Volume 12, Issue 23

15 December, 2020
pp 23422—24475

About the Cover

The cover features Figure 10 "Proposed mechanism of the regulation of galectin-9 expression in human cancer and embryonic stage at low and normal oxygen availability stages“ from Selnø et al.


Explore This Issue

Editorials

Volha Mezhnina, Roman Kondratov,
https://doi.org/10.18632/aging.104217 pp 23422—23424
PDF How to Cite
Igor Shats, Xiaoling Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104219 pp 23425—23426
PDF How to Cite

Research Papers

Rongrong Pang, Jun Zhao, Zhenhua Gan, Zhiliang Hu, Xiang Xue, Yanjun Wu, Qinghua Qiao, Aifang Zhong, Xinyi Xia, Hui Liao, Zhihua Wang, Libo Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202193 pp 23427—23435
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaocheng Cheng, Guoqiang Cai, Xuesong Wen, Lei Gao, Dan Jiang, Min Sun, Shu Qin, Jianzhong Zhou, Dongying Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104019 pp 23436—23449
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jun Zhang, Haili Wang, Min Wei, Hengzhu Zhang, Boming Xia, Xingdong Wang, Yunlong Pei, Lun Dong, Yuping Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104086 pp 23450—23463
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sucheng Mu, Wei Wei, Chaoyuan Jin, Ning Pu, Kaihuan Yu, Guorong Gu, Zhe Luo, Chaoyang Tong, Yi Han,
https://doi.org/10.18632/aging.104148 pp 23464—23477
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anette Teo Hansen Selnø, Stephanie Schlichtner, Inna M. Yasinska, Svetlana S. Sakhnevych, Walter Fiedler, Jasmin Wellbrock, Elena Klenova, Ludmila Pavlova, Bernhard F. Gibbs, Martin Degen, Isabelle Schnyder, Nijas Aliu, Steffen M. Berger, Elizaveta Fasler-Kan, Vadim V. Sumbayev,
https://doi.org/10.18632/aging.202343 pp 23478—23496
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Clara Sciorati, Riccardo Gamberale, Antonella Monno, Lorena Citterio, Chiara Lanzani, Rebecca De Lorenzo, Giuseppe A. Ramirez, Antonio Esposito, Paolo Manunta, Angelo A. Manfredi, Patrizia Rovere-Querini,
https://doi.org/10.18632/aging.202200 pp 23497—23508
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Randi Chen, Brian J. Morris, Timothy A. Donlon, Kamal H. Masaki, D. Craig Willcox, Philip M.C. Davy, Richard C. Allsopp, Bradley J. Willcox,
https://doi.org/10.18632/aging.202175 pp 23509—23524
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kazuto Kawamura, Ichiro N. Maruyama,
https://doi.org/10.18632/aging.202296 pp 23525—23547
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alex Zhavoronkov, Kirill Kochetov, Peter Diamandis, Maria Mitina,
https://doi.org/10.18632/aging.202344 pp 23548—23577
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sergio Castañeda-Zegarra, Qindong Zhang, Amin Alirezaylavasani, Marion Fernandez-Berrocal, Rouan Yao, Valentyn Oksenych,
https://doi.org/10.18632/aging.202346 pp 23578—23597
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liansheng Sha, Deying Ma, Cuili Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103546 pp 23598—23608
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lianping Gou, Cheng Xue, Xiaoyan Tang, Zhiyuan Fang,
https://doi.org/10.18632/aging.103563 pp 23609—23618
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ya-Jen Chiu, Shu-An Lin, Wan-Ling Chen, Te-Hsien Lin, Chih-Hsin Lin, Ching-Fa Yao, Wenwei Lin, Yih-Ru Wu, Kuo-Hsuan Chang, Guey-Jen Lee-Chen, Chiung-Mei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103700 pp 23619—23646
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bowen Wu, Yichao Gan, Ying Xu, Zhaoxing Wu, Ganyu Xu, Ping Wang, Chen Wang, Zhipeng Meng, Mengyuan Li, Jiawei Zhang, Haifeng Zhuang, Xuzhao Zhang, Linlin Yang, Jinfan Li, Xiaoxian Gan, Xiaofang Yu, Wendong Huang, Ying Gu, Rongzhen Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103808 pp 23647—23667
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kai Xu, Binshen Chen, Bingkun Li, Chaoming Li, Yiming Zhang, Ning Jiang, Bin Lang,
https://doi.org/10.18632/aging.103820 pp 23668—23683
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bing Zhuan, Xi Wang, Ming-Deng Wang, Zhi-Cai Li, Qun Yuan, Jun Xie, Zhao Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103892 pp 23684—23697
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huiying Xu, Wen Zhou, Libin Zhan, Hua Sui, Lijing Zhang, Chunyan Zhao, Xiaoguang Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103894 pp 23698—23726
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Cheng, Ya Su, Qiong Wang, Feng Gao, Xiaofei Ye, Yiqing Wang, Yiwei Xia, Jiayu Fu, Yong Shen, Rustam Al-Shahi Salman, Qiang Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103927 pp 23727—23738
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bing Xie, Yujing Zhang, Hong Qi, Hua Yao, You Shang, Shiying Yuan, Jiancheng Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103940 pp 23739—23760
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangyu Zhai, Wei Wang, Yunlong Ma, Yijia Zeng, Dandan Dou, Haoning Fan, Jianping Song, Xin Yu, Danqing Xin, Gang Du, Zhengchen Jiang, Hao Zhang, Xinlu Zhang, Bin Jin,
https://doi.org/10.18632/aging.103964 pp 23761—23777
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Zhou Yang, Xiyi Wei, Yitong Pan, Zhijun Min, Jingyuan Xu, Bo Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103972 pp 23778—23794
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Shi, Guan Sun, Yong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103981 pp 23795—23807
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eui Hyun Kim, Anukul Taweechaipaisankul, Muhammad Rosyid Ridlo, Geon A Kim, Byeong Chun Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.104002 pp 23808—23821
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Zheng, Chuntuan Li, Pengliang Xin, Qunyi Peng, Weiyu Zhang, Shengquan Liu, Xiongpeng Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.104030 pp 23822—23835
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Pei Xu, Lei Wang, Xiao Xie, Fengqing Hu, Qi Yang, Rui Hu, Lianyong Jiang, Fangbao Ding, Ju Mei, Jianhui Liu, Haibo Xiao,
https://doi.org/10.18632/aging.104037 pp 23836—23848
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liguang Yang, Zhengtao Zhang, Yidi Sun, Shichao Pang, Qianlan Yao, Ping Lin, Jinming Cheng, Jia Li, Guohui Ding, Lijian Hui, Yixue Li, Hong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104047 pp 23849—23871
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jingwen Wang, Shiquan Wang, Sisi Sun, Yunyang Lu, Kai Gao, Chao Guo, Ruili Li, Weiwei Li, Xian Zhao, Haifeng Tang, Aidong Wen, Min Cai, Wei Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104050 pp 23872—23888
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rongjun Yu, Ye Sun, Kaisy Xinhong Ye, Qiushi Feng, Su Lin Lim, Rathi Mahendran, Irwin Kee-Mun Cheah, Roger Sik Yin Foo, Ru Yuan Chua, Xinyi Gwee, Marie Loh, Rani Sarmugam, Wei Wei Thwe Khine, Yin Xia Chao, Anis Larbi, Yuan Kun Lee, Alan Prem Kumar, Brian K. Kennedy, Ee Heok Kua, Lei Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.104051 pp 23889—23899
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jialing Fan, Caishui Yang, Zhen Liu, He Li, Yan Han, Kewei Chen, Chuansheng Chen, Jun Wang, Zhanjun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104059 pp 23900—23916
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shanping Shi, Mingjun Xu, Yang Xi,
https://doi.org/10.18632/aging.104062 pp 23917—23930
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kai Li, Haiqing Luo, Hui Luo, Xiao Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.104064 pp 23931—23944
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenyan Song, Fuzhou Li, Chunxiang He, Jingping Yu, Ping Li, Ze Li, Miao Yang, Shaowu Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.104068 pp 23945—23959
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shiwen Wang, Yuyin Lin, Yue Zhong, Maozhou Zhao, Wei Yao, Xiaohui Ren, Qin Wang, Xiaolan Guo, Qian-Qian Zhang, Jianwei Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.104073 pp 23960—23973
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Quanbao Wang, Xiumin Ge, Jie Zhang, Licheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104079 pp 23974—23995
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenjun Yang, Jinduo Zhao, Ye Zhao, Wenfeng Li, Liang Zhao, Yi Ren, Rongying Ou, Yunsheng Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.104081 pp 23996—24008
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wencheng Kong, Xinchun Liu, Guang Yin, Sixin Zheng, Akao Zhu, Panpan Yu, Yuqiang Shan, Rongchao Ying, Jian Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104082 pp 24009—24022
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Tumor Suppressors
Yang Li, Xiaoming Ding, Xiaohui Tian, Jin Zheng, Chenguang Ding, Xiao Li, Xiaojun Hu, Yuxi Qiao, Ying Wang, Wujun Xue,
https://doi.org/10.18632/aging.104085 pp 24023—24032
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yao Wang, Zhi-Jie Zhao, Xue-Ran Kang, Tao Bian, Zhe-Min Shen, Yang Jiang, Bao Sun, Han-Bing Hu, Yi-Sheng Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104095 pp 24033—24056
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Igor Yusipov, Maria Giulia Bacalini, Alena Kalyakulina, Mikhail Krivonosov, Chiara Pirazzini, Noémie Gensous, Francesco Ravaioli, Maddalena Milazzo, Cristina Giuliani, Maria Vedunova, Giovanni Fiorito, Amedeo Gagliardi, Silvia Polidoro, Paolo Garagnani, Mikhail Ivanchenko, Claudio Franceschi,
https://doi.org/10.18632/aging.202251 pp 24057—24080
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dale Grant, David Tomlinson, Kostas Tsintzas, Petra Kolić, Gladys Onambélé-Pearson,
https://doi.org/10.18632/aging.202265 pp 24081—24100
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yoshihito Shigihara, Hideyuki Hoshi, Jesús Poza, Víctor Rodríguez-González, Carlos Gómez, Takao Kanzawa,
https://doi.org/10.18632/aging.202270 pp 24101—24116
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Maria Luisa Barcena, Sofya Pozdniakova, Natalie Haritonow, Pavelas Breiter, Anja A. Kühl, Hendrik Milting, Istvan Baczko, Yury Ladilov, Vera Regitz-Zagrosek,
https://doi.org/10.18632/aging.202283 pp 24117—24133
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Masaru Shimizu, Taizo Manome, Masumi Kumami, Kouzou Matsumura, Kazuaki Kanai, Kenju Shimomura, Yuko Maejima,
https://doi.org/10.18632/aging.202287 pp 24134—24140
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cavin K. Ward-Caviness, Armistead G. Russell, Anne M. Weaver, Erik Slawsky, Radhika Dhingra, Lydia Coulter Kwee, Rong Jiang, Lucas M. Neas, David Diaz-Sanchez, Robert B. Devlin, Wayne E. Cascio, Kenneth Olden, Elizabeth R. Hauser, Svati H. Shah, William E. Kraus,
https://doi.org/10.18632/aging.202341 pp 24141—24155
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan Yu, Riyue Jiang, Wei Han, Gaofeng Zhan, Xiaolin Xu, Xiaohong Jiang, Long Wang, Shoukui Xiang, Qin Zhou, Cunming Liu, Bin Zhu, Fei Hua, Chun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.104101 pp 24156—24167
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao-Chun Chuang, Kun-Ling Tsai, Kuen-Jer Tsai, Ting-Yuan Tu, Yan-Jye Shyong, I-Ming Jou, Che-Chia Hsu, Shu-Shien Shih, Yuan-Fu Liu, Cheng-Li Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.104105 pp 24168—24183
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiyi Wei, Yuxiang Dong, Xinglin Chen, Xiaohan Ren, Guangyao Li, Yamin Wang, Yichun Wang, Tongtong Zhang, Shangqian Wang, Chao Qin, Ninghong Song,
https://doi.org/10.18632/aging.104107 pp 24184—24207
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingting Sun, Yanfen Hu, Weipeng He, Yuru Shang, Xiaohong Yang, Liyun Gong, Xianbin Zhang, Peng Gong, Guofen Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.104126 pp 24208—24218
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jung-Chi Hsu, Ya-Ting Huang, Lian-Yu Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.104133 pp 24219—24227
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhen Tan, Yubin Lei, Jin Xu, Si Shi, Jie Hua, Bo Zhang, Qingcai Meng, Jiang Liu, Yiyin Zhang, Miaoyan Wei, Xianjun Yu, Chen Liang,
https://doi.org/10.18632/aging.104134 pp 24228—24241
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Chen, Yufei Ma, Zhijie Yang, Haiyang Lan, Guangliang Liu, Ye Zhang, Huiqiang Xia, Xiaofang Wang, Fei Han, Xiaolin Tu, Bo Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104160 pp 24242—24254
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi Zhang, Cheng-Zu He, Ya-Qin Qin, Jian-Jun Liao, Shang-Tao Huang, Steven Mo, Hong-Mian Li, Jian-Yan Lin,
https://doi.org/10.18632/aging.104195 pp 24255—24269
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Zhang, Lelin Huang, Xing Shi, Liu Yang, Fuzhou Hua, Jianyong Ma, Wengen Zhu, Xiao Liu, Rui Xuan, Yunfeng Shen, Jianping Liu, Xiaoyang Lai, Peng Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.202143 pp 24270—24287
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ji Sun, Lin Li, Jiangwei Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.202198 pp 24288—24300
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tiao Li, Kristen V. Fanning, Toru Nyunoya, Yan Chen, Chunbin Zou,
https://doi.org/10.18632/aging.202210 pp 24301—24317
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Liyan Shui, Weina Wang, Mingjie Xie, Bingjue Ye, Xian Li, Yanning Liu, Min Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.202237 pp 24318—24332
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wanjing Feng, Yue Wang, Siyuan Chen, Xiaodong Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.202238 pp 24333—24344
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nadezhda I. Kozlova, Galina E. Morozevich, Nina M. Gevorkian, Albert E. Berman,
https://doi.org/10.18632/aging.202243 pp 24345—24356
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sheng Wei, Xiwen Geng, Zifa Li, Kaiyong Xu, Minghui Hu, Hongyun Wu, Wei Shi, Mingqi Qiao,
https://doi.org/10.18632/aging.202249 pp 24357—24370
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Wei Thwe Khine, Miao Lian Voong, Ted Kheng Siang Ng, Lei Feng, Grishma Avinash Rane, Alan Prem Kumar, Ee Heok Kua, Ratha Mahendran, Rathi Mahendran, Yuan-Kun Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.202277 pp 24371—24393
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lijia Zhong, Yuanyuan Zhang, Mengyao Li, Yinjing Song, Danhui Liu, Xin Yang, Dehua Yang, Hao Qu, Lihua Lai, Qingqing Wang, Zhimin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.202293 pp 24394—24423
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuhan Yang, Hequn Jiang, Wanxin Li, Linyi Chen, Wanglong Zhu, Yu Xian, Zhengyu Han, Lan Yin, Yao Liu, Yi Wang, Kejian Pan, Kun Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.202300 pp 24424—24440
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Wen-Qing Xie, Wen-Feng Xiao, Kun Tang, Yu-Xiang Wu, Pei-Wu Hu, Yu-Sheng Li, Yu Duan, Shan Lv,
https://doi.org/10.18632/aging.103987 pp 24441—24452
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhenyu Li, Xiaolin Xu, Meiling Yang, Jianping Feng, Cunming Liu, Chun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103993 pp 24453—24461
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lu Wang, Yinan Sun, Ye Yuan, Qi Mei, Xianglin Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.104205 pp 24462—24474
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Correction

Qian Wang, Na Li, Fangzhou Chen, Ruoxuan Hei, Junxia Gu, Yaojuan Lu, Lichun Sun, Qiping Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.104221 pp 24475
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 12, Issue 23 Next