Volume 12, Issue 22

30 November, 2020
pp 22350—23421

About the Cover

The cover features Figure 2 "Telomere length changes with HBOT“ from Hachmo et al.


Explore This Issue

Editorials

Nico P. Dantuma, Thorsten Hoppe, Laura K. Herzog,
https://doi.org/10.18632/aging.104215 pp 22350—22351
PDF How to Cite
Oliver Robinson, Chung-Ho E. Lau,
https://doi.org/10.18632/aging.104216 pp 22352—22353
PDF How to Cite
Niels van den Berg,
https://doi.org/10.18632/aging.104218 pp 22354—22355
PDF How to Cite

Theory Article

Richard S. Criddle, Hsien-Jung L. Lin, Isabella James, Ji Sun Park, Lee D. Hansen, John C. Price,
https://doi.org/10.18632/aging.202208 pp 22356—22369
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Letter to the Editor

Huimin Li, Longxiang Xie, Lin Chen, Lu Zhang, Yali Han, Zhongyi Yan, Xiangqian Guo,
https://doi.org/10.18632/aging.104147 pp 22370—22389
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Jingyu Chen, Yazhou Wu, Zhi Chen, Bin Yi, Lili Zhang, Changlin Yin, Hua Feng,
https://doi.org/10.18632/aging.104092 pp 22390—22398
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chenliang Zhou, Tianfang Zhang, Haotang Ren, Shanshan Sun, Xia Yu, Jifang Sheng, Yu Shi, Hong Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.104114 pp 22399—22404
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan-Zhen Kong, Yi Wang, Mei-Xia Wang, Qing-Zhang Cheng, Robert Logan, Guan-Hui Wu, Si-Ming Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.104171 pp 22405—22412
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Han, Chunfen Peng, Rui Meng, Jing Yao, Qiong Zhou, Yong Xiao, Hong Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.202172 pp 22413—22424
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Wang, Anna Kovalchuk, Dongping Li, Rocio Rodriguez-Juarez, Yaroslav Ilnytskyy, Igor Kovalchuk, Olga Kovalchuk,
https://doi.org/10.18632/aging.202225 pp 22425—22444
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yafit Hachmo, Amir Hadanny, Ramzia Abu Hamed, Malka Daniel-Kotovsky, Merav Catalogna, Gregory Fishlev, Erez Lang, Nir Polak, Keren Doenyas, Mony Friedman, Yonatan Zemel, Yair Bechor, Shai Efrati,
https://doi.org/10.18632/aging.202188 pp 22445—22456
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Afsaneh Mohammadnejad, Marianne Nygaard, Shuxia Li, Dongfeng Zhang, Chunsheng Xu, Weilong Li, Jesper Lund, Lene Christiansen, Jan Baumbach, Kaare Christensen, Jacob v. B. Hjelmborg, Qihua Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.104198 pp 22457—22494
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Eva Bártová, Soňa Legartová, Jana Krejčí, Orazio Angelo Arcidiacono,
https://doi.org/10.18632/aging.202221 pp 22495—22508
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Zhang, Xi Zhong, Huali Jiang, Hualong Jiang, Tao Xie, Yunhong Tian, Rong Li, Baiyao Wang, Jiexia Zhang, Yawei Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.103460 pp 22509—22526
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuejiang Zhao, Hanwen Chen, Lu Wang, Zhiyuan Guo, Shijie Liu, Simin Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.103656 pp 22527—22537
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lushuang Xie, Ning Zhang, Qun Zhang, Chenyu Li, Aaron F. Sandhu, George Williams III, Sirui Lin, PeiRan Lv, Yi Liu, Qiaofeng Wu, Shuguang Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.103663 pp 22538—22549
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shan Zhong, Jun Xue, Jiao-Jiao Cao, Bomin Sun, Qing-Fang Sun, Liu-Guan Bian, Liang-Yun Hu, Si-Jian Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.103791 pp 22550—22563
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiping Zhao, Junfeng Zhang, Liangyu Yin, Jiali Yang, Yao Zheng, Mengjie Zhang, Bing Ni, Huaizhi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103830 pp 22564—22581
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huaping Tang, Xiaolei Han, Yan Feng, Yueqin Hao,
https://doi.org/10.18632/aging.103833 pp 22582—22598
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chong Lian, Lei Zhao, Jiacong Qiu, Yang Wang, Rencong Chen, Zhen Liu, Jin Cui, Xiaonan Zhu, Xuejun Wen, Shenming Wang, Jinsong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103834 pp 22599—22613
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dan Zhao, Jie Li, Wenting Hao, Yemin Yuan, Caiting Yu, Zhengyue Jing, Yi Wang, Peipei Fu, Chengchao Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103857 pp 22614—22625
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yilin Wang, Ming Zhang, Xiaoyun Hu, Wenyan Qin, Huizhe Wu, Minjie Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.103874 pp 22626—22655
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiufang Wang, Zhikun Wu, Wenyan Qin, Tong Sun, Senxu Lu, Yalun Li, Yuanhe Wang, Xiaoyun Hu, Dongping Xu, Yutong Wu, Qiuchen Chen, Weifan Yao, Mingyan Liu, Minjie Wei, Huizhe Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103875 pp 22656—22687
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuesong Pan, Weiqi Chen, Hongyi Yan, Mengxing Wang, Xianglong Xiang,
https://doi.org/10.18632/aging.103887 pp 22688—22699
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chia-Yu Shih, Yu-Che Cheng, ChiaoHui Hsieh, TingTing Tseng, ShihSheng Jiang, Shao-Chen Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.103890 pp 22700—22718
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dameng Li, Huichen Song, Linghu Shuo, Lei Wang, Ping Xie, Weili Li, Jiachen Liu, Yafei Tong, Chen-Yu Zhang, Xiaohong Jiang, Jing Li, Yujing Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103891 pp 22719—22743
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinhong Liu, Ning Zhao, Guiling Shi, Hai Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103902 pp 22744—22758
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen-Jie Zhou, Hao-Yu Wang, Jie Zhang, Hai-Ying Dai, Zhi-Xian Yao, Zhong Zheng, Sun Meng-Yan, Ke Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103909 pp 22759—22775
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zezhen Liu, Jiehui Zhong, Chao Cai, Jianming Lu, Wenqi Wu, Guohua Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.103921 pp 22776—22793
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Peng-Fei Li, Shi-Chao Guo, Tao Liu, Hanjin Cui, Dandan Feng, Ali Yang, Zhe Cheng, Jiekun Luo, Tao Tang, Yang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103938 pp 22794—22813
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Boshi Fu, Cheng Du, Zhikun Wu, Mingwei Li, Yi Zhao, Xinli Liu, Huizhe Wu, Minjie Wei,
https://doi.org/10.18632/aging.103949 pp 22814—22839
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junfeng Zhang, Jianyou Gu, Shixiang Guo, Wenjie Huang, Yao Zheng, Xianxing Wang, Tao Zhang, Weibo Zhao, Bing Ni, Yingfang Fan, Huaizhi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103965 pp 22840—22858
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Feng Wang, Shengyu Fu, Jiafan Lei, Hongchen Wu, Shugui Shi, Kangning Chen, Jun Hu, Xueqing Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103967 pp 22859—22868
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming Yi, Linghui Zhou, Anping Li, Suxia Luo, Kongming Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.103982 pp 22869—22891
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaohong Xia, Tumei Hu, Jinchan He, Qiong Xu, Cuifu Yu, Xiaolin Liu, Zhenlong Shao, Yuning Liao, Hongbiao Huang, Ningning Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104003 pp 22892—22905
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Long-Qing Li, Liang-Hao Zhang, Yan Zhang, Xin-Chang Lu, Yi Zhang, Yong-Kui Liu, Manhas Abdul Khader, Jia-Wen, Tao-Liu, Jia-Zhen Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104017 pp 22906—22926
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiayuan Chen, Yongqiang Zheng, Haihong Wang, Dejun Zhang, Lei Zhao, Dandan Yu, Zhenyu Lin, Tao Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104022 pp 22927—22948
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hui Zhou, Meng Lei, Wang Wang, Mengjie Guo, Jia Wang, Haoyang Zhang, Li Qiao, Huayun Feng, Zhaogang Liu, Lijuan Chen, Jianhao Hou, Xueyuan Wang, Chenxi Gu, Bo Zhao, Evgeny Izumchenko, Ye Yang, Yongqiang Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.104023 pp 22949—22974
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiankun Zhu, Haiyang Ren, Xiaodong Li, Bo Qian, Shengjie Fan, Fengli Hu, Lishan Xu, Bo Zhai,
https://doi.org/10.18632/aging.104028 pp 22975—23003
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Chen, Lin Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.104041 pp 23004—23016
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Han, Chunting Hua, Siyuan Sun, Boya Zhang, Yinjing Song, Stijn van der Veen, Hao Cheng,
https://doi.org/10.18632/aging.104046 pp 23017—23028
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meimei Huang, Lili Chen, Xiaodan Mao, Guifen Liu, Yuqin Gao, Xiaoqing You, Min Gao, Jalid Sehouli, Pengming Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.104049 pp 23029—23046
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Li, Yifei Feng, Ding Heng, Ranran Chen, Yong Wang, Ziwei Xu, Dongsheng Zhang, Chuan Zhang, Yue Zhang, Dongjian Ji, Junwei Tang, Yueming Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.104055 pp 23047—23066
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong Wu, Peihua Zhang, Fangmei Li, Ying Shen, Hongli Chen, Yuandong Feng, Aili He, Fangxia Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104066 pp 23067—23081
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lang Cui, Wenhao Song, Yao Zeng, Qi Wu, Ziqiang Fan, Tiantian Huang, Bo Zeng, Mingwang Zhang, Qingyong Ni, Yan Li, Tao Wang, Diyan Li, Xueping Mao, Ting Lian, Deying Yang, Mingyao Yang, Xiaolan Fan,
https://doi.org/10.18632/aging.104067 pp 23082—23095
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiamin Hu, Zifei Xiang, Wei Zhang, Zhijun Yu, Xiaoming Xin, Rong Zhang, Youping Deng, Qiong Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.104070 pp 23096—23113
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Huang, Guanjian Zhao, Qiang Yang, Jiahe Tan, Ying Tan, Jiqin Zhang, Yuan Cheng, Jin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104072 pp 23114—23128
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen Chen, JuYoung Park, Chenkai Wu, QianLi Xue, George Agogo, Ling Han, Emiel O. Hoogendijk, Zuyun Liu, Zunyou Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.104078 pp 23129—23145
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Wang, Hua Wei, Jianhua Tong, Muhuo Ji, Jianjun Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.104080 pp 23146—23164
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yue Wu, Xian Wei, Huan Feng, Bintao Hu, Bo Liu, Yang Luan, Yajun Ruan, Xiaming Liu, Zhuo Liu, Shaogang Wang, Jihong Liu, Tao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104088 pp 23165—23186
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anna Chen, Yidong Wang, Jiaqi Wu, Dong Tang, Qianru Zhu, Anqian Lu, Jin Yang, Zhejun Cai, Junping Shi,
https://doi.org/10.18632/aging.104089 pp 23187—23199
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiao Wang, Li He, Yunliang Tang, Dan Li, Yuting Yang, Zhenguo Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.104090 pp 23200—23216
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junfeng Zhang, Hui Sun, Songsong Liu, Wenjie Huang, Jianyou Gu, Zhiping Zhao, Huan Qin, Liwen Luo, Jiali Yang, Yongfei Fang, Jiayun Ge, Bing Ni, Huaizhi Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104091 pp 23217—23232
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yiwan Zhao, Ziqiang Wang, Yunhao Mao, Bing Li, Yuanchang Zhu, Shikuan Zhang, Songmao Wang, Yuyang Jiang, Naihan Xu, Yizhen Xie, Weidong Xie, Yaou Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104098 pp 23233—23250
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Zhao, Xinxue Zhang, Zhigang Zhang, Zhe Liu, Jiqiao Zhu, Shaocheng Lyu, Lixin Li, Ren Lang, Qiang He,
https://doi.org/10.18632/aging.104099 pp 23251—23274
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qian Gao, Zhiyao Li, Lingxian Meng, Jinsha Ma, Yanfeng Xi, Tong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104100 pp 23275—23295
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shihui Fu, Yao Yao, Shengzheng Wu, Juelin Deng, Faqin Lv, Yali Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.104113 pp 23296—23305
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yucai Wu, Lei Zhang, Shiming He, Bao Guan, Anbang He, Kunlin Yang, Yanqing Gong, Xuesong Li, Liqun Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.104115 pp 23306—23325
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Huang, KeWei Zhang, Yinghua Li, Yuyin Dai, Hongguang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.104121 pp 23326—23336
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shu-Ting Huang, Jing Chen, Li-Yin Lian, Hui-Hua Cai, Hai-Shan Zeng, Min Zheng, Mu-Biao Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104188 pp 23337—23350
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lissett Gonzalez-Burgos, José Barroso, Daniel Ferreira,
https://doi.org/10.18632/aging.202177 pp 23351—23378
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Xiaojing Yang, Hanru Ren, Xiaomao Guo, Chaosu Hu, Jie Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.103932 pp 23379—23393
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jae Sook Kang, Yong Ryoul Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.103933 pp 23394—23408
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meng Meng, Qianwen Zhao, Rahul Kumar, Chen Bai, Yunlei Deng, Bo Wan,
https://doi.org/10.18632/aging.103991 pp 23409—23421
View Abstract PDF Full-Text How to Cite