Volume 12, Issue 20

31 October, 2020
pp 19828—20930

About the Cover

The cover features Figure 1 "Metformin blunts the global transcriptomic changes induced by PRT in human skeletal muscle“ from Kulkarni et al.


Explore This Issue

Editorials

Bishuang Cai, Xiaobo Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104208 pp 19828—19829
PDF How to Cite
Nastaran Daneshgar, Dao-Fu Dai,
https://doi.org/10.18632/aging.104209 pp 19830—19831
PDF How to Cite
Xiaobo Wang, Bishuang Cai,
https://doi.org/10.18632/aging.104210 pp 19832—19833
PDF How to Cite

Priority Research Papers

Yuan Zhang, Shasha Zhang, Zhonghong Zhang, Ying Dong, Xiangyu Ma, Ruiying Qiang, Yin Chen, Xia Gao, Chunjie Zhao, Fangyi Chen, Shuangba He, Renjie Chai,
https://doi.org/10.18632/aging.104009 pp 19834—19851
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ameya S. Kulkarni, Bailey D. Peck, R. Grace Walton, Philip A. Kern, Jessica C. Mar, Samuel T. Windham, Marcas M. Bamman, Nir Barzilai, Charlotte A. Peterson,
https://doi.org/10.18632/aging.104096 pp 19852—19866
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Mingming Jin, Nannan Shi, Meng Wang, Chunzi Shi, Shengjie Lu, Qing Chang, Shuang Sha, Yun Lin, Yingmin Chen, Hui Zhou, Kaiyi Liang, Xuyuan Huang, Yuxin Shi, Gang Huang,
https://doi.org/10.18632/aging.103941 pp 19867—19879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mengdie Lü, Li Qiu, Guangshuai Jia, Rongqun Guo, Qibin Leng,
https://doi.org/10.18632/aging.104015 pp 19880—19897
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin Zhang, Tao Fan, Shuo Yang, Haojie Feng, Bo Hao, Zilong Lu, Rui Xiong, Xiaokang Shen, Wenyang Jiang, Wei Wang, Qing Geng,
https://doi.org/10.18632/aging.104077 pp 19898—19910
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Antoine Froidure, Manon Mahieu, Delphine Hoton, Pierre-François Laterre, Jean Cyr Yombi, Sandra Koenig, Benoit Ghaye, Jean-Philippe Defour, Anabelle Decottignies,
https://doi.org/10.18632/aging.104097 pp 19911—19922
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Josep Blanch-Rubió, Natalia Soldevila-Domenech, Laura Tío, Jone Llorente-Onaindia, Manuel Ciria-Recasens, Luciano Polino, Alba Gurt, Rafael de la Torre, Rafael Maldonado, Jordi Monfort, the Covidmar Study Group,
https://doi.org/10.18632/aging.104117 pp 19923—19937
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xing Guo, Yanrong Li, Hua Li, Xueqin Li, Xu Chang, Xuemei Bai, Zhanghong Song, Junfeng Li, Kefeng Li,
https://doi.org/10.18632/aging.104132 pp 19938—19944
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Géraldine Falgarone, Frédéric Pamoukdjian, Johann Cailhol, Audrey Giocanti-Auregan, Sandrine Guis, Guilhem Bousquet, Olivier Bouchaud, Olivier Seror,
https://doi.org/10.18632/aging.104150 pp 19945—19953
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sérgio Alexandre Alcantara Santos, Ana Carolina Lima Camargo, Flávia Bessi Constantino, Ketlin Thassiani Colombelli, Luiz Marcos Frediani Portela, Matheus Naia Fioretto, José Cavalcante Souza Vieira, Pedro Magalhães Padilha, Mateus Betta de Oliveira, Sergio Luis Felisbino, Robson Francisco Carvalho, Luis Antonio Justulin,
https://doi.org/10.18632/aging.104093 pp 19954—19978
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jose A. Santos-Marcos, Alexia Barroso, Oriol A. Rangel-Zuñiga, Cecilia Perdices-Lopez, Carmen Haro, Miguel A. Sanchez-Garrido, Helena Molina-Abril, Claes Ohlsson, Pablo Perez-Martinez, Matti Poutanen, Jose Lopez-Miranda, Francisco Perez-Jimenez, Manuel Tena-Sempere, Antonio Camargo,
https://doi.org/10.18632/aging.104140 pp 19979—20000
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fedra Luciano-Mateo, Noemí Cabré, Gerard Baiges-Gaya, Salvador Fernández-Arroyo, Anna Hernández-Aguilera, Elisabet Elisabet Rodríguez-Tomàs, Meritxell Arenas, Jordi Camps, Javier A. Menéndez, Jorge Joven,
https://doi.org/10.18632/aging.104154 pp 20001—20023
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jan Frohlich, Kristina Kovacovicova, Tommaso Mazza, Maria R. Emma, Daniela Cabibi, Michelangelo Foti, Cyril Sobolewski, Jude A. Oben, Marion Peyrou, Francesc Villarroya, Maurizio Soresi, Rita Rezzani, Melchiorre Cervello, Francesca Bonomini, Anna Alisi, Manlio Vinciguerra,
https://doi.org/10.18632/aging.104182 pp 20024—20046
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yue Cui, Yang Song, Shi Yan, Mengru Cao, Jian Huang, Dexin Jia, Yuechao Liu, Shuai Zhang, Weina Fan, Li Cai, Chunhong Li, Ying Xing,
https://doi.org/10.18632/aging.103329 pp 20047—20068
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xin Jiang, Dong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.103391 pp 20069—20084
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yingying Yang, Weiqi Chen, Yuesong Pan, Hongyi Yan, Xia Meng, Liping Liu, Yongjun Wang, Yilong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103452 pp 20085—20094
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaojun Fu, Chenxing Wu, Ning Han, Ning Liu, Song Han, Xuebin Liu, Shouwei Li, Changxiang Yan,
https://doi.org/10.18632/aging.103593 pp 20095—20110
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hao Zhang, Jianmin Kang, Ling Liu, Lulu Chen, Saisai Ren, Yanling Tao,
https://doi.org/10.18632/aging.103614 pp 20111—20126
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Li, Taihu Wan, Jie Qu, Yang Yu, Ruipeng Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.103642 pp 20127—20138
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hongping Wang, Meiling Wei, Yihua Kang, Jianqin Xing, Yinghui Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103679 pp 20139—20151
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lin Bai, Ying Lyu, Guiying Shi, Keya Li, Yiying Huang, Yuanwu Ma, Yu-Sheng Cong, Lianfeng Zhang, Chuan Qin,
https://doi.org/10.18632/aging.103729 pp 20152—20162
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xindie Zhou, Jin Li, Yuanshuai Zhou, Zhicheng Yang, Haoyu Yang, Dong Li, Junjie Zhang, Yi Zhang, Nanwei Xu, Yong Huang, Lifeng Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.103731 pp 20163—20183
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Wang, Shan Zhu, Wen Wei, Yi Tu, Chuang Chen, Junlong Song, Juanjuan Li, Changhua Wang, Zhiliang Xu, Shengrong Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.103749 pp 20184—20197
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Handi Liao, Suning Zhang, Jianou Qiao,
https://doi.org/10.18632/aging.103752 pp 20198—20211
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Xiao, Chunling Li, Hongyue Wang, Yijun Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103762 pp 20212—20225
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jinfu Wu, I-Shiung Cheng, Suchada Saovieng, Wei-Horng Jean, Chung-Lan Kao, Yung-Yang Liu, Chih-Yang Huang, Tania Xu Yar Lee, John L. Ivy, Chia-Hua Kuo,
https://doi.org/10.18632/aging.103763 pp 20226—20234
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Tumor Suppressors
Jinpeng Du, Zexin Zhu, Lin Xu, Xing Chen, Xuefeng Li, Tian Lan, Wei Li, Kefei Yuan, Yong Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.103772 pp 20235—20253
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qianwen Gong, Qi Wan, Anqi Li, Yubin Yu, Xiangyu Ding, Lei Lin, Xiaoliang Qi, Liang Hu,
https://doi.org/10.18632/aging.103779 pp 20254—20267
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Eye Disease
Chi Ma, Kanani Hokutan, Yihang Shen, Manoj Nepal, Jin-Hee Kim, Jun Zhang, Peiwen Fei,
https://doi.org/10.18632/aging.103782 pp 20268—20284
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zongze He, Juan Long, Chen Yang, Bo Gong, Meixiong Cheng, Qi Wang, Jian Tang,
https://doi.org/10.18632/aging.103800 pp 20285—20307
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jie Liu, Xiao Han, Lijuan Chen, Dong Han, Xiaoqian Mu, Xiufeng Hu, Hongbo Wu, Huijuan Wu, Wenjing Liu, Yanqiu Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103804 pp 20308—20331
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Shipeng Ning, Hui Li, Kun Qiao, Qin Wang, Meiying Shen, Yujuan Kang, Yanling Yin, Jiena Liu, Lei Liu, Siyu Hou, Jianyu Wang, Shouping Xu, Da Pang,
https://doi.org/10.18632/aging.103807 pp 20332—20349
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yi-Jun Ge, Wei Xu, Chen-Chen Tan, Lan Tan,
https://doi.org/10.18632/aging.103813 pp 20350—20365
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuan Wang, Junwen Chen, Xia Wang, Kefeng Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103828 pp 20366—20379
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xian-Zi Yang, Xi-Min Chen, Li-Si Zeng, Jin Deng, Lei Ma, Chuan Jin, Ren Wang, Meng-He Wang, Yue-Feng Wen, Xiao-Liang Wu, Hui-Yun Wang, Shu-Zhong Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.103829 pp 20380—20395
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Weinan Xue, Fan Wang, Peng Han, Yanlong Liu, Bomiao Zhang, Xinyue Gu, Yue Wang, Mingqi Li, Yashuang Zhao, Binbin Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.103835 pp 20396—20412
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sisi Deng, Zhi Zhang, Xiaoli Lu, Qi Zhou, Shilin Xia, Mi Li,
https://doi.org/10.18632/aging.103836 pp 20413—20431
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong Sun, Quan Li, Gang Yin, Xi Ding, Jing Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.103845 pp 20432—20444
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bing Zheng, Xu Sun, Xin-Feng Chen, Zhan Chen, Wei-li Zhu, Hua Zhu, Dong-Hua Gu,
https://doi.org/10.18632/aging.103847 pp 20445—20456
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Yang, Mingli Sun, Zhaojin Yu, Jinwei Liu, Wei Yan, Zhuogang Liu, Minjie Wei, Hongtao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103858 pp 20457—20470
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hanyang Li, Lijie Lai, Jun Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.103861 pp 20471—20482
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yue Wu, Yuqing Pei, Zhuo Yang, Kexin Li, Xiaoying Lou, Wei Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.103878 pp 20483—20492
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaoxu Yang, Guohui Wang, Xiaolei Huang, Min Cheng, Yangyang Han,
https://doi.org/10.18632/aging.103906 pp 20493—20511
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fei Liao, Xin Chen, Pailan Peng, Weiguo Dong,
https://doi.org/10.18632/aging.103907 pp 20512—20522
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zijiang Zhu, Huilin Wang, Yao Pang, Hongxia Hu, Hongyi Zhang, Wenhao Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103911 pp 20523—20539
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fuqiang Zu, Hezhou Han, Weiwei Sheng, Jian Sun, Hui Zang, Yu Liang, Qingfeng Liu,
https://doi.org/10.18632/aging.103926 pp 20540—20560
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ying Liu, Hao Huang, Jinming Fu, Yuanyuan Zhang, Jing Xu, Lei Zhang, Simin Sun, Liyuan Zhao, Ding Zhang, Justina Ucheojor Onwuka, Hongru Sun, Binbin Cui, Yashuang Zhao,
https://doi.org/10.18632/aging.103928 pp 20561—20586
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenzhe Gao, Liuyang Cheng, Shuhan He, Wei Li, Chengyu Zhou, Bixia Zhou, Jiamiao Liu, Jiahao Xu, Xiao Yu, Hongwei Zhu,
https://doi.org/10.18632/aging.103942 pp 20587—20610
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Penghui Song, Siran Li, Suobin Wang, Hua Wei, Hua Lin, Yuping Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103946 pp 20611—20622
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jianian Hua, Hongpeng Sun, Yueping Shen,
https://doi.org/10.18632/aging.103948 pp 20623—20644
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sujuan Li, Qingshan Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103963 pp 20645—20657
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jing Feng, Ti Wen, Zhi Li, Liang Feng, Lu Zhou, Zichang Yang, Lu Xu, Sha Shi, Kezuo Hou, Jiming Shen, Xu Han, Yuee Teng,
https://doi.org/10.18632/aging.103966 pp 20658—20683
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Wan, Lin Jin, Zhichong Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.103974 pp 20684—20701
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Huan-Yun Chen, Chin-Hsien Lin, Shu-Chun Teng,
https://doi.org/10.18632/aging.103998 pp 20702—20727
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Junhua Li, Danhua Li, Huatao Zhou, Guiyun Wu, Zhijie He, Wenhua Liao, Yujuan Li, Yaowei Zhi,
https://doi.org/10.18632/aging.104005 pp 20728—20742
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xingzhou Qu, Zhen Wang, Tian Zhou, Liancheng Shan,
https://doi.org/10.18632/aging.104006 pp 20743—20752
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiyuan Piao, Jeong Seop Park, Dae Yeon Hwang, Youngsook Son, Hyun Sook Hong,
https://doi.org/10.18632/aging.104008 pp 20753—20777
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Rui Mao, Yuanyuan Chen, Lei Xiong, Yanjun Liu, Tongtong Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.104014 pp 20778—20800
View Abstract PDF Full-Text How to Cite Special Collection on Biomarkers
Jie Liu, Ru Yao, Sihai Lu, Rui Xu, Hui Zhang, Juncai Wei, Chunrui Zhao, Yaju Tang, Chan Li, Haokun Liu, Xiaoe Zhao, Qiang Wei, Baohua Ma,
https://doi.org/10.18632/aging.104029 pp 20801—20816
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Emma Coninx, Yap Ching Chew, Xiaojing Yang, Wei Guo, Amelie Coolkens, Sarah Baatout, Lieve Moons, Mieke Verslegers, Roel Quintens,
https://doi.org/10.18632/aging.104056 pp 20817—20834
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ming Jiang, Huiju Wang, Hong Chen, Yong Han,
https://doi.org/10.18632/aging.104102 pp 20835—20861
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yaping Wang, Yan Lin, Linhan Wang, Hongrui Zhan, Xiaoting Luo, Yanyan Zeng, Wen Wu, Xingmei Zhang, Fang Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.104104 pp 20862—20879
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Alisa CW Yong, Yi Jayne Tan, Yi Zhao, Zhonghao Lu, Ebonne YL Ng, Samuel YE Ng, Nicole SY Chia, Xinyi Choi, Dede Heng, Shermyn Neo, Zheyu Xu, Kay Yaw Tay, Wing Lok Au, Eng-King Tan, Louis CS Tan, Adeline SL Ng,
https://doi.org/10.18632/aging.104111 pp 20880—20887
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tracy d’Arbeloff, Megan Cooke, Annchen R. Knodt, Maria Sison, Tracy R. Melzer, David Ireland, Richie Poulton, Sandhya Ramrakha, Terrie E. Moffitt, Avshalom Caspi, Ahmad R. Hariri,
https://doi.org/10.18632/aging.104112 pp 20888—20914
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Davood K. Hosseini, Sharareh Ataikia, Hanieh K. Hosseini, Baoai Han, Haiying Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.104118 pp 20915—20923
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Evi Zafeiridi, Alan J. McMichael, A. Peter Passmore, Bernadette McGuinness,
https://doi.org/10.18632/aging.104125 pp 20924—20929
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Retraction

Zhi-Chao Wang, Yan Li, Ke-Liang Wang, Lu Wang, Bo-Sen You, Dan-Feng Zhao, Zhong- Qing Liu, Rui-Zhe Fang, Jia-Qi Wang, Wei Zhang, Jin-Ming Zhang, Wan-Hai Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.104212 pp 20930
PDF Full-Text How to Cite
Prev Volume 12, Issue 20 Next