Volume 16, Issue 1

15 January, 2024
pp 1—984

About the Cover

The cover features Figure 4 "Resveratrol increases in vitro rhythmic gene mRNA expression of core clock components in human adipose-derived progenitor cells (APCs) from older participants" from Kapar et al. 


Explore This Issue

Research Papers

Sophie G.C. Kapar, Maria F. Pino, Fanchao Yi, Miguel A. Gutierrez-Monreal, Karyn A. Esser, Lauren M. Sparks, Melissa L. Erickson,
https://doi.org/10.18632/aging.205292 pp 1—14
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huiqin He, Xin Chen, Yiming Ding, Xiaoli Chen, Xingkang He,
https://doi.org/10.18632/aging.205232 pp 15—27
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yihang Ma, Bing Chen, Boyin Zhang, Chao Zhang, Qingsan Zhu, Xu Wang, Zhengang Liu, Haochuan Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205235 pp 28—42
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenyu Wu, Zhenquan Wu, Jie Zeng, Yaxuan Liu, Yue Wang, Huixin Li, Taolin Xia, Weitao Liu, Zhe Lin, Wenfeng Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.205280 pp 43—65
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qian-Yun Li, Qiang Guo, Wei-Min Luo, Xiang-Yu Luo, Yan-Mei Ji, Li-Qiang Xu, Jia-Long Guo, Rong-Shu Shi, Feng Li, Cheng-Yi Lin, Jun Zhang, Di Ke,
https://doi.org/10.18632/aging.205338 pp 66—88
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Yin, Zhanwei Huo, Jiawei Zuo, Haixiao Wang, Bi Chen, Liqing Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.205341 pp 89—105
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liwen Gao, Xi Huang, Ruyu Deng, Shanshan Wu, Yu Peng, Guoliang Xiong, Jiandong Lu, Xinhui Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205352 pp 106—128
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yinteng Wu, Shijian Zhao, Wenliang Guo, Ying Liu, Marìa Del Mar Requena Mullor, Raquel Alarcòn Rodrìguez, Ruqiong Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.205356 pp 129—152
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Huang, Jiangfei Zhou, Xiang Xue, Tianming Dai, Weicong Zhu, Songsong Jiao, Hang Wu, Qingqi Meng,
https://doi.org/10.18632/aging.205357 pp 153—168
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Li, Meng Teng, Hongxin Yang, Siyu Li, Xin Liu, Jicheng Zhang, Ye Qiu, Lanzhou Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205358 pp 169—190
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Xu, Xin Huang, Xiao-Cui Nie, Yan-Song Liu, Yang Zhou, Ju-Min Niu,
https://doi.org/10.18632/aging.205361 pp 191—206
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang Gao, Yuwen Qi, Yin Shen, Yaxing Zhang, Dandan Wang, Min Su, Xuelian Liu, Anjin Wang, Wenwen Zhang, Can He, Junyuan Yang, Mengyuan Dai, Hua Wang, Hongbing Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.205362 pp 207—225
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yilei Sheng, Kunjian Lei, Chengpeng Sun, Jia Liu, Zewei Tu, Xingen Zhu, Kai Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.205363 pp 226—245
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Deqian Xie, Shijin Wang, Bowen Jiang, Guandu Li, Guangzhen Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205364 pp 246—266
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhoubo Guo, Yan Xie, Li Zhang, Shuaichen Liu, Wentao Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.205367 pp 267—284
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi-Wen Wang, Qi-Ying Yu, Meng-Jiao Xu, Chuan-Yi Zhou, Jia-Peng Li, Xing-Hua Liao,
https://doi.org/10.18632/aging.205368 pp 285—298
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junya Hu, Huijie Duan, Junqing Zou, Wangli Ding, Ziqiao Wei, Qiang Peng, Zhongyuan Li, Rui Duan, Jianguo Sun, Junrong Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.205369 pp 299—321
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yutong Fang, Qunchen Zhang, Zexiao Chen, Cuiping Guo, Jundong Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205370 pp 322—347
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoyan Wang, Hao Zhang, Zehao Guo, Junyuan Wang, Chuntao Lu, Junhua Wang, Rongzhong Jin, Zhijing Mo,
https://doi.org/10.18632/aging.205371 pp 348—366
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ping Xi, Zhicheng Zhang, Yifu Liu, Yechen Nie, Binbin Gong, Ji Liu, Hao Huang, Ziwen Liu, Ting Sun, Wenjie Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.205372 pp 367—388
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Long, Xin Zhang, Wei Mi, Jianjun Shi, Hongwei Ren, Qiang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205375 pp 389—401
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenge Dong, Jiejing Li, Zhigang Zhuang,
https://doi.org/10.18632/aging.205376 pp 402—430
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiahong Cai, Yong’an Jiang, Peng Chen, Jiawei Liang, Yi Zhang, Raorao Yuan, Hengyi Fan, Yuefei Zhong, Jianhui Cai, Shiqi Cheng, Yan Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205377 pp 431—444
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinhuan Wang, Wenqi Wu, Tian Yuan, Lili Wang, Li Zang, Qing Liu, Lei Wang, Xiaodong Huo, Bin Huo, Yong Tang, Haitao Wang, Zhigang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.205378 pp 445—465
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rongzhen Ding, Shuliu Sang, Jian Yi, Haiping Xie, Feiying Wang, Aiguo Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.205381 pp 466—492
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhen Wang, Anfang He, Zhengyu Lu, Wenli Xu, Gang Wu, Tingsheng Peng,
https://doi.org/10.18632/aging.205383 pp 493—517
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jihang Luo, Xiaocong Mo, Di Hu, Yin Li, Meng Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.205384 pp 518—537
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingjing Yu, Tianming Liu, Mingjiang Liu, Hu Jin, Zaiwa Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.205393 pp 538—549
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling-Jen Hung, Ping-Chih Hsu, Cheng-Ta Yang, Chih-Hsi Scott Kuo, John Wen-Cheng Chang, Chen-Yang Huang, Ching-Fu Chang, Chiao-En Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.205395 pp 550—567
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Binghan Liu, Yashi Xu, Bai Hu, Xiaole Song, Shitong Lin, Jiaxuan Wang, Lingfang Wang, Tian Chu, Ting Peng, Miaochun Xu, Wencheng Ding, Canhui Cao, Peng Wu, Li Li,
https://doi.org/10.18632/aging.205397 pp 568—592
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiang Tang, Shurui Wang, Huimin Li, Junzhi Liu, Xin Hu, Dong Zhao, Maojun Di,
https://doi.org/10.18632/aging.205398 pp 593—616
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qingfeng Gao, Chao Li, Peiqi Zhong, Yunqiang Yu, Zhurong Luo, Hao Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205402 pp 617—626
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yang-Che Wu, Chin-Sheng Huang, Ming-Shou Hsieh, Chih-Ming Huang, Syahru Agung Setiawan, Chi-Tai Yeh, Kuang-Tai Kuo, Shao-Cheng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205409 pp 627—647
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shuai Chen, Pan Kang, Zhuanglin Zhao, Hongyi Zhang, Jianliang Li, Kun Xu, Dawei Gong, Feng Jiao, Haibin Wang, Meng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205410 pp 648—664
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junqing Li, Hui Wang, Feiran Wu, Jie Yao, Huimin Zhu, Meng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205411 pp 665—684
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingkui Shen, Kuankuan Li, Lulu Wang, Li Feng, Xinyu Zhang, Haoping Zhang, Honggang Zhou, Guoxian Pei,
https://doi.org/10.18632/aging.205412 pp 685—700
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun-Shan Li, Peng-Fei Zheng, Jing-Jing Rong, Zhao-Fen Zheng, Zheng-Yu Liu, Chang-Lu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.205413 pp 701—713
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bidong Fu, Minqin Zhou, Xitong Geng, Yike Jiang, Hong Zeng, Xuanrui Zhou, Zichuan Yu, Jingying Pan, Yanting Zhu, Hao Zheng, Shuhan Huang, Yiyang Gong, Da Huang, Yanying Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.205414 pp 714—745
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kaisheng Yuan, Xiao Jin, Xiaocong Mo, Ruiqi Zeng, Xu Zhang, Qiufang Chen, Ling Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.205415 pp 746—761
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongshuo Shi, Xin Yuan, Fangfang Wu, Xiaoyu Li, Weijing Fan, Xiao Yang, Guobin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.205417 pp 762—778
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xu-Sheng Liu, Yu Zhang, Xing Ming, Jian Hu, Xuan-Long Chen, Ya-Lan Wang, Yao-Hua Zhang, Yan Gao, Zhi-Jun Pei,
https://doi.org/10.18632/aging.205418 pp 779—798
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shangjin Lin, Chaobao Zhang, Cong Chen, Yongqian Fan, Fengjian Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.205421 pp 799—819
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Deng, Guoqiang Zhu, Xiao Mi, Xiaoyu Jing,
https://doi.org/10.18632/aging.205423 pp 820—843
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pengfen Li, Qian Dou, Dan Zhang, Yungai Xiang, Li Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.205424 pp 844—856
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huan-Wei Liang, Yang Liu, Xin-Bin Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.205425 pp 857—871
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guobing Wang, Yunyue Li, Rui Pan, Xisheng Yin, Congchao Jia, Yuchen She, Luling Huang, Guanhu Yang, Hao Chi, Gang Tian,
https://doi.org/10.18632/aging.205426 pp 872—910
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenghao He, Manli Chen, Zhijun Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.205427 pp 911—927
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiawei Hu, Xuqiang Liu, Qiang Xu, Meisong Zhu, Song Wang, Kun Quan, Min Dai, Fengbo Mo, Haibo Zhan,
https://doi.org/10.18632/aging.205429 pp 928—947
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhishan Zhang, Jinyuan Huang, Yingying Li, Huimeng Yan, Junxing Xie, Jing Wang, Bin Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.205431 pp 948—963
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Mengying Sun, Guojuan Shi, Xiaohan Zhang, Chao Kan, Shimin Xie, Weixiang Peng, Wenjun Liu, Peter Wang, Rui Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.205406 pp 964—982
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Long Chen, Chenglong Fang, Xiaoxue Yuan, Mengqi Liu, Ping Wu, Li Zhong, Zhiyong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.205515 pp 983
PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Zhiqin Li, Yang Liu, Jingya Yan, Qinglei Zeng, Yushu Hu, Hongyan Wang, Hua Li, Juan Li, Zujiang Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.205525 pp 984
PDF Full-Text How to Cite
Volume 16, Issue 1