Volume 12, Issue 6

31 March, 2020
pp 4682—5587

About the Cover

The cover features Figure 8 "A model depicting how endogenous nuclear DNA damage activates NF-κB via an ATM- and NEMO-dependent mechanism to drive cellular senescence and senescence-associated secretory phenotype (SASP)“ from Zhao et al.


Explore This Issue

Editorials

Bulmaro Cisneros, Ian García-Aguirre,
https://doi.org/10.18632/aging.102948 pp 4682—4684
PDF How to Cite
Tianliang Sun, Stefano Annunziato, Jan S. Tchorz,
https://doi.org/10.18632/aging.102957 pp 4685—4687
PDF How to Cite

Priority Research Paper

Jing Zhao, Lei Zhang, Aiping Lu, Yingchao Han, Debora Colangelo, Christina Bukata, Alex Scibetta, Matthew J. Yousefzadeh, Xuesen Li, Aditi U. Gurkar, Sara J. McGowan, Luise Angelini, Ryan O’Kelly, Hongshuai Li, Lana Corbo, Tokio Sano, Heather Nick, Enrico Pola, Smitha P.S. Pilla, Warren C. Ladiges, Nam Vo, Johnny Huard, Laura J. Niedernhofer, Paul D. Robbins,
https://doi.org/10.18632/aging.102863 pp 4688—4710
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Papers

Xiaohui Xu, Xiaoyun Zhou, Zhenju Chen, Chao Gao, Luo Zhao, Yushang Cui,
https://doi.org/10.18632/aging.102673 pp 4711—4726
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
See-Hyoung Park, Mi-Ae Kang, Young Jae Moon, Kyu Yun Jang, Jung Ryul Kim,
https://doi.org/10.18632/aging.102796 pp 4727—4741
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Fulya Akçimen, Sandra Martins, Calwing Liao, Cynthia V. Bourassa, Hélène Catoire, Garth A. Nicholson, Olaf Riess, Mafalda Raposo, Marcondes C. França, João Vasconcelos, Manuela Lima, Iscia Lopes-Cendes, Maria Luiza Saraiva-Pereira, Laura B. Jardim, Jorge Sequeiros, Patrick A. Dion, Guy A. Rouleau,
https://doi.org/10.18632/aging.102825 pp 4742—4756
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yan Qu, Bo Cheng, Na Shao, Yibin Jia, Qingxu Song, Bingxu Tan, Jianbo Wang,
https://doi.org/10.18632/aging.102871 pp 4757—4777
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yinfeng Chen, Siyuan Zhang, Bo Zeng, Jiangchao Zhao, Mingyao Yang, Mingwang Zhang, Yan Li, Qingyong Ni, De Wu, Ying Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102872 pp 4778—4793
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Elisabet Cuyàs, Juan Gumuzio, Sara Verdura, Joan Brunet, Joaquim Bosch-Barrera, Begoña Martin-Castillo, Tomás Alarcón, José Antonio Encinar, Ángel G. Martin, Javier A. Menendez,
https://doi.org/10.18632/aging.102887 pp 4794—4814
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mina Liu, Changlu Wang, Lanting Gao, Changxing Lv, Xiaolong Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.102897 pp 4815—4821
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Cui Zhao, Ying Liang, Ting Chen, Yihua Zhong, Xianglong Li, Jing Wei, Chunlin Li, Xu Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102901 pp 4822—4835
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chenxu Ge, Linfeng Hu, Deshuai Lou, Qiang Li, Jing Feng, Yekuan Wu, Jun Tan, Minxuan Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102906 pp 4836—4865
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Aili Wang, Hongxia Zhang, Jinxiang Wang, Shuming Zhang, Zhenyang Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102908 pp 4866—4878
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Qi Ding, Shanshan Dong, Ranran Wang, Keqiang Zhang, Hui Wang, Xiao Zhou, Jing Wang, Kee Wong, Ying Long, Shuai Zhu, Weigang Wang, Huayi Ren, Yong Zeng,
https://doi.org/10.18632/aging.102914 pp 4879—4895
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Si Lu, Rongjie Zhao, Yeqin Ni, Jinwang Ding, Fuqiang Qiu, You Peng, Gang Pan, Fan Wu, Yu Zhang, Jingjing Shi, Tianhan Zhou, Dingcun Luo,
https://doi.org/10.18632/aging.102915 pp 4896—4906
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xinyi Wang, Haiyun Wang, Zhenghui Ye, Guofei Ding, Fengli Li, Ji Ma, Wei Hua,
https://doi.org/10.18632/aging.102918 pp 4907—4917
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linli Hu, Songying Zhang, Song Quan, Jieqiang Lv, Weiping Qian, Yuanhua Huang, Weiying Lu, Yingpu Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102919 pp 4918—4930
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sai-Lan Liu, Xue-Song Sun, Li-Ting Liu, Rui Sun, Dong-Hua Luo, Qiu-Yan Chen, Huan-Xin Lin, Li Yuan, Lin-Quan Tang, Ling Guo, Hai-Qiang Mai,
https://doi.org/10.18632/aging.102920 pp 4931—4944
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ya-Nan Ou, Xue-Ning Shen, He-Ying Hu, Hao Hu, Zuo-Teng Wang, Wei Xu, Qiang Dong, Lan Tan, Jin-Tai Yu,
https://doi.org/10.18632/aging.102921 pp 4945—4952
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Genfa Xiao, Tingjun Wang, Wei Zhuang, Chaoyi Ye, Li Luo, Huajun Wang, Guili Lian, Liangdi Xie,
https://doi.org/10.18632/aging.102922 pp 4953—4969
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaowen Huang, Chen Yang, Jilin Wang, Tiantian Sun, Hua Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.102923 pp 4970—4995
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ning Xu, Zhi-Bin Ke, Xiao-Dan Lin, Fei Lin, Shao-Hao Chen, Yu-Peng Wu, Ye-Hui Chen, Yong Wei, Qing-Shui Zheng,
https://doi.org/10.18632/aging.102924 pp 4996—5009
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bo Hu, Xiao-Bo Yang, Xin-Ting Sang,
https://doi.org/10.18632/aging.102926 pp 5010—5030
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Tingjuan Zhang, Yangli Zhao, Yangjing Zhao, Jingdong Zhou,
https://doi.org/10.18632/aging.102928 pp 5031—5047
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zibo Meng, Dianyun Ren, Kun Zhang, Jingyuan Zhao, Xin Jin, Heshui Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102931 pp 5048—5070
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Mingwei Guo, Jin Qiu, Fei Shen, Sainan Wang, Jian Yu, Hui Zuo, Jing Yao, Sainan Xu, Tianhui Hu, Dongmei Wang, Yu Zhao, Yepeng Hu, Feixia Shen, Xinran Ma, Jian Lu, Xuejiang Gu, Lingyan Xu,
https://doi.org/10.18632/aging.102932 pp 5071—5090
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hassan Kassassir, Kamil Karolczak, Karolina M. Siewiera, Dagmara W. Wojkowska, Marcin Braun, Cezary W. Watala,
https://doi.org/10.18632/aging.102933 pp 5091—5120
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Anthony Patrizz, Sarah J. Doran, Anjali Chauhan, Hilda Ahnstedt, Meaghan Roy-O’Reilly, Yun-Ju Lai, Gillian Weston, Sami Tarabishy, Anita R. Patel, Rajkumar Verma, Ilene Staff, Julia K. Kofler, Jun Li, Fudong Liu, Rodney M. Ritzel, Louise D. McCullough,
https://doi.org/10.18632/aging.102935 pp 5121—5139
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wen Jian, Jia-Hui Guan, Wen-Bo Zheng, Chang-Hua Mo, Yu-Tao Xu, Qi-Li Huang, Chun-Mei Wei, Can Wang, Zhi-Jie Yang, Guo-Liang Yang, Chun Gui,
https://doi.org/10.18632/aging.102936 pp 5140—5151
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jiapeng Bao, Zhonggai Chen, Langhai Xu, Lidong Wu, Yan Xiong,
https://doi.org/10.18632/aging.102937 pp 5152—5167
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Can-Xin Xu, Hong Jiang, Rui-Zhe Zheng, Yu-Hao Sun, Qing-Fang Sun, Liu-Guan Bian,
https://doi.org/10.18632/aging.102939 pp 5168—5182
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Sen Hong, Zhenkun Yan, YuMei Song, MiaoMiao Bi, Shiquan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102940 pp 5183—5194
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Xiaojing Mao, Pratima Bharti, Abhirami Thaivalappil, Kan Cao,
https://doi.org/10.18632/aging.102941 pp 5195—5208
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Lili Xu, Qi Xu, Fang Xu, Wenxin Zhang, Qing Chen, Hui Wu, Xinzhong Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102942 pp 5209—5220
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jack Kelly, Rana Moyeed, Camille Carroll, Shouqing Luo, Xinzhong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102943 pp 5221—5243
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Randall F. D’Souza, Jonathan S. T. Woodhead, Christopher P. Hedges, Nina Zeng, Junxiang Wan, Hiroshi Kumagai, Changhan Lee, Pinchas Cohen, David Cameron-Smith, Cameron J. Mitchell, Troy L. Merry,
https://doi.org/10.18632/aging.102944 pp 5244—5258
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Bisha Ding, Minya Yao, Weimin Fan, Weiyang Lou,
https://doi.org/10.18632/aging.102945 pp 5259—5279
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peihua Liu, Bo Zhang, Zhi Chen, Yao He, Yongchao Du, Yuhang Liu, Xiang Chen,
https://doi.org/10.18632/aging.102950 pp 5280—5299
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Wenwen Liu, Huiling Lin, Zhifan Mao, Lanxin Zhang, Keting Bao, Bei Jiang, Conglong Xia, Wenjun Li, Zelan Hu, Jian Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102951 pp 5300—5317
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Guangzhi Wang, Xiaoying Wu, Guosong Zhu, Shuangyin Han, Jiaqiang Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102952 pp 5318—5335
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Linlin Ma, Yan Sun, Dan Li, Hansong Li, Xin Jin, Dianyun Ren,
https://doi.org/10.18632/aging.102954 pp 5336—5351
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Dong-Ming Zhou, Feng Ran, Hai-Zhen Ni, Li-Li Sun, Lun Xiao, Xiao-Qiang Li, Wen-Dong Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102955 pp 5352—5361
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Youming Chen, Zhuowang Ge, Shixing Huang, Lei Zhou, Changlin Zhai, Yuhan Chen, Qiuyue Hu, Wei Cao, Yuteng Weng, Yanyan Li,
https://doi.org/10.18632/aging.102956 pp 5362—5383
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Yuanyuan Cheng, Dan Luo, Yingke Zhao, Jianhui Rong,
https://doi.org/10.18632/aging.102959 pp 5384—5398
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Chen Yao, Jian-Wei Ruan, Yun-Rong Zhu, Fei Liu, Hui-ming Wu, Yan Zhang, Qing Jiang,
https://doi.org/10.18632/aging.102961 pp 5399—5410
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shi-dong Guo, Sheng-tao Yan, Wen Li, Hong Zhou, Jian-ping Yang, Yao Yao, Mei-jia Shen, Liu-wei Zhang, Hong-Bo Zhang, Li-Chao Sun,
https://doi.org/10.18632/aging.102964 pp 5411—5422
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Jian Zhang, Tao Xie, Xi Zhong, Hua-Li Jiang, Rong Li, Bai-Yao Wang, Xiao-Ting Huang, Bo-Hong Cen, Ya-Wei Yuan,
https://doi.org/10.18632/aging.102968 pp 5423—5438
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Shengni Hua, Zhonghua Ji, Yingyao Quan, Meixiao Zhan, Hao Wang, Wei Li, Yong Li, Xu He, Ligong Lu,
https://doi.org/10.18632/aging.102969 pp 5439—5468
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Hong Zhao, Shuo Li, Zhuo Li, Shuo Yang, Dandan Li, Jiaolin Zheng, Hongmei Gao, Ling Yun, YingLi Gu, Longxuan Li, Jing Zhao, Yuan Fu,
https://doi.org/10.18632/aging.102970 pp 5469—5478
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Peng-lei Ge, Shi-fang Li, Wei-wei Wang, Chun-bo Li, Yu-bin Fu, Zheng-kai Feng, Lin Li, Gong Zhang, Zhi-qiang Gao, Xiao-wei Dang, Yang Wu,
https://doi.org/10.18632/aging.102971 pp 5479—5499
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Ling Wang, Lu Yin, Xiaoguang Cheng, Kai Li, Yuebo Wang, Yong Zhang, Yang-yang Duanmu, Xiaoyun Liu, Guijuan Deng, Yang Wang, Nicola Veronese, Wei Li, Wei Tian, PURE China CASH study team,
https://doi.org/10.18632/aging.102974 pp 5500—5515
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Farhana Ferdousi, Shinji Kondo, Kazunori Sasaki, Yoshiaki Uchida, Nobuhiro Ohkohchi, Yun-Wen Zheng, Hiroko Isoda,
https://doi.org/10.18632/aging.102985 pp 5516—5538
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Reviews

Ryszard Pluta, Marzena Ułamek-Kozioł, Sławomir Januszewski, Stanisław J. Czuczwar,
https://doi.org/10.18632/aging.102930 pp 5539—5550
View Abstract PDF Full-Text How to Cite
Zhen Wang, Mao-Qiang Man, Tienan Li, Peter M. Elias, Theodora M. Mauro,
https://doi.org/10.18632/aging.102946 pp 5551—5565
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Research Perspective

Vladimir P. Skulachev, Gregory A. Shilovsky, Tatyana S. Putyatina, Nikita A. Popov, Alexander V. Markov, Maxim V. Skulachev, Victor A. Sadovnichii,
https://doi.org/10.18632/aging.102981 pp 5566—5584
View Abstract PDF Full-Text How to Cite

Corrections

Jacopo Dolcini, Haotian Wu, Jamaji C. Nwanaji-Enwerem, Marianthi-Anna Kioumourtozlogu, Akin Cayir, Marco Sanchez-Guerra, Pantel Vokonas, Joel Schwarz, Andrea A. Baccarelli,
https://doi.org/10.18632/aging.102962 pp 5585—5586
PDF Full-Text How to Cite
Wen-Li Zhu, Jia-Yi Zheng, Wei-Wu Cai, Zhao Dai, Ben-Yue Li, Ting-Ting Xu, Hao-Fei Liu, Xiao-Qi Liu, Su-Fen Wei, Yi Luo, Hong Wang, Hua-Feng Pan, Qi Wang, Shi-Jie Zhang,
https://doi.org/10.18632/aging.102998 pp 5587
PDF Full-Text How to Cite