Volume 12, Issue 4

29 February, 2020
pp 3117—4044

About the Cover

The cover features Figure 4 "Multigenerational Prenatal Stress (MPS) alters disease incidence across the lifespan“ from Ambeskovic et al.


Explore This Issue

Editorials

Astrid van Nieuwkerk, Jan Baan, Ronak Delewi,
https://doi.org/10.18632/aging.102851 pp 3117—3118
PDF How to Cite
Nelson Wang, Ian Wilcox, Sean Lal,
https://doi.org/10.18632/aging.102867 pp 3119—3120
PDF How to Cite
Florian Kleefeldt, Uwe Rueckschloss, Süleyman Ergün,
https://doi.org/10.18632/aging.102868 pp 3121—3123
PDF How to Cite
Youngjae Jeong, Dongsu Park,
https://doi.org/10.18632/aging.102869 pp 3124—3125
PDF How to Cite

Research Papers

Li Xu, Hongjiang Wang, Feng Jiang, Hao Sun, Dapeng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102668 pp 3126—3139
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Chen, Guochun Zhang, Xuerui Li, Chongyang Ren, Yulei Wang, Kai Li, Hsiaopei Mok, Li Cao, Lingzhu Wen, Minghan Jia, Cheukfai Li, Liping Guo, Guangnan Wei, Jiali Lin, Yingzi Li, Yuchen Zhang, Han Han-Zhang, Jing Liu, Analyn Lizaso, Ning Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.102783 pp 3140—3155
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanxiao Xiang, Yayun Zhang, Yanni Xia, Hua Zhao, Anchang Liu, Yuguo Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102790 pp 3156—3174
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Li Zhu, Jia-Yi Zheng, Wei-Wu Cai, Zhao Dai, Ben-Yue Li, Ting-Ting Xu, Hao-Fei Liu, Xiao-Qi Liu, Su-Fen Wei, Yi Luo, Hong Wang, Hua-Feng Pan, Qi Wang, Shi-Jie Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102793 pp 3175—3189
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingting Wei, Bowen Yang, Haina Liu, Fangran Xin, Lingyu Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.102823 pp 3190—3204
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ai-Hong Wang, Can-Hui Jin, Guan-Yi Cui, Hong-Yu Li, Yin Wang, Juan-Juan Yu, Rui-Fang Wang, Xiao-Yu Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.102799 pp 3205—3217
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guohua Lü, Lei Li, Bing Wang, Lei Kuang,
https://doi.org/10.18632/aging.102801 pp 3218—3237
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lijing Wang, Zhiyuan Xu, Can Hu, Shangqi Chen, Yian Du, Ling Huang, Chengwei Shi, Shaowei Mo, Xiangdong Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.102803 pp 3238—3248
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinhua Ma, Xin Yu, Qi Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102804 pp 3249—3265
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Adrian Angenendt, Romy Steiner, Arne Knörck, Gertrud Schwär, Maik Konrad, Elmar Krause, Annette Lis,
https://doi.org/10.18632/aging.102809 pp 3266—3286
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Ye, Li Liu, Xiaoqiao Xu, Yan Wen, Ping Li, Bolun Cheng, Shiqiang Cheng, Lu Zhang, Mei Ma, Xin Qi, Chujun Liang, Om Prakash Kafle, Cuiyan Wu, Sen Wang, Xi Wang, Yujie Ning, Xiaomeng Chu, Lin Niu, Feng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102812 pp 3287—3297
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Liu, Zhiwei Chen, Yunping Cui, Huixia Wei, Zhenjing Zhu, Fengxia Mao, Yingchao Wang, Yufeng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102813 pp 3298—3311
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qinghua Wang, Meiling Li, Meng Yang, Yichen Yang, Fengju Song, Wei Zhang, Xiangchun Li, Kexin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102814 pp 3312—3339
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui-Min Liu, Qiang Zhang, Wen-Di Shen, Bo-Yang Li, Wan-Qiang Lv, Hong-Mei Xiao, Hong-Wen Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.102815 pp 3340—3353
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tao Tao, Simin Yuan, Jinjian Liu, Da Shi, Mian Peng, Chong Li, Song Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102816 pp 3354—3370
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peigen Chen, Yuebo Yang, Yu Zhang, Senwei Jiang, Xiaomao Li, Jing Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.102817 pp 3371—3387
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Agnieszka Gizak, James A. McCubrey, Dariusz Rakus,
https://doi.org/10.18632/aging.102818 pp 3388—3406
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yilei Xiao, Zipeng Zhu, Jianxiong Li, Jie Yao, Haitao Jiang, Ran Ran, Xueyuan Li, Zhiqiang Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102819 pp 3407—3430
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feiwen Deng, Dong Chen, Xiaoli Wei, Shilin Lu, Xuan Luo, Jincan He, Junting Liu, Tiebao Meng, Anli Yang, Huanwei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102820 pp 3431—3450
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Li, Jinju Wang, Hailing Liu, Tian Lan, Lin Xu, Genshu Wang, Kefei Yuan, Hong Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102821 pp 3451—3472
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jessica M. Hoffman, Aliza Poonawalla, Mert Icyuz, William R. Swindell, Landon Wilson, Stephen Barnes, Liou Y. Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102822 pp 3473—3485
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chi Zhang, Jing-Hui Zheng, Zong-Han Lin, Hao-Yuan Lv, Zhuo-Miao Ye, Yue-Ping Chen, Xiao-Yun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102824 pp 3486—3501
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alejandro Santos-Lozano, Pedro L. Valenzuela, Francisco Llavero, Simone Lista, Pedro Carrera-Bastos, Harald Hampel, Helios Pareja-Galeano, Beatriz G. Gálvez, Juan Antonio López, Jesús Vázquez, Enzo Emanuele, José L. Zugaza, Alejandro Lucia,
https://doi.org/10.18632/aging.102826 pp 3502—3515
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hafiz Ishfaq Ahmad, Jiabin Zhou, Muhammad Jamil Ahmad, Gulnaz Afzal, Haiying Jiang, Xiujuan Zhang, Abdelmotaleb A. Elokil, Musarrat Abbas Khan, Linmiao Li, Huiming Li, Liu Ping, Jinping Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102827 pp 3516—3557
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Li, Li-Na Gao, Pei-Pei Song, Chong-Ge You,
https://doi.org/10.18632/aging.102828 pp 3558—3573
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shan Tian, Pailan Peng, Jiao Li, Huan Deng, Na Zhan, Zhi Zeng, Weiguo Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.102831 pp 3574—3593
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chunyong Han, Yiwei Fu, Ni Zeng, Jian Yin, Qian Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102832 pp 3594—3616
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan Zhang, Le Huan, Tao Xu, Guozheng Li, Bing Zheng, Hong Zhao, Yongfei Guo, Jiangang Shi, Jingchuan Sun, Aimin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102833 pp 3617—3625
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shenghui Yi, Kejiang Lin, Ting Jiang, Wei Shao, Caihua Huang, Bin Jiang, Qinxi Li, Donghai Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.102834 pp 3626—3646
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Chen, Qiqi Zhang, Xujing Wang, Yongkun Wang, Jiaqu Cui, Huiren Zhuang, Jianying Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.102835 pp 3647—3661
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin-Qing Yuan, Can Wang, Dong-Fang Lu, Xia-Di Zhao, Lin-Hua Tan, Xi Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102836 pp 3662—3681
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qin Chen, Minghan Huang, Jiayi Wu, Qiong Jiang, Xingchun Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.102837 pp 3682—3693
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiaxing Lin, Meng Yu, Xiao Xu, Yutao Wang, Haotian Xing, Jun An, Jieping Yang, Chaozhi Tang, Dan Sun, Yuyan Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102841 pp 3694—3712
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Qian Liu, Pei Cai, Siwei Guo, Jiangong Shi, Hua Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102842 pp 3713—3729
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kuan-Yu Pan, Weili Xu, Francesca Mangialasche, Giulia Grande, Laura Fratiglioni, Hui-Xin Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102843 pp 3730—3746
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Yan, Liangcai Wu, Congwei Jia, Shuangni Yu, Zhaohui Lu, Yueping Sun, Jie Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102844 pp 3747—3770
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bao Zang, Chen Chen, Jian-Qiang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102845 pp 3771—3790
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianfeng Liu, Tianhua Zhang, Yingying Wang, Chengqing Si, Xudong Wang, Rui-Tao Wang, Zhonghua Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.102846 pp 3791—3806
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui-Yun Gu, Chao Zhang, Jia Guo, Min Yang, Hou-Cheng Zhong, Wei Jin, Yang Liu, Li-Ping Gao, Ren-Xiong Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.102847 pp 3807—3827
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mirela Ambeskovic, Yaroslav Ilnytskyy, Douglas Kiss, Cheryl Currie, Tony Montina, Igor Kovalchuk, Gerlinde A.S. Metz,
https://doi.org/10.18632/aging.102848 pp 3828—3847
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pengpeng Wu, Rong Xu, Xue Chen, Ya Zhao, Dengxu Tan, Yong Zhao, Weijun Qin, Caiqin Zhang, Xu Ge, Changhong Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.102854 pp 3848—3861
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cen Wen, Tao Xie, Ke Pan, Yu Deng, Zhijia Zhao, Na Li, Jinjun Bian, Xiaoming Deng, Yanping Zha,
https://doi.org/10.18632/aging.102856 pp 3862—3879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaohui Xing, Zhongchen Li, Xin Yang, Mengyou Li, Chao Liu, Yuejiu Pang, Liyong Zhang, Xueyuan Li, Guangcun Liu, Yilei Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.102857 pp 3880—3898
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peir-Haur Hung, Chien-Hung Lin, Kuan-Yu Hung, Chih-Hsin Muo, Mu-Chi Chung, Chao-Hsiang Chang, Chi-Jung Chung,
https://doi.org/10.18632/aging.102858 pp 3899—3910
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chia-Hsiung Cheng, Pei-Ning Wang, Hui-Fen Mao, Fu-Jung Hsiao,
https://doi.org/10.18632/aging.102859 pp 3911—3925
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Beizhu Ye, Yimei Zhu, Xiaoyu Wang, Sheng Wei, Yuan Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.102860 pp 3926—3935
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lingyun Dong, Jiangnan Zheng, Yun Gao, Xiaoting Zhou, Weizhen Song, Jianan Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102861 pp 3936—3949
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing-Jing Zhang, Xiaoyan Liu, Li Chen, Shouxin Zhang, Xia Zhang, Cuifang Hao, Yi-Liang Miao,
https://doi.org/10.18632/aging.102864 pp 3950—3961
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Ding, Kangdi Xu, Suwan Sun, Chao Qian, Shengyong Yin, Haiyang Xie, Lin Zhou, Shusen Zheng, Wei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102865 pp 3962—3975
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiachao Guo, Ranyue Ren, Xudong Yao, Yaping Ye, Kai Sun, Jiamin Lin, Genchun Wang, Fengjing Guo, Jun Xiao, Tao Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102866 pp 3976—3992
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Kailin Chen, Yajun Li, Zhen Guo, Yong Zeng, Wei Zhang, Hui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102787 pp 3993—4009
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Haoyue Den, Xunhu Dong, Mingliang Chen, Zhongmin Zou,
https://doi.org/10.18632/aging.102810 pp 4010—4039
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Qiu Tang, Zhigang Chen, Liangping Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102853 pp 4040
PDF Full-Text How to Cite
Zihao Pan, Jiatong Lin, Duoguang Wu, Xiaotian He, Wenjian Wang, Xueting Hu, Lei Zhang, Minghui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102884 pp 4041—4044
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 12, Issue 4 Next