Volume 12, Issue 21

15 November, 2020
pp 20931—22349

About the Cover

The cover features Figure 4 "SIRT6 expression is downregulated in mouse senescent aorta, and endothelial-specific Sirt6 knockout in mouse deteriorates oxidative stress-induced senescence in the aorta“ from Lee et al.


Explore This Issue

Editorials

Stephanie Herkenne, Luca Scorrano,
https://doi.org/10.18632/aging.104207 pp 20931—20933
PDF How to Cite
Ricardo Villa-Bellosta,
https://doi.org/10.18632/aging.104211 pp 20934—20935
PDF How to Cite
Faisal J. Alibhai, Ren-Ke Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104213 pp 20936—20937
PDF How to Cite

Letter to the Editor

Fei-Feng Li, Qiong Zhang, Gui-Yu Wang, Shu-Lin Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104024 pp 20938—20945
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Priority Research Paper

Ok-Hee Lee, Yun Mi Woo, Sohyeon Moon, Jihyun Lee, Haeun Park, Hoon Jang, Yun-Yong Park, Soo-Kyung Bae, Keun-Hong Park, Ji Hoe Heo, Youngsok Choi,
https://doi.org/10.18632/aging.202176 pp 20946—20967
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Ying Xu, Zhixue Li, Weijun Yu, Xiangyang He, Yan Ma, Fengmin Cai, Zheng Liu, Rencheng Zhao, Dewang Wang, Yan-Fang Guo, Jialong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103929 pp 20968—20981
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Furong Zeng, Guangtong Deng, Yanhui Cui, Yan Zhang, Minhui Dai, Lingli Chen, Duoduo Han, Wen Li, Kehua Guo, Xiang Chen, Minxue Shen, Pinhua Pan,
https://doi.org/10.18632/aging.103980 pp 20982—20996
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chong Liu, Qingxin Shi, Mingfei Peng, Ruyue Lu, Haohao Li, Yingying Cai, Jiaxi Chen, Jiaqin Xu, Bo Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.104020 pp 20997—21003
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jose L. Cantero, Mercedes Atienza, Jaime Ramos-Cejudo, Silvia Fossati, Thomas Wisniewski, Ricardo S. Osorio,
https://doi.org/10.18632/aging.104057 pp 21004—21022
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Nicholas T. Kruse, Petra Buzkova, Joshua I. Barzilay, Rodrigo J. Valderrabano, John A. Robbins, Howard A. Fink, Diana I. Jalal,
https://doi.org/10.18632/aging.202135 pp 21023—21036
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Teresia Kling, Anna Wenger, Helena Carén,
https://doi.org/10.18632/aging.202145 pp 21037—21056
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elisabet Cuyàs, Juan Gumuzio, Jesús Lozano-Sánchez, Antonio Segura-Carretero, Sara Verdura, Joaquim Bosch-Barrera, Begoña Martin-Castillo, Alfons Nonell-Canals, Amadeu Llebaria, Silvia Cabello, Carme Serra, Melchor Sanchez-Martinez, Ángel G. Martin, Javier A. Menendez,
https://doi.org/10.18632/aging.202154 pp 21057—21075
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Cancer Therapeutics
Minghui Ou, Shaobo Hao, Jing Chen, Shibo Zhao, Shichao Cui, Jie Tu,
https://doi.org/10.18632/aging.103140 pp 21076—21090
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Wei, Bo Wang, Liwen Hu, Yang Xu, Zhongdong Li, Yi Shen, Hairong Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103196 pp 21091—21113
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhi Wu, Maohua Zheng, Yonghong Zhang, Min Xie, Shilai Tian, Tao Ding, Lichao Li, Quanlin Guan,
https://doi.org/10.18632/aging.103603 pp 21114—21128
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Juan Yang, Wei-Gang Wang, Ke-Qiang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.103758 pp 21129—21146
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ting Chang, Chunxiao Niu, Chao Sun, Ying Ma, Rongjing Guo, Zhe Ruan, Yanwu Gao, Xiaodan Lu, Huanhuan Li, Ye Lin, Jiaji Lin, Zhuyi Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103785 pp 21147—21160
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shenquan Guo, Yuanzhi Li, Boyang Wei, Wenchao Liu, Ran Li, Wenping Cheng, Xin Zhang, Xuying He, Xifeng Li, Chuanzhi Duan,
https://doi.org/10.18632/aging.103796 pp 21161—21185
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guan-Ming Lu, Yong-Xian Rong, Zhi-Jie Liang, Dong-lin Hunag, Yan-Fei Ma, Zhi-Zhai Luo, Fang-Xiao Wu, Xin-Heng Liu, Yu Liu, Steven Mo, Zhong-Quan Qi, Hong-Mian Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103809 pp 21186—21201
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wei Xu, Chen-Chen Tan, Xi-Peng Cao, Lan Tan, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
https://doi.org/10.18632/aging.103814 pp 21202—21219
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fang He, Ling Li, Pei-Pei Li, Yan Deng, Yuan-Yuan Yang, Yi-Xuan Deng, Hong-Hong Luo, Xin-Tong Yao, Yu-Xi Su, Hua Gan, Bai-Cheng He,
https://doi.org/10.18632/aging.103827 pp 21220—21235
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianyi Gao, Xiangxiang Liu, Bangshun He, Yuqin Pan, Shukui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103837 pp 21236—21252
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hsiao-Hua Chang, Il-Ly Chen, Yin-Lin Wang, Mei-Chi Chang, Yi-Ling Tsai, Wen-Chien Lan, Tong-Mei Wang, Sin-Yuet Yeung, Jiiang-Huei Jeng,
https://doi.org/10.18632/aging.103848 pp 21253—21272
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi Jin, Xianye Cheng, Xin Huang, Fan Ding, Sae Rom Lee, Fengdi Wang, Xiaoyi Lu, Dongming Su, Bin Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103851 pp 21273—21289
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanliang Yan, Qijia Yan, Long Qian, Yueping Jiang, Xi Chen, Shuangshuang Zeng, Zhijie Xu, Zhicheng Gong,
https://doi.org/10.18632/aging.103863 pp 21290—21307
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shao-Chuan Wang, Lung Chan, Tzuo-Yi Hsieh, Chao-Hsien Wang, Sung-Lang Chen, Wen-Wei Sung,
https://doi.org/10.18632/aging.103865 pp 21308—21315
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiashan Ding, Qiaoling Zhang, Shichao Chen, Huikai Huang, Linsheng He,
https://doi.org/10.18632/aging.103868 pp 21316—21328
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yichen Liu, Xiaoqi Zhu, Xiaoyi Zhou, Jingwen Cheng, Xiaoyu Fu, Jingsheng Xu, Yuya Wang, Yueping Zhong, Minjie Chu,
https://doi.org/10.18632/aging.103871 pp 21329—21343
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Boxi Ke, Tianmeng Zhang, Tianyang An, Rong Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.103877 pp 21344—21354
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xueting Ren, Peng Xu, Dai Zhang, Kang Liu, Dingli Song, Yi Zheng, Si Yang, Na Li, Qian Hao, Ying Wu, Zhen Zhai, Huafeng Kang, Zhijun Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.103881 pp 21355—21375
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hyun-Keun Kwon, Ji Min Kim, Sung-Chan Shin, Eui-Suk Sung, Hyung-Sik Kim, Gi Cheol Park, Yong-Il Cheon, Jin-Choon Lee, Byung-Joo Lee,
https://doi.org/10.18632/aging.103882 pp 21376—21390
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ina Jeong, Jae-Hyun Lim, Jin-Soo Park, Yeon-Mok Oh,
https://doi.org/10.18632/aging.103885 pp 21391—21403
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuxin Fang, Qian Zhong, Yadong Wang, Chuncai Gu, Side Liu, Aimin Li, Qun Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.103893 pp 21404—21422
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Tumor Suppressors
Di Yang, Qing Wang, Gang Wei, Jiaxue Wu, Yi Chun Zhu, Qing Zhu, Ting Ni, Xinhua Liu, Yi Zhun Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103895 pp 21423—21445
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin-Huei Chung, Shu-Ting Liu, Shih-Ming Huang, Donald M. Salter, Herng-Sheng Lee, Yu-Juei Hsu,
https://doi.org/10.18632/aging.103896 pp 21446—21468
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoxin Lv, Qiang Li, Shuai Mao, Limin Qin, Peikang Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103914 pp 21469—21480
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kui Chen, Bingsong Huang, Shan Yan, Siyi Xu, Keqin Li, Kuiming Zhang, Qi Wang, Zhongwei Zhuang, Liang Wei, Yanfei Zhang, Min Liu, Hao Lian, Chunlong Zhong,
https://doi.org/10.18632/aging.103923 pp 21481—21503
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinmiao Yan, Yiyan Yang, Zikun Chen, Zuojing Yin, Zeliang Deng, Tianyi Qiu, Kailin Tang, Zhiwei Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.103925 pp 21504—21517
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Liu, Tian Lan, Yuxuan Song, Jianpeng Cai, Xi Yu, Wei Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103936 pp 21518—21543
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guolin He, Shunjun Fu, Yang Li, Ting Li, Purong Mei, Lei Feng, Lei Cai, Yuan Cheng, Chenjie Zhou, Yujun Tang, Wenbin Huang, Haiyan Liu, Bohong Cen, Mingxin Pan, Yi Gao,
https://doi.org/10.18632/aging.103943 pp 21544—21558
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yafei Liu, Guanchao Ye, Lan Huang, Chunyang Zhang, Yinliang Sheng, Bin Wu, Lu Han, Chunli Wu, Bo Dong, Yu Qi,
https://doi.org/10.18632/aging.103945 pp 21559—21581
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cong Lai, Zhenyu Wu, Juanyi Shi, Kaiwen Li, Jiamin Zhu, Zhenhong Chen, Cheng Liu, Kewei Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103947 pp 21582—21596
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tao Zhu, Juyan Zheng, Shuo Hu, Wei Zhang, Honghao Zhou, Xi Li, Zhao-Qian Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103952 pp 21597—21612
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hideyuki Hoshi, Yoshihito Shigihara,
https://doi.org/10.18632/aging.103956 pp 21613—21637
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiangxiang Liu, Jian Qin, Tianyi Gao, Chenmeng Li, Xiaoxiang Chen, Kaixuan Zeng, Mu Xu, Bangshun He, Bei Pan, Xueni Xu, Yuqin Pan, Huiling Sun, Tao Xu, Shukui Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103959 pp 21638—21659
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhiyu Yang, Qiaoyun Xia, Di Lu, Han Yue, Jianmin Zhang, Yalong Li, Bingyong Zhang, Xiuling Li, Mingbo Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.103962 pp 21660—21673
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lei Wang, Haoran Li, Qingdong Qiao, Yukun Ge, Ling Ma, Qiang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103971 pp 21674—21686
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hengchang Li, Chengxiang Lu, Wenfei Yao, Lixin Xu, Jun Zhou, Bin Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103975 pp 21687—21705
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Long Xiao, Mengdan Zhong, Yu Huang, Jie Zhu, Wenkai Tang, Danyong Li, Jiandong Shi, Aiqing Lu, Huilin Yang, Dechun Geng, Hong Li, Zhirong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103976 pp 21706—21729
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Szu-Ying Lee, Jui Wang, Chia-Ter Chao, Kuo-Liong Chien, Jenq-Wen Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103978 pp 21730—21746
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qiang Zhang, Fei Xu, Lianke Wang, Wei-Dong Zhang, Chang-Qing Sun, Hong-Wen Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.103983 pp 21747—21757
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Minghui Zhao, Yiwei Wang, Yucui Zhao, Sijia He, Ruyi Zhao, Yanwei Song, Jin Cheng, Yanping Gong, Jianzhu Xie, Yulan Wang, Binjie Hu, Ling Tian, Qian Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103984 pp 21758—21776
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on p53 Part 2
Xiaoyu Huang, Qingyuan Ouyang, Mingxia Ran, Bo Zeng, Linhua Deng, Shenqiang Hu, Mingyao Yang, Guo Li, Tao Deng, Ming He, Ti Li, Haidi Yang, Guiquan Zhang, Heming Zhang, Changjun Zeng, Jiwen Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103990 pp 21777—21797
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhike Zhou, Fenqin Chen, Shanshan Zhong, Yi Zhou, Rongwei Zhang, Kexin Kang, Xiaoqian Zhang, Ying Xu, Mei Zhao, Chuansheng Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103994 pp 21798—21808
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tianjie Liu, Qing Xia, Haibao Zhang, Zixi Wang, Wenjie Yang, Xiaoyun Gu, Tao Hou, Yule Chen, Xinqi Pei, Guodong Zhu, Dalin He, Lei Li, Shan Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.103999 pp 21809—21836
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaolan You, Jian Wu, Yuanjie Wang, Qinghong Liu, Zhiyi Cheng, Xiaojun Zhao, Guiyuan Liu, Chuanjiang Huang, Jiawen Dai, Yan Zhou, Dehu Chen, Yang Chong,
https://doi.org/10.18632/aging.104000 pp 21837—21853
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yutao Wang, Kexin Yan, Jiaxing Lin, Jianfeng Wang, Zhenhua Zheng, Xinxin Li, Zhixiong Hua, Yuepeng Bu, Jianxiu Shi, Siqing Sun, Xuejie Li, Yang Liu, Jianbin Bi,
https://doi.org/10.18632/aging.104001 pp 21854—21873
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongkai Shang, Jianfeng Zheng, Jinyi Tong,
https://doi.org/10.18632/aging.104004 pp 21874—21889
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Meiqi Yi, Yingying Ma, Songbiao Zhu, Chengting Luo, Yuling Chen, Qingtao Wang, Haiteng Deng,
https://doi.org/10.18632/aging.104007 pp 21890—21903
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuxing Zhu, Hao Bo, Zhizhao Chen, Jingjing Li, Dong He, Mengqing Xiao, Liang Xiang, Long Jin, Jianda Zhou, Lian Gong, Yanhong Zhou, Ming Zhou, Wei Xiong, Xiaowei Xing, Ruhong Li, Ke Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.104011 pp 21904—21922
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shichao Zhang, Zuquan Hu, Yingwu Lan, Jinhua Long, Yun Wang, Xiaowen Chen, Xiaofeng Xu, Zhu Zeng, Yan Ouyang,
https://doi.org/10.18632/aging.104013 pp 21923—21941
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Seung Wan Suh, Ji Won Han, Ji Hyun Han, Jong Bin Bae, Woori Moon, Hye Sung Kim, Dae Jong Oh, Kyung Phil Kwak, Bong Jo Kim, Shin Gyeom Kim, Jeong Lan Kim, Tae Hui Kim, Seung-Ho Ryu, Seok Woo Moon, Joon Hyuk Park, Seonjeong Byun, Jiyeong Seo, Jong Chul Youn, Dong Young Lee, Dong Woo Lee, Seok Bum Lee, Jung Jae Lee, Jin Hyeong Jhoo, Ki Woong Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.104016 pp 21942—21958
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fan-Shuen Tseng, Xiao Deng, Yi-Lin Ong, Hui-Hua Li, Eng-King Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.104021 pp 21959—21970
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhonghui Chen, Weibing Zhang, Ming Deng, Yaming Li, Yan Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.104035 pp 21971—21991
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yufang Hou, Weiqi Wang, Zifan Zeng, Wenqiang Gan, Silin Lv, Tiegang Li, Zheng Yan, Rixin Zhang, Min Yang,
https://doi.org/10.18632/aging.104038 pp 21992—22018
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiabing Zhan, Huizhen Lv, Beibei Dai, Shuai Yuan, Jiahui Fan, Yanru Zhao, Zhongwei Yin, Dao Wen Wang, Chen Chen, Huaping Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104040 pp 22019—22045
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dongwen Jiang, Bingyu Guo, Feng Lin, Shixiu Lin, Kai Tao,
https://doi.org/10.18632/aging.104044 pp 22046—22058
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chao-Tao Tang, Youxiang Chen, Chunyan Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.104048 pp 22059—22077
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhuolun Sun, Changying Jing, Chutian Xiao, Tengcheng Li, Yu Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104053 pp 22078—22094
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weipu Mao, Jianping Wu, Qingfang Kong, Jian Li, Bin Xu, Ming Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104063 pp 22095—22111
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Hu, Shuting Kong, Tiancheng Dong, Zhiwei Lin, Qihao Zhang, Xingxing Chen, Yongsheng Gong, Xiaofang Fan, Mingyu He, Hao Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.104065 pp 22112—22121
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yong Li, Gang Deng, Huikai Zhang, Yangzhi Qi, Lun Gao, Yinqiu Tan, Ping Hu, Yixuan Wang, Baohui Liu, Qianxue Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.104075 pp 22122—22138
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tze Pin Ng, Yanxia Lu, Crystal Tze Ying Tan, Qi Gao, Xinyi Gwee, Tamas Fulop, Anis Larbi,
https://doi.org/10.18632/aging.104076 pp 22139—22151
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Ma, Jing-Kai Zhang, Di Yang, Xiao-Xin Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.104083 pp 22152—22173
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenjing Zhang, Wen Cheng, Rosanna Parlato, Xiaosun Guo, Xiaopei Cui, Chaochao Dai, Lei Xu, Jiankang Zhu, Min Zhu, Kun Luo, Wencheng Zhang, Bo Dong, Jianli Wang, Fan Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.104094 pp 22174—22198
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lijuan Cui, Huan Xue, Zhitong Wen, Zhihong Lu, Yunfeng Liu, Yi Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104122 pp 22199—22219
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Marilena Rizzo, Nikola du Preez, Kaatje D. Ducheyne, Claudia Deelen, Mabel M. Beitsma, Tom A. E. Stout, Marta de Ruijter-Villani,
https://doi.org/10.18632/aging.104159 pp 22220—22232
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Mao, Zheng Wang, Yuanchuan Zhang, YuanYuan Chen, Qian Liu, Tongtong Zhang, Yanjun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.104161 pp 22233—22252
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Il-Young Jang, Jin Hoon Park, Jeoung Hee Kim, Seungjoo Lee, Eunju Lee, Jin Young Lee, So Jeong Park, Da Ae Kim, Mark W. Hamrick, Beom-Jun Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.104179 pp 22253—22265
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Daniel Frankel, Matthew Davies, Bharat Bhushan, Yavuz Kulaberoglu, Paulina Urriola-Munoz, Justine Bertrand-Michel, Melissa R. Pergande, Andrew A. Smith, Swapan Preet, Thomas J. Park, Michele Vendruscolo, Kenneth S. Rankin, Stephanie M. Cologna, Janet R. Kumita, Nicolas Cenac, Ewan St John Smith,
https://doi.org/10.18632/aging.202138 pp 22266—22290
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingwei Chen, Rongyuan Zhang, Le Lu, Jian Du, Chunyang Chen, Keke Ding, Xuedong Wei, Guangbo Zhang, Yuhua Huang, Jianquan Hou,
https://doi.org/10.18632/aging.202203 pp 22291—22312
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Hong Zeng, Nan Liu, Xiao-Xie Liu, Yan-Yan Yang, Mou-Wang Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.103675 pp 22313—22334
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Kun Ren, Xiao-Dan Xu, Xiao-Hai Yu, Meng-Qi Li, Meng-Wen Shi, Qi-Xian Liu, Ting Jiang, Xi-Long Zheng, Kai Yin, Guo-Jun Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103786 pp 22335—22349
View Abstract PDF Full-Text How to Cite