Volume 12, Issue 3

15 February, 2020
pp 2022—3116

About the Cover

The cover features Figure 2 "The WNT pathway and glutamate in AD “ from Vallée et al.


Explore This Issue

Editorials

George M. Martin, Martin Poot, Thomas Haaf,
https://doi.org/10.18632/aging.102829 pp 2022—2023
PDF How to Cite
Faisal J. Alibhai, Ren-Ke Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102838 pp 2024—2025
PDF How to Cite
Ramon Velazquez, Wendy Winslow, Marc A. Mifflin,
https://doi.org/10.18632/aging.102849 pp 2026—2027
PDF How to Cite
Michael Simons, Pei-Yu Chen, Thomas W. Chittenden,
https://doi.org/10.18632/aging.102850 pp 2028—2029
PDF How to Cite

Research Papers

Guoliang Wang, Yi Huang, Feilong Yang, Xiaojun Tian, Kun Wang, Li Liu, Yidong Fan, Xiaofeng Li, Luchao Li, Benkang Shi, Yichang Hao, Chuanyou Xia, Qingsheng Nie, Yue Xin, Zhenfeng Shi, Lulin Ma, Dawei Xu, Cheng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102718 pp 2030—2048
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yukun Zhang, Changyuan Wang, Jiawei Lu, Yue Jin, Canyao Xu, Qiang Meng, Qi Liu, Deshi Dong, Xiaodong Ma, Kexin Liu, Huijun Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102721 pp 2049—2069
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jacopo Dolcini, Haotian Wu, Jamaji C. Nwanaji-Enwerem, Marianthi-Anna Kiomourtozlogu, Akin Cayir, Marco Sanchez-Guerra, Pantel Vokonas, Joel Schwarz, Andrea A. Baccarelli,
https://doi.org/10.18632/aging.102722 pp 2070—2083
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ping Zhang, Hengguo Zhang, Jialin Lin, Tao Xiao, Rongyao Xu, Yu Fu, Yuchao Zhang, Yifei Du, Jie Cheng, Hongbing Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.102723 pp 2084—2100
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Seemaab Ali, Anthony G. Mansour, Wei Huang, Nicholas J. Queen, Xiaokui Mo, Jacqueline M. Anderson, Quais N. Hassan II, Ripal S. Patel, Ryan K. Wilkins, Michael A. Caligiuri, Lei Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.102724 pp 2101—2122
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kefang Guo, Liying Xu, Lin Jin, Huilin Wang, Yun Ren, Yan Hu, Jing Yu, Jing Cang,
https://doi.org/10.18632/aging.102726 pp 2123—2131
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gongmin Zhu, Lijiao Pei, Yuan Li, Xin Gou,
https://doi.org/10.18632/aging.102728 pp 2132—2141
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo-Ram Jin, Hyo-Jin An,
https://doi.org/10.18632/aging.102731 pp 2142—2155
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin Hao, Kun Pang, Hui Pang, Junjie Zhang, Zhiguo Zhang, Houguang He, Rongsheng Zhou, Zhenduo Shi, Conghui Han,
https://doi.org/10.18632/aging.102732 pp 2156—2168
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunlong Ma, Jingjing Li, Yi Xu, Yan Wang, Yinghao Yao, Qiang Liu, Maiqiu Wang, Xinyi Zhao, Rongli Fan, Jiali Chen, Bin Zhang, Zhen Cai, Haijun Han, Zhongli Yang, Wenji Yuan, Yigang Zhong, Xiangning Chen, Jennie Z. Ma, Thomas J. Payne, Yizhou Xu, Yuping Ning, Wenyan Cui, Ming D. Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102735 pp 2169—2225
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yutong Li, Yongfeng Zhang, Xinrui Zhang, Wenqian Lu, Xin Liu, Min Hu, Di Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102742 pp 2226—2245
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Ge, Quan Zhou, Xiaoqiang Cheng, Jiale Qian, Qi Yan, Cenhao Wu, Yufeng Chen, Huilin Yang, Jun Zou,
https://doi.org/10.18632/aging.102743 pp 2246—2260
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dehu Chen, Qinghong Liu, Gan Cao, Wei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102744 pp 2261—2274
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pilar Dongil, Ana Pérez-García, Verónica Hurtado-Carneiro, Carmen Herrero-de-Dios, Elvira Álvarez, Carmen Sanz,
https://doi.org/10.18632/aging.102745 pp 2275—2301
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoliang Hua, Juan Chen, Yang Su, Chaozhao Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.102746 pp 2302—2332
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yulei Gu, Zhiqiang Zhu, Hui Pei, Dong Xu, Yumin Jiang, Luanluan Zhang, Lili Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.102747 pp 2333—2346
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhigang Peng, Yu Chen, Hui Cao, Hecun Zou, Xin Wan, Wenjing Zeng, Yanling Liu, Jiaqing Hu, Nan Zhang, Zhiwei Xia, Zhixiong Liu, Quan Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.102748 pp 2347—2372
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guang-Cong Zhang, Xiang-Nan Yu, Jia-Lei Sun, Ju Xiong, Yi-Jun Yang, Xue-Mei Jiang, Ji-Min Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102749 pp 2373—2392
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning-Ning Dang, Jing Jiao, Xianguang Meng, Yunhe An, Chen Han, Shuhong Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102750 pp 2393—2407
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sen Cheng, Chuzhong Li, Weiyan Xie, Yazhou Miao, Jing Guo, Jichao Wang, Yazhuo Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102751 pp 2408—2427
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Bo Zhang, Ya-Ying Zeng, Fang Wang, Lin Cheng, Wen-Jie Tang, Xiao-Qiang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102752 pp 2428—2439
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Luetao Zou, Hongyan Lei, Jieliang Shen, Xulin Liu, Xiang Zhang, Longxi Wu, Jie Hao, Wei Jiang, Zhenming Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.102753 pp 2440—2452
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanjian Song, Yuechen Wang, Ying Li, Liang Wang, WenDa Zhang, Jing Cheng, Yao Zhu, Haoyu Zhang, Qiang Zhang, Haichen Niu, Yingwei zheng, Mengyu Liang, Mengqiong Deng, Hao Shi, Hao Wang, Fang Zhang, Zuobin Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.102754 pp 2453—2470
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Muhuo Ji, Shuming Li, Ling Zhang, Yuzhu Gao, Qiuting Zeng, Minjie Mao, Jianjun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.102755 pp 2471—2484
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiqin Li, Yang Liu, Jingya Yan, Qinglei Zeng, Yushu Hu, Hongyan Wang, Hua Li, Juan Li, Zujiang Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.102756 pp 2485—2497
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yanan Wang, Yajun Cheng, Quhong Song, Chenchen Wei, Junfeng Liu, Bo Wu, Ming Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102757 pp 2498—2506
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yu-Hang Li, Kui-Leung Tong, Jun-Lei Lu, Jie-Bin Lin, Zhen-Yan Li, Yuan Sang, Abdelmoumin Ghodbane, Xue-Juan Gao, Man-Seng Tam, Chang-Deng Hu, Huan-Tian Zhang, Zhen-Gang Zha,
https://doi.org/10.18632/aging.102760 pp 2507—2529
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming-Hui Yang, Hao Wang, Sheng-Na Han, Xin Jia, Si Zhang, Fei-Fei Dai, Meng-Jiao Zhou, Zhongnan Yin, Tian-Qi Wang, Ming-Xi Zang, Li-Xiang Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.102761 pp 2530—2544
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yujiao Deng, Meng Wang, Linghui Zhou, Yi Zheng, Na Li, Tian Tian, Zhen Zhai, Si Yang, Qian Hao, Ying Wu, Dingli Song, Dai Zhang, Jun Lyu, Zhijun Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.102762 pp 2545—2583
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenbin Pan, Weiju Sun, Shuo Yang, He Zhuang, Huijie Jiang, Hong Ju, Donghua Wang, Ying Han,
https://doi.org/10.18632/aging.102763 pp 2584—2594
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Hu, Jianghong Yu, Jun Gan, Ning Song, Liubin Shi, Jie Liu, Ziqiang Zhang, Jianjun Du,
https://doi.org/10.18632/aging.102764 pp 2595—2609
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Hao Bo, Zhizhong Liu, Ruiling Tang, Guanghui Gong, Xingming Wang, Han Zhang, Fang Zhu, Dai Zhou, Wenbing Zhu, Yueqiu Tan, Liqing Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.102765 pp 2610—2625
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Li Guo, Yaodong Zhang, Zibo Yin, Yaya Ji, Guowei Yang, Bowen Qian, Sunjing Li, Jun Wang, Tingming Liang, Changxian Li, Xiangcheng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102766 pp 2626—2646
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cai-Di Yang, Ming-Li Cheng, Wen Liu, Ding-Hua Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.102767 pp 2647—2658
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jeong Yoon, Kyoung-Mi Juhn, Eun-Hye Jung, Hye-Jeong Park, San-Hyun Yoon, Yong Ko, Chang-Young Hur, Jin-Ho Lim,
https://doi.org/10.18632/aging.102768 pp 2659—2669
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei-Ju Lee, Li-Ning Peng, Ming-Hsien Lin, Ching-Hui Loh, Liang-Kung Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102769 pp 2670—2679
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gaojian Zhou, Chuan Huang, Liu Xing, Le Li, Yan Jiang, Yuehua Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.102770 pp 2680—2697
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Francisco J. Amaro-Gahete, Lucas Jurado-Fasoli, Guillermo Sanchez-Delgado, José V. García-Lario, Manuel J. Castillo, Jonatan R. Ruiz,
https://doi.org/10.18632/aging.102771 pp 2698—2710
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Marcelo B. Cavalcante, Tatiana D. Saccon, Allancer D.C. Nunes, James L. Kirkland, Tamara Tchkonia, Augusto Schneider, Michal M. Masternak,
https://doi.org/10.18632/aging.102772 pp 2711—2722
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tao Sun, Huifeng Wu, Ming Cong, Junfei Zhan, Fei Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102773 pp 2723—2746
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kai Fu, Bingqing Hui, Qian Wang, Chen Lu, Weihong Shi, Zhigang Zhang, Dawei Rong, Betty Zhang, Zhaofeng Tian, Weiwei Tang, Hongyong Cao, Xuehao Wang, Ziyi Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102774 pp 2747—2763
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian-Jun Chen, Sirong He, Liang Fang, Bin Wang, Shun-Jie Bai, Jing Xie, Chan-Juan Zhou, Wei Wang, Peng Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102775 pp 2764—2776
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shaw M. Akula, Peter P. Ruvolo, James A. McCubrey,
https://doi.org/10.18632/aging.102776 pp 2777—2797
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on p53 Part 2
Yingnan Wu, Feng Zhang, Rui Lu, Yanan Feng, Xiaoying Li, Shuang Zhang, Wenying Hou, Jiawei Tian, Xianchao Kong, Litao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102778 pp 2798—2813
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peixi Li, Yingzhe Wang, Yanfeng Jiang, Kexun Zhang, Qi Yang, Ziyu Yuan, Zhen Zhu, Weijun Tang, Min Fan, Weimin Ye, Qiang Dong, Li Jin, Ding Ding, Mei Cui, Xingdong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102779 pp 2814—2824
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhaolan Xiang, Cheng Zhong, Aoshuang Chang, Junjun Ling, Houyu Zhao, Wei Zhou, Xianlu Zhuo,
https://doi.org/10.18632/aging.102780 pp 2825—2839
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qin-Li Wan, Xiaodie Fu, Wenyu Dai, Jing Yang, Zhenhuan Luo, Xiao Meng, Xiao Liu, Ruowei Zhong, Hengwen Yang, Qinghua Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102781 pp 2840—2856
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yifan Wang, Lutao Du, Xuemei Yang, Juan Li, Peilong Li, Yinghui Zhao, Weili Duan, Yingjie Chen, Yunshan Wang, Haiting Mao, Chuanxin Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102782 pp 2857—2879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Frédéric Paré, Ginette Tardif, Hassan Fahmi, Yassine Ouhaddi, Jean-Pierre Pelletier, Johanne Martel-Pelletier,
https://doi.org/10.18632/aging.102784 pp 2880—2896
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nana Ma, Changrui Tie, Bo Yu, Wei Zhang, Jun Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.102785 pp 2897—2920
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meili Li, Xingmei Zou, Yuanfang Wang, Zuo Xu, Xiaowen Ou, Yiwen Li, Delong Liu, Yingjie Guo, Yangxi Deng, Si Jiang, Tong Li, Shaoxuan Shi, Yilong Bao, Tao Peng, Mingsheng Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.102786 pp 2921—2938
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junhui Chen, Mingchang Li, Xun Zhu, Lei Chen, Shuo Yang, Chunlei Zhang, Ting Wu, Xiaoyan Feng, Yuhai Wang, Qianxue Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102788 pp 2939—2951
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming-Juan Yin, Yong-Zhen Xiong, Xiu-Juan Xu, Ling-Feng Huang, Yan Zhang, Xiao-Jun Wang, Liang-Chang Xiu, Jing-Xiao Huang, Ting-Yu Lian, Dong-Mei Liang, Jin-Mei Zen, Jin-Dong Ni,
https://doi.org/10.18632/aging.102789 pp 2952—2973
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Luqing Zhao, Yangying Zhou, Yuelong Zhao, Qingling Li, Jianhua Zhou, Yitao Mao,
https://doi.org/10.18632/aging.102791 pp 2974—2991
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chenyue Ding, Qinyan Zou, Yifei Wu, Jiafeng Lu, Chunfeng Qian, Hong Li, Boxian Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.102794 pp 2992—3009
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong-Bin Xu, Yu-Fan Zheng, Di Wu, Ya Li, Li-Na Zhou, You-Guo Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102795 pp 3010—3024
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shanzhou Huang, Chuanzhao Zhang, Chengjun Sun, Yuchen Hou, Yixi Zhang, Nga Lei Tam, Zekang Wang, Jia Yu, Bowen Huang, Hongkai Zhuang, Zixuan Zhou, Zuyi Ma, Zhonghai Sun, Xiaoshun He, Qi Zhou, Baohua Hou, Linwei Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102797 pp 3025—3041
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xi Chen, Tianlan Lan, Yue Wang, Yong He, Zhonghao Wu, Yu Tian, Yan Li, Mengge Bai, Wei Zhou, Hanping Zhang, Ke Cheng, Peng Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102798 pp 3042—3052
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Melchiorre Cervello, Maria R. Emma, Giuseppa Augello, Antonella Cusimano, Lydia Giannitrapani, Maurizio Soresi, Shaw M. Akula, Stephen L. Abrams, Linda S. Steelman, Alessandro Gulino, Beatrice Belmonte, Giuseppe Montalto, James A. McCubrey,
https://doi.org/10.18632/aging.102777 pp 3053—3094
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alexandre Vallée, Jean-Noël Vallée, Rémy Guillevin, Yves Lecarpentier,
https://doi.org/10.18632/aging.102830 pp 3095—3113
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Meng Wu, Lingwei Ma, Liru Xue, Wenlei Ye, Zhiyong Lu, Xiang Li, Yan Jin, Xian Qin, Dan Chen, Weicheng Tang, Yingying Chen, Zixin Hong, Jinjin Zhang, Aiyue Luo, Shixuan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102852 pp 3114—3116
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 12, Issue 3 Next