703
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sen Lin, Lanyue Ma, Jiaxin Mo, Ruiqi Zhao, Jinghao Li, Mengjiao Yu, Mei Jiang, Lisheng Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.205778 pp 7704—7732
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chenglin Li, Wei Song, Jialing Zhang, Zhongneng Xu, Yonggang Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.205780 pp 7733—7751
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuyu Chen, Siying Wang, Xin Jiang, Min Zhang, Yanbing Ding,
https://doi.org/10.18632/aging.205781 pp 7752—7773
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xudong Mao, Xianjiong Chen, Zhehao Xu, Lifeng Ding, Wenqin Luo, Yudong Lin, Ruyue Wang, Liqun Xia, Mingchao Wang, Gonghui Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205782 pp 7774—7798
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Yue, Jing Wang, Bo Lin, Yongping Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.205783 pp 7799—7817
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenhao Ouyang, Yajing Liu, Hong Huang, Yujing Tan, Zhenjun Huang, Xueyuan Jia, Yunfang Yu, Herui Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.205784 pp 7818—7844
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chi Zhang, Jun-Cang Wu, Zheng Tan, Xiao-Lu He, Fei Li, Long Wang, Yu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205786 pp 7845—7855
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chih-Ying Lee, Lung Chan, Chaur-Jong Hu, Chien-Tai Hong, Jia-Hung Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205788 pp 7856—7869
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kai-Xin Ke, Xiang Gao, Lu Liu, Wen-Ge He, Yue Jiang, Cheng-Bin Long, Gan Zhong, Zheng-Hao Xu, Zhong-Liang Deng, Bai-Cheng He, Ning Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.205790 pp 7870—7888
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu-Ting Su, Chung-Hsing Chen, Jui-Wen Kang, Hsin-Yu Kuo, Ching-Chieh Yang, Yu-Feng Tian, Cheng-Fa Yeh, Chia-Lin Chou, Shang-Hung Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205791 pp 7889—7901
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Li, Dayong Du, Yan Huang, Cui Xu, Yang Liu, Xiaohong Wu, Jie Yang, Zhipeng Liu, Jianxin Ma, Chaoji Huangfu,
https://doi.org/10.18632/aging.205792 pp 7902—7914
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kangning Hao, Pengchao Lin, Jing Li, Jie Hu, Jiangyong Wang, Fei Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205793 pp 7915—7927
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junwen Chen, Wenyi Jin, Changheng Zhong, Wenxiang Cai, Liangkun Huang, Jianlin Zhou, Hao Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.205794 pp 7928—7945
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junwei Kang, Yifan Zhou, Qi Xiong, Xiaoyang Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.205795 pp 7946—7960
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanyuan Rong, Meili Xu, Tao Hu, Shasha Zhang, Jianfeng Fu, Huaqin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205797 pp 7961—7978
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qinglong Liu, Zehua Luo, Mei Sun, Wenjun Li, Songqing Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205798 pp 7979—7999
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiqi Zhang, Yuanning Luo, Bingshuo Qian, Xiuhua Cao, Caijun Xu, Kan Guo, Runlan Wan, Yaling Jiang, Tiecheng Wang, Zhiqiang Mei, Jinbiao Liu, Chaoxiang Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.205800 pp 8000—8018
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling Li, Ke Xie, Honghu Xie, Lei Wang, Zhong Li, Qicheng Lu, Jin Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.205801 pp 8019—8030
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shan Zhou, Li Sun, Fei Mao, Jing Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205803 pp 8031—8043
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shan Luo, Qiang Hu, Bo Jiang, Zhongyu Zhang, Dawei Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.205804 pp 8044—8069
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haoran Ding, Jing Tong, Hao Lin, Fan Ping, Tongqing Yao, Zi Ye, Jiapeng Chu, Deqiang Yuan, Kangwei Wang, Xuebo Liu, Fei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205805 pp 8070—8085
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu Ren, Luyi Feng, Zhihua Tan, Fulin Zhou, Shu Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205806 pp 8086—8109
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weiwei Dong, He Zhang, Li Han, Huixia Zhao, Yue Zhang, Siyao Liu, Jiali Zhang, Beifang Niu, Wenhua Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.205807 pp 8110—8141
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lingnan Zhang, Xinshun Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.205808 pp 8142—8154
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sikuan Zheng, Xifu Cheng, Sulun Ke, Linyi Zhang, Hui Wu, Dingwen He, Xigao Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.205809 pp 8155—8170
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Boyu Pan, Jun Cheng, Wei Tan, Xin Wu, Qizhi Fan, Lei Fan, Minghui Jiang, Rong Yu, Xiaoyun Cheng, Youwen Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.205810 pp 8171—8197
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Zhang, Bing Li, Honglin Chen, Zhilin Ge, Qi Shang, De Liang, Xiang Yu, Hui Ren, Xiaobing Jiang, Jianchao Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.205813 pp 8198—8216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qian Li, Ningyu An, Cheng Liu, Yungang Ding, Cuixia Yang, Xiumei Ma, Wei Yang, Junfeng Piao, Jinyan Zhu, Junxiu Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205814 pp 8217—8245
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Wang, Min Chen, Jiongchao Guo, Yuqi Wang, Jing Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205815 pp 8246—8259
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gai-Feng Hu, Ling-Bing Meng, Jianyi Li, Jiapei Xu, Hong-Xuan Xu, De-Ping Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205816 pp 8260—8278
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhou Fang, Yi-Ling Han, Zhi-Jie Gao, Feng Yao,
https://doi.org/10.18632/aging.205817 pp 8279—8305
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiwei Zhou, Haibin Leng,
https://doi.org/10.18632/aging.205818 pp 8306—8319
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao Wang, Hong Li, Han Zhou, Yifan Xu, Shifang Li, Meng Zhu, Bing Yu, Yugong Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.205821 pp 8320—8335
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weifeng Wang, Juanjuan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205333 pp 8336—8347
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qihao Hu, Shi Chen, Yukun Li, Teng Hu, Jianpeng Hu, Cheng Wang, Fei Yang, Xiang Yang, Feng Zhou, Zhengdong Liu, Wei Xu, Ji Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205313 pp 8348—8360
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shujing Zhou, Longbin Wang, Xufeng Huang, Ting Wang, Yidan Tang, Ying Liu, Ming Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.205199 pp 8361—8377
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Polina A. Loseva, Vadim N. Gladyshev,
https://doi.org/10.18632/aging.205824 pp 8378—8395
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Buhui Liu, Yue Tu, Weiming He, Yinglu Liu, Wei Wu, Qijun Fang, Haitao Tang, Renmao Tang, Ziyue Wan, Wei Sun, Yigang Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.205888 pp 8396—8398
PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Quan Liu, Wei Cui, Chao Yang, Li-Ping Du,
https://doi.org/10.18632/aging.205843 pp 8399
PDF Full-Text How to Cite
Volume 16, Issue 9