Volume 11, Issue 16

31 August, 2019
pp 5864—6613

About the Cover

The cover feature Figure 2 "Regional Manhattan plots and inter-CpG correlations for the top four genes identified in the global meta-analysis" from Lee et al. Aging devoted the Cover to a special roundtable discussion involving Dr. Yunsung Lee, Dr. Anil P.S. Ori, Dr. Ake T. Lu, and Dr. Steve Horvath talking about the connections between two papers published in current issue “Epigenome-wide association study of leukocyte telomere length” and “DNA methylation-based estimator of telomere length"


Explore This Issue

Editorials

Matthew E. Pamenter, Daniel Munro,
https://doi.org/10.18632/aging.102174 pp 5864—5865
PDF How to Cite
Álvaro García-Ropero, Carlos G Santos-Gallego, Juan J. Badimon,
https://doi.org/10.18632/aging.102175 pp 5866—5867
PDF How to Cite
Huibin Tang, Joseph B. Shrager, Daniel Goldman,
https://doi.org/10.18632/aging.102176 pp 5868—5870
PDF How to Cite
Nikhil Panicker, Arthi Kanthasamy, Anumantha G. Kanthasamy,
https://doi.org/10.18632/aging.102210 pp 5871—5873
PDF How to Cite
Xiao-Hong Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102222 pp 5874—5875
PDF How to Cite

Research Papers

Yunsung Lee, Dianjianyi Sun, Anil P.S. Ori, Ake T. Lu, Anne Seeboth, Sarah E. Harris, Ian J. Deary, Riccardo E. Marioni, Mette Soerensen, Jonas Mengel-From, Jacob Hjelmborg, Kaare Christensen, James G. Wilson, Daniel Levy, Alex P. Reiner, Wei Chen, Shengxu Li, Jennifer R. Harris, Per Magnus, Abraham Aviv, Astanand Jugessur, Steve Horvath,
https://doi.org/10.18632/aging.102230 pp 5876—5894
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Ake T. Lu, Anne Seeboth, Pei-Chien Tsai, Dianjianyi Sun, Austin Quach, Alex P. Reiner, Charles Kooperberg, Luigi Ferrucci, Lifang Hou, Andrea A. Baccarelli, Yun Li, Sarah E. Harris, Janie Corley, Adele Taylor, Ian J. Deary, James D. Stewart, Eric A. Whitsel, Themistocles L. Assimes, Wei Chen, Shengxu Li, Massimo Mangino, Jordana T. Bell, James G. Wilson, Abraham Aviv, Riccardo E. Marioni, Kenneth Raj, Steve Horvath,
https://doi.org/10.18632/aging.102173 pp 5895—5923
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Steve Horvath's Publications in Aging (Albany NY)
Camilo Toledo, Claudia Lucero, David C. Andrade, Hugo S. Díaz, Karla G. Schwarz, Katherin V. Pereyra, Alexis Arce-Álvarez, Nicolás A. López, Milka Martinez, Nibaldo C. Inestrosa, Rodrigo Del Rio,
https://doi.org/10.18632/aging.102150 pp 5924—5942
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kiyana Zarnani, Thomas E. Nichols, Fidel Alfaro-Almagro, Birgitte Fagerlund, Martin Lauritzen, Egill Rostrup, Stephen M. Smith,
https://doi.org/10.18632/aging.102151 pp 5943—5974
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huanghao Deng, Changkun Huang, Yinhuai Wang, Hongyi Jiang, Shuang Peng, Xiaokun Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.102156 pp 5975—5991
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengna Li, Li Li, Xiaofeng Zhang, Huijuan Zhao, Min Wei, Wanying Zhai, Baoxi Wang, Yan Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.102159 pp 5992—6013
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Liu, Liangliang Liu, Hongbo Zhang, Yan Shao, Ziyu Chen, Xiaofeng Feng, Hang Fang, Chang Zhao, Jianying Pan, Haiyan Zhang, Chun Zeng, Daozhang Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.102160 pp 6014—6028
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yongwen Luo, Dexin Shen, Liang Chen, Gang Wang, Xuefeng Liu, Kaiyu Qian, Yu Xiao, Xinghuan Wang, Lingao Ju,
https://doi.org/10.18632/aging.102161 pp 6029—6052
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei-Lin Chen, Hong-Jin Chen, Guo-Qiang Hou, Xiao-Hua Zhang, Jian-Wei Ge,
https://doi.org/10.18632/aging.102162 pp 6053—6068
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fengrui Zhou, Jianxiong Geng, Shanqi Xu, Qingwei Meng, Kexin Chen, Fang Liu, Fang Yang, Bo Pan, Yan Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.102163 pp 6069—6088
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huimin Liu, Xiaoyu Gu, Guihua Wang, Ying Huang, Shaoqing Ju, Jianfei Huang, Xudong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102168 pp 6089—6108
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cuihua Zou, Jie Wang, Xiaohua Huang, Chongdong Jian, Donghua Zou, Xuebin Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102169 pp 6109—6119
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qingbin Wu, Xiaochen Yuan, Jing Bai, Ruiqin Han, Zhigang Li, Honggang Zhang, Ruijuan Xiu,
https://doi.org/10.18632/aging.102171 pp 6120—6133
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Olga I. Kechko, Irina Yu. Petrushanko, Christopher S. Brower, Alexei A. Adzhubei, Alexey A. Moskalev, Konstantin I. Piatkov, Vladimir A. Mitkevich, Alexander A. Makarov,
https://doi.org/10.18632/aging.102177 pp 6134—6152
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zheng Zheng, Dan Xu, Keqing Shi, Minfeng Chen, Fan Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.102178 pp 6153—6174
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Daniel Moreno-Blas, Elisa Gorostieta-Salas, Alexander Pommer-Alba, Gabriel Muciño-Hernández, Cristian Gerónimo-Olvera, Luis Angel Maciel-Barón, Mina Konigsberg, Lourdes Massieu, Susana Castro-Obregón,
https://doi.org/10.18632/aging.102181 pp 6175—6198
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Li, Honglin Ding, Peng Zhang, Zizheng Li, Yili Liu, Ping Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102182 pp 6199—6216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Zhao, Yishan Luo, Darson Lew, Wenyan Liu, Lisa Au, Vincent Mok, Lin Shi, for the Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.102184 pp 6217—6236
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anbang He, Shiming He, Ding Peng, Yonghao Zhan, Yifan Li, Zhicong Chen, Yanqing Gong, Xuesong Li, Liqun Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102185 pp 6237—6251
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhen-Yu Zhang, Yun-Bo Zhan, Feng-Jiang Zhang, Bin Yu, Yu-Chen Ji, Jin-Qiao Zhou, Ya-Hui Bai, Yan-Min Wang, Li Wang, Yan Jing, Wen-Chao Duan, Chen Sun, Tao Sun, Hai-Biao Zhao, Ke Li, Wen-Qing Wang, Ruo-Yan Li, Hong-Wei Sun, Guang Zhai, Shu-Kai Wang, Xin-Ting Wei, Bo Yang, Dong-Ming Yan, Xian-Zhi Liu, Wei-Wei Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102186 pp 6252—6272
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chuan-Yuan Wei, Meng-Xuan Zhu, Peng-Fei Zhang, Xuan Yang, Lu Wang, Jiang-Hui Ying, Wen-Jie Luan, Cheng Chen, Jia-Qi Liu, Ming Zhu, Yan-wen Yang, Zi-Hao Feng, Fa-Zhi Qi, Jian-Ying Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.102187 pp 6273—6285
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yunhai Li, Dejuan Yang, Ping Chen, Xuedong Yin, Jiazheng Sun, Hongzhong Li, Guosheng Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.102188 pp 6286—6311
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xuesi Dong, Ruyang Zhang, Jieyu He, Linjing Lai, Raphael N. Alolga, Sipeng Shen, Ying Zhu, Dongfang You, Lijuan Lin, Chao Chen, Yang Zhao, Weiwei Duan, Li Su, Andrea Shafer, Moran Salama, Thomas Fleischer, Maria Moksnes Bjaanæs, Anna Karlsson, Maria Planck, Rui Wang, Johan Staaf, Åslaug Helland, Manel Esteller, Yongyue Wei, Feng Chen, David C. Christiani,
https://doi.org/10.18632/aging.102189 pp 6312—6335
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alberto Granzotto, Manuela Bomba, Vanessa Castelli, Riccardo Navarra, Noemi Massetti, Marco d’Aurora, Marco Onofrj, Ilaria Cicalini, Piero del Boccio, Valentina Gatta, Annamaria Cimini, Daniele Piomelli, Stefano L. Sensi,
https://doi.org/10.18632/aging.102191 pp 6336—6357
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ran-Ran Qin, Hui Zhu, Feng Wang, Ming Song, Pei-Lin Lin, Yan-Qiu Xing, Wei Zhang, Ming Zhong, Zhi-Hao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102192 pp 6358—6370
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen Cai, Shaoxiong Min, Bo Yan, Wen Liu, Xiao Yang, Liuxun Li, Ting Wang, Anmin Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.102194 pp 6371—6384
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Gui-Qian Huang, Ya-Ying Zeng, Qian-Qian Cheng, Hao-Ran Cheng, Yi-Ting Ruan, Cheng-Xiang Yuan, Yun-Bin Chen, Wei-Lei He, Hui-Jun Chen, Jin-Cai He,
https://doi.org/10.18632/aging.102195 pp 6385—6397
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhe Zhou, Yizhang Zhu, Yang Liu, Yuxin Yin,
https://doi.org/10.18632/aging.102196 pp 6398—6421
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jue Yang, Yongqiang Zhang, Hui Song,
https://doi.org/10.18632/aging.102197 pp 6422—6439
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoe Lang, Wenzhong Zhang, Xinxin Song, Guangya Zhang, Xiangdong Du, Yongjie Zhou, Zezhi Li, Xiang Yang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102198 pp 6440—6448
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Na Li, Shehua Qian, Biao Li, Xianquan Zhan,
https://doi.org/10.18632/aging.102199 pp 6449—6468
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peipei Chen, Yuexin Chen, Wei Wu, Lianfeng Chen, Xufei Yang, Shuyang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102200 pp 6469—6489
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan Qi, Rongsheng Zhang, Jin Chen, Fei Zhao, Yanbo Sun, Zhihui Du, Dan Bing, Pengjun Li, Shengli Shao, Hongmei Zhu, Hanqi Chu,
https://doi.org/10.18632/aging.102203 pp 6490—6502
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Hao Xu, Yue Xu, Jun Wang, Xi Tian, Junlong Wu, Fang-Ning Wan, Hong-Kai Wang, Yuan-Yuan Qu, Hai-Liang Zhang, Ding-Wei Ye,
https://doi.org/10.18632/aging.102206 pp 6503—6521
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng Zhao, Jie Liu, Conglin Wang, Wei Zhao, Yanqiu Zhang, Hongfei Gu, Jun Tu, Jinghua Wang, Xianjia Ning,
https://doi.org/10.18632/aging.102207 pp 6522—6534
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Silvia Maglioni, Danielle F. Mello, Alfonso Schiavi, Joel N. Meyer, Natascia Ventura,
https://doi.org/10.18632/aging.102208 pp 6535—6554
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Marco Malavolta, Serena Dato, Francesco Villa, Francesco De Rango, Francesca Iannone, Anna Ferrario, Anna Maciag, Elena Ciaglia, Antonio D'amato, Albino Carrizzo, Andrea Basso, Fiorenza Orlando, Mauro Provinciali, Paolo Madeddu, Giuseppe Passarino, Carmine Vecchione, Giuseppina Rose, Annibale A Puca,
https://doi.org/10.18632/aging.102209 pp 6555—6568
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linfa Chen, Weidong Hu, Shengnan Li, Shaoyu Yao, Mengxu Wang, Xinglan Chen, Shaofeng Chen, Fu Deng, Peiyi Zhu, Keshen Li, Wangtao Zhong, Bin Zhao, Guoda Ma, You Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102211 pp 6569—6583
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liling Zheng, Bingbing Li, Sihuang Lin, Liangcai Chen, Hongmu Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102212 pp 6584—6590
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Perspective

Javier A. Menendez, Elisabet Cuyàs, Núria Folguera-Blasco, Sara Verdura, Begoña Martin-Castillo, Jorge Joven, Tomás Alarcón,
https://doi.org/10.18632/aging.102180 pp 6591—6601
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Review

Tongyao Shang, Jiangjiu Liang, Carolyn M. Kapron, Ju Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.102213 pp 6602—6613
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 11, Issue 16 Next